Thursday, December 18, 2014

18thdecember 2014

oခဥမသည္ ရန္ကုန္ျမို့ျကီးနွင့္အထာ က်လာသည္ တစ္သက္လံု မဝတ္ေသာပန္းဆီေရာင္ အက်ီဝတိသ္ စေကာ့ေစ်း ကို ေခါက္တံ့ေခါက္ျပန္ေမြွသည္ လံ ခ်ည္ေရြးသည္ရြးသည္မ ွ ခပ္ထင္ထင္ အေရာင္စိ စို ကိုေရြးသည္ ခရမ္းေရာင္ ေဗဒါေရာင္ စိမးျပာေရာင္ ပန္းေရာင္ မ်ားကို လွသဘ္ ထင္လာသည္  လံုခ်ည္ အသစ္ကေလး ကို ထုတ္ျကည့္ကာ အက်ီွင့္ လံု ခ်ည္ match ျဖစ္မည္ကို ရွာလာသည္ပတ္ထမီ တင္းတင္းဆြဲပတ္ျကည့သည္ တစ္သက္လံုးစကာပူတြင္ အရာင္ ျ္ငိမ္ မ်ားကို အျဖူ အညို မ်ားကို ဝ္ကာ ဘိုေတြဆန္လာငမ်ွ အခ်ိုးေျပာင္းေလျီ ေပာင္းလို့လဲ မရ ရန္န္ျမို့ျကီးသည္ ပကာငန မ်ားလွသည္ 

ခဥမ သည္ တစိ္ခ်ို့ေသာ မိန္းမမ်ား 
ပို ္ိထစကာပူစတိုင္ဝတ္စားဆင္ယင္ကာ ခဥမ မွတ္မိေသာ စကာပူ  အိတ္ကို လြယ္ကာ လက္ပေတာ့ ကို ကိုင္ကာ စတိုင္ပန္န္နွင့္အမ်ိုးသမီးကို ခဥမ ်သာက္ျမင္ကပ္ဘယ္သူ့ ကို မွလူ မထင္သေယာင္ လူငားလမ္းတြင္ ေခါက္တံု့န့္ေခါက္ျပ္ေလ်ာက္ကာ ဖဲုူေျပာ ေသာသူကို ေသက္ျမင္္ကပ္လသည္ စကာပူ အေမ ရိကေလး ေရာက္ဘူး အလုပ္ လုပ္ေနသာသူမကို သနားလွသည္ ေတာင္ဥကလာ ေပနွစ္ဆယ္ေျခာက္ဆယ္ကို ိန္းတစ္ေထာင္ ဒါ္လာတစ္သိန္းေပါက္ေနေသာ ကာလတြင္ ဝယ္ ခို္ င္းလိုက္ လ်ွင္ အေတာ္ ျပာသြာူမည္ ျဖစ္သည္ နိုင္ငၤျခားလုပ္သူမကိုက္ သလို ရန္ကုန္ေန ရန္ကုန္စားေသာ  ခဥမသည္လည္း မေခ်ာင္ လွခ် 
ဲ့ ငါ ကေရွေတာင္ျကား ေနတာဟဲ့ ဆို လ်ွင္ေတာ့ လည္း ဆလု ရိုက္ ရမည္ ျဖသ္သည္ ေရြ ေတာ္ျကားသည္ ေပေဘးဆယ္ ခန့္ကို သိန္း တစ္ောသာင္းခန့္ ရွိျပီး ဝယ္ လွ်င္ အခြန္ သိန္းၤုးေထာင္ ၃၀၀၀ ခန့္ ေဆာင္ ရမည္ ျဖစ္သည ္ အငွားေစ်းေကာ္းေလ ရာ holdong power မရွိလွ်င္ကွား ရ၏ ေတာင္ ခံနိုင္ဘို့ မလြယ္ 

စေကာ့ေစ်းတြင္ လံု ခည္ ဆို္တြင္ ထီးေမ့က်န္ ခံ့ ရာ ျပ္န္ရသည္ တန္ေအာင္ပတ္ လိုက္ ရာ အပ္ ခ်ုပ္ဆိုင္တြင္က်န္ခံသည္ ေနာက္ေန့ ျပန္သြားေတာင္း ရာ ျပန္ ရျပန္သည္ တန္ေအာင္ပတ္ေနရာ မိန္ခ်ုပ္ဆိုင္တြင္က်န္ခဲ့ေျကာင္းသတိ ရရာ ျပန္သြားေတာင္း ေသာ ရလာျပန္သည္ တနေအာင္ပတ္ ရာမည္သည့္ဆိုင္မငိေတာ့ ေနာက္တသ္ေနါ့လွည့္ပတ္ေတာင္း ရာ မရေတာ့ 

ေကာင္းေသာေန့ပါ
(
ျမန္မာလို တတ္တာမြတ္ေနေခ်ျပီ ) အဂၤလိပ္လို မျာေတာ့ သုမ်ားနားလ္ေအာင္ ေလ်ွာ့ေျပာရင္း.,.,,.....

1 comment:

blackroze said...

ပန္းဆီေရာင္ဝတ္စံုနွင့္ခင့္ကို
မ်က္စိထဲျမင္ေယာင္မိ၏
ခင္ေရ... ပစ္ အေကာင့္ပိတ္ထားတယ္ facebook
မွာ ..ဒါေပမဲ့ သတိရေနပါတယ္ ခင္...
တခ်ိန္မွာေတာ့ facebook ကေန ခင္ေရ..ဆိုျပီး
လာနႈတ္ဆက္ျဖစ္ပါဦးမယ္...