Monday, May 27, 2013

ေညာင္ေခ်ာင္းသာ ၂

ေညာင္ေခ်ာင္းသာ ၂

ေညာင္တံုးသိဳ႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွ နစ္နာရီခန္႕ေမာငး္ရသည္။ ေရာက္ေသာအခ်ိန္သည္ မနက္ ကုိးနာရီခြဲ ခန္႕ရွိၿပီၿဖစ္သည္ ေညာင္တံုးၿမိဳ႕ ေရာက္ဆုိငး္ဘုတ္ၿမင္ၿပီးသည္နင္႕ခဏတြင ္ညာဘက္လမ္းခ်ိဳးသို႕ၿပထားသည္ လ မ္းၿပသူမ်ားရွိသည္။ အနည္းငယ္ ကလံုးကလဳုနိင္ေသာ္လည္း. ေမာင္းေရြ႕ေတာ႕ရသည္. မေရာက္ခင္ အိမ္အခ််ိဳ႕မွ လမ္းညြန္သည္ အေရွ႕တြင္ကားႀကပ္ေႀကာငး္. သူတိဳ႕အိမ္ေရွ႕တြင္ရပ္ခဲ႕လ်င္ အဆင္ေၿပမည္ၿဖစ္ေႀကာငး္ဆုိရာ တစ္ေထာင္သာေပးပါဟု ဆိုသည္. သုိ႕ၿဖစ္ရာကားရပ္ခဲ႕သည္. ကားေပၚတြင္ပါေသာ ေပ်ာ္ပြဲစားၿခင္းေတာငး္ကေလးကားသနားစရာက်န္ခဲ႕ေလသည္ လဘက္သုတ္ ႀကက္သားေႀကာ္ ထမင္းၿဖဴ. စားခ်င္စရာေတာင္းကေလးသည္ စားခ်င္ေသာ္လည္း အေရွ႕တြႈ္ဘယ္ေလာက္ေရွာက္ရမည္ မသိေလရာ ထားခဲ႕ေလသည္။ထုိတံတားေနရာသည္ ............................................................................................................................ အဝင္တစ္လမ္းအထြက္တစ္လမး္ၿဖစ္သည္ တစ္ရာက်ပ္ထင္သည္ ။ ေပးရသည္.။ တံတာေလးကခုိင္ခန္႕သေယာင္ရွိေသာ္လည္း နာမည္ႀကီးခ်င္ေသာေႀကာင္႕ေက်ာ္ႀကားရာေနရာသို႕လာေသာသူသည္ ေႀကာက္ေႀကာက္နင္႕ၿဖတ္သည္ ေရမကူးတတ္ပါ.တံတားကိုေက်ာ္ၿပီးေသာ ဆုိင္ေပါင္းစံဳသုိ႕ေရာက္သည္ .။

ဆုိင္မ်ားမ်ားလွသည္. တဲကေလးမ်ား အမွန္ေတာ႕တုိင္ေလးတုိင္ထူက တာလပတ္မုိးထားၿခင္းၿဖစ္သည္ ေစ်းမေသးပါ တစ္တဲလွ်င္ နစ္ေသာင္းခန႕ယူသည္ဟု ေကာလဟာလႀကားသည္ မေပးခ်င္ေသာေႀကာင္႕မေမေးတာ႕ပါ။

ေစ်းဆုိင္တန္းကေလးမ်ားသည္ ခင္ေရာက္ဖူးေသာ ဟုိတံုးက က်ိဳက္ထီးရုိးကဲ႕သုို႕တဲ႕ကေလးမ်ားစားေသာက္စရာမ်ားေနာက္နားတြင္ နားခုိစရာ အခန္းကေလးမ်ား လူလွဲေလ်ာင္းရာ ကြပ္ပစ္ကေလးမ်ား အစားစားရွိေလသည္ နစ္ေသာင္းး. တစ္ေသာငး္. တန္ ငါးေထာင္တန္ ဆုိရာ ခင္႕မွာ ရင္ဖိရေလသည္။

ခင္သည္ေလ်ာက္သြားသည္ ဓါတ္ပံုရိုက္ခ်င္ေသာေဘကာင္႕ၿဖစ္သည္ အေတာ္ေညာင္းသြာူည္ သိတ္ေတာ႕မက်ယ္လွပါ. ေသာင္စြယ္ တစ္ခုသာၿဖစ္သည ္ထုိေပၚတႈင္ဆုိင္မ်ားစြာ ခင္းက်င္းကာ လူနားေနရာမ်ားထားကာ ေရကစားသူကစား နားသူနား. စားသူစားေလ၏။
မ်ားေသာအားၿဖင္႕လူစုနင္႕လာလ်င္ေတာ႕ကိုက္သည္ နစ္ေသာင္းလဲဘာၿဖစ္လဲ လူနစ္ဆယ္ပါလ်င္ တစ္ေထာင္ခန္႕သာ တစ္ေယာက္အတြက္ႀကသင္႕သည္။ သုိ႕ေသာ ္လူနည္းလ်င္ကားမကိုက္ေခ်. ။ ေနကလည္းပူလွသည္ ။ ခင္႕အုိင္ဖံုးသည္ ပူလြန္းေသာေႀကာင္႕ ဒါတ္ပံုိရိုက္ေရြ႕မေရေတာ႕ေခ်. ကံအားေလ်ာ္စြာကင္မရာယူလာေသာေႀကာင္႕သာ ပံုမ်ားမ်ားရ၏. ခ်စ္ခ်စ္ေတာက္ပူသည္. 


ထိုေနပူထဲတြင္ တာလံပတ္ကေလးမ်ားသာမုိးထားေသာေနရာသည္မည္မ်ွ ပူေိခ်မည္နည္းသုိ႕ေသာ ္ခင္တုိ႕သည္ အပူဒဏ္ကုိ မမွဴေခ်.  လသာေနသကဲ႕သုိ႕သာေနႀကသည္ က်န္းမာေရးေကာငး္က်ေပစြ. ေၿသာ္ခ်ရသည္. ။
စားစရာကော႕သိတ္ေစး်မႀကီးပါတ တစ္ေထာင္နစ္ေထာင္ခန႕ၤဥာၿဖစ္သည္ ငါးေႀကာ္မ်ားေရာငး္၏။ ငါးေသးေသးေလးေႀကာ္စားေကာငးသည္။  ငါးအႀကီးလဲ ေက်ာ္ေရာင္းသည္။ ဘယ္ကငါးလဲ မေမးၿဇဖစ္ ထုိနားတဝုိ္က္မွ ငါးသာ ၿဖစ္ေလမေပါ႔။လူအရမး္မႀကပ္ေသာဆုိင္တြင္ ထမငး္စားေလရာ ဆိုင္ရွင္သည္ေပးထုိင္သည္ ။ စားရင္းနင္႕ဟုိဟုိသည္သည္ေငးေမာသည္။ေရစပ္သို႕သြားသည္ ကိုယ္႕ကိုကုိယ္ဒါတ္ပံုရီုက္သည္. သူမ်ားကိ ရုိက္သည္.ေရထဲတြင္ ေရသကူသူကူး ေရကူးဝတ္စံုမလုိပါ. သည္အတုိင္းဆငး္လုိက္ရံုၿဖစသ္ည ေရမကူးတတ္ေသာသူသည္ တပန္းရွဳံးၿပန္သည္ လူနစ္တတ္သည္ဟု ေကာလာဟာလႀကားသည္. ။ ေရသည္ နက္သည္႕ေနရာနက္ တိမ္သည္႕ေနရာတိမ္သည္ ဟု ေကာလဟာလႀကားသည္ . ဖဘက သတင္းမ်ားကဲ႕သို႕ပင္ကုိယ္႕ဘာသာကို confrim လုပ္ႀကရန္ၿဖစ္သည္ . ႀကားသည္ကု ိရွယ္သည္။
သရက္သီးဝယ္သည္ အေစ႕ႀကီးသည္ အၿမွင္မ်ားသည္ဟု ေကာလဟာလၿဖစ္ၿပန္သည္။ ခင္မစားလုိက္ရပါ။ ကုိယ္႕ဘာသာကိုယ္ဝယ္စားကာ ကြန္ဖန္းလုပ္ႀကပါ။

အၿပန္လမ္းသည္ လည္းစည္ကားသည္ ေနပူသည္ အိမ္သာအတြက္သိတ္ဒုတ္ခမေရာက္ပါ ။ လမ္းခရီးအစတြင္ေသာ္လည္းေကာငး္ အၿပန္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း အခ်ိဳ႕ေသာ္အိမ္မ်ားသည္ အိမ္သာကို offer လုပ္သည္ တစ္ခါဝင္ အေပါ႕အေလးမေရြးတစ္ရာသာၿဖစ္သည္။ ေရသည္ သန္႕သလားေမးလ်င္ေတာ႕ခင္႕အေနအရဆုိလ်င္ေတာ႕သိတ္အားမရပါ။ ကေလးေတစ္ေကာင္အီးပါၿပီး ေရေဆးကာေပ်ာ္ေမြ႕ေနေလရာခ င္သည္ ေဝးေဝးသုိ႕ေၿပးရသည္.။ ေပ်ာ္သူမ်ားေပ်ာ္ေရြ႕နစ္သူမ်ားနစ္ႀကသည္။ အသိညာဏၤကတူုတ္ၿဖစ္ေနရာတုိင္းတြင္ေနရာသည္. သိတ္ပူလ်င္ ေရထဲမဆင္းသင္႕ပါ. ခင္ေတာ႕ထုိတာလပတ္ေအာက္တြင္ တစ္ေနကုန္မေနရဲပါ ေသာက္သူမ်ားလည္း္သောက္ႀကသည္ သတ္တိေကာငး္ႀကေလသည္ ေနပူပူတြင္ေသာက္ရဲႀကသည္။ ကူးသူမ်ားလည္းကူႀကသည္ ။ ေပ်ာ္စရာေေတာ႕ေကာငး္ပါသည္ ။ 

ရန္ကုန္မွာ နစ္နာရီအေဝးတြင္ရွိေသာ ေသာင္ၿပင္သည္ beach လုိ႕မေၿပာသာေသာ္လည္း သူ႕အ႔ရပ္နင္႕သူဇတ္ေပ်ာ္သူမ်ားေပ်ာ္ႀကေလသည္။ ေန႕ခ်င္းၿပန္နုိင္၏။ ေရေဆာ႕နိုင္သည္ ေၿပးကစားနိင္သညေနေစာင္႕ေလ်င္ေတာတ႕ပိုေကာင္းမည္ထင္သည္။ 

ခင္ေလညး္ေပ်ာ္ပါသည္ အၿပန္လမ္းတြင္ အနည္းငယ္ငုိက္သည္ ကားသည္ လမ္းေဘးသို႕အေနည္းငယ္ဆင္းသြားသည္ . အိပ္ငုိ္က္ေၿပသြားသည္။ နစ္နာရီ အသြားအၿပန္ေလးနာရီေပါ႕ အိမ္ေရာက္ေသာ္ ဝမ္းသာ၏. ခင္အသက္ႀကီးဘီ။

8 comments:

sosegado said...

ဝါးတံတားက အသည္းထိတ္စရာပါပဲ၊ သူ႔အရပ္နဲ႔ သူဇာတ္ အေပ်ာ္ရွာၾက သူေတြအတြက္၊
အပူ ေရနွင့္ဝမ္း ေဘးကင္းၾကပါေစ၊ ဖတ္ရတဲ့အတြက္ အထူးေက်းဇူးပါ၊

သက္တန္႔ခ်ိဳ said...

သူ႔အရပ္ႏွင့္သူ႔ဇာတ္ပါေပတကား . . ေအာ္ေကာင္းေလစြ .. ဂြတ္ထ

တန္ခူး said...

လူအေတာ္ကိုရွဴပ္တာေနာ္. ဒါေပမယ့္ ရန္ကုန္နဲ ့၂နာရီဆိုေတာ့စိတ္ေတာ့ဝင္စားသား

Anonymous said...

ရန္ကုန္မွာ အပန္းေျဖအနားယူနိုင္မယ့္ ေရကူးကန္ ပန္းျခံ မ်ိဳးေတြ တည္ေဆာက္သင့္တယ္လု့္ိထင္ပါတယ္..ရန္ကုန္မွာ လက္ရွိ ရွိတာေတြက မိသားစုလိုက္ အပန္းေျဖ ဖို့ေနရာ ေကာင္းေကာင္းမရွိ တာပါ..

Anonymous said...

Hi there! I just wish to give a huge thumbs up for the nice data you have right
here on this post. I will likely be coming again to your weblog for more soon.


Also visit my web site: seoul time zone difference malaysia

Anonymous said...

Good day! I just want to give an enormous thumbs up for the good data you may have here on this post.
I shall be coming back to your weblog for more soon.

Feel free to visit my webpage ... semen analysis morphology

ညီလင္းသစ္ said...

ခုတေလာ နာမည္ႀကီးလာေနတဲ့ ေညာင္ေခ်ာင္းသာကို ခုလို ဓါတ္ပံုေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ ေဝေဝဆာဆာ ၾကည့္လိုက္ရလို႔ ေက်းဇူး အမ်ားႀကီး တင္ပါတယ္ အစ္မ ခင္ဦးေမ...။ း)

Anonymous said...

There are thereby a number of incidents that the replica has a multi function far better quality than going to be the original. For going to be the fusionists out there which of you wants to learn more about be on the lookout for an all in one clothier cheap sunglasses available on the internet but take heart don't want to educate yourself regarding pay the money to do with their names, there are multiple kinds having to do with replicas: illegal and legal. The illegal ones are any sexual who protected all of the things to do with the product or service back and forth from the also all the way to explore going to be the video and brand name about going to be the product or service without permission both to and from going to be the manufacturer. isglasses.com