Saturday, July 26, 2014

be profesional

be professional

ငါ အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီးမဟုတ္ဘူး ဒါေပမဲ႕ ေဆးကုတတ္တယ္
လူနာမေသေအာင္ေဆးကုတတ္တယ္ လူနာငါ႕ေႀကာင္႕မေသေစရဘူး.။ ငါဆရာဝန္ၿဖစ္ခ်င္တယ္
တစ္သက္လံုးလဲ ဆရာဝန္လုပ္ခဲ႕တယ္ လုပ္ခဲ႕တာမွ ေဆးရံုႀကီးေတြ မွာဘဲ
လုပ္ခဲ႕တာ ကုတင္တစ္ေထာင္ ေဆးရံုႀကီးမွာ ဆရာဝန္ လုပ္တယ္ . လက္ညိဳးညြန္ရာ
ေရမၿဖစ္ေပမဲ႕ ငါညြန္ရာ ေတာ႔ ေဆးစက္ထင္ခဲ႕တယ္။ ငါစာရငး္ကုိင္မၿဖစ္ခ်င္ဘူး
ဆရာဝန္ဘဲၿဖစ္ခ်င္တယ္။ ဆရာဝန္က ဆရာဝန္အလုပ္လုပ္မွဘဲ ဆရာဝန္ၿဖစ္မယ္
ဆရာဝန္ဘြဲ႕ႀကီးကုိင္ထားၿပီးဆရာဝန္မလုပ္ရင္ေတာ႔ဘြဲ႕ရွိတဲ႕ဆရာဝန္ဘဲ
ၿဖစ္မယ္။

ငါ အခန္းတစ္ခန္းၿပင္တယ္ Just touch ပါ. ။ ငါနားမလည္ဘးူ ေမာင္မအားဘူး
ငါါနဲ႕ အလုပ္သမားနဲ႕ ေမာင္မွာလုိက္တာ ငါလုပ္တယ္
ငါစိတ္ကူးေပါက္တာငါလုပ္တယ္။ စာရင္းမရွိဘူး စာရင္း ထက္ ငါစိတ္ကူးေပါက္တာ
လုပ္တယ္ ပိုက္ဆံပိုကုန္တာေပါ႕ အိမ္ခန္းဆုိတာ ထည္႕ရင္ထည္႔သလုိ ကုန္တာဘဲ
ငါမတတ္မွန္း အလုပ္သမားက သိ္ေတာ႔ငါ႕ကုိ မေလးစားဘူး ပညာေလးေတြ သံုးတယ္။
ငါလာတုိင္းေန႔တုိင္း ပစစည္းထြက္ဝယ္တယ္ ပစညး္သြားဝယ္ေတာ႔ဘာၿဖစ္လဲ
အခ်ိန္ခုိးတာေပါ႕ အလုပ္ရွင္က ေန႕တြက္န႕ဲေပးရတာ အလုပ္သမားမအလုပ္လုပ္တာဘဲ
ၿမင္ခ်င္တယ္ ထုိင္ေနတာ မၿမင္ခ်င္ဘူးအ လုပ္သမားကေတာ႔ထုိင္ခ်င္တာေပါ႔
အဲသည္ေတာ႔ငါန႕ဲပစည္းထြက္ဝယ္တယ္
တုိင္ပင္တာနဲ႕အသြားအၿပန္နဲ႕အဲကြန္န္းကားနဲ႕သီခ်င္းေလးနဲ႕ စီးရေသးတယ္
အခ်ိန္လဲ တစ္နာရီေလာ က္အသာေလးဘဲ အနားယူရတာေပါ႕။ ငါေၿပာရင္
မေလးစားခ်င္ဘူးေမာင္ေၿပာရင္တစ္ခြန္းဘဲ။

သံပန္းက ပ်က္ခ်င္ေနတာနဲ႕ ဂေဟ ေဆာ္ယံုေလးပါ ငါတုိ႕သံပန္း ဂေဟ ေဆာ္ ဆရာဆီ
သြားႀကတယ္ လုိက္ႀကည္႕မယ္။ ေဆာ္လုိ႕ရရင္ ေဆာ္ေပးမယ္ တစ္ခ်က္ ငါးေထာင္တဲ႕
လန္႔သြားတယ္. ေလးဘက္ နစ္ေသာင္းေပါ႕. ဒါမွ မဟုတ္ အသစ္ပတ္တာ ထည္႕ေပးရ႔ရင္
တစ္ခ်က္ ခုနစ္ေထာင္႕ငါးရာတဲ႕ ေလးခ်က္ သံုူးေသာငး္ေပါ႕ ဆစ္ေတာ႔နဲနဲ
ဆင္းတယ္ ဒါေပမဲ႔မ်ားေနသလုိ မို႕ ၿပန္လာႀကတယ္။


ရန္ကုန္ က လူတစ္ခ်ိဳ႕ရဲ႕ ရိုက္စားခြင္က ဒါဘဲ နဲနဲေလးကို
အႀကီးခ်ဲ႕လုိက္ႀကတယ္ အႀကီးခ်ဲ႕မွ ပိုက္ဆံပုိယူလုိ႕ေကာငး္တာကို
ေနရာတစ္ကာလူလိမ္နဲ႕ သူခုိးႀကီးဘဲ ဆုိရင္ ငါလဲ တစ္ေန႕ ဒီအထဲပါသြားမလား
ထိန္းရမွာဘဲ. ငါ႕အေဖေတာင္ ထိန္းနုိင္ေသးတာ ငါဘာလို႕မထိန္းနိင္ရမွာလဲ.
ပုိက္ဆံလုိခ်င္ရင္ သမာ အာဇီဝရွာ. မတရားယူရင္ မၿမဲဘူး. ယူခ်င္ရင္
ယူႀကေပါ႔။

ေနာက္တစ္ေနရာ သြားတယ္ welding ဆရာက ဆိုက္ကားနင္းေနတယ္ သြားရွာရတယ္
ေတြ႕တယ္ welding ပံုးက တစ္ေနရာမွာသြားယူရမယ္ သူ႕သြားေခၚရတာရယ္
ပံုးသြားယူရမွာရယ္က ကုိအေတာ္စရိတ္ကုန္ေနၿပီ ကား
ငါကုိယ္တုိင္ေမာင္းလုိ႕စရိတ္သက္သာတယ္ ကားဆုိတာ စီးဘုိ႕မဟုတ္ဘူး
အလုပ္လုပ္ဘုိ႔မဟုတ္ရင္ ရန္ကုန္မွာ တကၠစီဘုိးနဲ႕ မြဲသြားနိုင္တယ္
ဘယ္သြားသြားနစ္ေထာင္ သံုးေထာင္. မေက်နပ္ရင္ ဘတစ္စကားစီး. မေမာင္းခ်င္ရင္
တကၠစီစီး ဒီမွာ အရင္းရွင္စနစ္ေပၚလာတာဘဲ အရင္းရွိေတာ႕႕ကားဝယ္နုိင္တယ္
ကားဝယ္နုိင္ေတာ႔ တကၠစီခ ကာမိတယ္။ ႀကိဳက္သေလာက္သြား ဓါတ္ဆီ ေအာ္တိန္း ၉၅
ထည္႕ေတာင္ တကၠစီဘုိးကာမိတယ္ ပိုက္ဆံတတ္နုိင္ေပမဲ႕
မစီးခ်င္လုိ႕မစီးခ်င္တဲ႕ လူေတြ ကို ထည္႕မေၿပာပါဘူး.

ငါေၿပာခ်င္တာက welding ေဆာ္မဲ႕ ဆရာက ဆုိက္ကားဆရာၿဖစ္ေနတာဘဲ။
ငါၿဖစ္ေစခ်င္တာ welding ေဆာ္မဲ႕လူက welding ဆုိင္ရွိရမယ္ ငါသြားရင္
ပံုးကေလးနဲ႕ လုိက္လာရမယ္ ဒါငါၿဖစ္ေစခ်င္တာ. ဆုိက္ကားနင္းရင္းန႕႕ welding
ေဆာ္မဲ႕လူမၿဖစ္ေစခ်င္ဘူး သူ welding မေဆာ္တတ္ဘူး ငါမဆုိလုိဘူး သူတတ္တယ္
ဒါေပမဲ႕ အေႀကာင္းအမ်ိိဳးမွိဳးနဲ႕သူဆုိက္ကားနင္ေေနရတယ္ ေမာင္ ဆုိရင္
ေတာ႔အဲသည္ ဆုိကက္ားဆရာကုိ ေခၚခ်င္ေခၚမယ္ ဘာၿဖစ္လုိ႕လဲ ဆုိေတာ႕ေမာင္တုိ႕႕
အင္ဂ်င္နီယာကို. အဲသည္ေတာ႕အဲသည္ welding ဆရာကုိ ညြန္ႀကားနုိင္မယ္
ဘာလုပ္ဘာလုပ္. ဆုိက္ကား welding ဆရာက ဘာေၿပာသလဲ ဆုိတာ႔ႀကိဳက္တဲ႕ေနရာသာ
ေၿပာပါ. သူ တို႕ေပးပါမယ္ႀကည္႕ေပးပါတဲ႕ ၿပသာနာက ငါ က ဆရာဝန္ေလ.
ဘယ္နားwelding ေဆာ္ရမလဲ တုိ႕ရမလဲ ငါမသိလုိ႕သူ႕ကိုေခၚတာ သူက
လုိအပ္တဲ႕ေနရာလုပ္သြားရမွာ. ငါါကညြန္ၿပဘုိ႕ဆုိတာ မၿဖစ္နုိင္ဘူးသူကလဲ
အလုပ္လုိခ်င္လုိ႕ၿဖစ္မယ္ အလုပ္ရွိမွ ပိုက္ဆံရွိမွာကိုး .
ပိုက္ဆံလုိခ်င္ေတာ႔ရုိက်ိဳးတာေပါ႔.

ငါေၿပာခ်င္တဲ႕ message က ငါဆရာဝန ္ဆရာဝန္ ဆုိရင္ ေဆးခန္းရွိရမယ္
ေဆးရံုရွိရမယ္ ဘာမွ မရွိေတာင္ အခ်ိန္ပိုင္းထုိင္ေနတာေလးရွိရမယ္
ငါေသေငွးဘဲ ဆုိၿပီၚထုိင္ေနရင္ ငါဆရာဝန္မဟုတ္ဘူး ။ဟုိတစ္ေလာက္ က
ငါ႔အမ်ိဳးေခြးကိုက္ခံရတယ္ အမ်ွဳကိ္သြားပ္စတာ ေခြးက ဟပ္လုကိ္တာ
ေသးေသးေလးပါ. ဒါေပမဲ႕ ငါတုိ႕စိတ္ပူတယ္ ေခြးရူးကာကြယ္ေဆးထုိးခ်င္တယ္။
ခက္တာက ငါစကာပူ မေလးရွားမွာေခြးရွားတယ္ ငါေဆးရုမွာလုပ္တယ္
ဖ်ားနာေဆာင္မွာလုပ္တယ္ ဖ်ားနာေဆာင္ကို ေခြးကုိက္တာ မလာဘူး ဘာေဆးထုိးရမလငါ
ေယာင္ေတာင္ေတာင္ၿဖစ္တယ္ ငါ႕သူငယ္ခ်င္း ေဆးခန္းလုိက္သြားတံုးက
သူေခြးရူးကာကြယ္ေဆးထုိးတာ ငါၿမင္တယ္ ဘာေဆးနဲ႕ဘယ္က ဝယ္တယ္ ဘယ္လုိသိမ္းတယ္
ဘယ္လုိထုိးရမလဲ ဆုိတာ အညြန္းဂုိက္လုိင္းပါတယ္ ဒါေပမဲ႕ ေလာေလာ ဆယ္ငါ႕ဆီမွာ
အရက္ပ်ံေတာင္မရွိဘူး ငါဘာလုပ္လဲ ငါအမ်ိဳးလဲ ဆရာဝန္ဘဲ သူလဲ ေဆးမကုဘူး
ငါတုိ႕ ငါ႕အမ်ိဳးကုိ ေဆးခန္းလုိက္ပို႕လုိက္ႀကတယ္
ေခြးရူးကာကြယ္ေဆးထုိးေပးလုိက္တယ ္ငါဆုိလုိခ်င္တာက in hand ၿဖစ္ေနရမယ္
ကုိယ္လုပ္တဲ႕ဘာသာရပ္မွာကိုယ္႕ဘာသာ ကိုယ္ပိုင္နုိင္ရမယ္. ပစၥည္းပစယာ
ရွိရမယ္ ဆုိက္ကားနငး္ရင္ welding လုိက္ေဆာ္တဲ႕ ဆရာကို ငါ
အယံုအႀကည္မရွိသလုိ ငါ႕ကို ငါ႕လူနာေတြ က အယံုအႀကည္မရွိၿဖစ္မွာ
စိုးရိမ္တယ္။ လူနာက ဆရာ ဟုိနားေဆးထည္႕ေပးဦး ဒီနားမွာ
တစ္ခ်က္လုိ႕လွန္ၿပစရာမလုိဘူး ငါ တုိ႕ ဆရာဝန္ကုိယ္တုိင္က လူနာကို
လွန္ေလာွၿပီးလုိအပ္တဲ႕ေနရာ ေဆးထည္႕ေပးနုိင္ရမယ္ ဂေဟေဆာ္သလုိ ငါက ဟုိနားၿပ
ဒီနားၿပ တာကို ဂေဟေဆာ္တာ မလု္ခ်င္ဘူး သူကုိယ္တုိင္က
ရွာေဖြၿပီးလုိအပ္တာေတြ ေဆာ္သြားနုိင္ရမယ္။

ေၿပာခ်င္တာကေတာ႕ငါ႕အလုပ္ငါလုပ္ရမယ္ ဒါေပမဲ႕ ေမာင္႕ကုိ
တစ္ေန႕လံးုခြဲမထားနုိင္ဘူး ဘာလုပ္ရမလဲဟင္.တစ္ေန႕လံုးေဆးရံဳ
ညေဆးခန္းဆုိရင္ ေမာင္နဲ႕ငါ ေဝးသြားမွာေပါ႕.။ ခက္တယ္ေမာင္။

Thursday, July 24, 2014

23 July 2014

အအမွန္ေတာ့ ငါ့ေမာင္ဟာ ငါ့ကိိုအန္မတန္ခ်စ္တယ္ ငါခ်စ္တာထက္သူကပိုခ်စ္တယ ငါဆိုးသမ်ွခံတယ္ ါငယ္ငယ္ကရည္းစားနွစ္ယာက္ထားတာလည္းသည္းခံတယ္ ငါဖံုးေတြေျပာတတ္မွန္းသိလည္းသည္းခံတယ္ ငါ့ကိုခ်စ္တာကိုး ေျပာလိုက္ရင္ငါစိတ္ဆိုးမွာစိုးတယ္ အွန္က င့လည္းသူုကိုခ်စ္ပါတယ္ ဒါေပမဲ့ မိန္းကေလးဆိုေတာ့ မယခင္ဟိုလိုလိုီလိုလို ေယာင္တတ္ာဲ ငါတို့ေခတ္ကိုး ဒါေပမဲ့ ေမာင္က ငါ့ကိုရည္းစနွစ္ေယာက္ထားဘူးတယ္မဟုတ္လားေမးရင္တေရးနိုးေမးေတာင္ No ဘဲ ငါေယာက္ပ်ားေလးေတြျကိုက္ေအာင္နတတ္တယ္လို့သူစြပ္စြဲတယ္ ငါ့မွာအဲဒီ ability ရွိတယ္လို့သူ ယံုျက္တယ္ ခ ဒါေတြ မလုပ္တာ့ပါဘူးေမာင္ ခ အသက္ျကီးျပီ ေယာက္ကားေတြကိုစိတ္ကျန္သြားျပီ ဆို်တာ့ မာင္ဟက္ဟက္ပက္ပ္ရယ္တယ္ ရယ္ပါေမာင္ ရယ္ပါ ခ ဒါေတြစိတ္ကုန္သြားျပီ ေမာင့္ကိုဘဲခ်စ္တယ္ ဘယ္သူမွ မသံုးေတာ့လို့ခ်စ္တာမဟုတ္ပါဘူးေမာင္ရယ္ ေမာင့္ကိုဘဲခ်စ္လို့ ခကိုခ်စ္တဲ့သူေတြအမ်ားျကီးထဲက ောင့္ကိုဘဲယူခိုင္းခဲ့တာ ခတို့ လက္မွတ္ထိုးတဲ့ေန့က သင္းစာထဲပါတဲ့့ ျကိတ္ျပီးေျကကြဲသြားမဲ့သူေတြရွိတယ္လို့ ခေတာ့ ယံုျက္တာဘဲ 
ာင္နဲ့ရည္းစားျစ္ေတာ့ ၁၆ နွစ္ ဆယ္တန္း တစ္ကယ့္အရြယ္ေကာင္း ျပီးေတာျေဆးေက်ာင္တက္ ေဆးေက်ာက္းဆိတာအျကာျကီးတက္ရတာေမာင္ရဲ့ တစ္လမ္းခံုးကလူေတြ ေက်ာင္းျပီးသြားလဲ ခတို့ကလြယ္အိတ္ကေလးတစ္လံုးနံ့ ေက်ာ္းတက္ေကာင္းတံုး င္ ေက်ာင္းမျပီးေသးဘူးလားလို့ခဏခဏ အ်မးခံရတာေပါ့ 

Sunday, July 20, 2014

19th July 2014 

ေလာကႀကီးမွာ မထင္တာေတြ လဲၿဖစ္တတ္တယ္ ထင္တာေတြ လဲမၿဖစ္တတ္ဘူး ဒကာမႀကီးလုိ႕ ဘုန္းႀကီးဆီက မႀကားနာရေပမဲ႕လက္ခံေနရတယ္။လြန္ခဲ႕တဲ႕သံုးနစ္က မေမွ််ာ္လင္႔ခဲ႕တာေတြ ကို ၿမင္ရတယ္ လြန္ခဲ႕တဲ႕သံုးနစ္က ငါ အခုလုိသံုးနစ္အႀကာမွာ ရန္ကုန္ၿပန္ေရာက္ေနမယ္ မထင္ခဲ႕ဘူး.ေသတပန္ သက္တစ္ဆံုးပင္စင္ ယူတဲ႕ အထိ မေလးရွားမွာဘဲ ေနရမယ္ထင္ခဲ႕တယ္။ ထင္ဲခဲဲ႕တာေတြ အမ်ားႀကီး.........မေမွ်ာ္လင္႔ခဲ႕တာေတြ အမ်ားႀကီး ၿဖစ္ခ်င္တန္ၿဖစ္ ပ်က္ခ်င္တာ ပ်က္ရတာဘဲ ဒကာမႀကီးရယ္ တရားမခ်ေပမဲ႕ တရာေတြ ရေနခဲ႕တယ္။

မနက္က ေစ်းသြားတယ ္ဝယ္ခ်လုိက္တာ ရက္စက္တယ္ ႀကက္သားသည္ကို ၿမန္မာ ႀကက္တစ္ေသာင္းဘုိ; CPႀကက္ ေၿခာက္ေထာင္ဘုိး တစ္ေသာငး္ေၿခာက္ ေထာင္ဘုိးမွာလုိက္တယ္ မွာလုိက္ရင္းနဲ႕ ေစ်းပတ္တယ္ အေဖာ္မေခၚလာဘူး တစ္ေယာက္ထဲဘဲ ေစ်းၿခငး္ေတာငး္ႀကီးကုိင္လုိ႔.

သရက္သီး ေလးလံုးတစ္ေထာင္ ငါးလံုးတစ္ေထာင္ နစ္ေထာင္ဘုိးဝယ္တယ္ မွ်စ္ခ်ဥ္တစ္ထုတ္ ခုနစ္ရာ နစ္ထုတ္ တစ္ေထာင္႕ေလးရာ တစ္ေထာင္နဲ႕ယူသြားတဲ႕. ပန္းေဂါာ္ဖီတစ္ထုတ္ ေၿခာက္ရာ မွ်စ္ငါးရာဘုိး နစ္ထုတ္ တစ္ေထာင္က်ပ္.မုန္ညင္း စည္း ေလးရာက်ပ္.စုစုေပါင္း ငါးေထာင္ေလးရာက်ပ္. ေနာက္တဆုိင္ေၿပာငး္. ခရမ္းခ်ဥ္သီး ငါးရာဘုိး.ငရုတ္သီးစိမ္းနစ္ေရာဘုိးသံပရား ံနစ္ရာ. စုစုိေပါင္း တစ္ေထာင္နီးပါ. ဆုိေတာ႕ ေၿခာက္ေထာင္႕ေလးရာ ေနာက္တစ္စည္ေၿပာငး္ ခွ်ဥ္ေပါင္ တစ္စည္ ငါးဆယ္ အဲသည္ တစ္စည္ ငါးဆယ္ခ်ဥ္ေပါင္ကို စကာပူမွာ စလံုးတစ္က်ပ္ေပးရတယ ္ၿမန္မာေငြ ခုနစ္ရာေက်ာ္ေပါ႔ တစ္စည္းငါးဆယ္နဲ႕ ေၿခာက္စည္း သံုးရာက်ပ္ဘုိး ကန္စြန္းတစ္စသည္း ငါုးဆယ္ ေလးစည္ နစ္ရာဘုိး.ဘူးသီးတစ္စိတ္ နစ္ရာက်ပ္. ေရြွာက္ရြက္ တစ္စည္ းငါးဆပာ္ေက်ပ္. တုိ႕စရာ ခရီးသီး နစ္ရာဘုိး ခရမ္းသီးနပ္ တဲ႕ခရပမ္းသိီး တစ္လံုးတစ္ရာက်ပ္. 

ေဂၚရခါးသီးတစ္လံုး ၁၅၀ က်ပ္ နစ္လံုး သံုးရာက်ပ္
ဂ်ဳးၿမစ္ သံုးရာဘုိး.
ပဲ႔ပင္ေပါက္ ပဲၿပား နစ္ရာဘုိး.
သရက္သီးထပ္ဝယ္ ငါးလံုး တစ္ေထာင္.
ဘာမွန္းမသိတာေတြ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ တစ္ေသာင္းဘုိးခန္႔.

ပဳဇြန္ သံုးဆယ္သား ေလးထုတ္ . တစ္ေသာငး္ နစ္ေထာင္ကပ်္
ငါးႀကင္း နစ္ေထာင္ဘုိး.

စုစုေပါ္င္းေလးေသာင္းေလာက္ၿဖစ္တယ္။

city mart ထပ္ဝင္. တစ္ရွဴးေပပါ. နြားနုိ႔. . ႀကက္ဥ လုိတာေလးေတြ ဝယ္. တစ္ေသာငး္. စုစုေပါင္း ငါးေသာငး္က်ပ္ ေတာ္သင္႕ၿပီး

ေဆးသမား ခုနစ္ေထာင္က်ပ္ လုိိအပ္တာဝယ္ဘုိ႔သံုးေထာင္ကပ်္ စုစုေပါ္င္ တစ္ေသာင္က်ပ္.

အိမ္ၿပန္လာ ဟင္းရြက္ေတြ ဝုိင္ေခ်ြ အိမ္ရွင္မပါ ေခ်ြတယ္ zipper bag ထဲထည္႕တာ္ ေစ်းေန႕တုိင္းမသြားခ်င္ဘူး ပ်င္းတယာ္ ရသေလာက္မဝဝယ္ဘဲနရမယ္။ ပဳဇြန္တ္စောက္က ေခ်ြတယ္။ ေမာသြားတယ္ ၿပန္ထြက္တယ္ ပြင္႕သစ္စန္းေရာက္တယ္။ နံၿပားနဲ႕မလုိင္ ငါႀကိုက္တယ္ ေထာပတ္သီးငါႀကိဳ႕္တယ္ ငါတင္မက လူတုိငး္လုိလုိ ႀကိဳက္မွာဘျ ပါးစပ္ႀကိးေတြ ပါႀကတယ္ ေလ.စားခ်င္မွာေပါ႕. ေကာ္ဖီဆက္ေသာက္တယ္ လန္းသြားေအာင္လုိ႕ ရြာလုိက္တဲ႕ မုိး.

အာဇာနည္န႕လမ္းေ္ေလာ်က္တာ ေတြ႕တယ္ ဒါတ္ပံုရိုက္လုိက္တယ္ ခ်ိိးက်ဳးတယ္ ငါေတာ႕ မလ်ာည္လွည္နုငိဘးး ေႀကာက္တယ္ အခုလုိ အေန အစားေခ်ာင္ခ်ိေန၇ာေန ဆြဲသြၾးရင္း ခက္ခဲ ပင္တပန္းတဲ႕ ဘဝကို ေရာက္မယ္မ မလုပ္ မရွဴပ္ဆုိရင္ ကုိယ္ခ်မ္းသာတာေလးစားေနရတာေပါ႕ ေႀကာက္စရာႀကီး. မလုပ္ရဲေပါင္.

ေၿမနီကုန္းသြတား္ အိမ္မွာ handphone တစ္လံုးကို အထုိင္ဖံုးလုပ္ထားတယ္ အစုိးရဆီက ငါးသိနး္နဲ႕ သြင္းထားတဲ ပိုက္ဆံ ဖံုး. အထုိင္ဖံုး မွာ ဘက္ထရီကုန္ေနတယ္ ဘတ္ထရီ ဟုိေမးဒီေနမးနဲ႕ ငါးေထာင္က်ပ္ ကုန္သြားတယ္ ေစာင္႕ႀကည္႕ရဦးမယမ္ ဘယ္နစ္ေရက္ခံမလဲလုိ႔.

ဘုရားသြားတယ္ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ဘုရားေမွာင္ရီပ်ဳိဳး ၿပီးေတာ႕အိမ္ၿပန္လာတယ္။ ထမင္း ေလွ်ာ႔စားတယ္ ဒီေန႕မဆုိးဘဲ နဲနဲ ေလ်ာ္႕နုိင္တယ္ လန္းဘို႕သင္ရဦးမယ္။ ေလာ႕ကႀကီးကိ ေပ်ာ္ဘုိ႕သင္ရဦးမယ္