Saturday, January 19, 2013

last stand
ညသည္ သီခ်င္းသံၿဖင္႕သာယာေနသည္ သီခ်ငး္ သမားမဟုတ္ေသာ္လည္း ကိုယ္နားစြဲေသာသီခ်င္းေလးမ်ားကိုေတာ႕ အားရင္အားသလိုနားေထာင္ၿဖစ္ပါသည္။ သီခ်င္းကလည္း သူႀကိဳက္သည္နင္႕ကိုယ္ႀကိဳက္သည္မတူေခ်. ကိုယ္က Akon နားေထာင္ေနခ်ိန္တြင္ သူက pITBULL ကုိႀကိဳက္ခ်င္ႀကိဳက္ေနၿပန္သည္။ pITBULL ကုိ ႀကိဳက္တာလား pITBULL ထဲကေကာင္မေလးေတြ ဘဲႀကိဳက္တာလား ရန္ကုန္ၿပန္ဘုိ႕အတြက္ဘဲ ႀကိဳက္ၿပီး ကာရာအိုေက က်င္႕ေနတာလား နုိက္ကလပ္အတြက္ က်င္႕ေနတာလားေတာ႕မသိနုိင္။ ဘာဘဲၿဖစ္ၿဖစ္ခင္႕ေမာင္သည္ ခင္႕ေမာင္သာ ၿဖစ္သည္. ဘယ္သူ႕ေမာင္မွ မဟုတ္.။ါ


ဖရဲသီးၿဖင္႕လည္း  ေလာကသည္ ဘုိက္ၿပည္႕သြားေစသည္ ဖရဲသီးတစ္လံုးသည္ နစ္ရက္ေတာ႕ခံမည္ထင္သည္။ ခင္သည္ စကားမ်ားသူမ်ားကို မုန္းသည္ သို႕ေသာ္လည္း ခင္သည္ စကားမ်ားသူၿဖစ္ေနၿပန္သည္ သုိ႕ေသာ္ ေမာင္႕ကိုေတာ႕စကားမေၿပာေခ်။ ေမာင္ကသာ ေၿပာရသူၿဖစ္သည္။
 ခင္႕တြင္ စကားနားေထာင္ရာအခ်ိန္ေပးရတာမ်ားလွသည္။ ခင္တို႕ သည္ လူမ်ားစြာနင္႕ေတြ႕ရသည္ လူမ်ားစြာနင္႕စကားေၿပာရသည္။ စကားေၿပာလုိ႕ရတာလည္း ရွိသည္ မရတာလည္းရွိသည္ေၿပာခ်င္သူမ်ားနင္႕လည္းေတြ႕ရသည္ မေၿပာခ်င္သူမ်ားနင္႕လည္းေတြ႕ရသည္. မေၿပာခ်င္သူကုိ အတင္းေၿပာခုိငး္ေရြ႕ ေၿပာခ်င္သူကုိတားကာ ခင္ေၿပာခ်င္တာေၿပာရသည္။ အေၿခအေနနင္႕အခ်ိန္အခါကို လုိက္သည္ လြယ္ေတာ႕မလြယ္. အားေတာ႕နာသည္။ သို႕ေသာ္လည္း နားေထာင္ေနလ်င္အလုပ္ၿပီးေတာ႕မည္မဟုတ္. ။ခင္သည္ သနားတတ္သည္။ ကုိယ္႕ထက္နိမ္႕ပါးသူကုိ ၿဖစ္သည္ ၿမင္႕သူကိုလည္းသိတ္မနာလုိမၿဖစ္တတ္ ကိုယ္ကုိယ္တုိင္က ၿမင္႕ေနေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္မည္။ သူငိုလ်င္ လုိက္ငိုတတ္သည္ မငိုလွ်င္ေတာင္မ်က္ရည္လည္တတ္သည. ကုိယ္ကိုင္တိုင္လွည္း rarely  ဆုေတာင္းပးတတသည္. ။ သိတ္ကံဆုိးသူမ်ားအတြက္ၿဖစ္သည္.။ခင္ မ်က္စိစံုမွတ္ ၿငိမ္သက္စြာတမိနစ္မွွ် ဆုေတာင္းရာ လုပ္ေဖာ ္ကုိင္ဖက္သည္ လြန္စြာ impress ၿဖစ္သြားေလသည္။ အထက္အရာရွိသည္လည္းအမွန္မအမ်ားႀကီးေပးမ်ည္ထင္သည္ အမွတ္လုိခ်င္ေ၇ြ႕မဟုတ္ပါ. တစ္ကယ္စိတ္ထိခုိက္ရေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္.  ရင္ခြင္လည္း ငွားတတ္သည္ ခင္႕ရင္ခြင္တြင္ ဝင္ငုိသူမ်ားလွသည္ ဟုိတစ္ေလာာကေတာ႕ဝင္ငုိရာ မ်က္ရည္ေတြနပ္ေတြ အေတာ္ထြက္္သည္။ ခင္သည္ မသိမသာ အက်ီကို တစ္ေနရာတြင္ သြားငံု႕ႀကည္႕သည္ မ်က္ရည္ေတြ နပ္ေတြ ေပေနလ််င္ ထုိအက်ီကို လြတ္ပစ္မလုိ႕ၿဖစ္သည္ ဘာညာဘာညနဲနေပလည္းလြတ္ပစတ္တတ္သည္ နေမ်ာစရာလည္းမရွိ ဝယ္ထားၿပီးဝယတ္ေနတာေတြ သည္ ငါးနစ္သက္တန္းအသာေလးရွိသည္။ စကပ္က်ပ္ေသာဇစ္နဲနဲ ၿဖဳတ္လုိက္သည္. ကုိယ္ဇစ္မေစ႕တာ ဘယ္သူသိတတာမွတ္လုိ႕တစ္ခါတစ္ေလ ဖင္ေပါးမွာစိုးေသာ သူတစ္ခ်ိဳ႕က သတိလာေပးလ်င္ေတာ႕မသိသလုိနင္႕ အသာၿပန္ဆြဲတင္သည္ အမွန္က တစ္မင္ၿဖဳတ္ထားၿခင္းၿဖစသည္.သူမ်ား ေၿပာတာ နာမးေထာင္ေသာ ခင္သည ္သူေၿပာတာ နားမေထာင္မွာကုိေတာ႕စုိးလွသည္. အသစ္မ်ားက ခင္ခ်င္သည္ ေၿပာသည္ ခင္သည ္မခင္ခ်င္ေတာ႕မခင္ခ်င္ေ၇ြ႕မဟုတ ္ခင္ၿပီး ထားခဲ႕ေသာသူေတြ မ်ားလွၿပီၿဖစ္သည္ လာသမွ် လက္ခံေသာခင္သည္ ZM သည္ မဟုတ္သည္ ကိုပင္ ေက်းဇူးတင္ေနရေသးသည္ ေတာ္ႀကာေန လုိင္စင္ယူေနရမွ အခက္.
ခင္သည ္ၿဖစ္သလုိေနတတ္သည္ ။ ယေန႕ညေနက ဆုိလ်င္ ေခါငး္ပင္မဖီးခ်င္ေပ. ကီ ေလ်ာ႕လုိက္ၿခင္းေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္ စေနတနဂၤေန နနစ္ရက္အားတာဘဲ ဆုိက ကီေလ်ာ႕လို္ကသ္ည ကီဆုိသည္ ကိုနားမလည္လ််င္ ကီဆုိသည္ မွာ အားၿဖစ္သည္ အလုပ္လုပ္ရာအားထည္႕ရသည ္အလုပ္အားေသာ္အားမလုိေသာေႀကာင္႕အားေလ်ာ႕ထားေရြ႕ရသည ္ေမာင္ဆုိလ်င္ နားမလည္ေခ်. ခင္လဲွေနခ်ိန္တြင္ ေခြေနေသာ ခင္႕နားလာကာ အိပ္ရင္း ခင္လက္ကကုိ လာေၿမွာက္ႀကည္႕သည္ ခင္႕လုိက္သည္ အားမရွိ. ေမာင္႕လက္လြတ္လုိက္လ်င္ ဘတ္ဆုိ ၿပဳတ္႕က်သြားရာ သူအံႀသမဆံုး အဲသာ ဘာၿဖစ္တာလဲ ဆိုရာ ကီေလ်ာ႕ထားတာေလ ဆုိေသာေႀကာင္႕သူလုိက္လုပ္ေသးသည္ မရ. ဘယ္ရမလဲခင္က က်င္႕ထားသူၿဖစသည္. ဘယ္မွာဘယ္လုိဖတ္ဘူးသည္ မသိ မ်က္ေစ႕ကိုမွိတ္က လက္နစ္ဘက္ ကုိ အဆင္ေၿပသလုိထားၿပီး မ်က္ခံုးနဖဴး မ်က္လံုး ပါးၿပင္ လက္. ရင္. ေၿခသလံုးအစရွိသၿဖင္႕တစ္ခုခ်ငး္ဆီကုိ ေလ်ာ႕တတ္သူၿဖစ္သည္. တင္းေနေသာ အေႀကာမ်ားသည္ ေၿပေလ်ာ႕သြားသည္ ကို ေတြ႕ရနုိင္သည္။ ဒါေႀကာင္႕လဲ ပိုအလုပ္လုပ္နုိင္သည္လားမသိ.။ ခင္႕ခရီးစဥ္သည ္ပင္ပန္းလွသည္ အလုပ္သည္လည္း နားရသည္မရွိ ယခုတစ္ေလာဆုိလ်င္ ထမင္းကုိပင္ သုတ္ေခ်တင္စားရဥည္ ငွားထားေသာအခန္းေလးမွ အခန္းေဖာ္မ်ားသည္ပငင္မလာတာႀကာလွေပါ႕ဟု ေမးယူေနရေသာ အၿခအေနၿဖစ္သည္ ေၿခေထာက္ကေလးကုိအားရင္ အားသလုိအေပၚတင္ထားရသည္ ေၿခေထာက္ခ်ထားရတာ မ်ားလြန္းေသာေႀကာငၤ႕ ေသြးေႀကာထံုးမွာစိုးေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္။

ရုပ္ရွင္သြားႀကည္႕သည္. ။ မေလး ဆယ္႕တစ္က်ပ္ၿဖစ္သည္ မေလးဆယ္တစ္က်ပ္ဆုိလ်င္ မမေငြ ဘယ္ေလာက္၇ွိမည္နည္း. သံုးေထာင္က်ပ္ခန္႕ၿဖစ္မည္ ထင္သည္။ ရံုသည္ renovate လုပ္ထားသည္. ပိုေကာငး္လာသည္။ ခံုမ်ားသည္လည္းေကာငး္သည ္. မွီလုိ႕လည္းေကာငး္သည္ မတ္မတ္ႀကီးၿဖစ္မေနေခ်. မတ္မတ္ႀကီးဆုိလ်င္ အားႀီကီၚစိတ္ဆုိးသည္. ဇိမ္က်ေပါင္းမ်ားေသာေႀကာင္႕ဇိမ္မက်လွ်င္ အားႀကီးစိတ္ဆုိးသည္.

ရံုသည္ အတန္အသင္႕ႀကီးသည္ စကရင္သည္လည္း အေတာ္ႀကီးသည္ အားရဖြယ္ၿဖစ္သည္ ကားလည္းသစ္သည္ ထင္သည္ ဘာကားၿပေနသည္ မသိ. ။ ကားေရြးရာ ေရႀကီးထြက္ေၿပးမိသားစုကားကုိ ပယ္လုိက္သည္။ အာနုိးပါသောအက္၇ွင္ကားကိုေရြးလုိက္သည္.ဘာကားၿပလုိ႕ဘာကားက ဘာဇတ္လမ္းလဲေမးမေနေတာ႕ ကားနာမည္ႀကည္႕ကာ ကိုယ္စိတ္ဝင္စားမည္႕ကားကို ေ၇ြးၿပီး တယ္လီဖံုးဖြင္႕ကာ ယူက်ဴဖြင္႕ၿပီး trailer ႀကည္႕ၿပီး ေ၇ြးလုိက္ခ်င္းၿဖစ္သည္ ေကာင္းေလစြ. ။ ဒီလုိ ဖက္ဆီလတီမ်ိဳး ေနရာေဒသမေရြးရခ်င္ပါသည္။  

 အခ်ိန္ေစာင္႕ရငး္ေရွာ႕ပင္းကာ ဘာဂါစားသည္ ပိုက္ဆံအိတ္မဝယ္မိေအာင္ ကူညီပါ ဘုရားသခင္ . ဘုရားသခင္ထံဆုေတာင္းသည္ပင္ ဒါေတာင္ နစ္အုပ္ (အဲေလ နစ္အိတ္ ဝယ္မိေသးသည္။ ) ဖဘတတ္ေရြ႕ဆုေတာငး္သူၿဖစသ္ည္. ခင္႕ကို ေဂါက္ေနသူ ဟုေၿပာသူကုိခင္စိတ္မဆုိးပါ. ။ ဝမ္းနည္းမိသည္ သာ ရွိသည္ ကိုယ္ခင္ခ်င္သည္ ကုိ သူကမခင္သည္ကို ဝမ္းနည္းမိၿခင္းၿဖစ္သည္. ။ မခ်စ္တာကု ိ မခင္ခ်င္တာကို အတင္းလုပ္မယူခ်င္ေတာ႕ပါ။ ယူခ်င္ေသာလည္း မရ. ေပးမွယူေရြ႕ရသည္။ ခင္မွ မေဂါက္ ဘယ္သူေဂါ္က္မည္နညး္ နုိင္႕ံ႕ံၿခားေရာက္တာ အေတာ္ႀကာ decades ရွိေနၿပီၿဖစ္သည္ တစ္ဦးထည္းေနသည္ ဘယ္မွ မသြားဘာမွ မလုပ္. အိမ္ထဲမွ အိမ္ၿပင္မထြက္သူၿဖစ္သည္ .(ဂိ).။ 

ရုပ္ရွင္မွာ အာနိုးႀကီး off day တြင္ FBI မွ အကူအညီေတာင္းေသာေႀကာင္႕ နိင္ငံ႕ကူးေၿပးရန္ ထြက္ေၿပးရန္ႀကံေသာလူဆုိးကိုလုိက္ဖမ္းေသာ ဇတ္လမ္းၿဖစ္သည္ဟင္. တုိလွခ်ည္လားဆုိ ဒီတစ္ခါ ဒီေလာက္ဘဲနားလည္လု႕ိၿဖစ္သည္.အဲကြန္းကလည္း ေအးလုိက္သမွွ် ရွိသမွ် အေနြးထည္ဝတ္ရသည္။ ေၿခောထက္ကိုလည္းအုပ္ထားရသည္. ခ်မ္းလုိက္သမွ လုိက္လည္းပိုက္ရေသးသည္။ ခဏလဲအိပ္ေပ်ာ္သြားေသးသည္။ 

ပထမ္ေတာ႕အေနာက္က couple seat ကိုသြားမထုိင္ေတာ႕ဘူးစိတ္ကူးသည္။ ကုိယ္႕ေနရာေလးလဲေကာငး္ေနသည္ အလည္ေကာင္အေနာက္ပိုင္းၿဖစ္သည္ ယေန႕လူအနညး္ငယ္ပါးသည္ ဘာေႀကာင္႕လဲမသိ. ခပ္က်ဲ႕က်ဲထုိင္ႀကရာ ရ့ုပ္ရွင္စကာမွ ေမွာင္ထဲတြင္ ကုိလူေခ်ာတစ္ေယာက္ဝင္လာကာ ခင္႕ေဘးေရာက္လာသည္ တစ္ေယာက္ၿခား နစ္ေယာက္ၿခားထ ိုင္ေနႀကေသာအခ်ိနတါင္ ခင္သည္ ထုိသူက ကပ္ရက္ အတူထုိင္ေနရေသာအခါ အနည္းငယ္မအိမီမသာ ၿဖစ္လသည္ ရံုက သိတ္ႀကပ္ေနလဲထားပါေတာ႕ခုေတာ႕ထုိလူသည္ ေနရာဆုိတာ တစ္ေနရာခြာၿခားထုိင္လုိ႕ရတယ္ဆုိတာ မသိေလလယး ဥပေဒကို လုိက္နာသူလားမသိ. မေရြ႕ေခ်. ခင္သည္ စိတ္သက္သာ ေစရန္ ရံဳပ္ရွင္ႀကည္႕ရာ မခ်စ္မနစ္သက္သူနင္႕အတူတြဲႀကည္႕ရမည္ကို စိတ္ညစ္လာသည္ စၿပေသာအခါ ေမွာင္မဲသါားေလရာ ခင္သည္ အားနာစြာနင္႕ေနာက္ဆံုးတနး္သုိ႕ေၿပာင္းလုိက္ေလသည္ ထုိသူကုိေတာ႕အန္မတန္အားနာမိသည္. ။ စိတ္လဲ မေကာငး္ၿဖစ္သြားမည္ထင္သည္။ ငါက ဘာလုပ္မွာႀကေနတာဘဲဟု ေတါးမည္ထင္သည္ မတတ္နုိင္ ရွင္းၿပခ်င္စိတ္လဲမရွိ. ေဆာရီးပါ. ယခုမွ ေဆာရီးရသည္။

ထိုကားတြင ္ရဲဇတ္လိုက္မင္းသမီးသည ္လူဆုိးမ်ားနင္႕ပစ္ရာအေတာ္အီသါားေလသည္ ကံေကာငး္လုိ႕မလစ္ရၿခငး္ၿစဖသ္ည.ခင္သည္လည္းစတ္ပူမသိည္ ( ာဘေရးမိပါလိမ္႔). ခင္သာဆုိလ်င္ ရဲဆက္လုပ္ေတာ႕မည္ မဟုတ္ ဒီေလာက္ေႀကာက္စရာေကာငး္တာ။  

လူဆုိးသည္ အာနုိးလက္ထဲတြင္သနားစရာေကာငး္သြားေလသည္ သူ႕ကုိ ဟုိဘက္ ေပးသြားလ်င္ငါးသန္းေပးမည္ဟု လပ္ထုိးရာ အာနုိငး္ႀကိးက လက္မခံ။ ဆယ္သန္းလဲလက္မခံ အေတာ္အီသြားေသာ ္သန္းနစ္ဆယ္ေပးလည္းလက္မခံ. ခင္သည ္လူဆုိးကိုသနားလာေလသည္။ ခင္သာဆုိလ်င္ သန္းနစ္ဆယ္ ယူက လြတ္ေပးလုိက္ေတာ႕မည္။ အထက္ကုိ မမိလုိက္ဘူးလြတ္သြားတယ္ေတာ႕ဟု အစီရင္ခံစာေရးမည္. သူမ်ားေတါ ေတာင္ ဖမ္းမနုိင္ေသးတာ ခင္မမိလည္း အထက္က ဆုူနုိင္မည္မဟုတ္. ေနာက္တစ္ခါ ပိုႀကိုးစားပါမည္ရွင္႕ဆုိကာ မွတ္ခ်က္ပင္ထည္႕ေပးလိုက္ဦးမည္ၿဖစ္သည္။6 comments:

Anonymous said...

ေဘးနားက ကိုယ္လူေခ်ာေခ်ာ ပိတ္ကားကုိ မမွိတ္မသုန္ၾကည့္ေနေလရာ ခင္သည္ အသည္းေတြအူေတြ ေျဗာင္းဆန္ေအာင္ ယားက်ိက်ိျဖစ္ေနေလသည္။ ေက်ာကုန္းၾကီးကို ျဗဳန္းျဗဳန္းဆိုျပီး ထုခ်င္ေလာက္ေအာင္ မုန္းစရာေကာင္းလွသည္။
မုန္းသီ

ေျပတီဦး said...

သန္းႏွစ္ဆယ္ လပ္ထိုးရာ ... ဆိုပဲ
ဝါးဟားဟား .....
ျမန္မာစာလံုးေပါင္း သတ္ပံုႀကမ္း သင္ လိုက္ဦး
လာဘ္

Candy said...

ဟီးဟီးး ရီရတယ္ :D :D

ေမၿမိဳ႕မိုး said...

အေၾကာင္းမသိသူမ်ား စိတ္ဆိုးေသာ္လည္း အေၾကာင္းသိသူမ်ားအခ်စ္ပိုေစေသာ အက်င့္မ်ားရွိသူသည္ ခင္ျဖစ္သည္.။

Heartmuseum said...

အမေၿပာမွ လိုက္ၿပီး ကီေလွ်ာ့ႀကည့္မိတယ္ :P အာနိုးေတာ့ ႀကည့္ခ်င္ပါဘူး အမရာ... ဦးေပါင္းႀကားနဲ႔ ၿမင္းႀကားရွင္လို အေရတြန္႔ ႀကြက္သားႀကီးကို အိုႀကီးအိုမ ၿပၿပေနတာ :P

Heartmuseum said...

အမေၿပာမွ လိုက္ၿပီး ကီေလွ်ာ့ႀကည့္မိတယ္ :P အာနိုးေတာ့ ႀကည့္ခ်င္ပါဘူး အမရာ... ဦးေပါင္းႀကားနဲ႔ ၿမင္းႀကားရွင္လို အေရတြန္႔ ႀကြက္သားႀကီးကို အိုႀကီးအိုမ ၿပၿပေနတာ :P