Monday, February 13, 2012

ပဲခူး (3)
မင္ကြင္းသည္အေၿပာငး္အလဲမရွိ. နစ္ေခါက္စီးေသာ္အနည္းငယ္ရုိးလာသည္ သုိ႕ေသာ္မရုိးနုိင္သည္မွာက စိးီရၿခငး္ၿဖစ္သည္. ခံုကေလးလွဴတ္တုတ္ လွုဳတ္တုတ္. ေဘး႔ပတ္ဝန္းက်င္ကိုေငး္လုိက္ မ်က္စိမ်ိတ္ကာအိပ္လုိက္ၿဖစ္သည္. ။

ေကာငး္ကင္သည္ ႀကည္သာလြနး္သည္တိမ္ကငး္စင္သည္ အနည္းငယ္သာရွိသည္ ထုိင္ခံုကို ေနမထုိးေသာဘက္ကုိေရြးထုိင္သည္ လူမွာမနည္းမမ်ားၿဖစ္သည္ ႀကိဳက္ရာထိုင္နိုင္သည္ . ေနရခံုရွိေသာ္လည္းလူမၿပည္႕ရာေရြးခ်ယ္ထိုင္သည္။မ်ားေသာအားၿဖင္႕ေနၿပည္ေတာ္သုိ႕သြားမည္ၿဖစ္ရာလူရည္သန္႕မ်ားသည္ .မ်ားသည္ဆုိသည္မွာ ကုန္သည္ လက္လုပ္လက္စားနည္းသည္ဟုဆုိလုိသည္. ကုန္သည္မ်ား လူရည္မသန္႕ လက္လုပ္လက္စားမ်ားလူရည္မသန္႕ၿဖစ္ေတာ႕မည္ရာ ရိုက္ေပါက္ၿဖစ္သည္ ဆုိလုိသည္မွာ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိႀကည္႕လ်င္မည္သို႕မည္ရသနည္း ထုိသုိ႕ဆုိုလိုၿခင္းၿဖစ္သည္ အက်ီအၿဖူဴစင္စင္ေလးမ်ား အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆုိလ်င္လည္းအရာရွိရုပ္ေပါက္ေနသည္မ်ားကိုဆုိလုိၿခငး္ၿဖစ္သည္.ခင္ဦးေမကေတာ႕ ရူပါၿခဴၿခာေလရာ သြားေလရာကုပ္ေခ်ာငး္ကုပ္ေခ်ာငး္ၿဖစ္သည္ cashier ထင္လုိက္. cooker ထင္လို္က္ အထင္မ်ိဳးစံုခံရေလသည္. မတတ္နိုင္. စိတ္ၿဖဴစင္ဘုိ႕အဓီကၿဖစ္သည္ သုိ႕ဆုိလ််င္လည္းအေခ်ာအလွေလးမ်ားက စိတ္ေကာက္ႀကေပဦၚမည္ ဘယ္ဟာမွ မလြတ္ ဘာမွ မေရးဘဲထုိင္ေနလ်င္ေတာင ္ေအာက္စမလြတ္ေအာင္ ႀကည္႕႕်က်က္ေနရသည္ ကာလႀကီးမေကာငး္ေခ်. လမ္းေလ်ာက္လ်င္ခလုပ္တုိက္.ေနေသာအခ်ိန္ၿဖစ္သည္ ေမြးေနလြန္ေသာ္ေကာင္႕းအ့ံ။


ရထားေပၚတြင္ နုိင္ငံၿခားသား အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမိးီ (Relationship မသိ) ပါသည္။ ကူညီခ်င္ေသာ ခင္ဦးေမသည္ အရိပ္တစ္ႀကည္႕ႀကည္႕ၿဖစ္သည္အမ်ိဳးသားတြင္ ကင္မရာပါသည္. ရူခင္းေကာင္းလ်င္ထထရုိက္သည္ ထုိသူရိုက္လွ်င ခင္ဦးေမသည္လည္းထုိင္ရာကမထ လက္ေၿမာက္ကာ လိုက္ရိုက္သည္. ပရုိနင္႕ ေတာ႕ကြာေပမည္. မည္သူ ပရုိၿဖစ္သနည္း ထုိင္ရာက မထ ရိုက္နုိင္သူသည္ ပိုပရုိၿဖစ္သည္ထင္၏။
ဝန္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးအရာရွိပါသည္. ခင္ဦးေမနင္႕ရြယ္တူေလာက္ရွိမည္ ဘုရားစာအုပ္ကေလးဖတ္ကာ ေနသည္ ခင္ဦးေမက ဆံပင္ေလး ခ်ကာ နုသေယာင္နင္႕ေနသည္. ဘုရားစာအုပ္မပါလာေခ်. စိတ္ထဲတြင္ေတာ႕ရုိးသားစင္ႀကယ္ပါသည္။ နုခ်င္သည္ကေတာ႕ေဖ်ာက္မရေခ်။
နစ္နာရီဆုိသည္မွာ ခတၱသာႀကာသည္ၿဖစ္သည္။ ပဲခူးသုိ႕ဝင္သည္။


ဘာမွန္းမသိေပ်ာ္သည္ပင္။ နုိင္ငံၿခားသား နစ္ဦးသည္ ေရာက္သည္နင္႕ ticket ,ticket ဆုိသည္ ကူညီမည္႕သူမ်ားေပၚလာရာခင္ဦးေမ အခြင္႕မသာေခ်။ခင္ဦးေမသည္လည္းအခ်ဥ္မဟုတ္ေလရာ ticket ေလသည္. နနက္၁၁ ထြက္လာေသာရထားသည္ ပဲခူးသုိ႕တစ္နာရီေရာက္သည္ မွတ္မိေသာက္ဆုိောသာ္ တစ္္္နာ္ရီြခြဲဳ နစ္နာရီခြန္ခန္႕တြႈင္ ရထားနစ္ီစီးရွီသည္. မၿပန္လိုေသးေခ်. ထုိနစ္စီးကုိလြတ္လုိ္ကသည္ ေနာက္ ေလးနာရီနင္႕ေလးနာရီခြဲ ရထားရိွသည္။အၿပန္ရထားသည္မပူရေခ်. ၿမန္မာတၿပည္လံုးမွ နံနက္ပိုငင္းအထက္မွ ဆငး္လာေသာရထားမ်ားသည္ ပဲခူးကုိ မၿဖတ္မေနရၿဖတ္ေလရာ ရထားမ်ားစြာရွိသည္. ညေနေလးနာရီကုိေရြးလုိက္သည္ အၿပန္လက္မွတ္ေသခ်ာသြားေလသည္. ေလးနာရီခြဲ႕ကေတာ႕ အဲရာၿဖစ္လ်င္ စီးရန္ၿဖစ္သည္ အေတာ္စီမံခန္႕ခဲြမွဴပိုင္လာၿပီၿဖစ္သည္ ကြကုိ ခ်ီးကူ်ဴးသည္။
ရထားသည္ လူၿပည္႕၏ လူရွင္းေသာအခ်ိန္ကုိအနည္းငယ္ေစာင္႕ရိုက္သည္။ ဟုိေယာင္ေယာင္ဒီေယာင္ၿဖင္႕ေနလိုိက္လ်ငၤၿဖစ္သည္။ ရထားမွ သစ္ေသာ္လည္းအိမ္သာမွာအနည္းငယ္လုိေသးသည္. အားလံုးမွာ နားလည္မည္ဟုယူဆသည္ မရွငး္ၿပလိုေခ်. ခရီးသြားလွ်င္ သည္းခံနုိင္စြမ္းရွီရေပမည္.
12 comments:

Anonymous said...

Khin thwar lunn.....:P
Mar colum bus dagamar(3 in 1)
Marco polo,Columbus and Busco daganar........:))
Gyidaw

Anonymous said...

ပုံေလးေတြ လွတယ္.. ထုိင္ရက္က ရုိက္နုိင္တဲ့ နည္းပညာကုိ ေလးစားပါတယ္ မမ
ပြင့္

ေမၿမိဳ႕မိုး said...

လာဖတ္သြားတယ္အစ္မ.. ပဲခူးကိုအေရာက္မ်ား
ေနပါ့လား တစ္ခုခုေတာ့တစ္ခုခုပဲ.. ဟိဟိ..

Anonymous said...

မဌေ

ေမာင္ဘႀကိဳင္(ခ်ဥ္ေပါင္ၿခံ) said...

ရူခင္းရူကြက္ေတြ စိမ္းလန္းစုိေျပေနတာပါပဲ
ပဲခူးမေရာက္တာၾကာၿပီေကာ

kma said...

(...စိတ္ၿဖဴစင္ဘုိ႕အဓီကၿဖစ္သည္ သုိ႕ဆုိလ််င္လည္းအေခ်ာအလွေလးမ်ားက စိတ္ေကာက္ႀကေပဦၚမည္...)
ဆိုလိုသည္မွာ အေခ်ာအလွပေဂးမ်ားသည္ စိတ္ျဖဴစင္ဘို႔ ရုပ္ရည္ခ်ဴခ်ာသူမ်ားထံမွ အတုယူသင့္ေၾကာင္း ေပတည္း။

မဒမ္ကိုး said...

ထိုင္ရမထရိုက္ျပီးပရိုျဖစ္ေၾကာင္းျပလိုက္ေလရာ ေအာက္စမလြတ္ရန္ေတာ႕သတိထားပါေလ း)))
မမကြန္သည္ေျခေထာက္တြင္ ေမာ္တာတပ္ထားသည္ ။

ခ်စ္တဲ႕

မဒိုးကန္

ညာဏ္ညာဏ္ said...

ဘာမွမေရးဘဲႏွင့္ေတာ့ထုိင္မေနပါႏွင့္မမကြန္
ထုိင္ၿပီးေရးသာေရးပါ-ေအာက္စလြတ္မလြတ္ဂရုစုိက္မေနပါႏွင့္
ေခတ္ကာလႀကီးျပန္ေကာင္းလာႏုိင္ေျခရွိပါ၏

ခင္မင္ရင္းႏွီးေသာေမာင္ငယ္
ညာဏ္ညာဏ္

Myanmar Online Music said...

မဂၤလာပါ...

သီခ်င္းေတြလာ နားေထာင္ျကပါဦးခင္ဗ်ာ....

Myanmar Online Music: MyanmarOnlineMusic.Com

အားလံုးကိုဖိတ္ေခၚပါတယ္..

ေက်းဇူးပါ...

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

အစ္မကြန္
ဓာတ္ပံုေလးေတြစိမ္းစိမ္းစိုစုိနဲ႔ ျမင္ရတာ စိတ္ခ်မ္းသာဖို႕ေကာင္းတယ္။။။
ေတာ္ေတာ္လွတယ္

တေပဴကလဲ said...

ကင္မလာအယူအဆေကာင္းေသာ္ျငားပုံမ်ားမွာလြန္စြာ၀ါးတားတားနိူင္ေလသည္....
ထီေပါက္သည့္တေန့ကင္မလာတလုံးလက္ေဆာင္ေပးမည္...

san htun said...

ၿမန္မာၿပည္ကို လြမ္းသြားၿပီ မမကြန္ေရ..ထိုင္ရာမွမထ ရိုက္ႏိုင္သူသည္ ပရိုၿဖစ္သည္