Sunday, August 21, 2011

ဟုိေစာငး္ ဒီေစာင္း

basically သူမသည္ေပ်ာ္ရြင္တတ္သူတစ္ဦးၿဖစ္ပါသည္။ ဘရုတ္က်တတ္သူတစ္ဦးလည္းၿဖစ္ပါသည္။ အတည္ေပါက္နင္႕ေနာက္တတ္သူလည္းၿဖစ္ပါသည္. နိုင္ငံၿခားဆုိသည္ ကုိ တစ္သက္တာတြင္ လာၿဖစ္လိိမ္႕မည္ဟုမထင္ခဲ႕မိသူတစ္ဦးလည္းၿဖစ္ပါသည္။

ယခုေသာအခါသူမသည္အလုပ္ခ်ိန္တြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ စက္ရုပ္လူသားတစ္ဦးၿဖစ္သည္။ လုပ္ပါသည္. စိတ္ပါလက္ပါလုပ္ပါသည္. အလုပ္အေနအထားအရစကားေၿပာရသည္. စကားမွာလည္းေၿပာရလြန္းေရြ႕ ၿပင္ပတြင္စကားနည္းလာသည္ထင္၏. အလုပ္အေႀကာငး္ကုိ အလုပ္ခ်ိန္ၿပင္ပတြင္ေၿပာေလ႕မရိွပါ. ။ ေၿပာရန္လည္းဝန္ေလးပါသည္။ အခ်စ္အေႀကာငး္လဲ ေၿပာလုိစိတ္မရွိပါ။ မခ်စ္တတ္ေတာ႕ဟု သူမကုိယ္သူမထင္ပါသည္။ နုိင္ငံေရးကိုလည္းေၿပာေလ႕ရွိရံုမက စိတ္ဝင္စားမွဴလည္း နညး္ပါသည္. စီးပါြးေရးအေႀကာငး္မွာလည္း သူမနင္႕ပက္သက္မဴမရွိပါ. အလုပ္လုပ္ေရြ႕ ရေသာလခကေလးကုိ တြက္ခ်က္ကာ သံုးပါသည္ . အလုပ္ခ်ိန္ၿပင္ပ ႀကီး႔ြပြားရာႀကီးပြားေႀကာငး္မ်ားလည္း ႀကံစည္ေလ႕မွမရွိပါ. တစ္ခါတစ္ေလတြင္ေတာ႕စိတ္ကူးယဥၤမိဘူးပါသည္ အဝတ္အထည္ဝယ္ရန္ဝါသနာပါေသာသူမသည္ အဝတ္အစားဆုိင္ဖြင္႕ရန္စိတ္ကူးဘူးပါသည္။ ရန္ကုန္တြင္စီးပြားေရးလုပ္ေသာ သယခ်ငး္နင္႕လုိက္ကာ ဟုိေယာင္ေယာင္ ဒီေယာင္ေယာင္လုပ္တတ္ပါသည္. ယခင္မဂၤလာေစ်းကုိ အသစ္ေဆာက္ထားေသာ ေစ်းႀကီးစည္ကားေနသည္ကို ႀကည္႕ကာ ဟုိထစ္တစ္ခ်ိန္က ဘာၿဖစ္လုိ႕မ်ား ငါ ဆုိင္ခန္းတစ္ခန္းေလာက္ မယူထားလုိက္မိပါလိမ္႕ဟု ေနာင္တ ရသလုိလုိၿဖစ္ဘူးပါသည္. ။ ဓန မဂၤဇင္ မ်ားကိုဖတ္က စီးပြားေရးလုပ္သော လူငယ္မ်ားကုိႀကည္႕ၿပီးေဆြးေနြးခန္းမ်ားကိုဖတ္ပါသည္. နုိင္ငံၿခား ကုန္ပစည္းမ်ားကုိ သြင္းေသာ သူမ်ားစာရင္းကုိလုိက္ဖတ္က ၿမန္မာၿပည္တစ္ဦးတည္ ူကုိယ္စားလွယ္ ဆုိေသာေနရာတြင္ သူမနာမည္ကုိ ကြကို ထည္႕ဖတ္ေလ႕ရွိကာစိတ္ကူးယဥ္ေလ႕ရွိပါသည္. ယခုအခ်ိန္တြင္လည္း ရံဖန္ရံခါ ကုမနီမ်ားသို႕ဖံုးဆက္ကာ ကုိယ္စားလွယ္လုပ္ရန္ ပစည္းသြင္းရန္ိတုိ႕ကုိ ရံဖန္ရ့ခါ စိတ္ကူးမိသည္မွ အပ ဘဝကို တိတ္ဆိတ္ေပ်ာ္ရြင္စြာ ၿဖတ္သန္းပါသည္။

ခ်က္ၿပဴတ္မွဴမွာ သူမနင္႕ေဝးကြာလြနး္လွေသာ ဘာာသာရပ္ၿဖစ္ပါသည္. စိတ္မရွည္သလုိစိတ္ဝင္စားမွဴလည္းမရွိပါ. သူမ်ားတစ္နာရီနင္႕ခ်က္ေသာ ဟငး္မ်ားကုိသူမသည္ သံုးနာရီမကခ်က္ေလ႕ရွိပါသည္. မနက္စာသည္ ညေနစာၿဖစ္ေပါင္းမ်ားသည္မွာ အႀကီမ္ေပါင္းမ်ားစြာၿဖစ္ေရြ႕ ေမဓါဝီမနကေစာေစာကထကာ ဘုရားရွိခုိး ေတာက္တုိမယ္ရမ်ားလုပ္ အလုပ္သြား ၿပန္လာ ထမင္းစားမ နက္ညဖန္အတြက္ပါဟဟင္းခ်က္သည္ကုိ ဖတ္ရေသာအခါ လြန္စြာ မွ အံႀသမိပါသည္. ဟင္းခ်က္ရံုတင္မက ဘေလာ႕ေလးပါဖတ္ၿပီး ည ဆယ္တစ္ေက်ာ္ခန္ႈတြင္ အိပ္သြားသည္ ဟု ဆုိေသာအခါ မည္သုိ႕မည္ပံုလုပ္လုိ္က္သည္ကုိ မခန္႕မွန္းနုိင္ေအာင္ရွိေတာ႕သည္။ မုိးယံေၿပာေသာ ကုိႀကီးေက်ာက္သည ္လူခုနစ္ေယာက္နင္႕ ခ်က္ၿပီး သူနင္႕ ဂ်ီေၿပာလို္က္ေသးသည္ကုိ အံႀသဘနန္းလည္းဖတ္္ရပါသည္. ထုိကဲ႕သုိ႕လူစြမ္းေကာင္းမ်ားရွိသည္ကုိ သိေသာ္ၿငားလည္း အံႀသမိသည္ကိုကား ခြင္႕လြြတ္ေစလုိသည္ သူမသည္ တစ္ေယာက္ဆုိ တစေယာက္ ပိေတာက္ဆုိ ပိေတာက္ အေၿခာက္ဆုိ အေၿခာက္ဆုိေသာ သူၿဖစ္သည္ တလြဲဆံပင္ေကာငး္ တခ်ိန္တြင္ ကြန္စထေရးရွင္းအၿပည္႕ၿဖင္႕ တစ္ေယာက္ဆုိ တစ္ေယာက္နင္႕သာေၿပာပါသည္ ဖံုးေၿပာလွ်င္ ကြန္ၿပူဴတာေရွ႕တြင္ မရွိသကဲ႕သုိ႕ ကြန္ၿပဴတာေရွ႕တြင္ထုိင္ရင္းလဲ တိဗြီမွ ရုပ္ရွင္ႀကည္႕ေလ႕မရွိပါယ ခ်က္ၿပီ ဆုိလ််င္ စီးပံုကုိ မႀကည္႕ေတာ႕ဘဲ စီပံုးကုိ ႀကည္႕လ််င္လည္း ဘေလာ႕ဖတ္ေရြ႕မေရေတာ႕ပါ. အားနည္းခ်က္မ်ားစြာနင္႕သူမသည္ဝီရိယေလးေကာငး္ရွာေသာေႀကာင္႕သာ survive ၿဖစ္ေနၿခင္းၿဖစ္ေလသည္.။

ၿပင္ပေလာ ကတြင္ စကားေၿပာပါသလားဆုိလ်င္ေၿပာပါသည္ သုိ႕ေသာ္လည္း နည္းပါေးေလ၏. ေန႕လည္စာကိုတစ္ေယာက္ထဲ အၿမန္စားေလ႕ရွိပါသည္. အၿမန္စားမွသာလွ်င္ နားခ်ိန္ ပိုရမည္မဟုတ္ပေါေလာ စားရင္းနင္႕ေလေပါေနေသာ မနားရေတာ႕ေခ်။ မနက္ေၿခာက္နာရီ ထၿပီ အိမ္သုိ႕ည ရွစ္နာရီခန္႕မွ ေရာက္ေသာ သူမအတြက္ တတ္နုိင္သမ်ွ energy save ရန္လိုအပ္ပါသည္. ရထားစီးလ်င္ ဆမ္ေဆာင္းဖံုးေလးကို လည္း ထုတ္မႀကည္႕ောတ႕ပါ မ်က္ေစ႕ပိတ္ေရြ႕ အိပ္ရန္သာ ႀကိဳးစားေလသည္. ။ စကားေၿပာရန္လည္း လူမရွိပါ.။ ရွိေသာလူမွာ လက္ခ်ိဳးေရေရြ႕ရပါသည္. ။

သူမကုိခင္သည္ဆုိသည္ကုိေက်းဇူးမ်ားစြာတင္ေသာလည္း ၿပန္ခင္ရန္ မ်ားစြာဝန္ေလးေနေသာသူၿဖစ္ပါသည္. မခင္တတ္ေရြ႕မဟုတ္ပါ. ခင္ခဲ႕ဘူးပါသည္. ခ်စ္ခဲ႕ဘူးပါသည္. ဘေလာ႕လက္ဦးေခတ္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အနည္းငယ္ေတာ႕ပါဝင္ခဲ႕ရေသာသူမသည္.အြန္ လိုိင္း ကုိမ်ားစြာ ခင္ခဲ႕ပါသည္ ခင္ခဲ႕သမ်ွ gone ေလေသာ ္. ထပ္မံေရြ႕ခင္ရန္ ကြန္ဖိဒန္႕မ်ားမရွီေတာ႕ပါ။ အၿပစ္တင္လွ်င္လည္းခံပါမည္။ သိရွိသူမ်ား ခြင္႕လြတ္နုိင္ပါလိမ္႕မည္ မလြတ္လ််င္လည္း တိတ္ဆိတ္စြာပင္.ဝမ္းနည္းေနေသာသူမၿဖစ္ေလသည္။

25 comments:

မိုးယံ said...

ဟင္ ....
စက္ရုပ္လူသားလဲ ေျပာေသးတယ္.. အခ်စ္အေၾကာင္းလဲ မသိဘူးေျပာတယ္.. အေျခာက္ဆို အေျခာက္တဲ့. အ့ံေရာ

Anonymous said...

Dear Ma Ma,

Make me laugh, It sound a really difficult to enjoy because I knew that about Singapore life style when I lived in there but Please try to do it little by little as Ma May.

Your always reader,

Anonymous said...

မမ...
လုပ္ခ်င္ရာလုပ္..။
စိတ္ၾကိဳက္..။
က်ေနာ္လဲ ဟင္းမခ်က္တတ္..
စကားခ်ိဳေအာင္မေျပာတတ္...
ဘာမွ မတတ္..။


Xထံု

အဂၤါဟူး said...

အတည္ေပါက္နဲ႕ ေနာက္တဲ့လူက ခ်က္ရင္ စီပံုးကုိ မၾကည့္ေတာ့ပဲ ေနလည္စာကို အျမန္စားၿပီး ခ်စ္ခဲ့ဖူးတာကိုး.. ဟာဟ

ကုိေအာင္(ပ်ဴႏိုင္ငံ) said...

ဘယ္လုိပဲေရးေရး ေရးေပးတာကိုပဲ ေက်းဇူးတင္တယ္ အမၾကီး ... :P

မဒမ္ကိုး said...

အင္း..ဒါလဲေကာင္းတာပဲ မမကြန္ရဲ႕
သူမ်ားဆိုလဲ မနက္ ၆ ညေန ရ
လႈပ္ေတာင္မလႈပ္ႏိုင္ဘူး
ဟဲဟဲ..း)

ခင္တဲ႕
မဒိုးကန္

AMK said...

အဆင္ေၿပသလိုသာလုပ္ပါေလ ၾကီးေတာ္ ဖုန္းနံပတ္ေလးေပးပါအံုး

တိ္္တ္တိတ္ေလးခင္ေနသူ

8Yar said...

"သူမကုိခင္သည္ဆုိသည္ကုိေက်းဇူးမ်ားစြာတင္ေသာလည္း ၿပန္ခင္ရန္ မ်ားစြာဝန္ေလးေနေသာသူၿဖစ္ပါသည္"
လို႕ေရးထားတယ္ ဆိုေပမယ္႔ ဒီကခင္ျပီေဟ့ဆိုရင္ ျပန္ခင္မွၾကိဳက္တယ္ဗ်။ ဟီး....ေနာက္တာေနာ္။ အစ္မက စီပုံးမွာ kom လို႕ပဲေရးသြားလို႕ မနည္းရွာျပီးလာခဲ့ရပါတယ္။ ေကာင္းေသာေန႕ေလးျဖစ္ပါေစ ခင္ဗ်ာ။

တန္ခူး said...

အဲဒါ မမပါ... ပြင့္လင္း၏...ရုိးသား၏...ဖုန္းကြယ္မွဳမရွိ... ထို ့ေၾကာင့္ တန္ခူးကခင္ပါသည္... (ဟိုေစာင္း ဒီေစာင္းဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ကို မရွင္းပါ)

Jack said...

ေစာင္းေျမာင္း ေျပာဆိုျခင္း သည္းခံပါ အမ္းမား။

ညိမ္းႏိုင္ said...

ခင္သမွ် ဂြမ္းေလေသာ္.....ေနာက္ထပ္ခင္ရန္ကြန္ဖီးဒန့္
မရွိေတာ့ပါ.....အင္း...ဟုတ္ေတာ့လည္းဟုတ္သား...၊
ဆန္ဆံုစားကံကုန္သြားျကတာေပါ့ေလ....၊ဝမ္းမနဲနဲ့ကြန္ဖီး
ဒန့္မရွိပဲလဲမေနနဲ့ ငကန္းေသတယ္ေနာ္...ငေစြလာလိမ့္
မယ္....:D

လင္းဒီပ said...

ကၽြန္ေတာ္တို႕ျဖတ္သန္းေနရတဲ့ေခတ္ၾကီးကိုက ဒီလိုျဖစ္လာေတာ့ တစ္ေယာက္တည္း တစ္ဦးတည္း ေနေပ်ာ္ေအာင္ ေနရတာပါပဲ ...

An Asian Tour Operator said...

တိတ္တိတ္ကေလး ပဲဖတ္လိုက္တယ္။

TZA said...

ေတာထြက္ၾကရေအာင္ အရီး.. အျမည္းက်ေနာ့္တာဝန္ထား (ဟမ္)

ခ်ယ္ရီေျမ said...

ဘာမွမလုပ္တတ္တာ လူသက္သာသလုိ၊ ဘာမွမလုပ္တတ္ဘူးဟု ၀န္ခံလိုက္တာလဲ ဂုဏ္ပုိေပၚလြင္သြားတယ္ထင္ပါ့... ”ေရြဂုဏ္ေငြဂုဏ္၊ ရာထူးဂုဏ္သည္၊ လူ႔ဘံုေလာက၊ အကာမ်တည္း၊”
“ရိုးဂုဏ္ေျဖာင့္ဂုဏ္၊ ယဥ္ေက်းဂုဏ္သည္၊ လူ႔ဘံုေလာက၊ အႏွစ္မ်တည္း” တဲ့

ခ်မ္းေျမ့ပါေစ...
ခ်ယ္ရီေျမ

Anonymous said...

ထြက္သြားတဲ႕ ကားေနာက္အတင္းေျပးမလိုက္နဲ႕ ေနာက္ကားေတြရွိေသးတယ္ လာလိမ့္မယ္ ....

...အလင္းစက္မ်ား said...

မဂၤလာေစ်းမွာ အခန္းတစ္ခန္း ဆြဲထားလုိက္လုိ ့ ကေတာ့ ခုေန ဒူးနဲ ့ မ်က္ရည္သုတ္ေနရမွာ ျမင္ေယာင္ေသး..... ေဟးေဟး.. အဲ့က်...... မဂၤလာေစ်းႀကီး မီးထဲ ဂြမ္းသြားတဲ့ပံုေတြ မခဥမ ဘေလာ့ထဲ ေ၀ေ၀ဆာဆာ ပါလာအုန္းမွာ..... အဲ့က်ေတာ့လည္း ႏုိင္ငံေရး စိတ္၀င္စားလာမွာေပါ့...... ခုေတာ့ ..... ေနလို ့ ရသမွ် ေအးေဆး ေနလိုက္ပါဦး။ ေနာ့ မြမြကြမ္း။

blackroze said...

ခင္သမွ် gone ေလေသာေၾကာင့္

ဟုတ္တယ္အမေရ
ညီမေရာဘဲ ခင္ျပီးရင္သိပ္မၾကာဘူး
Gone ကုန္ေတာ့တာဘဲ
အဟီးးး..

Iora said...
This comment has been removed by the author.
Cameron said...

စက္ရုပ္လူသားမို႔လို႔ အခ်စ္အေၾကာင္းမသိတာေပါ့...။
ထူးဆန္းတာမွတ္လို႔......။ ဒါေပမယ့္ မင္းဘယ္ဆီမွာလဲ အိန္ဂ်ယ္ ကိုေတာ့ ခံစားတတ္ပါေသးတယ္...။

Anonymous said...

မခ်က္တတ္လဲ..ပုိက္ပုိက္နဲ႕ ခ်က္လုိ႕ရတယ္..

အခုဟာက..ခင္ခ်င္ပါတယ္ဆုိမွ...

ဲပဲမ်ားေနတယ္... ကြန္ဖိဒင့္ မရွိရင္ ဝယ္ထည့္လုိ႕..
အလြယ္ေလ...

(က်န္းမာပါေစ)

bbq

ဆုျမတ္မိုး said...

အဟဲ ဆုျမတ္နဲ႔ေတာ္ေတာ္တူတယ္...။
ဘာမွႏွစ္ခုလုပ္လုိ႔မရဘူး..။ တစ္ခုပဲလုပ္လို႔ရတယ္...။
ဖြားကြန္မွာေတာင္မွ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပစရာရွိတယ္..။
ဆုျမတ္မွာက ဘာမွမရွိတဲ႔အျပင္ ဘာအတြယ္အတာသံေယာဇဥ္ ၊ ဘာအခ်စ္မွမရွိ ၊ သူငယ္ခ်င္းလည္းမရွိဘဲ.. ဟင္းတစ္ခါခ်က္ရင္ေလးရက္ေလာက္စားတယ္ ကပ္စီးနည္းလုိဟုတ္ဖူး ခ်က္ရမွာပ်င္းလို႔..။ ခ်က္လည္းမခ်က္တတ္ဖူး ၊ အဲလိုေနေနတာပဲ.... ဘ၀တူေတြအမ်ားၾကီးရွိပါေသးတယ္..ဖြားကြန္ရယ္..

Anonymous said...

လင့္ထားလိုု ့ျပန္လာဖတ္တာ ဒါနဲ ့ဆုုိ ေလးခါရွိျပီ။
မန္ ့ထားတာ ျပန္ဖ်က္သြားတာ ဒိုု ့ပါ။
ဒီလိုုမန္ ့ထားခဲ့လိုု ့ျပန္ဖ်က္လိုုက္တာပါ။
( အခင္ခံရတာေတာ့ ၾကိဳက္တယ္။ ျပန္ခင္ရမွာမၾကိဳက္ဘူး။ အဲလိုုလား။ သိပ္မရွင္းဘူး။ ဒီကထံုုတယ္....လိုု ့)
အအရ

Sonata Cantata said...

မမkom..ဒီပို႔စ္ေလးကို ဘေလာ့ဂ္ေဒး အမွတ္တရပို႔စ္ အျဖစ္ S-C ဆိုက္ဘားမွာ တင္ထားမယ္ေနာ္...ရတယ္ဟုတ္!

ေစာ(အဝါေရာင္ေျမ) said...

ဟြတ္ ဟြတ္
သည္းသြားတယ္။ ခင္တာကလည္း ခံစားမူေပးရတယ္လို ့ ေရးျခင္တာလား၊
မခင္ျခင္လည္း ရပါတယ္
ရင္ထဲက သမီးရဲ ့ ဦးကို အျမဲ သတိရေနမယ္
သီခ်င္းဆိုတာပါ ေစာင္းပါဘူး။