Wednesday, May 6, 2015

may 6 .2015

yangon ဟာ ထင္ တာ ထက္ ပို ရံုး ကန္ ရတယ္ ျပန္ လာ ဘို လြယ္ သ်ာက္ ျပန္ ထြက္ ဘို့ ဆိ တာ မလြယ္ ဘူး ဆရာဝန္ အငယ္ ေလး ေတြ ကို ျကည့ ရင္း သ တိုျ ထြက္ ျကေတာ မွာ ကို ျက့္ ရင္း ငါ့ အခ်ိန္ ေတြ ျပီး သြား ျပီ လား ဆို တာ လက္ မခံ ခ်္ ဘူးငါ ဟာ အမတန္ ေတာ ္တယ္ ဖ်ား ျအီး လာ တဲ့ လူ နာ ပိန္ ခ်ဲူး တတဲ့ လူ နာ x ray အဆုတ္ မွာ ျမင္န ရတဲ့  finding ျကည့္ ျီပိး TB ဖစ္ နိုင္ တယ္ လို့ လူ နာ ကို  councelling လုပ္ ျပီးေန ျပီ တစ္ ရက္ က  training တ္ ခု သြား တက္ တယ္ x ray ကို normal လား abnormal လားဒဆရာ ကပညာစမ္း  ေျပ ခိုင္း တယ္ သင္ တန္းဒသား ေတြ စဥ္းစား ေန တဲ့ အခ်ိန္ ငါ အေျဖ ရ ျပီး ေန ျပီ  normal ပါ ဆရာ လို့ ေျဖ တဲ့ အခါ တယ္ ေတာ္ ပါ လားဒသင္ ေပး စရာ ေတာင္ မလို ေတာ့ ဘူး လို့ ဆရာ က ေျာ တယ္ ငါ ရန္ ကုန္ မွာ လုပ္တံုး က  x ray ကို reporting နဲ့ မ ွဖတ္္တာ မေလး ရွား မွာ x tay ေတြ ဟာ reporting မပါ ဘူး ကု တင္ တစ္ ေခာင္ ေဆး ရံု မွာ ငါ လုပ္ တယ္ medical ward ွာ လုပ္ တယ္ medical ဘူ နာ တို္င္း လို လို x ray ရိုက္ တယ္  reporting မပါ ်တာ့ ငါ အံ ျသ လိုက္ တာ house surgeon  စ ျီး x ray ဖတ္ တတ္ တယ္ MO ေတြ ဖတ္ တယ္  speciaist ေတြ က အတည္ ျပု ပး တယ္ ဒြ ဟ ျဖစ္ တဲ့  case ် မွ  house surgeon က x ray ေလး ကိုင္ သြား ျပီး x ray reporting ဆို ျအီး  opnion ေတာင္း ရ တယ္ ဒါ ေတာင္ radiologist ကို ကိုယ္ ျမင္တဲ့  finding ကို အရင္ ေျပာ ျပ ရ ေသးတယ္ training သိတ္ ေကာင္း တယ္ အစိုး ရ ေဆး ရံု ေတြ x ray conference ဆို ျပီး တစ္ လ တစ္ ခါ လုပ္ တယ္ case ေကာင္း တာ ေလး ေတြ x ray နဲ့ အတူ စည ထား ျပီး ာဲ သ္ ေန့ မွာ case ကို တင္ ျပ ျအီး radiologist က ေဆြး ေနြး ေပးတယ္ 

ငါ ဟာ တစ္ ကယ့္ ကို ဇေကာက ငါ့ လို ျမန္ မာ ျပည္ အစိုး ရ အလုပ္ မွာ အျကာ ျကီး လုပ္ ခဲ့ တဲ့ သ ေတြ ဟာ ငါ့ လို နိုင္ ငံ ျခားေရာက္ တာ ရွား တယ္ ျန္ မာ ျပည္ တြင္း မွာ ဘဲ master level တစ္ ခု ခု MRCP ဒါ မွ မဟုတ္ ေဆး ရံု အုပ္ လိုင္း ေရာက္ ေန ျပီ ျပည္ ပ ထြက္ သြား တဲ့ level  ကလည္း ျပန္ မလာ ူး ဘူး ျပန္ လာ တဲ့ သူ ေတြ ကလည္း ဘြဲ့ ျကီး ေတြ ပိုက္ လို့ ဆရာ ျကီး ျကြ လာ ပါ ျပီ ဆို တဲ့ အဆင့္ ငါ သာ လ်ွင္ ဘာ မွ ျပန္ မပါ လာ ေတ့ ပါ လာ တာ ကလည္း မ်က္ ေစ က် စ ရာ မေကာင္း ေတာ့ ငါ ဟာ  job satisfaction မရဘူး ျန္ ထြက္ ပါ လား ဆို ေတာ့ လဲ ေဖာင္ ဖ်က္ ရတာ လြယ္ တယ္ေဖာင္ ျပန္ ေဆာက္ ဘို့ မေျပာ နဲ့ အသက္ ကယ္ ေဘာ တစ္ ခု ရေအာင္ ေတာင္ မနည္း ရွာ ေဖြ ေ ရတဲ့ အခ်ိန္ မွာ 

Saturday, May 2, 2015

2nd May 2015

စာ ကပူ မွာ နွစ္ ေယာက္ အတူ ေန ခဲ ရတဲ့ ဘဝ ကို အေပ်ာ္ ဆံုး ဘဲ ကမဆလဟာ ငါ့ မက္ နွာ ကလြဲ ရင္ ျကည့္ စ ရာ မရွိ ဘူး တစ ခါ တစ္ ေလ ျကည့္ လြန္း လို့ ဘာ ျဖစ္ လို့ ျက့္ တာ လဲ ဆို ရင္ ျက့္ စ ရာ မွ မရွိ ဘဲ တဲ ဒါ ေတာ့ လံ ွန္ တာ ဘဲ ရန္ ကန္ မွာ ေတာါ ကည့္ စ ရာ ေတြ ကလည္း မ်ာ လိက္ တာ သူ့ သူငယ္ ခ်င္း ေတြ ကလည္း ေသ ေငွး တြ အိမ္ လာ တာ BMW နဲ့ ့ သိမ္း ထား တဲ့ သိန္းသံုး ေထာင္ မာစီ ဒီး ရွိ ျပီး holiday ကို meldive သြား ေနတာ ခင္ လဲ meldive သြား ခ်င္ တယ္ ေမာင္ ရယ္ ဆို ရင္ meldive သြား စရာ မလို ဘူး ျမိတ္ က်ြနး စုသြား လုပ္ ေသးတာ ေန နွင့ဦး ေပါ့ မာင္ ရယ္ ငါ ပိုက္ ဆ ဓု ဦးမယ္ ေမ ရိ ကား က အမ်ိုး ေတြ ဆီ ြား လည္ ပလိုက္ဦး မယ္ မိန္း မေတြ ဟာ ဘာ လုပ္ ရ မွန္း မငိ ရင္ ခရီး ထြက္ ျကတယ္ 

shopping ငၾး တာ အပ်င္း ေျပ ဝယ္ တ ေျခာက္ ေထာင္ ကုန္တယ္ ဒါ ေတာင္ လို ခ်င္ တာ ေတြ ျပန္ ခ် ထား ပစ္ ခဲ့ လို့ အခန္း ပြ တာ ဘဲ အဖတ္ တ္ တယ္ shopping မွာ ေစ်း ေရာင္း တဲ့ ေကာင္ မေလး ဟာ မ်က္ ေစ့ နာ ေနတယ္ မန္ ေန ဂ်ာ ကိုငါ ေခါ္  ေျပာ ခ်င္ လိုက္ တာ public area မ်ာ ေစ်းဒေရာင္း တဲ့ လူ က မ်က္ေစ့ နာ ေန တယ္ ေျကာက္ စ ရာ ေကာင္း လိုက္ တာ ရန္ ကုန္ တစ္ မိ့ လံုး ဟို နား ဒီ နား မ်က္ ေစ့ နာ ေန ျကတ လဲ မေပာနဲ့ ေလ မေလး ရွား မွာ မ်က္ ေစ့ နာ တာ ခြင့္ ငါး ရ္ ဘဲ တစ္ ခါ တ္း ခြကင့္ ေပး လိုက္တာ ငါး ရက္ ျပည့္ လို့ အလုပ္ ျပန ဆင္း ရင္ ေတာင္ မ်က္ ေစ့ နီ ေန တံုး ဆို ရင္ အလပ္ ကincharge  က ျပန္ လြွတ္ တာ 

ရန ကန္ ျမို့ ျပီး ဟာ ငါ့ မ်က္ ေစ့ု ထဲ ဘယ္ လို မွ အခ်ိုး မေျပ ဘူး ATM မွည လူ ေတြ ဝိုင္း ေန ျကတာ ဘဲ ေတာ က် လိုက္ တာ ရွက္ စ ရာ ျကီးကိုယ္ ထု တ္ ေန ရင္ အေနာက္ က ကုနး ျက့္ တာ ရွိေသး တယ္ ငါ ကေတာ့ ခပ္ ျပတ္ ျပတ္ ဘဲ ေနာက္ လွ ည့္ ျပီး အဲ သ္ လူ ကို မျကည့္ ပါ နဲ့ လို့ ်ျပာ လို္ တယ္ မေန့ က kbz မွာ ငါ တ္းစီ ေန တာ ကို ေကာင္ မေလး တစ္ ေယာက္ က ျကား ျတ္ စီ ေသးတယ္ ငါ လဲ ခပ္ ျပတ္ ျပတ္ ဘဲ အစ္ မ စီ ထား တာ ဆို မွ ဟုတ္ ကဲ့ ဟုတ္ ကဲ့ တဲ့ ငါ လဲ တစ္ ျမို့ လံုး ကို  orientation singspore ပို့ ရ မို ျဖစ္ ေန ျပီ 

အိုး ရွင္း မွာ ဘိန္း မုန္ ့တစ္ ခ်ပ္ ငါး ရာ တဲ့ ဆယ္ ခ်ပ္ ဆို ရ္ ငါး ေထာင္ ခ်င္း ျပည္ နယ္ မွာ မီး အိမ္ ရွင္ ေလး ဆို ျပီ ေရးထား တာ ဂ်ာ နယ္ ထဲ မွာ ဖတ္ ရတယ္ စာသ္ တာ ေန့ စား လေပး ဆရာ မေလး တစ္ ေန့ ို ငါး ေထာင္ ရတယ္ အထည္ ခ်ုပ္ ေတြ က တစ္ ရက္ တစ္ ေထာင့္ ငါး ရာ ရတယ္ဘိန္း မုန္ သံုး ခ်ပ္ စား လို့ ရတာ ေပါ့ ပိုက္ ဆံ ရွည ျကည့္ စမ္း ပါ လြယ္ သလား ခက္ သလာ း ရ ာ မ မေက် နပ္ လို့ ေရေက်ာ္မွာ မွာ ေမးေတာ့ ဘိန္း မုန့္ တစ္ ခ်ပ္ ေလး ရာ ဘိန္း မုန့္ လုပ္ တာ ဘာ ကုန္ သလဲ ငါ့ ကို ေျပာစမ္းပါ 


ေခါင္း ေလ်ွာ ္တာ သံုး ေထာင္ 

သြား ေဆး ခန္းသြား ပါးစပ္ တစ္ ခါ ဟ ရွစ္ ေထာင္ 

sunkist တစ္ ခြက္ တစ္ ေထာင့္ ငါး ရာ cut throat business ဘဲ ဒိန္ ခဲ က တစ္ ေထာ စာ တို္ မွတ္ တိုင္ ဘိ တစ္ ေထာင္ ဒိန္ ခ်ဥ္ က င္း ရာ ပန္း ေသး ေခါက္ ဆြဲ က နွစ္ ေထာင္ ကားဓါတ္ ဆီ ထည့္ တ က တစ္ ေသာင္း  92 က 660 kyats ျဖစ္ ြား ျပီ မေန့ က 640 kyats 92 နဲ့ 95 အေရာ ထည့္ တယ္ ဆိ ရင္ နိုင္ ငံ ျခား က လူ ေတံြ က နား လ္ မွာ မဟုတ္ ဘူး မေန့ က ေစ်းဝယ္ တာ ေျခာပ္ ေသာ္း ကုန္တယ္ ဘာ လို့ ပိုက္ ဆံ အျကာင္း ျကီး ဘဲ ေျပာ ေန သလဲ ငါ က atm ေလ င ထုတ္ ေန ရ ေတာ့ ငါ ေသြး ေတြ တိုး လာ တာ ေပါ့့ ေတာ္ ေသး တယ္ လင္ ေသ ်ငွး မို့ လို့ ဒါ ေတာင္ သူ က ငါ့ ကို တစ္ ခိန္ လံုး နိုင္ ငံ ျခား ျပန္ လြွတ္ေနတာ မက်ြး ထား ခ်င္ ေတာ့ ဘူး ထင္ တယ္ 

တစ္ ရုတ္ တန္း မွာ စက ပူ သူ ငါ့ အတြက္ ေမွာင္ ေမွာင္ မဲၤစ်း လမ္း မွ ပလက္ ေဖာင္း ေပါ္ က အဆင္း ေျမ ညီ ကတၱရာအ ေဟာင္း ျပီး ေတာ့ မွ အသစ္ခင္း ထား တဲ့ ကတၱ ရာ က အျမင့္ကို ခလုပ္ တိုက္ ျပီး ဝုန္း ကနဲ ပစ္ လဲ တာ ေတာ္ ေသး တယ္ ကား ျဖတ္ တဲ ့ နား မဟုတ္ လို့ ဒါ ေတာင္ ကား ေတြ ေဘး က ျဖတ္ ေနတာ လ္ ထ က ကား ေသာ့ ေရာ ပစကာ ပူ က ပိုက္ဆ  ံအိတ္ ျကီး ေရာ လြွင့္ ထြက္ သြား တာ ဲ ဘဲ လာ ထူ ေပး ျကတာ မထနိုင္ ဘူး ခဏ ထို္ ပရေစဦး ေျပာ ရတယ္ ျမန္ င္ျမန္ ထ ေျမ ကိုင္ လိမ့္ မယ္ ေျပာာ တဲ့ သူ က ရွိေသး တယ္ ဒးူပြန္း သြား တယေဆးဝါ ေလး ထည့္ ထား တယ paracetamol ေသာက္ အိပ္ ရ မယ္ 

ဒါ ရန္ကုန္ x ၃ ခါ ဆို 

Thursday, March 19, 2015

19th march 2015 . 4

ငါ ဘယ္ မွာ လဲ သု မသိ ဘူး ူဘယ္ မွာ လညး ငါ မသိ ဘူ း ျပန္ လာ ရင္ဘယ္ေရာက္ ခဲ့ လဲ ေျပာ ျကတယ္ လမ္း သြား ရင္း သူ့ ့့ကာ းမ်ား လာ း အိမ္ ျပ္နလာ တာ မ်ား ငါ ေမ်ွာ္ မိတယ္ သူ ျပန္ေရာက္ လာ ရင္ ငါ ရွိလား ရွာ တယ္ ငါ ျပန္ေရာက္ လာ ရင္ ူသူဘယ္ အခ်ိန္ ကထြက္ သြား လဲ ေမး တယ္ အခု လို မ်ို မနက္ ျဖန္ န္ ငါ အား တယ္ သူနဲ့ ဘဲ သ သြား ခ်င္ တ ေပါ့ ဒါေပမဲ့ သ ူကေတာ့ ူ အား ွ ငါ ကို စဥ္း စား မွာ စားေသာက္ ဆိုင္ မွာ ေကာ္ မေလး နံ  ဲ့ေတြ့ ရင္ မသိ ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတဲ့ ငါ ေကာင္ ေလး တစ္ေယာက္ နဲ့ ေတြ့ ရင္ နင္ လဲ မသိ ခ်င္ေယာင္ ေဆာင ္ေန လိ့ ငါ ေျပာ မထြက္ ပါ ဘူး 

ငါဝေနတယ္ေသ ခ်ာ ပါတယ္ ဝေနတယ္ စား ရၤုက လြဲ လို့ ငါ့ ဘဝမွာ ဘာ မွလဲ ေပ်ာ္ ရွြင္ မွု မရွိတာ့ ဘူး