Tuesday, April 10, 2012

အေရွ႕အေနာက္ေတာင္ေၿမာက္ဝဲယာ ေမွ်ာ္ႀကည္႕ပါေသာ္


ေၿမနီကုန္းသည္ သူမက်က္စားရာေနရာ ဝန္းက်င္ၿဖစ္ခဲ႕သည္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ အေတာ္ရသည္ ပ်င္းလွ်င္ ဂမုန္းပြင္႕ထည္းဝင္ႀကည္႕လုိ႕ရသည ္ေဘးတြင္ ေရွာပင္ စန္တာ တစ္ခုရွိေသးသည္ လမ္းေဘးဆုိင္မ်ားလည္းမ်ားစြာရွိသည္. ။ မုနၤ႕ဆုိင္လည္းစံုသည္. ေစ်းဝယ္လည္းရေသးသည္ ငါးႀကက္သား ဘုရားပန္း. ရွားရွားပါးပါးနင္းဆီ ကိုလည္း ဂမုန္းပြင္႕အထြ႕္နားေလးတြင္ရနိုင္သည္ ပလက္စတစ္ဆုိင္လဲရွိသည္ ခြက္ေပါငး္စံုထုိင္ခံု ေပါင္းစံု ပစည္းမ်ိဳးစံုဝယ္ႀကည္႕နုိငသ္ည ကားပစစည္းဆုိင္ရွိသည္ အင္တနက္ဆုိင္ရွိသည္ ဆံပင္ ညွပ္ေခါငး္ေလွ်ာ္ဆုိင္ရွိသည္။ စာအုပ္ဆုိင္ရွိသည္ killing time အတြက္ အခ်ိန္မ်ားစြာရွိေလသည္။

ခ်စ္စရာ ေလးမ်ား။
ႀကည္႕လို႕ဝေသာ ္ေ၇ွ႕ဆက္သည္ ခဥမသည္ ကားေမာင္းရတာကို ႀကိဳက္သည္ ကားႀကိဳက္သည္သည္မက ေမာင္းရသည္ကို ပါႀကိဳက္သည္ ၿပန္ေရာက္ခါစဆုိလွ်င ္မလည္ဝယ္ေသးေသာေႀကာင္႕ခ်စ္ေသာေမာင္သည ္ခဥမ ကို ကားဆရာတစ္ေယာက္ နင္႕တြဲေမာင္းခုိင္းသည္ ေတာ္ႀကာ တုိက္လာလွ်င္ သူေရာ္ရမည္စုိးေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္ အမွန္ကေတာ႕သူက ပူမဲ႕ပူသာပူသည္ ခဥမသည္ ေကာင္ေလးကုိ ေဘးထားက လုေမာင္းေေလသည္ ကားဆရာေကာင္ေလးသည္လည္း ေမာင္းခ်င္သည္ နစ္ေကာင္သာ းလုေမာင္းရသည္။ နစ္ရက္ခန္႕တြဲၿပီးေသာ္ကားဆရာ မလုိေတာ႕ေခ်. ယခုေသာ္ကား ေရာက္တာနင္႕ေမာင္းသည္။ ၿပန္သည္ စိတ္သည္ မဟုတ္ပါလား. ေမာင္သည္ ပူမဲ႕သာ ပူသည္ ခဥမေႀကာင္႕မေလ်ာ္ရ. ေမာင္႕ေႀကာငၤ႕သာ ေလွ်ာ္ရသည္။ ၿပန္ကာနီးလ်င္ တစ္ခါက ားဆရာ ကို တစ္ရက္နစ္ရက္ခန္႕ေခၚရသသည္ ထိုအခ်ိန္တြင္ေတာ႕ခဥမသည္ မေမာင္းခ်င္ေတာ႕ေခ်. တုိက္မည္ကို စိုးရီမ္ေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္။အသက္ငယ္စဥ္က ရမ္းေသာခဥမသည္ အသက္ႀကီးလာေသာ္ မရမ္းယံုမက စိတ္သည္ မတရားရွည္လာသည္ မုိင္ ၆၀ ေက်ာ္ေမာင္းေရြ႕ ၿပည္လမ္းတြင္ ႕ရဲဖမ္းခံရဘူးေလသည္ ယခုေသာ ္ မုိင္ မွာ ၄၀ ကမတက္ေိခ်. ႕ရံဖန္ရခံါ ၄၀ ပင္မၿပည္႕ေခ်။ ပ်ငး္စရာေကာငး္လွသည္ တစ္ေနရာနင္႕တစ္ေနရာ ေတာ္ေတာ္နင္႕မေရာက္နုိင္း လမ္းေတြ လည္းေမ႕ မီးြပြိုင္ေ႕ေတြ လည္းေမ႕ မီးပြိဳင္႕မ်ားကလည္း မည္သုိ႕ႀကည္႕ရမည္ မသိနုိင္ ဟုိဘက္လား ဒီဘက္လား ဒီဘက္ လား ဟုိဘက္လားနင္႕ လည္ေနသည္။ လွည္႕တန္းမီပြဳင္႕ ဆုိလွ်င္ လည္ၿ႔ပီသာ မွတ္ေပ။


သူမ်ားလာလုလည္း ေပးသည္ မေပးလို႕မရမည္ေလာ အေကာင္ကုိလည္းႀကည္႕ပါဦး. ကုိယ္ကလည္း ေနးသည္ကုိ. သူကားႀကီးက ဘယ္စိတ္၇ွည္နိုင္မည္လဲ။မတိုက္လ်င္ပီးေရာ ေမာင္းသည္. မေက်နပ္က ႀကိဳက္ရာကေက်ာ္ေလ။


မီးြ႔ိပိုင္႕မ်ားမွာလည္သည္ ႀကာမွ လိတ္ပတ္ေလည္နုိင္သည္။


သူငယ္ခ်ငး္ထံသြားလည္သသည္ ရ၈၆ ဆုိင္ တြင္သာ စားသူၿဖစ္ရာ သူ႕ေနရာမွ ေနရြ႕တစ္ကကစီငွားြသြားႀကသည္ တစ္ေထာင္က်ပ္ေပးရသည္. .က်ိဳင္းတံုဆုိင္ထင္သည္. သူေက်ြး၏။ ဘယ္ေလာက္က်သလဲ ေမးမရ။စားေကာငး္သည္။


သူ႕ကုိ ၿပန္ပို႕ၿပီး ေမာ႕ႀကည္႕ရာ သူအလုပ္လုပ္ရာ ေဆးရံုကိုေတြ႕ရေလသည္ သူရုိ႕သည္ အေကာင္မ်ားၿဖစ္ေခ်ၿပီ။ ဟုိဆရ ာဒ ီဆရ သက္ခုိင္ဝင္းသုိ႕..နင္႕မ်ားသို႕ ဂါရဝါၿပဳသည္။ ခဥမ ၿပန္လွ်င္ ဘယ္မွာ လုပ္ရမည္နည္း။

9 comments:

မိုးသက္ said...

ငယ္ငယ္ကရမ္းေသာ မမကြန္ကို မ၀ံ့မရဲ လာေခ်ာင္းသြား ပါ၏...။

Anonymous said...

ခဥမျပန္လ်ွင္၎တိုု ့၏ဂုုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာၾကီးလုုပ္ရန္အၾကံျပဳ ပါသည္။
အိုုင္အိုုရာ

YL said...

မဂၤလာပါ...

သီခ်င္းေတြလာ နားေထာင္ျကပါဦးခင္ဗ်ာ....

Myanmar Online Music: MyanmarOnlineMusic.Com

အားလံုးကိုဖိတ္ေခၚပါတယ္..

ေက်းဇူးပါ...

Anonymous said...

မိုင္လား ကီလိုမီတာလား

PAUK said...

မဂၤလာပါ..
သီခ်င္းေတြလာနားေထာင္ၾကပါဦးခင္ဗ်ာ...

:P said...

ခဥမ ျပန္ရင္ ေသေငွးမႀကီး လုပ္စားပါ

Anonymous said...

ႀကီးေသာ္လည္း ရမ္းေနတုန္းျဖစ္ေႀကာင္း ဒက္ပံုမ်ားႀကည့္က သိႏိုင္ေပလိမ့္မည္

Anonymous said...

၂ လံုး တို႔ ၃ လံုးတို႔ ကိုင္ေပါ႔ မမရာ း)

mie nge

Anonymous said...

What else you want to do?

Over 50 and close 60 already or what!!!

Old woman writes this and that.