Monday, December 28, 2015

28th December 2015

ဒီ ဇင္ ဘာ လ ဟာ ရန္ ကုန္ ျမို့ရဲ့ဝက္ ဝက္ ကြဲ ခရီး သြား ရာသီ ဘဲ လူ ေတြ ခရီးသြား လို့ ကား ေတာင္ နဲနဲေခ်ာင္ သြား တယ္ ငါ ကေတာ့ တန္ ပါ တယ္ ဒီ လထည့္ း တညင္ ေရ လ္ည္ ဘု ရားလဲ သြား ရတယ္ အေမ ရိက အစ္ ကို အေျကာ္း ပျပီး ကား ေလ်ွာက္ ေမာင္း လို့ လဲ ရတယ္ လစာ အျဖတ္ ခံ ျပီး ေတာ့ လဲက်ိုက္ခထီး ရိုး ေရာက္ တယ္ ပုလဂံ ေညာင္ ဦး ပု ပါး လဲ ေရာက္ တယ္ အခု ပုပါး သြားကား ခ ငါး ေသာင္း ေတာင္း ေနတယ္ ငါ သြား ေတာ့ သံုး ေသာင္း ေပး ရတယ္ Share ေတာ့တစ္ ေသာင္း ဘဲ ေပးရတာေပါ့ တန္ တယ္ တည္း ခို ခန္း နား က ကား လက္ မွတ္ ျဖတ္ တဲ့ဆို္ က လူ ကဖံုး ဆက္ေနတာနဲ့ block  လိုက္ ရတယ္ ငါ့ ဖံုး မွာ  block  ထား တဲ့ သူမ ရွိ ဘူး သူ ပထမ ဆံုး ဘဲ မိန္း မ လဲ၌ွိတယ္ ငါ့ ကို စမ္း ခ်င္ ေသး တယ္ စက္ ဘီး ကွား ျပီး ြာ တာ ေနာက္ က ဆိုင္ ကယ္ နဲ့ လိုက္ လာ တယ္ လို ရင္း ကေတာ့ ဒါ ပါ ဘဲ  block  လိုက္ ရတယ္ ေယာက္ ပ်ား ေတြ ေျကာင္ ဘို့ ေကာင္း လိုက္ တာ မိန္း မ ေရွ့ တ္ မ်ိုး ကြယ္ ရာ တစ္ မ်ိုး ငါ စိတ္ မဝင္စား တာ အခ်ိန္ ကုန္ ခံ လို့ ပစည္း ေပါ တဲ့ ခဥ မ ဆို တာ မသိ ေလ ေရာ မွတ္တယ္
ထန္း ေခါက္ ဖာ ေလး တစ္ လဲံုး ငါး ရာ နွစ္ လံုးဘတစ္ ေထာင္ ပန္း ထိုး အိတ္ကေလး ေတြ ကခတစ္ လဲုးညတစ္ ေထာင္ နဲနဲ ျကီး တာ ေလး က သံုး ေထာင္ လက္ နိွပ္ ဓါတ္မီး က နွစ္ ေထာင္ မီးအားသြင္း တာ ဓါတ္ ခဲ နဲ့ မဟုတ္ ဘူး ပလပ္ ထို့း ဘ္ို့ အခ်ြန္ ေလး ငါတယိ္ ဆြဲ ျကိုး ေလး ေတြ က နွစ္ ကံးဘငါး ရာ ေသာ္ လည္း ေကာင္း တစ္ ေထာင္ ေသည္ လာည္းလေကာင္ း ျဖစ္ နို္ တယ္ ေမာင္ ဟာ ငါ့ ကို ျပန္ ခ်စ္ လာ ျပီ ငါခေဆး ရံု က ျပန္ မဲ့ အခ်ိန္ မွန္း ျပန္ လာ တယ္ စကား ေတြ ေျပာ တယ္ ငါ လား ဖဘ မျကည့္ ေတာ့ ဘူး ေလ ကမဆလ အနား မွာရွိ ရင္ ငါ မျကည့္ေတာ့ ဘူး ငါ ဖဘ ျကည့္လရင္ သူမ်က္ နွာ မေကာင္း ဘူး ငါ ကလည္ ဖဘ ထဲ ေခါင္း စိုက္ သြား တာ ကိုး ငါ မခ်က္ ေပမဲ့ ပပပ ို ေမာင္ ဘယ္ လို ခ်က္ခရင္ ျကိုက္ တတ္ တယ္ လို့ ဒန့္ ဒလြန္ ငါး ရံ ဘူး သီး ခ်ဥ္ ရည္ ပု ဇႏ္ေျကာ္ ငါး ဟင္း ဖရံု သီး ဟင္း ခ်က္ တမာ ရြက္ တို့ နဲ့ ငါး သေလာက္ ေပါင္း အန္ တီေလးေျကာ္ ေပး တဲ့ ဗလေခ်ာင္ ေျကာ္ စား ေကာင္း လိုက္ ရွလူးညရွလူး ေန့ လည္ အိပ္ ျပီး ငါ fitness သြား တယ္ န်စ္ နာ ရီ ခြဲ ျကာ တယ္ ဘာ ဘဲ လုပ္ လုပ္ လုွုပ္ ေန ရင္ လူဘေပါ့ ပါးတာ ေပါ့ မ်က္ နွာ လဲ ျကည္ တယ္ စု ဆီ သြား မလို့ ပပ ကဖံုး ဆက္ တယ္ ကမဆလဟာ ထမင္း စားလို့ ရ ျပီ သြား ေခါ္တာ ငါ ျပန္ လာ မွ စား မယ္ထဆိလတာ အေျကာင္း ျကား တာ မို့ အလည္ အပါတ္ ေလ်ွာ့ ျပီး အိမ္ ျပ္ လာ မျကည့္ ခင္ လဲ သူ ျကည့္ ေနတဲ့  sky net ြား ျကည့္ ဖ ဘ ျကည့္ လို့ မ ရ ဘူး ေလ စကာ ပူ မွာ  blog နဲ့ ဖဘ ဟာ ငါ့ ဘဝ ကို ဖ်က္ ဆီးသြား တာ ဘဲ ဒီ မွာ လံဲ မမ  x မမ ျဖစ္ ေနျပီ ကို သာ ယာ ခဲ့ လို့ အခု လို ျပန္ လာ ေတာ့  mrcp ပါ မလာ ေတာ့ ေအာက္ က် ေနာက္ က် ဖစ္ ရတာ ေပါ့ ငါ့ အေတြ့ အျကံု ပညာ အရည္ အခ်င္း နဲ့  mrcp ပါ လာ ရ္ အား လံုး ကို ေတာက္ ခ် လို့ ရတယ္  take home message က ဖဘ ကို ပိတ္ ပါ  blog မေရူ ပါနဲ့ ကို့ ဘဝ ရဲ့ အေကာင္းလဆံုး အခ်ိန္ ေတြ ကို လက္ နက္ တတ္ ဆင္ ပါ အခု လုပ္ တာ ေနာက္ ငါး နွစ္ ဆယ္ နွစ္ မွာ ေပါ္တယ္ ေယာက္ က်ား ကို ဂ ရု စိုက္ ပါ ပစ္ မထား ပါနဲ့ ဘယ္ ေလာက္ ပိုင္ ပိုင္ ကိုယ္ မိုင္ ေတာ့ မွ ထိုင္ မငို ျကပါနဲ့ ကိုယ့္ ရဲ့ အေကာ္းဆံုး အခ်ိန္ ကို လ်ွန္း မေန ဘဲ ေယာက္ က်ား ကို ေပး ပ ဒါ ဆိုရင္ ညီ မ ေလး တို့ ျကီးပြားပါ လိမ့္ မယ္ ကြယ္ မာ န ေတြ ေလ်ွာ့ ပါ  စကား မစပ္ အိုင္ ပက္ မိနီ ဟာသသိတ္ မာန ျကီးဘတယ္သူ့ ပလပ္ ေခါင္ခမဟုတ္ ရင္ ခာ ခင္ မယဝင္ ခ်င္ လွ ဘူး ည ဆယ္ နာ ရီမွာ အိပ္ ယာ ထဲလေရာက္ခေနတ လဲ ငါ့ အတြက္

No comments: