Friday, April 20, 2012

အိုင္ပက္

Day 1
အိုင္ပက္ဝယ္ရမည္. ရွိေသာအလုပ္မ်ားေဘးခ်ေရြ႕ဝယ္ရမည္။ ဝယ္ရမည္ဝယ္႔ရမည္ မနက္ကို ဂါထာရြတ္ဆုိကာ တံဳ႕တံဳ႕လုပ္ေသာ ရထားႀကီးကို ၿပန္ႀကည္႕လုိက္သည္။ နံနက္ခင္းသည္ သာေယာေသာ္လည္း ရုန္းကန္ရလွသည္။စားမေကာင္းေသာလည္းစားရမည္သာ ၿဖစ္သည္. ။ မကုန္ေခ်. အသြန္ေတြ မ်ားသည္။


ဖရဲသီးေဖ်ာ္ရည္.

Woodlands (A) တြင္သြားတန္းစီသည္ အေတာ္စီရေလသည္။ ေနာက္ဆံုးေတာ႕ 64 GB သာရွိရာ စိတ္ပ်က္လက္ပ်ာက္ၿဖစ္ (B) ထံ သြားၿပန္သည္။ ေဒတာ ပလန္သာရွိသည္. ။ တစ္ဖန္ (C) ေရာက္သည္ မရွိပါ။


ေနာက္တစ္ေနရာ (D) ေရာက္သည္. အမဲေရာင္ 16 ရွိသည္. 32 GB မရွိ။ အေတာ္လဲေခါင္းေၿခာက္ကာအခ်ိန္လဲ ေနာက္က်ၿပီၿဖစ္သည္။


ႀကက္ေႀကာ္ဝင္စားသည္ မစားခ်င္ေတာ႕. ႀကက္သားမ နက္ႀကက္သာ ညႀကက္သာ းႀကက္သားခ်ည္းဘဲ ခ်က္ေသာ သူငယ္ခ်င္းမိသားစုအိမ္ကိုၿမင္ေယာင္သည္ မစားနိုင္ ေတာ႕ အမ်ားႀကီးက်န္ခဲ႕ဥည္.။ ထုိဆိုင္မွ လွမ္းႀ႕ကည္႕လ််င္ လြမ္းစရာမ်ားကိုၿမင္ရသည္. နာစရာနင္႕ေၿဖရသည္။

ခ်စ္ၿခင္းမုန္းၿခင္းမရွိေစလုိ႕ ေအးခ်မ္းမွဴရလုိသည္

Day2
ေနာက္တစ္ေနရာေရာက္သည္. bukit batok (E) ၿဖစ္သည္။ 16 GB white ရမည္ဆုိသည္. ေမတာရပ္ခံကာ ေနာက္တစ္ေနရာရွာၿပန္သည္။

ရထားကိုေခါက္တံုန္႕ေခါက္ၿပန္စီးသည္ လုိခ်င္ေသာ သူ ရန္ကုန္သား nephew ဘာသိမွာလဲ ဒီမေွာေတာ႕ ေမာေန႔ပီၿဖစ္သည္။
စိြန္႕စားၿမင္းရသညြးသည္ (ငုိက္ၿပန္ပီထင္). ဖရဲသီးထစား


ေနာက္ဆံုး. Choa Chu Kang (F) တြင္ရသည္. အားလံုးရွိေလသည္. အသိေနာက္က်ေလစြ. white/ . 16 GB, 32 GB, 64 GB အားလံုးရွိသည္. ခဥမ အလုိအရဆုိလွ်င္ black ကိုသာယူေလမည္။ ရန္ကုန္မွ nephew သည္ အၿဖဳသာ လုိခ်င္သည္.ေမာ္ေတာ္ကားဆုိလွ်င္ (ကားက ပါလာၿပန္ပီ) ၿဖဴမွ ႀကိဳက္ေသာ ခဥမ တုိ႕ရန္ကုန္သည္. အညိဳေခ်ာ ခဥမကိုကား လွည္႕မႀကည္႕ေခ်။

ဝယ္ၿပီးေသာ မၿပီးေသး .အမွန္ေတာ႕ၿပီးၿပီၿဖစ္သည္ ခဥမ က ေစတနာပိုေလရာ.screen cover ကုိ စလံုး ၂၅ က်ပ္ နင္႕ဝယ္သည္။ ၁ ၈က်ပ္. ၂၅ က်ပ္ နစ္မ်ိဳးေတြ႕ရာ ေစ်းႀကီးမွ ေကာငး္သည္ထင္ေသာ ခဥမသည္. ၂၅ က်ပ္ကိုယူသည္ ဘာကြာသလဲဆုိေသာ္လက္ရာအထင္နည္းသည္ဆုိ သည္. ဆုိႀကပါေလ. ရွင္တို႕ေခတ္ဘဲ.

စာအုပ္ကဲ႕သုိ႕ဖံုူးရန္ကာဗာ သည္ ရန္ကုုန္တြင္မေတြ႕ေသးဟု တူက ၿမြတ္ဟေလရာ မေနနုိင္ေသာ ခဥမသည္ စလံုး ၇၀ နင္႕ဝယ္ေပးလုိ္က္ေလသည္. အိုင္ပက္တူး ကာဗာသည္ သရီးတြင္ကာေရြ႕မရေလရာ. . ထုိကာဗာသည္ zIfကေလးေဒါင္႕ကေလးကိုမလုိက္ၿပီးေဒါင္လုိက္လ််င္မ်က္လွည္႕ၿပလုိက္သကဲ႕သုိံ႕ေထာင္ေရြ႕ရေလသည္ ေခတ္ႀကီးက တုိးတက္ေလစြေပလား. ခဥမသည္ပင္ေတာေရာက္ေနေလသည္လား. မ်က္စိသူငယ္နားသူငယ္ၿဖစ္ရသည္.

လူႀကံဳအိမ္သုိဳ႕ လုိက္ေပးရရာ တကၠစီခ ၂ ၅က်ပ္က်ေလရာ သက္ၿပင္းခ်ရေလသည္ သို႕ေသာ္ၿငားလည္း ေဒၚခဥမ ေသေငွးမႀကီးသည္ ဤမ်ွေလာက္ကုိ စကားထဲ မထည္႕သင္႕ ဟု သံုးသပ္သူက သံုးသပ္ေလသည္။ မႀကာခဏ တကၠစီခ ၁ ၆ က်ပ္ေပးရေသာ ခဥမသည္ သက္ၿပငး္ခ်ရင္းနဲ႕ ရင္ေမာ..

အိမ္ၿပန္ေရာက္ေသာ္ တီဗြီြဖြင္႕သည္ လက္မ ၄၀ ႀကီးၿဖစ္ေႀကာင္း. ၿကမ္းၿပင္ေ႔ပၚတြင္ ခ်ထားေႀကာင္း သက္ေသနင္႕တစ္ကြေၿဖဆုိသည္။ တီဗြီႀကီးအေနာက္တြင္ တီြဗြီ ေနာက္တစ္လံုးရွိေႀကာင္းလည္း ဒိီအတုိင္းပင္ လူနစ္ေယာက္ တီြြဗြီ သံုးလံုးၿဖစ္ေႀကာငး္ ဂုဏ္ထးူထြက္သြားေႀကာငး္..


ခဥမနြမ္းပါးသည္ဟုဆုိလွ်င္ အက်ီဘဲနြမ္းတာပါဟု ဆုိသူက ဆုိေသးေႀကာငး္လည္း လက္တို႕ေရြ႕ႀကြားဝါလိုသည္ ယံုသည္မယ့ံုသည္အပထားေပါ႕။

ဂ်ီေတာ႕ဖြင္႕သည္ ဘယ္သူမွ မရွိေခ်. ရွိလည္း ဘာမွ်လုပ္သည္မဟုတ္ ဖြင္႕ထားသည္သာၿဖစ္သည္။ ဘာဘဲေၿပာေၿပာေဘးပတ္ဝန္းက်င္လွည္႕ႀကည္႕လုိက္လွ်င္ လူရွိလွ်င္ မဆုိးေခ်. အခုေသာ ္မရွိႀက.။ကြန္ၿပဴတာသည္လည္း ႀကီးမားေႀကာငၤ္းသက္ေသနင္႕တစ္ကြ သြယ္ဝိုက္ကာ ေၿဖသည္. အဘ ဥကၠာ ကုိကုိေနာက္ လိုက္သြားေသာလည္းမမွီလုိက္ေခ်. ခုတ္ရာတစ္ၿခားၿဖစ္သြားသည္ ဟုဆုိလွ်င္ နားလည္ႀကမည္မဟုတ္ ကိုယ္႕ဘာသာ ရွင္းၿပရေသာ ႀကည္႕ခ်င္သည္က တစ္ၿခား ႀကည္႕လုိက္ရသည္က တစ္ၿခားဟု မွတ္ဟ.ခဥမ ႕ကဲ႕သုိ႕ေသာ ္နာမည္ႀကီးေသာ သူတစ္ေယာက္သည္ ၁၃ ေယာက္ ယေန႕လာအပ္ကာ စကားဖြဲ႕သီေန 47 ေနႀကေသာ သူအမ်ားထဲတြင္ ဖဘ မက္ေစ႕ကေလးမွ် တစ္ခုမွ် မရသည္မွာ စိတ္နာစရာေကာင္းလွသည္. .။ ဖတ္သူအခ်ိဳ႕လည္းစိတ္ၿပန္နာသြားႀကသည္။ ယခုတစ္ေလာ ဖဘမွ နုိတီဖီေကးရွင္းမွ်ားကို တတ္နုိင္သေလာက္ ေအာ္ဖ္ထားေလရာ အာရံုအေနာက္ နည္းနည္းသက္သာသည္ အေယာက္ေလးဆယ္ tag သူမ်ားကို အပစ္မဆုိလုိေသာ္လည္း ဖံုးနင္႕ဖတ္ေသာ ခဥမသည္ တစ္လစပ္ဝင္လာေသာ မက္ေဆ႕မ်ားိကု ဖ်က္မနုိင္ေခ်. un foloow လဲလုပ္စရာဖံုးတြင္မေတြ႕ေလရာ ရံဖန္ရံခါ စိတ္မရွည္နိုင္လွ်င္ remove from my timelime လုပ္လုိက္ေလသည္. မတတ္နုိင္ေတာ႕ ၿခင္ေကာင္လာနားလွ်င္တာင္စိတ္ဆုိးေနေသာအေၿခတြင္ ..........သည္းမခံနုိင္ေခ်.

ယေန႕ေတာ႕ဤမွွ်သာ (ဘာမွွ်ေရးစရာမရွိပါ.).


သံုးသပ္ခ်က္
(၁) စာသားသိတ္မ်ားသည္
(၂) မဖတ္နုိင္ပါ.
(၃) ေက်ာ္ခ်သြားသည္.
(၄) နားမလည္ပါ.
(၅) အဘယ္ဇာေႀကာင္႕ရွင္းမၿပသနည္း.
(၆) ဟုိေရာက္ဒီေရာက္ႀကီး.
(၇) ၿကြားစ္.
(ဂ) ေပါတာႀကီး. အိိ
((၉)ေနာက္မ tag ေတာ႕ဘူး ဒါဘဲ။
(၁၀) ဖတ္ၿပီးမဲ႕သြားသည္.
(၁၁) တိတ္ခုိးၿပန္သြားသည္.
(၁၂) အိပ္ပါေတာ႕ဗ်ိဳ႕.
(၁၃) ဖရဲသီးေဖ်ာ္ရည္က ေသာက္ခ်င္စရာေလး.ေနာ္ မမ.
(၁၄)ဘယ္မွာဝယ္လဲဟင္ .
(၁၅) အားလံုးဖတ္တယ္ မမ.
(၁၆) ရွယ္ခြင္႕ၿပဳပါေနာ္။
(၁ရ) ထံုးစံအတုိင္း မရွယ္ရမေနနုိင္လို႕ရွယ္သြားပီဗ်ာ.
(၁၈) do u receive my SMS?

19 comments:

Tommy Girl said...

ဟီးဟီး ... း)

Steve Evergreen said...

i noticed better quality photos. pleased

YL said...

မဂၤလာပါ...

သီခ်င္းေတြလာ နားေထာင္ျကပါဦးခင္ဗ်ာ....

Myanmar Online Music: MyanmarOnlineMusic.Com

အားလံုးကိုဖိတ္ေခၚပါတယ္..

ေက်းဇူးပါ...

Candy said...

ဟီးဟီး သူမ်ားေရးမယ့္ ကြန္မန္႔ေတြကို သူက ႀကိဳေရးလိုက္ေသးတယ္ လည္တာ :P

Anonymous said...

မမကြမ္ ညိဳေခ်ာ ဟုတ္မဟုတ္ ဓါတ္ပံု ျပပါ

ML said...

11.... :D

Anonymous said...

တီဘီႀကီးက ႀကီးထွာ

Rita said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

သံုးသပ္ခ်က္မွာ
မဂၤလာပါ။ သီခ်င္းေတြ လာနားေထာင္ၾကပါဦးခင္ဗ်ာ

အာ့ က်န္ခဲံတယ္.. ဒါဘဲ

ပံု...မထံုေသာစင္

မိုးသက္ said...

ေသေဌးမႀကီး ပံုမ်ားကို. အားက်စြာရႈသြားခဲ့ပါေၾကာင္း..

Anonymous said...

ဖတ္ၿပီးျပန္သြားေၾကာင္း.. =D

ညိမ္းႏိုင္ said...

တီဘီဂ်ီးတစ္လံုးလာမအူးမွပါ.....ဘယ္မွာေနသလဲ...
ေျပာလိုက္စမ္းဘာ....ေျပာလိုက္စမ္းဘာ.....ေျပာ
လိုက္စမ္းဘာ...............

sawthanlwin said...

အိမ္ၿပန္ေရာက္ေသာ္ တီဗြီြဖြင္႕သည္ လက္မ ၄၀ ႀကီးၿဖစ္ေႀကာင္း. ၿကမ္းၿပင္ေ႔ပၚတြင္ ခ်ထားေႀကာင္း သက္ေသနင္႕တစ္ကြေၿဖဆုိ..................
က်ေနာ္လည္း တီဗီ ေကာင္းေကာင္းႀကိဳက္တယ္.

Anonymous said...

အင္း..ဘာေရးရမလဲ...
ဖတ္ရတာလည္းသူမ်ားဒိုုင္ယာရီလာဖတ္ေနရသလိုု
စိတ္ထဲမသိုုးမသန္ ့နဲ ့။
ဖတ္ကလည္းဖတ္ခ်င္။
ကြန္.....ကြန္....
အအရ

ဝီရဓမၼ(Brave the dhamma) said...

ဗဟုသုတရေစပါတယ္။ အုိင္ပက္လည္း မဝယ္နုိင္ပါဘူး ဒကာမရယ္။ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ဒီထက္မက မ်ွေဝနုိင္ပါေစ။

ဘာဘာ said...

15 :D

ဘာဘာ said...

၁၅.. အားလံုးဖတ္တယ္ မမ :D

Mike Wynen said...

15 :D

မိုးယံ said...

ေသေဌးမဂ်ီးက လက္ရာသိပ္မထင္တာက 25 က်ပ္နဲ႕ ၀ယ္ၿပီး ကားခ 16 က်ပ္ၾကမွ ႏွေျမာေနေသးတယ္..