Tuesday, October 27, 2015

27 October 2015

ေထာပတ္ သီး တစ္ လံုး ျကို ခြဲ ထား ျပီး အလုပ္ ကို  ယူ သြားတာ ေပ်ာ့ နလို ကုိယ္ေတာင္မစးခ်င္ဘူးရြံစ ဓရာျကီး ျဖစ္ သြား တာ ပန္း သီး ခြဲ ထား တာ လူ မ်ားဒေတာ့ ထုတ္ စားရင္ စား ပါ ဦး လို့ ေျပာ ရင္ ဟို လူ တစ္ စိတ္ ဒီ လို တစ္ စိတ္ လာ နွုက္ ျကမွာ ရြံတယ္ ငါ လဲ မဝ ဘဲျဖစ္ မယ္ အဲ သည္ခေတာ့ လူ လစ္ မွ စားမယ္ ဆို ျပီး ဖြက္ ထားတာ အခုဘေမ့ က်န္ ခဲ့တယ္ မနက္ ျဖန္ မွဆို ရင္ ပန္း သီးကဘေရာ္ေရာ္ ျကီး ျဖစ္ ျီ ေပါ့ ဟို တစ္ ေလာ က လူနာဘေပး တဲ့ ပန္းသီးညတစ္ လံုး ေလ ေဖာ္ မလင္ ထိုးထားလား မွတ္ ရတာပုတ္ လဲ မပုတ္ ဘူး ျကာ လွ ျပီ ပန္းဒသီး ဆို တာ အျကာ ျကီး ခံ ပါတယ္ ေလ တဲ့ ပပကေျဖာင္းဖ် တယ္ 

ရန္ ကုန္ မွာ လူ ေတြ ကို straight ေျပာ လ္ု့ မရ ူး သာ သာ ယာ ာ ျငင္ းျငင္း ေလး ေျပာ ရတယ္မေလး ရွား မွာ တစ္စံု တစ္ ေယာက္ မွားဒေန ရင္ မွားဒေန ေျကာင္းဒေျပာ ခြင့္ ရွိတယ္  attitude  ေကာင္း ောင္  trained ထား တယ္ တာ ဝန္ က် ရင္ က် တာ ကို ေသ ခ်ာ လုပ္ ရတယ္ ရန္ ကုန္ လို့ ငါ မဆို လို ပါ ဘူး ငါ ေတေ့ြ့ ရ တဲ့ သူေတြ ငါလေရး တာ ဆို ေတာ့ ငါ ေကာင္း ေျကာင္း သူ မ်ား ကာက္း ေျကာင္း ဘဲ ျဖစ္ မွာ ေပါ့ ဒါ ေပမဲ့ လူ ေတြ အေျကာင္း ပါ နိုင္ ငံ ျခား မွာ တံုး က ငါ့ ရင္ ထဲ ရွိတာ အကုန္ ေရး လို့ ရတယ္ ငါ ေရး တဲ့ သူ ဘယ္ သူ ဘယ္ ဝါ မွန္း လဲ မသိ ဘူး ငါ က ါ ေရး တာ ျမန္ မာ ျပည္ က လူ ေတြ ကိုမဖတ္ ေစခ်င္ လို ကို blog နဲ့ ေရး တာ  .com နဲ့ ေရး ရင္ လူ ပို ဖတ္ မယ္ ဆို တာဒိတာ ေပါ့  .com  sponsor ေတာင္ တစ္ ေယာက္ က ေပးေသး တဆ္ ငါ မယူ လို့ သူ စိတ္ မေကာင္း ဘူး ငါခေရး တယ္ ဆို တာ ငါ စကားေျပာ ေနတာ blog ဖတ္ တဲ့ လူ တစ္ ခို့ နားေထာင္ နွစ္သိမ့္ ေပးရင္ ရျပီ ဝက္ ဝက္ ကြဲ လဲ နာ မည္ ျကီး ခ်င္တာ မဟုတ္ဘူး ဘယ္ သူနဲ့ မွ လဲ သိတ္ ပကါ္သက္ ခ်င္ တာ မဟုတ္ ဘူးငါ ကမင္းသမီး လုပ္ ခ်င္တာ ေလ မင္းဒသမီး အေမခန္း က သ ရပ္ ေဆာင္ ခ်င္ တာ မဟုတ္ ဘူး ဒီ ေရာက္ ေတာ့ ငိတ္ ခက္ တယ္ ငါ ေရး တာ ဘယ္ သူ လဲ ဆို တာ ကို သိ ေန ရင္ အေရး ခံ ရတဲ့ လူ က ငါ့ က္ို စိတ္ ဆိုး မွာ ေပါ့  အခု ငါ ဆက္ ေရး ဘို့ ခက္ ေနတယ္ ေရး ျပီး သား ေတြ ဖ်က္ ပစ္ ရတယ္ ဆက္ ေရး ထား တာ  delete လုပ္ ပစ္ ရတယ္ဒါ ေျကာင့္  blog ေရး ငါး နွစ္ ါတ္ပံုမထည့္ ဘူးဘမထည့္ ေတာ့  fair မျဖစ္ထေတာ့ ဒါတ္ ပံု ထည့္ လိုက္ရတယ္ ဘယ္ သူ လဲ သိ ခ်င္ ့ျကတယ္ ဘယ္ မ်ာ ေန လဲ သိ ခ်င္ ျကတယ္ ေယာက္ က်ား ပံုျက့္ ခ်င္ ျကတယ္ ေေယာ္က္ က်ား က ဒါ မ်ိုး ေတြ သိ မွာဒစိုး လို့ သူု့ ပံု မထည့္ ခိုင္း ဘူး သူ ဘာ ေတြ လုပ္ေန သလဲ လူ ေတြ သိ စ ရာ မလို ဘူး တဲ့ ဒါ လဲ ေကာင္း တာ ဘဲ လြတ္ လြတ္ လပ္ လပ္ ေစာ္ ျကည္ န
ိုင္ တယ္ လြတ္ လြတ္ လပ္ လပ္ ကာ ရာ အို ေက နိုင္ တယ္ မဟုတ္ ရင္ ဟာ မခဥ မ ေယာက္ က်ား ျကီး ေတာ္  message မွာ  ွာ ေတြ့ ခဲတယ္ ဆို ရင္ မေကာင္း ဘူ ေလ ဒါ ပါ ဘဲ 

1 comment:

blackroze said...

ခင္
ပစ္ေလ ခင့္ကိုသိပ္ေတြ႕ခ်င္တာဘဲသိလား..