Tuesday, February 28, 2012

ရင္သိမ္႕တုန္ဇတ္လမ္္း

ေဆးေက်ာငး္သူတစ္ေယာက္သည္ အခ်င္းခ်င္း. စာသင္သည္ကို နားေထာင္ေနသည္. ca cervix တြင္ couple အတူေနၿပီးပါက ေသြးထြက္တတ္ေႀကာငး္ရွက္တတ္ေသာ သယ္ငယ္ခ်င္း ကသင္လုိရာ. ေက်ာငး္သူ နားလည္ေအာင္ သူတိဳ႕နစ္ေယာက္ ဟာ ခရီးတစ္ခုကုိ အတူသြားပီးတဲ႕ခါ bleeding ရတတ္တယ္ဆုိသည္ . နားေဝးေသာငယ္ရြယ္ေသာ ေဆးေက်ာငး္သူသည္ ေသခ်ာနားေထာင္ေသာ္လည္း နားမလည္ေသာေႀကာင္႕သူတို႕က ဘယ္ခရီးကုိ အတူသြားႀကတာလဲ ဆာမ ဟုေမးေလရာ သူငယ္ခ်ငး္ စာသင္သူသည္ ဂ်ာက္က်ဘူးေလသည္။

ခဥမသည္ လည္းခရီးတစ္ခုကို အတူသြားေလရာ..............ဟင္...........

ထိုသူသည္ လူရည္သန္႕ၿဖစ္သည္ ခင္ဦးေမေဘးတြင္ထုိင္သည္။ ေသေသသပ္သပ္ ေဘာင္းဘီနွင္႕ အက်ီဝတ္ထားသည္ လက္ပေတ႕အိတ္ကဲ႕သုိ႕စာရြက္စာတမ္းမ်ားထည္႕ေသာအိ္တ္ပါသည္.။ ခင္ဦေးမသည္ သည္ မိတ္ဖြဲ႕တတ္ေလရာ မိတ္ဖဲြ႕ေလသည္ ။ထုိသူသည္ ေအးပံုရေသာ္လည္းၿပန္ေတာ႕ေၿဖသ္ည. ခရီးစဥ္တူေသာ္လည္းလမ္းမတူေခ်. ကားစီးႀကသည္. တစ္ဦၚကုိ တစ္ဦးမထိမိေအာင္ အိပ္ႀကသည္. ။ကားသည္ ႀကပ္သည္မဟုတ္ပါလား ။ကုိယ္႕႕ုိကုိသူေလးစား သူ႕႕ကို ကိုယ္ေလးေလးစားစားဆက္ဆံေလသည္။ မုန္႕ခဏစဥ္းစားေသာ ္သီးသန္႕စားသည္. ။ ေနရာအဝင္အထြက္ဖယ္ေသးသည္။

လုိရာခရီးသု႕ိ ............ဟင္

နံနက္လင္းအားႀကီးတြင္ေရာက္သည္။ အမွန္တိုင္းဆုိလွ်င္ မလင္း္ေသးေခ်. ။ခဥမသည္ ပထမေတာ႕ ေရာက္ေလရာ လက္ဘက္ရည္ဆုိင္တြင္ထ ုိင္က ာ အလုပ္ခ်ိန္ကု ိထိုင္ေစာင္႕မည္ဆုိေသာ္လည္း အေတာ္ႀကီးကုိ ေစာေနေသးရာ စိတ္အိုက္သြားေလသည္။ ထိုသူလည္းစိတ္အုိက္သြားပံုရသည္.။

အိပ္စရာေနရာ ရွာမလား ဟု အေဖာ္စပ္ရာ သေဘာတူႀကေလသည္..။ တကၠစီကားကုိ လင္းအားႀကီးတြင္စီးႀကသည္။ ေလးေထာင္က်ပ္. ကားေပၚက အဆင္းတြင္ သူ႕ကုိခဥမက နစ္ေထာင္က်ပ္ေပးသည္ ။ ဆုိက္ကယ္ဆရာမ်ားေရာက္လာသည္ အေၿခအေနကုိ အကဲခတ္သည္။ အမွန္မွာ အိပ္စရာပင္မလိုအပ္ ေစာေစာ အလုပ္လုပ္က ေစာေစာၿပိးေႀကာငး္နားခ်သည္။ နားခ်လ််င္ နားေယာင္တတ္ေသာ ခဥမသည္ သုိ႕ဆုိလ််င္ မည္သုိ႕လုပ္ရမည္နည္းဟု အႀကံညဏေတာင္းရာေရခ်ိဳၚၿပီး ၿပန္ထြက္ရန္ အႀကံၿပဴသည္ ဟာ ဒီလုိေတာ႕မလုပ္ပါနဲ႕ေလ. ဒီလည္းေရာက္ေနမွ ဆုိက ာအခ်င္းခ်ငး္ ေစ်းဆစ္ညိွနွဳိငး္ၿပီး ခဏေတာ႕ လဲွပါေရေစ။.ေ က်ာေတြလည္းေညာငး္လြနး္လို႕ဟုဆုိရာ ဆုိင္ကယ္ဆရာ ကသေဘာတူသည္။

အိပ္စရာေနရာရွာႀကသည္ ။ တစ္ေနရာသြားရာစုေပါငး္ စပ္ေပါငး္ တည္းနုိင္ေသာေနရာသို႕ေရာက္သည္။ အမ်ိဳးသမီးတ္စေယာက္က ေပါင္းမလားဟုေမးသည္.။ ေပါင္းေသာ္ အခန္းခ ကိုမ်ွေဝခံရမည္ၿဖစ္သည္ သို႕ဆိုလ်ွ်င္ ေစ်းသက္သာသြားမည္ၿဖစ္သည္။ သေဘာေကာငး္သေသာ။ ကူညီတတ္ေသာခဥမသည္ ထုိသူကုိလည္းမေမ႕ေခ်. ။ ခင္ဗ်ား ေကာ က်ြန္ေတာ္တုိ႕နဲ႕ေပါင္းမလားေမးေသာ္ ေခါင္းညိိတ္သည္ ထုိကသူ႕မွာေရြးစရာလမ္းမရွိ ။သူ႕ကုိ မည္သုူမွ် လာမေမးႀကေခ်. ။ ခဥမ မကယ္လ်င္ ခက္ေခ်မည္။

ခ်က္ကင္ဝင္ႀကသည္ ခင္ဗ်ားတုိ႕က လင္မယား လားဟုေမးေသာ ရုိးသားေသာ အေတြ႕အႀကံဳမရွိေသာ ခဥမသည္ ဟုတ္ပါဘူးေအ ဟုေခါငး္ခါသည္။ ေခါငး္ခါေသာ ္အခန္းမရေတာ႕ေခ်.။ ထိုအမ်ိဳးသမီးလဲေပ်ာက္သြားေခ်သည္ ။ယခုမွ လင္မယားပါဟုလည္း လည္ဆည္ေ၇ြ႕မရေတာ႕. ခက္ေခ်ၿပီ.။

စိတ္ရွည္ေသာ သူတို႕သည္ ေနာက္တစ္ေနရာသုိ႕သြားႀကၿပန္သည္.။ တစ္ေယာက္က သင္သည္ ေယာက်ား္အေဖ နာမည္က်က္ရတယ္ တစ္ခါတစ္ေလေမးေလ႕ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိသူ႔မွတ္ပံုတင္ ယူေရြ႕အေဖ နာမည္က်က္ရၿပန္သည္။

တစ္တြတ္တတြတ္ ညဏ္မေကာငး္ေသာ ခဥမသည္ အေတာ္က်က္ရသည္ ယခုေမးလွ်င္ ေယာက်ာ္းနာမည္နင္႕အေဖနာမည္ ေမ႕ေခ်ၿပီ.။ ထုိသူ႕႕ုကုိလည္းေမးရေသးသည္ က်ြန္ေတတ္ာ႕အေဖ နာမည္ ဘယ္သူဗ် ဟုဆုိရသည္ ။ ထုိသူသည္ က်က္ၿပီးၿပီ ဟု ခဥမ မွတ္ပံံုတင္ကို ကိုင္ကာ ေၿဖသည္။ အေတြ႕အႀကံဳရွိပံုရသည္။

သုိ႕ေသာ္ၿငားလည္း ကံအားေလ်ာ္စြာ ေနာက္တစ္ေနရာသည္ ကူညိတတ္ေသာေနရာၿဖစ္သည္။ အေမးအၿမန္းမရွိ. ညအိပ္စရာေပးသည္။ နံနက္လည္း ေလးနာရီေက်ာ္ေခ်ၿပီ.. အိပ္စရာေနရာ၇ွာရငး္ လည္ေနႀကသည္။ အခန္းရေသာ္ အားလံုးဝမး္သာသြားႀကသည္. ဆုိင္ကယ္ ဆရာလည္းတစ္ေကာက္ေကာက္ၿဖစ္သည္. ။ သူသည္လည္းခင္ဦေမးကို အကဲခတ္ကာ သေငွး မႀကီးၿဖစ္ေႀကာငး္ အကဲခတ္မိသြားပံုရသည္. အခ်ဥ္မဟုတ္ customer ေကာင္းရၿပီဆုိကာ ဝမး္သာပံုရသည္.

အခနး္နားေရာက္ေသာ္ဆ ုိင္ကငယ္ဆရာနင္႕အခ်ိန္းအခ်က္လုပ္ႀကသည္. ။ နာရီဝက္နားရန္. ၿပီးလွ်င္ လာေခၚမည္ၿဖစ္သည္။ ထို႕ေနာက္ဆုိင္ကယ္ဆရာထြက္သြားသည္. ။ အခန္းေသာ႕ကုိ ထုိသူဖြင္႕သည္. ထုိအခ်ိန္က်မွ ခဥမ ရင္တုန္ေလသည္။ အေတြ႕အႀကံဳရွိေသာ္လည္း မႀကံုသည္မွာ ႀကာေခ်ၿပီ။ ငါ႕နယ္ ပိုက္ဆံမက္ၿပီးလုိက္မိတယ္ (အဲေလ) ပိုက္ဆံနေမ်ာတာနဲ႕ ေပါင္းမိတယ္ ဟုေနာင္တ ရသလုိၿဖစ္မိသည္။ သုိ႕သော္ၿငားလည္း နာရီဝက္နင္႕ တစ္ေန႕စာ အခန္းခ ကုိ မေးလုိေခ်။ သဴ႕ဆန္စားရဲမွ (အဲ..ဟုတ္ေပါင္) အခုမွေတာ႕ေနာက္ၿပန္လွည္႕လုိ႕မၿဖစ္ေခ်ဘူး။ ဟုိလူက လည္း လူရည္သန္႕ရယ္ အားနာစရာ ဇတ္လမအး္က လည္ငါက စတာ.ကုိယ္႕ဘာသာ ကုိယ္သာ.ေတာက္ေခါက္ရင္ အခနး္ထဲဝင္၏. မီးမလာေခ်. ဘုရားေရ. မပြင္႕ေအာင္မ်ားဖြင္႕ေလသလား. မၿဖစ္နုိင္ ေခ်ာက္ေခ်ာက္နင္႕ေတာ႕အသံႀကား၏. ေလးနာရီေက်ာ္မွာ ေမွာင္မဲတံုးၿဖစ္ရာ အသံသာႀကားရသည္.

သြားေလရာပါေသာဓါတ္မီးကုိထုတ္ကာ ဖြင္႕ထားရ၏။ အခန္းတံခါးကိုခပ္ဟဟ ဖြင္႕ထားသည္ အနည္းငယ္ေစာေနေသာေႀကာင္႕ကုိယ္႕ေနရာကုိယ္ ခုတင္ . ခုတင္မွာတ စ္လံုးစီၿဖစ္သည္ ။ အနည္းငယ္ ၿခားသည္.။ ကုိယ္႕ခုတင္တြင္ ကုိယ္လဲွေနႀကသည္။ မည္သူမ်ွ အက်ီမလဲဝံ႕ႀက. ကားစးီလာေသာအက်ီအဝတ္အစားၿဖင္႕သာ လွဲေနသည္ ဓါတ္မီးမွာလည္း္ တ္စခ်ိန္လံုးမနိပ္ထားနုိင္ရာ ေမွာင္မဲေန၏. ရံဖန္ရခါ ပစည္းရွာသလုၿိၿဖင္႕ဖြင္႕ရ၏. အန္မတန္ သတၱိေကာငး္ပါသည္ ဆုိေသာ ခဥမ ေခ်ြးၿပန္ရေသာညၿဖစ္သည္. ခဏမ် လွဲေသာလ္ည္း မည္သူမွ် အိပ္နုိင္ပံုမရ.

အတန္ငယ္ ခဏလွဲၿပီးေသာ ္ခင္ဦးေမ အိပ္၇ာမွထသည္ ေရခ်ိဳးခန္းသုိ႕သြားသည္ ။ ေ၇ခ်ိဳးရန္ လဲရန္ အဝတ္အစားမ်ားတစ္ခါထည္းယူသြားသည္။ ေရခ်ိဳးသည္ အားရပါးရခ်ိဳၚသည္ ။ တန္ေအာင္ကို ခ်ိုးပလုိက္သည္။ အက်ီလဲသည္ ဓါတ္မီးၿဖင္႕ပင္ၿဖစသ္ည။ မီးဘာလုိ႕မလာလဲဏဥၤးစားမရ နာရီဝက္မွ်ၿဖင္႕လည္း ကြန္ပလိန္႕သြားမတင္လုိေတာ႕။ အေညာင္႕းဆန္႕ရာ အခ်ိန္ေနာင္႕ေနးသည္။ ဆုိင္ကယ္ ဆရာလာသတငး္ပုိ႕သည္လ ာမယ္ဆုိကာ ေမွာင္ထဲတြင္ အလွၿပင္သည္. ပစၥည္းမ်ားၿပန္သိမ္းသည္.

ထုိသူသည္လည္း အိပ္မေပ်ာ္။ ခဥမသည္ ပိုက္ဆံအိတ္ႀကီးထဲမွ အိတ္ေသးကို ထုတ္က ထုိသူအနီးရွိစားပြဲေပၚတြင္တင္သည္။ ဝယ္လာေသာ မုန္႕အခ်ိဳ႕ကကိုလည္းတင္သည္. အဲသည္မွာပိုက္ဆံတစ္ဝက္ဗ်ာ.။ မုန္႕လည္းစားပါ. က်ြန္ေတာ္ေတာ႕သြားေတာ႕မယ္ဟုဆုိကာ နွဴတ္ဆက္သည္ ထုိသူက က်ြန္ေတာ္က ေတာ႕ခဏလဲဦးမယ္။ အစ္မသြားခ်င္သြာနးင္႕ပါဟုဆုိသည္. တံခါးဖြင္႕ေပးသည္။ (ၿမန္ၿမန္ထြက္ေစခ်င္လားမသိ.)

ခင္ဦးေမသည္ ဆုိင္ကယ္ေပၚသိုႈတင္ပါးလြဲထုိင္သည္။ မုိးလင္းစၿပဳေခ်ၿပီ.။ ရိုးတုိးရိပ္တိတ္ေတာ႕ၿမင္ရသည္။ ထုိသူ႕ကုိတာ႕တာလုပ္သည္ ။ဆုိင္ကယ္ဆရာကုိ ခါးဖက္သည္.။ ထုိသူ၏ ရီေဝေသာ အႀကည္႕ကိုၿမင္ရသည္ အဓိပၸါယ္မေဖာ္နုိင္။ ဆုိင္ကယ္သည္ ဝွိ ဆုိကာ လမ္းေပၚတက္သြာေလသည္။

ဤတြင္ရင္သိမ္႕တုန္ဇတ္လမ္းၿပီးသည္။

44 comments:

Anonymous said...

I am one. :-)) from canada

Anonymous said...

himmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.....

သိဂၤါေက်ာ္ said...

ဟမ္...ဇာတ္လမ္းက ဒါပဲလား... ျပီးသြားျပီလား..

Anonymous said...

ဒါကိုုရင္သိမ့္တုုန္လိုု ့ဆိုုသလား။
ဒီလိုုရင္သိမ့္တုုန္မ်ဳိးေနာက္မဖန္တီးမိပါေစနဲ ့လိုု ့ဆုုေတာင္းရင္း...
အအရ

TTLay said...

ဒီေလာက္မစြန္႕စားသင္႕ဘူးေလ..
မနက္ ၄ နာရီမွာ လဘက္ရည္ဆိုင္ေတြ ဖြင္႕ပါျပီ..
လဘက္ရည္အတူေသာက္ရင္း ရီေ၀ေ၀ (အိပ္ခ်င္မူးတူး) ၾကည္႕တာေလာက္ဆိုရင္လဲ ရင္သိမ္႔တုန္ပါတယ္..

Anonymous said...

အမ စာေရးဆရာမလုပ္ရင္ ဂ်ဴးလိုပဲ နာမည္ျကီးမယ္
က်မအားေပးေနမယ္ေနာ္

Anonymous said...

ဟုတ္ပါ့မလား

YL said...

မဂၤလာပါ...

သီခ်င္းေတြလာ နားေထာင္ျကပါဦးခင္ဗ်ာ....

Myanmar Online Music: MyanmarOnlineMusic.Com

အားလံုးကိုဖိတ္ေခၚပါတယ္..

ေက်းဇူးပါ...

ခရစၥတလ္ said...

သူမကို နားမလည္ႏိုင္ေသာ ရီေဝေသာ မ်က္လံုးမ်ားႏွင့္ က်န္ခဲ့ေလသည္။
သူမ၏ စိတ္လႈပ္ရွား ရင္ခုန္မႈမ်ားသည္လည္း ဆိုင္ကယ္လမ္းမေပၚတက္ေသာခါ အရာအားလံုးကို ေမ့သြားျပီျဖစ္သည္ :P

ရဲထြန္း ေဇာ္ said...

အိုး မိုင္ ေဂါ့ အ မစ္ ဇင္း စ တို ရီ

Candy said...

မမကေတာ့ ၾကံဳလည္း ၾကံဳတတ္တယ္ ဟိဟိဟိ xD

MrDBA said...

ကေတာက္

ေမၿမိဳ႕မိုး said...

တို႔မမ ကြန္ကလည္း ဒိန္းဂ်ားပဲဟိဟိ..

Anonymous said...

မမခဥမ က ေစာေစာစီးစီး menopause လို႔႔ပဲေနာ္...အဲဒီစိတ္ေတြက ရွိတုန္းပဲထင္တယ္...ခရီးေလး အတူသြားတာနဲ႔ပဲ ရင္သိမ့္တုန္ရလား...မတုန္ခ်င္ရင္ တည္းခိုခန္းမွာမအိပ္နဲ႔ေပါ့...အဲလုိလုပ္မွျဖစ္မွာမို႔လို႔လား...အဲလိုျဖစ္ဖို႔ရည္ရြယ္ေနသလိုပဲ...တဘက္သက္တည္း စိတ္ကူးယဥ္ေနသလိုပဲေနာ္...အဲဒါေၾကာင့္ေျပာတာ ေယာက်္ားေလးကသာ စရင္ အကုန္ပါၾကမွာပဲ...ဟိုက အိမ္ေထာင္ရွင္ဆိုရင္ သူ႕အိမ္ေထာင္ဘက္ေတာ့ ဒီလိုမိန္းမမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ မ်က္ခံုးလႈပ္ေနေတာ့မွာပဲ...ရီေဝတဲ့ မ်က္လံုးေတြနဲ႔ၾကည့္မွာေပါ့...မမခဥမ မျမဴဆြယ္ခဲ့ဘူးလား....ဒီဘေလာ့ဂါက ပြင့္လင္းတာထက္ အရွက္နည္းေနသလိုပဲ...အေပၚဆံုးက စာနဲ႔လည္း ဘာမွမဆိုင္ပါ....စိတ္က ရိုးသားတယ္ဆိုရင္ေပါ့ေလ...မႀကံဳတာၾကာေတာ့ ၾကံဳခ်င္တယ္ေပါ့ေလ....စိတ္ေတာ့မရွိပါနဲ႔...မတတ္ႏိုင္ဘူး....မေျပာဘူးမေျပာဘူးနဲ႔....ဒီလိုအရွက္နည္း တဲ့ စာေတြေရးဖို႔ မ်က္ႏွာကို မေဖာ္ျပတာလား...ေဟ...

မဒမ္ကိုး said...

ရင္သိမ္႕တုန္ကိုေတာ္ေတာ္သေဘာက်သြားသည္ း))))

မိုးေငြ႔...... said...

မိုက္တယ္.....း))

Anonymous said...

ဇာတ္လမ္းဖန္တီးမူ...ေကာင္း
ေဖာ္ျပမူ ..အားနည္း
ဇာတ္ေကာင္းစရုိတ္..မပီျပင္

ၿခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္.. ရင္သိမ္႕တုန္ (ေျပာမရဲပါ)

bbq

Anonymous said...

@Anonymous at Feb 28, 2012 2:27 PM

Mind your own little business you farting faggot or ugly fat chick!
She is an adult, it is none of your f..king biz to judge her. Shut up!

ညိမ္းႏိုင္ said...

ဟင္း......ဖတ္ရင္း ရင္ေတြတုန္လာသလိုပါပဲလားေနာ္....

ျမတ္ၾကည္ said...

ဟိုတစ္ခါေနျပည္ေတာ္ပို႕စ္မွာ ေဘးကတစ္ေယာက္နဲ႕ ရင္သိမ့္တုန္ ဆိုတာ ဒါကိုး။

armifa<; said...

ဖတ္ၿပီး ရင္သိမ့္တုန္႐ံုမက အတြင္းကလီစာေတြ ကၽြမ္းထိုးေမွာက္ခုန္ျဖစ္သြားသလားလို႔ တကယ္ေျပာတာ မလိမ္ပါဘူးဟီးဟီး။ ဒါနဲ႔ အေမွာင္ထဲအလွျပင္တာ ဘယ္လိုေနလဲဟင္? ေတာ္ၾကာ မိုးလင္းလို႔မွန္ၾကည့္မိမွ စကၠဴဖိုးဝ႐ုပ္ပံုေပါက္ေနရင္ ဒုကၡ။ စိတ္ကူးနဲ႔ပံုေဖာ္ၾကည့္မိတာပါ။

Anonymous said...

@Anonymous at Feb 28, 2012 2:27 PM

Mind your own little business you farting faggot or ugly fat chick!
She is an adult, it is none of your f..king biz to judge her. Shut up!

ပန္ းဆိ ုးတန္ းကားဂိ တ္ က ထု ံ းစံအတု ိင္ း စည္ ကားေန၏။ ညေန ရု ံ းေတြဆင္ းခ်ိန္ဆိ ုကားဂိ တ္ မွ ာ တန္ းစီေနၾကတဲ႕လူေတြ က အလွဴေပးေနတဲ႕ မ႑ပ္ေရွ႕က တန္ းစီေစာင္ ့ေနၾကတဲ႕ ကေလးေတြ လိ ု က်ိ တ္ခဲေနၾကသည္..။ ခင္ဦးေမတစ္ေယာက္ စိ တ္ ပ်က္ လက္ ပ်က္ျဖစ္သြ ားရသည္..။ သြင္ းကုန္ ထု ပ္ ကုန္ကု မၸ ဏီ တစ္ခု မွ ာ ရု ံ းအုပ္ရာထူ းနဲ႕ လု ပ္ ကိ ုင္ေနရသူ ျဖစ္ေပမယ္႕ အသက္ က (၃၉) ႏွ စ္သာ ရွ ိေသးသည္..။ အရပ္အနည္းငယ္ပု ကာ ခါးနည္ းနည္ း တု တ္ စျပဳလာေပမယ္႕ အိ မ္ေထာင္သည္မိန္ းမတစ္ေယာက္အျဖစ္နဲ႕ လွ ပေနေသးသူ ပင္..။ အထူ းသျဖင္ ့ဖင္အု ိ းႀကီ းေတြ က အဆီ တက္ ကာ တင္ းသထက္ တင္ း၊ ကားသထက္ ကားေနျခင္ းက သူ မကိ ုပိ ု၍ အလွ တိ ု းေစသည္..။ ကု မၸ ဏီ မွစီ စဥ္ေပးေသာ ဖယ္ရီ ကားက ညေန(၄) နာရီ ကတည္းက ပိ ု႕ေဆာင္ေရးထြ က္သြ ားၿပီ..။ ေသာၾကာေန႕မိ ု႕ အလု ပ္ေတြ အေၾကြ းမက်န္ေအာင္ တစ္ခါတည္ း ျဖတ္ေနသျဖင္ ့(၅) နာရီခြ ဲသာသာေလာက္ မွ ရု ံ းဆင္ းခဲ႕ရျခင္ းေၾကာင္ ့ယခု လိ ုကားဂိ တ္ မွာ ကားေစာင္ ့ေနရျခင္ း ျဖစ္သည္.။ တာေမြအထိ ျပန္ရမည္ မိ ု႕ အထူ းကားပဲစီ းဖိ ု႕ ဆု ံ းျဖတ္ ကာ ဆိ ု က္ေရာက္ လာေသာ အထူ းကားကိ ု အေျပးအလႊ ား တက္ခဲ႕ရသည္..

Anonymous said...

“ အစ္ မ…ရလား..အဆင္ေျပရဲ႕လား….” “ အင္ း…ရၿပီ…ေမာင္ေလး..ေက်းဇူ းပဲေနာ္..” အသက္(၂၀) ေက်ာ္ေလာက္ ပဲရွ ိအု ံ းမည္႕ လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္ က ဂရု တစိ ု က္ ျဖင္ ့ေမးလိ ု က္သျဖင္ ့ ေသခ်ာ အကဲခတ္ လိ ု က္ မိသည္။ သူ မရဲ ဲ႕ တူ မ ဝင္ ့ ဝါထက္နည္ းနည္ း သာ ႀကီ းမည္႕ ေကာင္ေလးက အစ္ မလိ ု႕ ေခၚကာ ဂရု စိ ု က္ေပးျခင္း ခံရသျဖင္ ့ လည္ း စိ တ္ ထဲ မွ ာ ေက်နပ္သြ ားမိသည္..။ တကယ္ေတာ့…သူ မ ဘဝက….. ခင္ဦးေမ..ဘြ ဲ႕ရၿပီ းကတည္ းက ယခု လက္ရွ ိလု ပ္ေနတဲ႕ ကု မၸ ဏီ မွ ာ အလု ပ္ ဝင္ခဲ႕သူ ျဖစ္သည္..။ အခ်ိန္ေတြ တျဖည္ းျဖည္ း တိ ု က္ စားသြ ားရင္ း အသက္(၂၅) ႏွ စ္.သူ မ အထက္ တန္ းစာေရးျဖစ္ တဲ႕ အခ်ိန္ မွ ာ ရု ံ းအုပ္ ႀကီ းျဖစ္သူကိ ုေစာျမင္ ့ႏွင္ ့အိ မ္ေထာင္ က်ခဲ႕သည္..။ ကိ ုေစာျမင္ ့ က သူ မကိ ုအရမ္ းခ်စ္ခဲ႕ပါသည္။ သူ မထက္အသက္(၅) ႏွ စ္သာ ႀကီ းတဲ႕ ကိ ုေစာျမင္ ့နဲ႕ ခ်စ္ ကမၻ ာမွ ာ အေပ်ာ္ ႀကီ း ေပ်ာ္ခဲ႕ရသည္။ ဒါေပမယ္႕ .. ကံ တရားက ..ကံဆိ ု းမႈေတြ ကိ ု ေဆာင္ ၾကဥ္းေပးလာခဲ႕သည္…။ အိ မ္ေထာင္သက္(၈) ႏွ စ္ အၾကာမွာ ကိ ုေစာျမင္ ့ တစ္ေယာက္ ကိ ု ယ္ တစ္ ပိ ုင္ း ေလျဖတ္သြ ားခဲ႕ရသည္။ ကု မၸ ဏီ မွၾကည္႕ရႈ တဲ႕အေနျဖင္ ့ သူ မကိ ုရု ံ းအု ပ္ရာထူ း တိ ု းျမွင္ ့ေပးကာ လစာတိ ုးေပးခဲ႕ေသာေၾကာင္ ့လင္သားရဲ႕ ေဆးကုသစရိ တ္နဲ႕ စားဝတ္ေနေရးေတြကာမိခ႕ဲရသည္..။ ဒါ႕အျပင္ႏိ ုင္ငံ ျခားမွ ာ အလု ပ္ လု ပ္ေနတဲ႕ ကိ ုေစာျမင္ ့ရဲ႕ တူ မ ဝင္ ့ ဝါကလည္ း မိဘေတြဆု ံ းပါးသြ ားၾကသျဖင္ ့ ကိ ုေစာျမင္ ့ တိ ု႕ လင္ မယားကိ ုၾကည္႕ရႈေထာက္ ပံ႕ေနျခင္ းေၾကာင္ ့ စီ းပြ ားေရးႏွင္ ့ဝင္ေငြေကာင္ းမြန္ခဲ႕ရသည္။ အဆိ ု းထဲ မွအေကာင္ းမ်ား ျပန္ရျခင္ းပင္ျဖစ္သည္။ ေလျဖတ္ေနတဲ႕ လင္သားကိ ုၾကည္႕ရႈရန္ေဆြ မ်ဳိ းနီ းစပ္အေဒၚတစ္ေယာက္ ကိ ုေခၚယူ ထားသျဖင္ ့ လည္ း သူ မအဖိ ု႕ သက္သာခဲ႕ရသည္။ သိ ု႕ေပမယ္႕ အသက္သု ံ းဆယ္ေက်ာ္အရြ ယ္မိန္ းမတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဆာေလာင္ငတ္ မြ တ္ မႈ ကေတာ့ဘယ္ လိ ု မွမၿပည္႕ဝႏိ ုင္ေတာ့ေပ..။

Anonymous said...

ေငြေၾကးအဆင္ေျပကာ စားႏိ ုင္ေသာက္ႏု ိင္အေနအထားမွ ာ တစ္ေန႕ၿပီ းတစ္ေန႕ အဆီ စု ကာ ဖြ ံ႕ထြ ား စြင္ ့ ကားလာတဲ႕ သူ မခႏၶ ာကိ ု ယ္အစိ တ္အပိ ုင္ းေတြ က ေယာက္ ်ားသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ကိ ုင္ တြ ယ္ ပြ တ္သပ္ မႈေတြ ကိ ုေတာင္ ့ တလာခဲ႕ရသည္။ ရု ံ းအုပ္ဆိ ု တဲ႕ အရွ ိန္အဝါႏွင္ ့ၿခံႏွင္ ့ ဝန္ းႏွင္ ့ ေနထိ ုင္ႏိ ုင္ တဲ႕ အေျခအေနေတြေၾကာင္ ့ရု ံ းမွ ာေရာ ပတ္ ဝန္ းက်င္ မွာပါ သူ မကိ ုကိ ု ယ္ ထိ လက္ေရာက္ မစရဲခဲ႕ၾက.။ ေနာက္ ကြ ယ္ က မွန္ းၿပီ းသာ စိ တ္နဲ႕ ပစ္ မွ ားေနၾကတဲ႕ လူေတြမနည္ း..။ သူ မကလညး္ကိ ု ယ္႕အရွ ိန္အဝါနဲ႕ ထင္သလိ ုမေသာင္ းက်န္ းရဲေပ..။ ေနာက္ ၿပီ း လင္ က ေသသြ ားတာမဟု တ္..။ ငု တ္ တု တ္ ႀကီ း ေမ႕ေနတဲ႕ ဘဝမွ ာပဲရွ ိေသးသည္။ ဒီေတာ့ သစၥ ာလညး္မပ်က္ခ်င္..။ ဒီ လိ ုနဲ႕ ခံ စားေနရတဲ႕ ဆာေလာင္ မြ တ္သိ ပ္ မႈေတြ ကိ ုညဘက္အိ ပ္ရာဝင္ခ်ိန္ မွ ာပဲ အေတြးနဲ႕ ေျဖေဖ်ာက္ေနခဲ႕ရတာ ႏွ စ္ေတြ လည္ း မနည္ းေတာ့..။

Anonymous said...

To "Anonymous@Feb 28, 2012 8:22 PM"

What KOM blogs is social reform. She has rights to express own thoughts. She can make fun of her lecturer for not teaching medical students as they should be taught. She has her rights to share the room with a guy, and she can cut the balls of that chap if he tries to take advantage her and abuse. She could feel insecure as she blogged. She can do whether she likes with her life, her body. It is none of your f.king business.
I watched some pornography with some young women wearing shorts, but I never thought (or dare of) assaulting them in that cinema, that was porn cinema. I agree that it may not be possible in some countries where some males like you will try to mount anything that has a wet hole. So Burma is not Afganistan or Somalia. We may have become a bit of animals like them (like you) but we should make sure women like KOM can trust the men, cut the balls if that bastard attempts to rape her to mount her like a dog. If I have to agree with you, then I will have to agree with mother fuckers in Afganistan or Somalia who thinks they can rape for exposing hair.

ရဲထြန္း ေဇာ္ said...

ရင္သိမ့္တုန္ again
ေရးခ်င္တာေရးပါေလ ခ်စ္ Kom

Anonymous said...

ထို႕ေၾကာင့္ မမကြမ္ဟုေခၚပါသည္။ အေရးအသားက လန္း၏။ ပြင့္လင္းသည္။ အဆုံးသတ္တြင္ အၿမဲတမ္း ရယ္ေမာမိေစသည္။ လုပ္ခ်င္္တာကုိလုပ္သည္။ ၿပီးေတာ့ သူေဌးမႀကီးျဖစ္သည္။
(လီယုိ)

Anonymous said...

ဒီလိုလုပ္ဇတ္ေတြမ်ား ရိုးေပါ့ ။ မယံုတာ မမကြန္

Tommy Girl said...

တကယ္ကို ရင္တုန္ရသလို၊ စိတ္လဲပူမိပါတယ္

Anonymous said...

@Anonymous at Feb 28, 2012 2:27 PM

Mind your own little business you farting faggot or ugly fat chick!
She is an adult, it is none of your f..king biz to judge her. Shut up!

February 28, 2012 7:29 PM

ေအာ္..ငါ့ကုိေျပာေနတယ္ထင္တယ္။
စိတ္ထဲဘာမွ မရွိပါ။ စာေရးသူက ဖန္တးီေရးတာကုိ သေဘာက်လုိ႕ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ျပန္ေျပာေရးမိတာပါ။ အၿမဲ စိတ္အပမ္းေျဖခ်င္တုိင္ ဒီကုိေရာက္ပါတယ္။
ၾကမ္းတဲ့စကားေတြ မေျပာခ်င္ဘူး...

ေက်းဇူးပါ

အမေရ..ဆက္ေရး

အားေပးလွ်က္

bbq

Antoine said...

“ အစ္ မ…ရလား..အဆင္ေျပရဲ႕လား….” “ အင္ း…ရၿပီ…ေမာင္ေလး..ေက်းဇူ းပဲေနာ္..” အသက္(၂၀) ေက်ာ္ေလာက္ ပဲရွ ိအု ံ းမည္႕ လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္ က ဂရု တစိ ု က္ ျဖင္ ့ေမးလိ ု က္သျဖင္ ့ ေသခ်ာ အကဲခတ္ လိ ု က္ မိသည္။ သူ မရဲ ဲ႕ တူ မ ဝင္ ့ ဝါထက္နည္ းနည္ း သာ ႀကီ းမည္႕ ေကာင္ေလးက အစ္ မလိ ု႕ ေခၚကာ ဂရု စိ ု က္ေပးျခင္း ခံရသျဖင္ ့ လည္ း စိ တ္ ထဲ မွ ာ ေက်နပ္သြ ားမိသည္..။ တကယ္ေတာ့…သူ မ ဘဝက….. ခင္ဦးေမ..ဘြ ဲ႕ရၿပီ းကတည္ းက ယခု လက္ရွ ိလု ပ္ေနတဲ႕ ကု မၸ ဏီ မွ ာ အလု ပ္ ဝင္ခဲ႕သူ ျဖစ္သည္..။ အခ်ိန္ေတြ တျဖည္ းျဖည္ း တိ ု က္ စားသြ ားရင္ း အသက္(၂၅) ႏွ စ္.သူ မ အထက္ တန္ းစာေရးျဖစ္ တဲ႕ အခ်ိန္ မွ ာ ရု ံ းအုပ္ ႀကီ းျဖစ္သူကိ ုေစာျမင္ ့ႏွင္ ့အိ မ္ေထာင္ က်ခဲ႕သည္..။ ကိ ုေစာျမင္ ့ က သူ မကိ ုအရမ္ းခ်စ္ခဲ႕ပါသည္။ သူ မထက္အသက္(၅) ႏွ စ္သာ ႀကီ းတဲ႕ ကိ ုေစာျမင္ ့နဲ႕ ခ်စ္ ကမၻ ာမွ ာ အေပ်ာ္ ႀကီ း ေပ်ာ္ခဲ႕ရသည္။ ဒါေပမယ္႕ .. ကံ တရားက ..ကံဆိ ု းမႈေတြ ကိ ု ေဆာင္ ၾကဥ္းေပးလာခဲ႕သည္…။ အိ မ္ေထာင္သက္(၈) ႏွ စ္ အၾကာမွာ ကိ ုေစာျမင္ ့ တစ္ေယာက္ ကိ ု ယ္ တစ္ ပိ ုင္ း ေလျဖတ္သြ ားခဲ႕ရသည္။ ကု မၸ ဏီ မွၾကည္႕ရႈ တဲ႕အေနျဖင္ ့ သူ မကိ ုရု ံ းအု ပ္ရာထူ း တိ ု းျမွင္ ့ေပးကာ လစာတိ ုးေပးခဲ႕ေသာေၾကာင္ ့လင္သားရဲ႕ ေဆးကုသစရိ တ္နဲ႕ စားဝတ္ေနေရးေတြကာမိခ႕ဲရသည္..။ ဒါ႕အျပင္ႏိ ုင္ငံ ျခားမွ ာ အလု ပ္ လု ပ္ေနတဲ႕ ကိ ုေစာျမင္ ့ရဲ႕ တူ မ ဝင္ ့ ဝါကလည္ း မိဘေတြဆု ံ းပါးသြ ားၾကသျဖင္ ့ ကိ ုေစာျမင္ ့ တိ ု႕ လင္ မယားကိ ုၾကည္႕ရႈေထာက္ ပံ႕ေနျခင္ းေၾကာင္ ့ စီ းပြ ားေရးႏွင္ ့ဝင္ေငြေကာင္ းမြန္ခဲ႕ရသည္။ အဆိ ု းထဲ မွအေကာင္ းမ်ား ျပန္ရျခင္ းပင္ျဖစ္သည္။ ေလျဖတ္ေနတဲ႕ လင္သားကိ ုၾကည္႕ရႈရန္ေဆြ မ်ဳိ းနီ းစပ္အေဒၚတစ္ေယာက္ ကိ ုေခၚယူ ထားသျဖင္ ့ လည္ း သူ မအဖိ ု႕ သက္သာခဲ႕ရသည္။ သိ ု႕ေပမယ္႕ အသက္သု ံ းဆယ္ေက်ာ္အရြ ယ္မိန္ းမတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဆာေလာင္ငတ္ မြ တ္ မႈ ကေတာ့ဘယ္ လိ ု မွမၿပည္႕ဝႏိ ုင္ေတာ့ေပ..။

Anonymous said...

ဒီလိုဇက္လမ္းေတြေရးတာဘယ္သူ႔အတြက္ဗဟုသုတမရတဲ႔အတြက္ေနက္ေနာင္မေရးဖို႔ေမတၲာရပ္ခံပါတယ္။

Anonymous said...

ဒီဇတ္ေလးကေကာင္းပါတယ္ဒါေပမယ့္ျပီးဆံုးေအာင္ေရးပါဖတ္ကတာစိတ္ဝင္စားလို႔ပါ

Anonymous said...

ဘာႀကီးလဲဟ ရင္ေတာ့မခုန္ဘူး ေစာက္ျမင္ကတ္တယ္ ဘာမွန္းမသိဘူး

Anonymous said...

ဘယ္​လိုႀကီးလဲသိဘူ

ေသမင္း(ထနတ) said...

လီးေတာင္ေရနဲ႔

Anonymous said...

လိုးခ်င္​တယ္​
​ေဆာ္​ပဲျဖစ္​ျဖစ္​ guyပဲျဖစ္​ျဖစ္​
kwarkwar.guy@gmail.com ကို add လိုက္​ပါ

Anonymous said...

အမငီးးးးဂဲ့ကို ရင်တုန်ပန်းတုန် ဟိုဟာတုန်နဲ.ဖတ် တာ.....

Unknown said...

ဘယ္လုိလဲဟ

Maung Maung Chit said...

ဖတ္တဲ႔လူေတာင္

Maung Maung Chit said...

ဘယ္လုိလဲဟ

လ်ဴိဝွက္စြာလိုးခ်င္သည္ said...

ဆုံဘူး ေတြ႕ဘူးခ်င္တယ္

လ်ဴိဝွက္စြာလိုးခ်င္သည္ said...

ဆုံဘူး ေတြ႕ဘူးခ်င္တယ္

myothuraswe myothuraswe said...

hi