Thursday, January 31, 2013

Langkawi 1.

ထုိေန႕က ေနသာသည္ အလုပ္သံုးရက္ပိတ္ေသာ ခဥမသည္ ခရီးထြက္ရန္ Larkin bus station သို႕သြားေရာက္စံုစမ္းသည္ . Larkangwi သုိ႕သြားရန္သူငယ္ခ်ငး္ေဇာ္မင္းက သင္လိုက္သည္မွာ Kuala Perlis ၿမိဳ႕သို ကားစီးသြားရန္ၿဖစ္သည္ ထုိၿမိဳ႕မွေနေရြ႕ Langkawi သုိ႔ Ferry စီးရန္ၿဖစ္သည္. ကားသည ္ည ကုိးနာရီခဲြထြက္မည္. မနက္ေရာက္မည္ မွန္းသည္..ကားခ မေလးရွားေငြ ၇၄ က်ပ္ေက်ာ္ၿဖစ္သည္ ၿမန္မာလို ဆုိလ်င္. ရစ္ဂစ္ တစ္လ််င္ ၿမန္မာေငြ သံုးရာ က်ပ္ဝန္းက်င္ခန္႕ၿဖစ္ရာ.  ၿမန္မာေငြ နစ္ေသာင္းခန္႕က်သည္.။ express car 27 ခံုသာ ပါေသာကားကိုဝယ္သည ္ေၿခေညာင္းလက္ဆန္႕စီးနိုင္သည္။

တစ္ေယာက္ထဲေနေသာအိမ္ကို ေသာ႕ခတ္သည္ ေရခဲေသတာႀကီးက ထြက္ခါနီးမွ ဂဒီးဂဒီးအသံက်ယ္လာရာေႀကာက္ေသာေႀကာင္႕ရွိသမွ်ာ အကုန္ပစ္ထုတ္ကာ ေရခဲသေတာ မီးပိတ္လုိက္ေသည္ ေအးေရာၿဖစ္သည္. ကင္မရာ ဆုိနီ ဓါတ္ခဲအားၿဖည္႕ေသာႀကိဳးေပ်ာက္ေနသည္ ရွာမရ.။ ရွာမရ ရွာမရာ မတတ္နိုင္ အမွဳိက္ပံုထဲႀကံဳးရံဳးရွာေသာလည္းမထြက္ ေနာက္ဆံုးအိုင္ဖံုးနစ္လံုး အုိလံပတ္စ္ကင္မရာအေသးေလးတစ္လံုး. ခ်ာခ်ာ သံုးခု back up charger တစ္ခု. ပလပ္ေပါက္ three way တစ္ခု မ်က္မွန္ နစ္လက္. . . ေနကာမ်က္မွန္တစ္လက္ ဦးထုတ္နစိလံုး. ပိုက္ဆံအိတ္တလံုး လက္ေဂ်႕္တစ္လံုး အၿပည္႕အက်ီမ်ားၿဖစ္သည္ ။
မေလးတြင္ ေနေသာအိမ္တြင ပစၥည္းမ်ားခဏထားၿပီး လန္ကာဝီသည္  shopping ေကာငး္သည္ကို သတိရေသာ္ေႀကာင္႕ ၂၄ လက္မ အိတ္ကို သယ္သည္ ၿပန္လာရင္ အမ်ားႀကီးဝယ္ၿပီးၿပန္လာရန္ၿဖစ္သည္ သို႕ေသာ္ Larkin ကုိသြားေသာအသြာတြင္ပင္ သေဘာေပါက္သြားသည္. 24 လက္မ အိတ္ကုိ ခဥမ မဆြဲနုိင္. ေလးသည္။ သို႕ေႀကာင္႕ လက္မ ၂၀ အိတ္ၿဖင္႕ၿပန္လဲရာ မေလးသံုးဆယ္ ကုန္သည္။ တစ္ေႀကာငး္လွ်င္ မေလး တစ္ဆယ္က်ပ္ခန္႕ၿဖစ္သည္. ။ ကားဂီတ္တြင္ ဘာဂါဝယ္သည မေလးတစ္ဆယ္ခန္႕ၿဖစ္သည္ ကား ရွာမရ. ဘယ္သူမွ လိုက္မပို႕ ဟုိနားမွာ ဟုသာ ညြန္လုိက္သည္ ဟုိနားတြင္ ကားေတ ြမ်ားလွသည္ ခ်ာလည္ရမ္းေနသည္  ဟုိကားလဲမဟုတ ္ဒီကားလဲ မဟုတ္.။ ဒါေတာင္ မေလးစကားကို အေတာ္ေလးတတ္သူၿဖစ္သည္ ယံုခ်င္ယံုမယံုခ်င္ေန။ ကားရွာေတြ႕ကာမွ သက္ၿပင္းခ်ကာ ဘာဂါကို ကားနားတြင္ ထုိင္စားသည္။ ကားေပၚတြႈင္စားလ်င္ ဘာဂါမွ ေညွာ္နံမ်ား ေဘးလူကို အားနာေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္ စားမၿပီးခင္ ကားထြက္မည္ လုပ္ရာလြတ္ပစ္ခဲ႕ရသည္. .။

ခဥမသည္ အသက္ႀကီးလာၿပီၿဖစ္သည္ အသက္ႀကီးလာၿခင္း၏သေကတမွာ rest rooom ခဏခဏဝင္ခ်င္ၿခင္းၿဖစ္သည္ အမွနန္ေတာ႕အသက္ႀကီးသည္နင္႕မဆုိင္ စိတ္နင္႕ဆုိင္သည္. ယခုအေၿခေနတြင္ rest room < ဝင္ရန္ ဆန္ဒမရွိ. ကားေပၚတက္ကာနီၚလ်င္ rest room ဝင္ၿခင္သည္ ကားက ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္နားမွာဘယ္လုိရပ္မွန္းမသိရာ ကားထြက္ခါနီးလ်င္ rest room ဝင္ရသည္။ 
ကားေပၚတက္ေသာ္လူမရွိ. ငါးေယာက္ခန္႕သာ ရွိသည္ ဘယ္နားထုိင္ရမလဲ ရွာေသးသည္ ကိတ္စမရွိ ထုိင္ခ်င္ရာထုိင္ ဟု ဆုိသည္ သုိ႕ေသာ ကုိယ္႕ေနရာ ကိုယ္ထိုင္၏။ အေနာက္သို႕ လွန္ေသာ ဘုကုိ ရွာသည္ ေၿခနင္းကုိ ၿမင္႕ွေသာ ဘုကုိ ရွာသည္ ေနသားတစ္က်ခ်သည္။ အေနြးထည္ထုတ္သညအ ပါးတစ္ထည္ အထူတစ္ထည္ ေစာင္ပါးတစ္ထည္ ၿဖစ္သည္ ေရဘူးတစ္ဘူးေလဲဝယ္ရသည္. ဘီစကစ္တစ္ထုတ္လဲဝယ္ရသည္ အဖြား္ႀကီၚၿဖစ္ၿပီၿဖစ္သည္ ကိတ္စဝိတ္စ ေတြ မ်ားလွသည္ လူငယ္လွ်င္ဝန္ေပါ႕သည္ လူႀကီးလွ်င္ဝန္ႀကီးသည္ လူနင္႕ေတာဆုိင္သည္ တစ္ခ်ဳိ႕လူေတြ႕ေတာ႕ဘာမွ မသယ္ အဝတ္တစ္ထည္ ကုိယ္တစ္ခု ၿဖစ္သည္ ခဥမေေတာ႕ဘာဟီရ မ်ားလွသည္ ကိုယ္႕႕ုိ ကုိယ္စိတ္ညစ္သည္. လုိက္ကာမ်ား ခ်ကာ အိပ္သည္ သိတ္ပင္ မအိပ္ရေသး တစ္ေနရာၿပီးတစ္ေနရာ လူေကာက္သည္ လူၿဖည္းၿဖည္းခ်င္းၿပည္႕လာသည္ express ဆုိသည္မွာ ကားေကာငး္ၿခငး္ၿဖစ္သည္ ၿမန္ၿခင္းမဟ]ုတ္ မႀကာခဏရပ္သည္ ေရေသာက္သည္ ရွူေပါက္သည္ မုန္႕စားသည္ . ႀကာေသာ ပေပါက္စရာလည္းမရွိ. စားလဲမစားနိင္ အိပ္သာ အိပ္ခ်င္သည္ မနက္ၿဖန္ေလွ်ာကလည္ရမည္မဟုတ္လား ႀကိဳးစားအိပ္သည္. ေရမေသာကေ္ရေသာေႀကာင္႕ dehydration ောတင္ၿဖစ္သည္ ထင္သည္ ဘယ္အခ်ိန္ရပ္မည္မသိရာ ေရကုိ တစ္ငံုသာ ငံုရဲသည္။ အမွန္ေတာ႕ဂဒီးဂဒီးရပ္သည္ ၿဖစ္သည္ ကုိယ္က မွ ဘယ္အခ်နိရပ္မလဲ မသိရာ မေသာက္ရဲ ရပ္ေသာ ္ေၿခေညာငး္လက္ဆ႕န္ရသည္.  
မုိးလင္းၿပီး မေရာက္ေသး နာရီတစ္ႀကည္႕ႀကည္႕ၿဖစ္ေရာက္ခ်ိန္တန္ၿပီခန္႕မွန္းသည္္ ရွစ္နာရီခန္႕ေမာင္းရမည္ထင္ရ ပိုေနၿပီၿဖစ္သည္ ကားဆရာႀကီးသည ္မွန္မွႏ္ရပ္သည္ လူမ်ား မွန္မွန္ဆင္းသည္ ခဥမသည္ သြားသြားေမးသည္. Kuala Perlis Kuala Perlis ဟု ေမးသည္ ဒရုိင္ဘာႀကီးကု sit down ဟု ေၿဖသည္.။ မေလးစကား ႀကြယ္ေသာ္လည္း ခဥမသည္ မလည္ေခ်.။ ရင္ တထိတတ္ၿဖင္႕စီးရသည္ ောနက္ဆံုးေနရာတြင္ လူအားလံုး ဆငး္သြားသည္ ခဥမ တစ္ေယာကသ္ာ သာ က်န္သည မယံုမရွိနင္႕ တစ္ေယာင္ထည္ဆဒင္မယင  (ၽတေယာကင္ထည္း ဆက္ေမာငး္သည္) အနည္းငယ္ေႀကာက္ရဂမည္လား စဥ္းစးသာ သည္ ဒီအရြယ္ႀကီးနငဲ႕ေတယ႕မႀကာက္စရာမလုိ ဘယ္ေတြ ေရာက္ကုန္မလဲသာ ညစ္ရသည္ တစ္ေယာက္ထည္း ခရးီးသြားၿခင္းအက်ိဳးေပတည္႕ ေနာက္ဆံုးေရၿပင္ကကုိၿမင္ရသည္ ေရာက္ေတာ႕မည္ေပါ႕ ဝမ္းသာရသည္. အထုတ္ခ်ဆင္းသည္. အၿပန္လက္မွတ္ဘယ္လုိဝယ္ရမည္ မသိ ကားဂိတ္တာ႕ေတြ႕ဥည္ ေနနင္႕ဦးဆုိကာ ဖယ္ရီ လက္မွတ္သြားဝယ္သည ကား(ိတ္နသ္ႈဖ.္ဂီစာ ( ကား ဂီတ္နင္႕ဖယ္ရီသည္ အေတာ္ေဝးသည္။ ဆယ္မိနစ္ခန္႕ေလ်ာက္ရသည္။ အထုတ္ဆြဲ႕က ာမ ညီမညာ လမ္ေးပၚတငြ ္ေလ်ာက္သည္. ဖယ္ရီဆိိတ္ရွာမေတြ႕ ေတြ႕ရာလူ ကိုေမးရသည္ ရဂွာေတြ႕ေသာ ္လူအုပ္ႀကီးၿဖစ္သည္ တူုိးမေပါက္ . တန္းစိရသည္. အေတာ္ႀကာစီရသည္။ ဆယ္နာရီက စဝယ္သည္ ကို ေန႕လည္ တစ္နာရီဘုတ္ မွ ရ၏. သံုးနစ္ရီခန္႕အခ်ိန္ပုတ္သည္. မုန္႕ဆုိင္တြင္ သြားအခ်ိန္ၿဖဳန္း၏။ ကားစီးခ်ိန္မွာ ည ကုိးနာရီခဲြမ မွနက္ ဆယန္နာရီအထိၿဖစ္ရာ ၁၂ နာရီကားေပၚတြင္ႀကာ၏. ခဥမ ဆူပါမန္းမုိ႕လုိ႕သာ ခရီးပန္းဒ႒န္ကို ခံနုိင္၏. ဆုိဖာနင္႕ အဲကြန္းနႈင္႕ ေသခ်ာ အိပ္ရသည္။ နဲနနဲေတာ႕ေညာင္း၏.။


လက္မွတ္မွာ one way ကုိမေလး ဆယ္ရွစ္က်ပ္ၿဖစ္သည္။ အၿပန္လက္မွတ္ ]ဟဟုိဘက္ေရာက္မွဝယ္ရမည္ အြန္လုိင္းမေရာငး္ ႀကိဳမေရာငး္ေခ်. ။


ကားလက္မွတ္ ၇၅+ တကစီ ၃၀+ ဘာဂါ ၁၀ + မုန္႕ယယ္စား ေလးဆယ္ခန္႕.+ ဖယ္ရီလက္မွတ္ ၁၈=  မေလး နစ္ရာခန္႕က်သင္ၿပီၿဖစ္သည္။

5 comments:

ko 9 said...

စိတ္သြားတိုင္းကိုယ္ပါေရြ႔သူပါလား :D

AMK said...

ဓါတ္ပံုေတြ လွတယ္ မမေကအိုအမ္

ဇြန္မုိးစက္ said...

ပီနန္နဲ႔လန္ကာ၀ီ မေရာက္ဖူးေသးဘူး မမ။ အရမ္းသြားခ်င္တယ္။ အခန္းဆက္ေတြ ေစာင့္ဖတ္မယ္ေနာ္။ း)

kokoluzo said...

မၾကီးကိုေတာ့ ေလးစားတယ္ဗ်ာ..ကၽြန္ေတာ္လဲသြားလည္ခ်င္ေနေသးတာ ကားစီးရတာၾကာၾကီးပဲဗ်......မေလးမွ ေမာင္ငယ္တေယာက္။ ။

Candy said...

ေၾကာက္စရာႀကီး ကားေပၚမွာ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္းက်န္တာ.. ကန္ဒီဆိုေၾကာက္မွာ >.<