Friday, September 5, 2014

september 5 2014

မနက္က EPC နဲ့ခ်ိန္းတယ္ ရန္ျန္မွာအလုပ္လုပ္ရတာမမိုက္ပါဘူ
းမိုူရြာထဲထီမိန္ကိုမ ထီးတစ္ေခ်ာင္းိနပ္အစုတ္နဲ့ဆိုေတာ့ လီ
အထင္ေသးမယ္ဆိုလဲေသးစရာပါ့ေလ အိမ္ကခ်ာတိတ္မေတြေတာ္ေျပာတယ္
ဖိုးသုးိဖတ္သတ္နဲ့ျကည့္ရတာ ရင္ကကာအဲသလိုဘဲလာတဲ့ ဘယ္ကလာ
တို့စကာပူမလးရွားမွာေက်ာ့ေက်ာ့ေလးေနတာကြဲ့ မိုးတစ္ခ်က္မဆိုဘူး
ဗြက္တစ္ခ်က္မစင္ဘူး တစ္ခနဲ့စ္ခု connection ေတြခ်ိတ္ထားတာ
ထီးကိုင္စရာမလိုဘူး ိနပ္လွလွေလးစီး ဆၤပင္ေလးခါေနလိ့ရတယ္
ဒီမွာဆံပင္ျဖီးရတာခက္လိုက္တာ ေနဒဏ္ေလဒဏ္နဲ့ရွု္ေထြးလို့မနည္းရွင္းယူရတယ္
ဟိုမွာဆိုရင္ဘီးကေးနဲ့တစ္ခက္သပ္ ေလ်ွာကနဲဘဲ

ဓါတ္ဆီဆိုင္်တာော္မ်ားမ်ားကိုလည္းဆီမျပညါျဘူးဘဲထင္ေနတယ္ တစ္်သာင္းဆိုတာ
နၤမစြတ္ဘူးကည လို ေလးေသာင္းဘိုးေတာ့မထည့္နိုင္ဘူး
တစ္်သာင္းတစ္်သာင္းခြဲဘဲ အျပည့္လဲထည့္နိုင္ေတာ့ဘူး မျပည့္တစ္ျပည့္ဘဲ
အျပည့္လို့ ်ျပာထည့္ရင္ ပိုေပးရတယ္လို့ထင္လာမိတယ္ ငါ့သဴငယ္ခ်င္းကေတာ့
နင့္မွာ Sense of security မရွိဘူးျဖစ္်နတယ္တဲ့ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္
ငါဘယ္သု့ကိုမွမယံုေတာ့ဘူး

ကောဇ ဘဏ္သြားတယ္ ကါတို့ Feed back ေတြေပးလိုက္တာ flow mat ရိလာျပီ
ခလုတ္နိွပ္တဲ့ေနရာမွာ ပလတ္စတ္ စ္ကာထားတယ္ ဓါတ္လိုက္ဘို့ chance နည္းလာျပီ
ဒါပမဲ့လုေတြက အဲဒီ flow mat ကို ေျခောက္နဲ့ အထဲကို ကန္ထည့္ထားျကတယ္
မနင္းျကဘူး တိုးက္လာျပီဆိုျပီးခ်ီးမြမိးတံုး server down က်ငြားလို့
ဘယ္ေလာက္ျကာမွာလဲဆိုေတာ့ အဲသလိုဘဲ တက္လိုက္က်လိုက္နဲ့ဘဲတဲ့ ငါ
်သ်ငဌးမို့လို့်ပါ့ အဲသေလး်မ်ွာ ထုတ္ ရမၤဆို အခက္ဘဲ

က်မာဇ ဘဏ္က ာင္မေလးေတြကိုလည္း အန္တီငိတ္မေခါ္ဘို့ သင္်ပးထားျကပါဦး ဒီက
မမလို့ ဒီေလာက္်ျပာနတာ အန္တီဘဲ

ဒါမဲ့ ရင္ကထက္စာရင္ေတာ့နဲနဲယံုျကည္မွုရွိလာျပီ ဟိုတံုကေတာ့ DBS , HSBC,
Ocbc, may bank ေတြနံ့ အလုပ္လုပ္လာေတာ့ ငါ့ပိုက္ဆၤ စိတ္ခ်ရပါ့မလားပူမိတာ
ငါ့အျပစ္မဟုတ္ဘူး အခုလု သြားတိုင္းထုတ္ေးေနေတာ့ နဲနဲစိတ္ခ်လာျပီ

ေမာင္ာ ငါ့ကိုသိတ္နွိပ္စက္တယ္ ဟိုတံုူ ေမာင္ ဘာစဥ္းစားေနတာလဲေမးရင္
ပိုက္ဆၤဘယ္ကရေအာင္လုပ္ရမလဲစဥ္းစားေနတာဆိုေတာ့ ငါလဲ ဘယ္စဥ္းစားမလဲ
ဘေလာ့ေဘးေရးလိုက္ စီေဘာက္ေလးခ်က္လိုက္ ငါကို သာက္ျမင္ကပ္လာေတာ
ငါ့ကိုနွိပ္စက္တာေပါ့ အခ ငါ့မွာ ပိုက္ဆၤဘယ္က ရမလဲ
စဥ္းစားေနရတာေခါင္းကိုူပူေရာ

ေက်ာက္ေျမာင္းထဲသြာတယ္ လီ . ည္်တာသံပတ္ေလာက္ လီတို့ အမွ်ိုး အိမ္နား
ရပ္ခဲ့ေသးတယ္ လည္ေနတာသံုးပတ္ေလာက္ ေ်ာက္ေျမာင္းကို မက်ြမ္းက်င္်သးဘူး

အိုးရွင္းလဲေရာက္တယ္ နာနတသီးဖ်ာ္ရည္ေသာက္တယ္
စားတိုင္းဓါတ္ပံုရုိက္ရလားတဲ့ ဖဘ ငိတ္မသံုူတဲ့သူငယ္ခ်င္းကေမးတယ္

ေရေက်ာ္ေစ်းေရာက္တယ္ ျမန္မာျကက္ပိန္ေလး တစ္ေကာင္သံုးေထာင္ ငါးပုတ္သင္
သံုးေထာင္လို ငါးနုသန္း နွစ္ေထာင္ ေစ်းသဘ္က နွစ္ေထာင္ဘိုးနဲ့မကိုင္ခ်္ဘူး
ငါ့ အိမ္က ခ်ာတိတ္မေတြကလည္းမကိုင္ခ်င္ေတာ့ ခ်က္မွာ ဟုတ္ဘူး
ေခ်ာင္ထိုးထားျပီးအေမ့ခံထားလိုက္ျကလိမ့္မယ္ ေပါင္မုန္ ွ Good morning
ေပါင္မုန့္ တစ္ထုတ္ တစ္ေထာင့္တစ္ရာ နွစ္ထတ္ နွစ္ေခာင့္နွစ္ရာ shopping
mall မွာဝယ္ရင္ promotion ေပးတဲ့ေပါင္မုန့္ ပို တစ္ခု ရတယ္
လမ္းေဘးဆိုင္ေတြမွာဆိုရင္ အဲသဘ္ promotion ေပါင္မုန့္ ပို က
ျပန္ေရာင္းစားဘို့ ျဖစ္သြးတယ္ good morning ေပါင္မုန့္မွာ twitter ရွိရင္
တြစ္ပါတယ္ သရက္သီးငါးလံုးတစ္ေထာင္ စာရင္းမ်ပါင္းခ်င္ဘူး ဟိုေန့က
ေစ်းဝယ္တာ ျကက္သာနွစ္်သာင္းပုဇြန္နွစ္ေသာင္း ရြက္ တစ္သာင္း ဆီျပန္တစ္ခြက္
ခ်ဥ္ရည္တစ္ခြက္ အသုပ္တစ္ခြက္သရက္သီး စာရင္းမတင္တာ့ဘူး

No comments: