Sunday, September 23, 2012

စေနညေနခင္

channel 5 တြင္လာေသာ ကား ေလးမ်ားေၿပးေနပံုကိုႀကည္႕ကာခင္ဦးေမသည္ ဒါတ္ပံုဘယ္လုိရုိက္သည္ကုိေလ႕လာရာ.ခဥမ စိတ္ထဲတြင္ ကင္မရာမန္းသည္ ကားဆရာကိုခါးဖက္ကာ ေနာက္မွ လုိက္ရုိက္သည္ ထင္မိသည္. တစ္ကယ္ထင္သည္. စဥ္းစားမရေခ်. ခဥမတုိ႕ငယ္ငယ္က မငး္သားမငး္သမီး ပန္းၿခံထဲတြင ္လမ္းေလ်ာက္ေၿပးႀကလွ်င္ ကင္မရာသည္ ေနာက္ဆုတ္ ေနာက္ဆုတ္နင္႕ေသာ္လည္းေကာငး္ ကားေလးနင္႕ေသာ္လည္းေကာငး္လုိ္က္ရုိက္ရသည္မဟုတ္ေလာ. 
ယခုရန္ကုန္ဝင္ေသာကားမ်ားတြင္ ကင္မရာပါသည္ဟုဆုိရာ ရန္ကုန္မွ လူအခ်ိဳ႕သည္ဘာလုပ္ရမည္ကို စဥ္းစားေနသည ္ဟု ေကာလဟာလႀကားသည္။ တတ္သိသူကရွင္းၿပရသည္ ဆုိသည္ ခဥမတြင္ ထိုကားမ်ိဳးမရွိေသးေသာေႀကာင္႕မရွငး္ၿပနုိင္ေသးပါ. ရွိခဲရလ်င္ရွင္းၿပပါမည္။ ဟုိတစ္ေလာက  မီးပြိဳင္႕တြင္ ကားတိုက္သြားသည္ကို ၿပန္ႀကည္႕ရေသာ္အခါ မ်ားစြာ အံႀသမိသည္ တိုက္တိုက္ဆုိင္ဆုိင္ ထုိကင္မရာမန္းႀကီးသည္ ထုိအခ်ိန္တြင္ ကားတုိ္က္မည္ကို မည္သုိ႕သိသနည္းဟု စဥ္းစားမရနုိင္. မည္သဴ႕ကိုမွလည္းမေမးၿဖစ္ေခ်. ယခုေသာ္ေရးေရးသိၿပီၿဖစ္သည္။


ဘူေလးတံုး ဘူေလးတံုးေမးလွ်င္ ခဥမလဲမသိပါ. ။ ဘယ္မွာလဲဘယ္မွာလဲဆုိလ်င္ ရထားထဲရထားထဲ ဟုသာေၿဖရမည္ၿဖစ္သည္ ၿမင္ၿမင္ကရာရိုက္ ခဥမနင္႕ေတာ႕ခက္ေခ်ၿပီ။သြားၿပန္ဘီလား Mustafa ဆုိလ်င္လည္းဟုတ္ပါသည္ရွင္႕သာေၿဖရမည္. သြားသြားနိုင္လြန္းသည္ အမ်ိဳးမ်ားရွိသလား ဆုိလ်င္ေတာ႕လည္း ရွိပါဘူး ရွင္. ကိတ္စရွိလုိ႕ပါ.ဘာကိတ္စတံုးဆုိလ်င္ေတာ႕နိအပူလားဆုိကာေခါက္လုိက္မည္ၿဖစ္သည္။ Jurong east မွ လာကာ ကြတရန္ပစတတြင္ဆင္းၿပီးမသြားတတ္ေသာေႀကာင္႕ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ကုိသြားေမးရေသးသည္. go down. down and down ဆုိလ်င္ နားလည္သည္မဟုတ္ပါေလာ. မည္သသည္႕ speaking မွတက္စရာမလုိ စကားစကား ေၿပာပါမ်ားတတ္ၿဖစ္သည္. ခဥမလည္းအေတာ္တတ္ေနေခ်ဘီ။ this one that one ၿဖင္႕ ဟုိထုိး ဒီထုိးကာ ထမငး္ဝယ္စားတတ္ေနၿပီၿဖစ္သည္။  ဟမ္ဘက္ကာ ဆုိင္တြင္လည္း ခ်ီလီလား chill လား ကပ္ခ်္လား ဆိုလ်င္လည္း either one ဆုိကာ သူနားလည္္္္္မလည္ ကုိယ္နားလည္ေသာစကားၿဖင္႕ေၿပာကာ ေပးသမွ်ယူတတ္ေလသည္။ ကပ္ခ်္ပ္ ဆုိတာ ဘာမွန္းယခုထိမသိေသး. ငရုတ္သီး အခ်ဥ္နင္႕ တုိမာတုိအခ်ဥ္ဟု သာ ထင္ေလသည္ ထင္တာေတ ြခ်ည္႕ၿဖစ္သည္။ထိုအနီးတြင ္မီးပိုြဳင္႕ွရွိသည္ ထုိမီးြပါိဳင္႕ေဘးတြင္ RANGOON ROAD ဆိုေသာ ဆုိင္းဘုတ္ရွိေလသည္ ႀကည္႕ခ်င္သည္ဆုိၿပီးေၿပးမလာနင္႕ေလ. ကမၻာႀကီးေပၚတြင္ က်ြုပ္တို႕မၿမင္ဘူး မေတြ႕ဘူး မေရာက္ဘူးေသာ္ေနရာမ်ားစြာရွိလွသည္။
မူစတာဖာသို႕သြားေသာ ရထားစေတရွင္ ဖာရာပတ္တြင္ ထြက္ေပါက္ မ်ားစြာရွိသည္ မ်က္ေစ႕လည္ေသာလည္းလည္ရန္မလုိ အမ်ားသြားေသာလမ္းသည္ မြတ္စတာဖာသို႕ေရာက္ေလ၏. ခဥမအညြန္းမေကာငး္ေလာ ေကာင္းေလာေတာ႕မသိ. လာေမးေသာ လူမ်ားသည္လည္လည္ထြက္သြားေလသည္။ ထြက္ေပါက္မွာထြက္ ညာဘက္ေကြ႕ မသိလ်င္ေမး . မေမးခ်င္လ်င္း လူအမ်ားေနာက္လုိက္ ေရာက္ေလသည္။ 

ဟင္.ၿမန္လွခ်ည္လာ းဆိုေသာ္ေရာက္ၿပန္မၿဖစ္တစ္ၿဖစ္ လုိရင္ကိုလုပ္ၿပီးေသာ လုိပ မွာ လက္ေေကာက္တစ္ကြင္းအဖတ္တင္သည္ ခ်က္ၿခငး္ပင္ ဝတ္လုိ္ကသည္ လွသြား၏။ စလံုး ရွစ္က်ပ္ၿဖစ္သည္။

 

ဖာရာပတ္မွာ ဒိုဘီဂုိ႕သို႕သြားရာတစ္ဘူတာေက်ာ္သြားေသးသည္က လမ္ကြီးသို႕ေရာက္သည္. ၿပန္စီး ေသာ္ ဒုိဘီကို႕ ေရာက္ကာလမ္းေလ်ာက္ ရထားၿပန္စီးဘီ း city hall သုိ႕ေရာက္သည္။ 
ဘာသီးေလးေတြ ပါလိမ္႕ ဟုိေန႕က တင္ ေဘာင္ေဘာင္သီးကို ဖဘ တြင္ၿမင္ထားရာ ေဘာင္ေဘာင္မ်ားလားစိတ္ဝင္စားသြားသည္ အနားေတာ႕မကပ္ေတာ႕ဆုိင္ရွင္ဆူမ်ာစိုးသည္ ။ ဒီေလာက္ဖြက္ထားတာေတာင္ လူအေတာ္သိေနၿပီၿဖစ္သည္ ခဥမကလဲ ဘူ႕မွ မေၿပာနဲ႕ဆုိကာ ပိတ္ထားေလသည္။ လမ္းတြင္ ဟိတ္ဆုိကာ စားစရာေတြ ကို ခုိးခုိးၿပီး ေလ်ာက္မရိုက္နဲ႕ဟု ဆုိသြားသူကုိ ဘာေၿပာရမွန္းမသိ .ဝန္ခံခြင္႕ပင္ မေပးေခ်။ ေသခ်ာသည္မွာေသခ်ာလြန္းသည္ သက္ၿပငး္ကိုသာ ခ်ရေလသည္။ ။

အမ်ားသူငွာပညာရေစရန္လည္းတမင္ဝါးထားေသာပံုကိုထည္႕ရေသးသည္ဖံုးေတြ ေဖာင္းပြေနေသာ ခဥမသည္ ကဒ္ေဖာင္းပြရန္ အလုိ႕ငွာ တစ္ကဒ္ထပ္ယူရာ ေရဘူးတစ္ဘူးရသည္ သံုးစရာေနရာမရွိပါ။ ထံုးစံအတုိင္း ပံုးတစ္ပံုးထဲသုိ႕ေရာက္ကာသိမ္းထားသည္ အမည္ခံကာ အိမ္တြင္းပစည္းမ်ားသိမး္ထုတ္ေသခ်ာရေပမည္။ ဖ႔ံုးထပ္ဝယ္ရန္ႀကည္႕ေသးသည္ အသက္သာဆံုးနုိကိရာမွာစလံုးေလးဆယ္ၿဖစ္ၿပိးလိုခ်င္သည္မွာ စလံုးတစ္ရာၿဖစ္သည္. ေနာက္ေန႕ဟု ရက္ေရြ႕ထားလုိက္သည္။
 (ခမမ) သိေစရန္မွာ ၿမန္မာ ဆုိင္သည္ ဤသို႕ၿဖစ္သည္. တဆုိင္မွာ ေရြလင္ပန္း ၿဖစ္ၿပီး တစ္ဆုိင္မွာ  Loi nine ၿဖစ္သည္ နစ္ဆုိင္လံုးစားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားေရာငး္သည္။ ခဥမကေတာ႕ရွမးေ္ေခါ္က္ဆဲြအရည္ စားသည္. ။  ဒါတ္ပံုမ်ားမ်ားလာေပမည္. ဖဘတြင္ ေတာ္ရံုတန္ရံု စိတ္မဝင္စားလ်င္ အယ္လဘမ္တက္လာမ်င ္အယ္လဘမ္ႀကိး ကို Like လုပ္ေပးမကာထြက္ေၿပးတတ္ႀကသည္ၿဖစ္ရာ နဲနဲအေနရခက္လာသည္ ငါ႕ေတာ႕ေက်ာ္ခ်ောတ႕မွာဘဲစဥ္းစားသည္. အုိ. ငါ႕မွာ audience ေတါ ရွိတာဘဲ ဆုိကာ အားတင္းသည္ ဖဘမွာ unfriend လုပ္သည္မ်ား ကို မခံစားပါနင္႕ဆုိေသာ္လည္ းခံစားခ်က္ၿပင္းထန္သူအဖုိ႕မွာ အေတာ္ခံစားရသည္ အေေတာ္အားတာကိုး။

က်ြန္ုပ္တုိ႕သည္ အေတာ္စည္းကမး္ရွိႀကေလသည္ မရွိေ၇ြ႕လည္းမရ. ရဲေစာင္႕ေနသည္. ။ 


ဤအရာသည္ penisula ၿဖစ္ပါသည္။

ယခုလသည္ လတစ္ၿခမ္းပဲ႕ေလးၿဖစ္သည္ အိုင္ဖဳးန္ဖိုက္ၿဖစ္လ်င္ေကာင္းမွာဘဲ။ ေကာင္းကင္ ကိုႀကည္႕ကာ ဆုေတာင္း.အားေဆးဝယ္လာပါသည အလုံးေၿခာက္ဆယ္ကို စလံုး ၂၅ က်္ၿဖစ္သည္ ၿပီးခဲ႕ေသာအပတ္က ရုိးိ၇ိုးဆန္ထရယ္ကို  ၿမန္မာဆုိင္မဟုတ္မ ဝယ္ရာ အလံု း သံုးဆယ္သည္ စလံုးနစ္ဆယ္ခန္႕ၿဖစသ္ည္။ဤလက္ဘက္ဘူးသည္ စလံူးသံုးက်ပ္ၿဖစ္သည္ နယ္တယ္သူမ်ားရွံဳ႕သြားႀကသည္. ။ လက္ဘက္မ်ားဝယ္စရာလား ဟုလည္းေကာငး္ ရွမ္းခါက္ဆြ ဲ ဆုိင္မွာ စားစရာလားအ သံုပ္စံု ဆုိင္မွာ စားစရာလး ဆုိသူမ်ားသည္ ခဥမလုိလူမ်ားကို လြိုင္နိုင္းတုိ႕ အသဳပ္ဆုိင္တုိ႕သည္ အုထားသင္႕သည္။ အိမ္အၿပန္လမးတြင္ ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ စာရင္ရွငး္သူနင္႕လည္းႀကံဳသည္ . ရထားေပၚတြင ္ၿမန္မာလို က်ယ္က်ယ္ေၿပာရာ ေဘးခ်င္းတုိက္ထုိင္တစ္ေယက္ေက်ာ္ၿမန္မာေၿခညွပ္ ကတၱီပါဖိနပ္စီးခဥမသည္ အိပ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ကာစပ္စုနားေထာင္သည္။ ငါ႕ေယာက်ား္ဟာ ငါ႕ဘဝမွာ အေရးအႀကီးဆံုးဘဲ နင္ဘာမွ လာမေၿပာန႕႕ ငါ႕လဲလမး္ေတြ႕မေခၚနဲ႕ဆုိုကာ.......... စိတ္ဝင္စားစရာပင္ၿဖစ္သည္။  သေၿပပန္းသည္ တခက္နစ္က်ပ္ၿဖစ္သည္ သံုးခက္ ငါးက်ပ္မဆစ္လုိက္မိ. ေၿခာက္က်ပ္ၿဖစ္သည္ တစ္ပါတ္တစ္ခါသံုးခက္ဝယ္ေနရာ ဘုရားစင္တြင္ သေၿပမ်ားေဝေနဘီၿဖစ္သည္ ယေန႕ည အားလ့ုးသေၿပမ်ားကိုေရစိမ္ထားသည္ ေရဝလ်င္ပုိလန္းသည္ဟု ႀကားဘူးေသာေေႀကာင္႕ၿဖစ္သည မနက္မ် တစ္ဖန္ ဘုရားတင္ရမည္. က်န္းမာ ခ်မး္သာပါေစေႀကာင္း အားလံုးေသာသူမ်ား က်န္းမာခ်မ္းသာပါေစရန္ဆုေတာင္းရမည္. ။ မက်န္းမာလ်င္ အလုပ္မ်ားသည္ က်န္းမာမွ သက္သာရရသည္။ ေတာင္းေသာ ဆုမ်ားၿပည္႕ရပါလုိ၏ ဘုရား.

16 comments:

ရွဳမျငီးတဲ႕ ခ်စ္သမီး said...

မာမီ သမီး စာလာဖတ္တယ္

Si said...

ိDiBa

Anonymous said...

စေနေန႕

ညိမ္းႏိုင္ said...

ဆုေတာင္းကိုေတာ့ တကယ္သေဘာက်သြားတယ္...:)

Thazin said...

ေပးတဲဆုနဲ႔ျပည့္ပါေစမေရ

Anonymous said...

ငါ႕ေယာက်ား္ဟာ ငါ႕ဘဝမွာ အေရးအႀကီးဆံုးဘဲ နင္ဘာမွ လာမေၿပာန႕႕ ငါ႕လဲလမး္ေတြ႕မေခၚနဲ႕

Candy said...

စာရင္းရွင္းတာနဲ႔ လာတိုးရတယ္လို႔ ဟီးးး....
လိြဳင္ႏိုင္းက စားစရာေတြအရမ္းႀကိဳက္တယ္ :D

nyan ag said...

ေနမေကာင္းလို႔လား post ေတြအရင္ေလာက္မတင္ေပမယ့္ ေရးသမွ်ေတာ့ဖတ္ေကာင္းေနတာပဲ.. မနက္မိုးလင္းအိပ္ရာထနဲ႔ မမ post အသစ္တင္တတ္တဲ့အခ်ိန္ကိုက္ေနေတာ့ fb မွာ check.. အသစ္ေတြ႕ရင္ ေကာ္ဖီေသာက္ရင္းဖတ္.. မေတြ႔၇င္လည္းေမွ်ာ္ရေရာ

Anonymous said...

.....


pifpif

Anonymous said...

ခရမ္း ကေစာ့ သီး ေတြ MaMaKOM

Min

mstint said...

ခဥမရဲ႕ ဘာတမ္ပို႔စ္ေတြ ဖတ္ၿပီးကထဲက ဘာတမ္သြားခ်င္ေနတာ အခုစလံုးေရာက္ေနၿပီ ဒီေတာ့လိုက္ပို႔ေပး :P
ေတာင္းဆုေလးကို သေဘာက်သြားတယ္ း)
စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစကြယ္။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

san htun said...

မမကြန္ဆုေတာင္းသည္ ေသြးထြက္ေအာင္ မွန္၏..မက်န္းမာလွ်င္ အလုပ္ပိုမည္..အားလံုးက်န္းမာခ်မ္းသာပါေစ..:P

blackroze said...

ပစ္ပစ္လည္းအဲလိုဘဲမမကြန္
ရထားေပၚမွာ ျမန္မာစကားသံၾကားရင္
အိပ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျပီးစပ္စုတာဘဲ..ဟီးး

Anonymous said...

must look at this RSHSLBYv [URL=http://www.cheapguccireplica.tumblr.com/]gucci online[/URL] with low price cEbqcDcW [URL=http://www.cheapguccireplica.tumblr.com/ ] http://www.cheapguccireplica.tumblr.com/ [/URL]

Anonymous said...

click to view ksCkmlsE [URL=http://www.aaareplicahandbags.weebly.com/]top replica handbags[/URL] with confident TEMmFNQV [URL=http://www.aaareplicahandbags.weebly.com/ ] http://www.aaareplicahandbags.weebly.com/ [/URL]

Anonymous said...

view hwXdvSVW [URL=http://www.aaareplicahandbags.weebly.com/ - 7 star replica[/URL - to get new coupon kfHjLAdx [URL=http://www.aaareplicahandbags.weebly.com/ - http://www.aaareplicahandbags.weebly.com/ [/URL -