Tuesday, June 5, 2012

Gentingေကာင္းကင္ၿပာသည္။ ႀကိတ္ေက်ကြဲေနသူတစ္ဦးရွိသည္။ က်ြန္ုိပ္ေလည္း ေႀကေနသည္ မီးပူမတိုက္ေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္။ေလထဲတြင္လြင္႕ေနသူရွိသည္. . ဖမ္းမရနုိင္ .။


ဘြားကနဲေပၚလာေသာအရာသည္ ေဟာ္တယ္ၿဖစ္သည္ ေဟာ္တယ္နာမည္ကိုေတာ႕မေသခ်ာ။ အဲသည္မွာတည္းမလို႕မလား မခင္ဦးေမ..........

မဟုတ္ပါဘူး ဗုိလ္ေအာင္ဒင္ေအာကေၿခဆငး္တာ ဘတ္စကားစီးမလို႕ပါ မၿမရင္။


ေကအယ္ . ပူဒူး အေဝးေၿပးကားဂိတ္ေတြင္ ပစၥည္းအပ္ရန္ေနရာရိွဥည္ ဘယ္ေလာက္မွ လည္းမေပးရ. ပစၥည္းေတြအဲသည္မွာအပ္ၿပီၚေလ်ာက္လည္ရံုၿဖစ္သည သ္ူငယ္ခ်င္းမ်ားရွိေသာ္လည္းမေနွာက္ယွက္ေခ်။ genting ေတြ ထုိဆားဗစ္မရွိ သြားေမးရာအၿပံုးသာရသည္ သယ္လာသည္မွာမ်ားေနၿပီၿဖစ္ရာ. အၿပန္အတြက္ ကုန္ပို စိတ္ပူရေလပီ။ (?)
သုိ႕ၿဖစ္ေလရာ ဝန္မေပါ႕လွေသာေႀကာင္႕ခရီးသိတ္မတြင္ေခ်. ၿဖစ္သင္႕သည္မွာ ပစ၁စည္းအပ္ေသာေနရာရွိေသင္႕သည္ ထုိသို႕ဆုိလ််င္ ပိုရြင္လန္းမည္မဟုတ္ပါေလာ။

ထိုေဟာ္တယ္တြင္ေတာ႕တည္းခ်င္ပါေသးသည္ အေဖာ္ေကာင္းလ််င္ေပါ႕.ယခုေတာ႕ ထုိေဘးမွ လမ္းသလာကာ ကုတ္ေခ်ာငး္ေခ်ာငး္ၿဖင္႕ဘတ္စကားရွာေလသည ္ၿပန္ဆင္းရန္ၿဖစ္သည္ ကားမ်ားရွိေသးသည္ နာရီတစ္ဝက္တစ္ီစီး ေကအယ္သုိ႕ဆင္းသည္. စိတ္ေအးရေၿခၿပီးအ ေပၚသိဳ႕ၿပန္တက္. မုန္႕ေတာ႕မစားၿဖင္႕. တစ္ေနရာရွိခုန္တြင္ထုိင္က ကိုကာကိုလာတစ္ဘူး မုန္႕တခုၿဖင္႕ၿပီးသည္ လူမ်ားသည္ကို တန္းမစီလိုေသာေႀကာင္ၿဖစ္သည္။

ထိုေနရာသည္ လွပသည္. ေဟာ္တယ္ ခ်က္ကင္ဝင္ရာနင္႕ႏီးသည္.


လွ်မ္းေမ်ာႀကည္႕ကာမနာလို သူရို႕က ညအိပ္ရမယ္ ငါက မအိပ္ရဘူး ၿပန္ဆင္းရမည္ အီးအီး ဟီး ဆုိတာ ဝမ္းနည္းေလသည္။ အိဒီယ မိသားစုနင္႕ေတြ႕သည္ အမ်ိုးသမီးသည္ ခဥမထက္ပိုႀကီးနုိင္သည္။ သူရို႕ကဘာလုိ႕မိသားစုရွိရတာလဲ အီးဟီးဟီးဟု ငိုၿပန္သည္.

ပြဲၿမင္ေသာ ္အငုိတိတ္ကာ ပြဲသြားႀကည္႕သည္ တန္သည္ ။ ခဥမအႀကိဳက္ၿဖစ္သည္ ေကာင္ေလးမ်ားလည္းႀကိဳ႕က္ႀကသည္ သူရုိ႕ခ်ည္းဘဲရို္ကေနႀကရာ မနည္းလုရိုက္ရသည္.
ေကဘယ္ကားစီးရန္ အရွာထြက္သည္ ။ ဟုိေလ်ာက္ဒီေလ်ာက္သည္. အစ္မကို သတိရသည္ အစ္မလာစဥ္းက လိုက္ပို႕ရာသူႀကိဳက္သည္. နတ္ၿပည္ေရာက္သြားသလုိဘဲဆုိသည္. သူလာရာတစ္ညအိပ္သည္ေတာင္ေပၚတြက္ ညဘက္ အေတာ္စည္သည္ ပြဲမ်ား ရွုိးမ်ားလူမ်ား အံုးအံုးႀကြက္ႀကြက္ ဝတ္ေကာငး္စာားလွမ်ားၿဖင္႕ တာဝတိန္သာတြင္ ေပ်ာ္ၿမဴးေနႀကသကဲ႕သုိ႕ၿဖစ္သည္။
သုိ႕ေသာ ္ဘင္တန္မွလ ူသည္ လုိက္မလားဆုိလ််င္ တီကုိတြန္႕သကဲ႕သုိ႕တြန္႕သည္ ကေရတြန္ ကုိသတိရေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္နုိင္သည္ သူရို႕အခ်စ္မ်ားသည္အခ်ိန္နင္႕အမ်ွေၿပာငး္လဲႀကသည္။
ေလ်က္ရင္းနင္႕လည္သည္. မွ်ားေနာက္ကိုလိုက္ရင္းလည္သည္ လည္လည္း ဘာၿဖစ္လဲ ဆန္ပိုရသည္ေပါ႕။
4 comments:

ko 9 said...

Gentingဆိုတာကေလးနဲ႔တရုတ္အဖိုးႀကီးအဖြားႀကီးေတြပဲေတြ႔ခဲ႔တယ္ဗ်.....ဟဟ

Anonymous said...

ဘင္တန္း ကလူက တီတြန္႕သလိုတြန္႕တယ္ ဆိုတာ ဘယ္သူလဲေျဖပါ .... ( ၅ ) မွတ္
ကေရတြန္ ကိုလည္း သတိရလိုက္တာဘဲလား

ပံု .... thzlo ေခၚ သဟဇလဥ

AH said...

ဘယ္ေလာက္ႏုိင္ခဲ့လဲ... :P

Candy said...

ရီရတယ္... xD