Sunday, May 5, 2013

Yangon 2ခင္ရန္ကုန္မွ စကာပူသို႕ ၿပန္လာသည္။ ဘဝသည္ မေရရာပါ. ေရာက္ေသာေနရာတြင္ ရွိေနသည္ဟု မွတ္ရာသည္. မနက္မုိးလင္း အိပ္ရာမွ အလန္းေပးကာ ထသည္ မ်က္နာသစ္ေရခ်ိဳးသည္. ဘုန္းႀကီးေက်ာငး္သြားမည္ဆိုကာ ဘုန္းႀကိးေ်က်ာငး္မေရာက္ဘဲ အစ္မအိမ္သုိ႕ေရာက္သည္ တူ.တူမ အစ္မ ခဲအုိ ကို ၿမင္သည္ ခ်စ္ခင္သူမ်ားၿဖစ္ရာသည္ တူကိုအာဘြားေပးခုိင္းသည္ အစ္မနင္႕စကားေၿပာသည္ မၿပနခ်င္ေသးသကဲ႕သုိ႕ၿဖစ္သည္ ၿပန္တာေတာ႕ၿပန္ရေပမည္. ကားေရေဆးမည္ဆုိကာၿပန္လာသသည္ ကားကုိ ေသခ်ာသိမ္းခဲ႕ရမည္မဟုတ္လား .
ကန္ေတာ္ႀကီးနားက အဝိုင္းကို ပတ္ရာ ဘုရားဘက္တက္မည္ကို ေဘးကားက တြးန္းလုိက္ရာ ေယာင္ၿပီး ေရြဂံဳတိုင္ဘက္သို႕ဝင္သြားသည္ လမ္းမွားထြက္ရာ ေရေဆးေသာဆုိင္နင္႕လြဲသြားသည္ လမ္းၿပန္ရွာတက္ရာထိုေနရာသုိ႕မေရာက္.  ေၿမနီကုန္းသည္ ကားႀကပ္သည္ ဆုိကာ စိတ္ေလ်ာ႕ကာ ၿပည္လမ္းအတုိငး္တက္သြားသည္ ။ ၿပည္လမ္းမွ ကမွာေအးသို႕ၿပန္ဝင္သည္ မီးပြဳငိ႕သည္ႀကာလွသည္။ စိတ္ေလာလာသည္ စိတ္ကု ိရွည္ရွည္ႀကိဳးစားထားသည္။ အိမ္ၿပန္ေရာကသ္ည အထုတ္မ်ားၿပစ္ထည္႕သည္. ကားေရေဆးေပးရန္ ခ်ာတိတ္မကို ေခ်ာ႕ေမာ႕ေၿပာသည္။ ကားသိမ္းသည္။ မသိမ္းတတ္. အစ္မ မွ သိမ္းေပးသည္ အထုတ္လည္းကူသိမ္းေပးသည္ အၿမန္ဆံုးႀကိဳးစားထြက္ႀကသည္ 


သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ေလဆိပတြင္ေစာာင္႕ေနသည္ ကမာေအးမီးပြီဳႈ္င္႕သည္ ႀကာလွသည္. တစ္စီးပ်က္ေနသည္ ကို မသိဘဲ မီးပြဳႈိင္႕ႀကသည္ ထင္ေနႀကသည္ တပီဳငြင္႕ေက်ာ္ၿပန္သည္ စီႀကၿပန္သည္. ခင္သက္ၿပငး္ကုိ ခ်သည္ စိတ္ကိူႀကိဳးစားေအးထားသည္ ကားလမ္း ေအ တူ ဇက္ ႀကပ္လိမ္႕မည္ဟု မေမ််ာ္လင္႕မိ. ကားတစ္စီး အက္စီဒင္႕ၿဖစ္ထားသည္ ကိူ ၿမင္သည္ လူအတြက္စိတ္ပူသည္ ကားအတြက္ နေမ်ာသည္ ခင္သည္ လြန္စြာစိတ္ေကာငး္ရွိေလသည္ ေမာ္ေတာ္ကား အက္ဒဇီးဒင္႕ပံုကုိ ေသခ်ာရလာေသာ္လည္းအင္တာနက္ထဲသို႕မထည္႕ရက္ေခ်. ထည္႕ၿပိးလွ်င္ ၿပန္ထုတ္မရၿဖစ္ေလသည္။ ေလဆိပ္သုိ႕ေရာက္သသည ္သူငယ္ခ်င္းမွ နွဴတ္ခမ္းစူသည္ ငါးရန္႕ေၿခာက္ေပးသည္ ဘာေပးေပးယူသည္။
ေလဆီပ္အဝင္တြင္ ဝင္ေႀကးမေပးရေတာ႕. ကားနားခေတာ႕ေပးရသည္ထင္သည္. ဘာဘဲၿဖစ္ၿဖစ္ အရင္ကလုိအေဝးႀကီးမေလွ်ာက္ရလွ်င္မဆုိး။။ ေလဆိပ္ တက္စ္ TAX မေပးရေတာ႕ တန္းဝင္သည္ အထုတ္ကို လူတစ္ေယာက္မွ သယ္ေပးသည္ ပုိက္ဆံေစတနာရွိသေလာက္ က်သင္႕သေလာက္ အစ္မမွ ေပးေပးသည္. တြန္းလွည္းကို ကုိယ္႕ဘာသာ ကုိယ္ူၿပီး တြန္းယူလွ်င္ ရသလာ မရေသလာမသိပါ. ကုိယ္မဆြဲရၿပီးတာေပါ႕ဟု ေပၚလီယာနာသည္ ေလဆိပ္အခ်ိန္ကုိေမာ႕ႀကည္႕ေသာ သံုးနာရီထြက္မည္ ဟုဆုိသည္ လက္မွတ္တြင္ နစ္နာရီဟုေရးထားသည္ မည္သူ႕စကားယံုရမည္နည္း ေလေႀကာင္းလုိင္းစကားယံုရမည္ေပါ႕ စလံုးမွ ၿမန္မာစဆုိင္မွဝယယ္လာေသာ စာရြက္တြင္ ရန္ကုန္ နစ္နာရီထြက္ေရြ႕စလံုး ညေန ခုနစ္ခဲြေရာက္မည္ ေရးသည္။ ရန္ကုန္တြင္ သံုးနာရီထြက္မည္ဟုေရးသည္ မည္သူမွားသနည္း မည္သူမွားမွားေလယဥ္အခ်ိန္မီသည္ကို ေပၚလီယာနာသည္ ေက်းဇဇဴးတင္သည္ စကာပူက ၿမန္မာဆုိင္ႀကီးကေတာင္ လက္မွတ္ဝယ္လာတာ RECOMFiRM လုပ္ရန္ စိတ္ကူးေသးေသာလည္း ၿမန္မာၿပည္တြင္ ခလုပ္မနီပ္တတ္ေသာ ခင္သည္ လူကိုယ္တုိင္သြား ဖန္းရန္ပ်င္းငေသာေႀကာင္႕ အို ေသခ်ာပါတယ္ေလ ငါေသခ်ာ BOOK လုပ္ထားတာဘဲ ဆုိကာ reconfirm မလုပ္မိေခ်. ေနာင္တြင္ ခရီးသြားလွ်င္ reconfirm လုပ္ရန္ သတိၿပဳရမည္. တစ္နာရီေစာတာ ကိတ္စမရွီ တစ္နာရီေနာက္က်တာ ကိတ္စရွိသည္။ ေလယဥၤႀကီးလြတ္သြားက ဒုတ္ခၿဖစ္ၿပီေပါ႔ ပိုက္ဆံေတြ ထပ္ကုန္လွ်င္ ေမာငိစ္ိတ္ဆုိးလိမ္႕မည္.
check in ဝင္ေၿပီးေသာ္ တစ္ခုထည္းရွိဟန္တူေသာ ေကာဖီဆုိင္တြင္ ထုိင္သည္ ေအးေအးေဆးေဆးမုန္႕ထုိင္စားသည္ေလယဥၤေပၚတြင္ေက်ြးေသာအစာကို မေမွ်ာ္ခ်င္ပါ ကိုယ္႕ဘာသာကုိယ္ဘုိက္ၿပည္႕ေအာင္စားထားမည္။  ေမာင္႕အတြက္ ကိတ္မုန္႕ဝယ္သည္ အႀကီးႀကီးတစ္လံုးမွ တစ္ေထာင္႕ငါးရာထင္သည္ ေစ်းတနြေပစြ. ေမာင္ သြၾးတံံုးက မနက္အေစာေလယဥ္ၿဖစ္ကာ ထုိဆုိင္သည္ မဖြင္႕ေသးေသာေႀကာင္႕ေမာင္မစားရေခ်. ေမာင္႕ကို စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ထားပါေတာ႕မည္ဟု ဆံုးၿဖတ္ထားသည္. Puff ဝယ္သည္ ။ ႀကိဳက္ႀကိဳက္မႀကိဳက္ႀကိဳက္ appreciation ၿဖစ္မည္.
အခ်ိန္နီးမွ အေ႔ပၚတက္သည္ လဝကတြင္ သိတ္အေမးအၿမန္းမရွီပါ ခ်က္ကင္လည္းဝဝင္ၿပီးၿဖစ္သည္ ဘာလုိေသးသတံုး. လုိေသးသည္ gate 5 ေရာက္ကာမွ ဂိတ္ ၅ ကို ရွာမေတ႕ြ႕ ေမးရဥည္ ေအာက္တစ္ထပ္ထပ္ဆင္းရသည္ ေလေႀကာငး္လုိ္င္းမွလည္းေခၚေနၿပီၿဖစ္သည္ ၿပာၿပသာသလဲၿဖစ္လာသည္ ေၿပးသေယာင္ၿဖစ္၏။ ဂိတ္ဖိုက္ေရာက္ေသာ ဂိတ္ဝမ္းးဟု ဆုိသည္ ဘာေႀကာင္႕ေၿ႔ပာငး္ေၿပာငး္ဘယ္လုိေၿပာငး္ေၿပာငး္. ဘယ္နားေရာက္ေရာက္ အၿမန္ သုတ္ေခ်တင္ရသသည္ လြတ္ေသြားေလာမခက္ေသာ.္။
ေရာက္လွ်င္ ေရခ်ိဳးခန္း (သန္႕စင္ခန္း ကုိယဥၤေက်းေအာင ္ခင္မွ ေခၚ )ဝင္သည္ ဓါတ္ပံုမရီုက္ၿဖစ္ပါ အသက္ႀကီးေလ ရုပ္ဆုိးေလၿဖစ္သည္။ ပံုတစ္ရာထဲမွ တစ္ပံုက်န္ေအာင္ရိုက္ေနရေသာကာလၿဖစ္ရာ စိတ္ေမာေသာအခ်ိ္နန္တြင္ မရိုက္နုိင္ပါ.။ ေရေသာက္၏. ခြက္ကကို ဖတ္ကနဲလြတ္ပစ္၏. ပံုးထဲေရာက္မေ၇ာက္မေသခ်ာပါ. ဖံုးဆက္လုိ႕ရေသာ တစ္လံုးနစ္လံုးရွိေသာ ဖံုးကို ေခ်ာငး္သည္ လူမအားပါ.အဲေလ ဖံုးမအားပါ. ။ ဟုိတံုးက Hand phone ကုိ ေခၚမရပါ  ခင္အမ်ိဳးမ်ားသည ္လူုတိုင္း ဟန္းဖံုူကိုင္ရာ ခြက်သည္.မည္သုိ႕ေခၚရမည္ မသိ သိလည္း မေခၚခ်င္ေတာ႕ေမာၿပီ. ထုိင္သည္ ။
aiport တြင္ ဝိုင္ဖိုင္ ရသည္ကိုေတြ႕သည္ လုိင္းတက္မတက္ေတာ႕ စမ္းခ်ိန္မေရေသာေႀကာင္႕မစမ္းခဲ႕႔ရ.
ေလယဥ္ေပၚတက္လို႕ရၿပိဆုိေသာ ္ေရွ႕ဆံုးမွ တက္သည္။ ေနရောကာငး္ၿဖစ္သည္။ ဝင္းဒုိးဆိကုိ ယခုမႀကိဳ႕္ပါ. လူသြားလမ္းေဘးကိုသာ ထုိင္သည္။ ခင္႕ေဘးမွ လူမ်ားလည္းဝိုက္ကဒ္မၿဖည္႕ႀကပါ. ခင္သည္လည္း မည္သည္႕အခါ ၿဖည္႕ရမည္ မၿဖည္႕ရမည္ မသိပါ. ေရာက္ရွိေနေသာေနရသည္ ယခုေနရာၿဖစ္ပါသည္ ဟု နစ္ႀကိမ္စဥၤးစားသည္။
ေလယဥ္ေပၚတြင္ ဘုိလုိေၿပာသည္ ၿမန္မာလုိလည္းေၿပသည္ ခင္သည ္နစ္ခုလံုးေၿပာတတ္ရာအဆင္ေၿပသည္။ chicken rice စားမလား ဘာစားမလားဆုိသည္ နားမလည္လုိက္ . ေသခ်ာတာကေတာ႕ chicken rice မစာခး်င္. သို႕အတြက္ေႀကာင္႕ no chicken rice ဟု ေၿပာလုိက္သည္ ဘုရားစူးပါ. ေလယဥ္မယ္ေလးသည္ နားလည္ကာ chicken rice မဟုတ္သည္ကိုေပးသည္ ႀကာဇံနင္႕ငါးၿဖစ္သည္ မဆုိးပါ စားေကာငး္သညအညိဳေရာင္အေရ ဆမ္းထာ္းသည္ ကိ မစားတတ္ပါ. လိမ္ေမာ္ရည္ေတာင္းေသာက္သည္ orange ဟု တစ္ခြန္းသာ ေၿပာသည္ ေလဝသ္ေမည္ ေလယဥ္မယ္ကေလးမွ orange juice ဆုိက ာနာည္းနားလည္က ေပးသည္ အခ်ိဳပြဲမွာ ငွက္ေပ်ာေပါင္း အနု္႕နုိ႕ႊအနံ႔ါသည္ အေတာ္ခ်ိဳသည္။ ငွက္ေပ်ာ္ေပါငး္ကုိ ခ်ိဳသည္ ဆုိေသာ္မခ်ိဳလုိ႕ ဘာအရသာ ရွိရမတံုးဟု မေပးရပါ. ကိုယ္႕ဘသာသာဆီးခ်ီဳၿဖစ္မွာေႀကာက္သည္ ေရေသာကသည္ ေကာ္ဖီလား လဘက္ရည္လားဆုိေသာ ္ေကာ္ဖီဟု ဆုိသည္ ေနာက္အထုတက္ေလးနစ္ခုကုိေပးသည္ မၿမင္ရ. ၿပဴးဖတ္ေသာ  sugar နင္႕ creamer ၿဖစ္သည္ sugar မထည္႕ creamer အထုတ္ကုိ ေဘးမွ ေကာင္းေလးကို ေဖာက္နည္းေမးကာ ထည္႕ေသာက္သည္ .

ေလယဥ္မယ္ကေလး အေရးေ႔ပၚ အသက္ကယ္အက်ီဝယတ္ၿပသည္ ကိုလည္းေသခ်ာႀကည္႕သည္ အေရးႀကံဳက မသံုးတတ္ၿဖစ္ေနမည္ ကေလးအသက္ကယ္အက်ီရနုိင္ေႀကာင္းၿပာသည္ အေရးရယ္ၿဖစ္လာလွ်င္ မည္သို႕ရနိုင္ေႀကာငး္ေတာ႕မသိ. ၿဖစ္ေတာ႕မွ ေမးႀကတာေပါ႕.။
လမး္တြ င္တစ္ခ်က္ လွဴပ္သည္ ဒီေလာက္ေတာ႕ရွီမွာေပါ႕ မုိးၿပိဳအမ်ားဟု ေပၚလီယာနာခင္သည္ ေတြးၿပန္သည္။

ေရာက္ခနါနီဒနယ ေရာက္ခါႏီးနားအူသည္ ခင္သည္ နားနာတတ္သည္ အသက္ကိုေအာင္႕ကာ နားထဲမွ ထုတ္သည္ မသိလွ်င္ စာရွာဖတ္ပါ. တတ္သမ်် မွတသ္သမွွ မွတ္မိသမွွ်ၿဖစ္သည္ သက္သာသြားသည္ မဟုတ္လွ်င္ လက္ညိဳ႕းကို နားထဲကသို႕ထုိးထည္႕ထားရသည္ နားဆို႕ ဝယ္ကာ ေစာင္ထားရမည္ သတင္းစာမ်ားၿပန္သိမ္းသည္. ခင္လည္း ဖတ္လည္းမဖတ္ယူလည္းမယူပါ. ဟုိတံုးကေတာ႕ယူဘူးသည္ စလံုးမွတစ္ေစာငက္ုိကု အမွတ္တရယူကာ ဦးေလးကိုေပးလုိက္သည္ ေနာက္ပိုင္းေတာ႕မယူေတာ႕ပါ. ကိုယ္႕ဘသာသာကုိယ္ဝယ္ခ်င္ဝယ္ မယယ္ခ်င္လဲ မယူေတာ႕ အခုေတာ႕ မ်က္စီမကောငး္ေသာေႀကာင္႕မဖတ္ခ်င္.
ေစာင္မေတာငး္သင္႕ပါ ကိုယ္႕ဘာသာကိုယ္ေလွ်ာေစာင္ေလးယူလာကာၿခံဳလုိက္လုိက္ၿပီးတာဘဲ မဟုတ္လာ ကိုယ္႕ကိတ္စကုိယ္ေေၿဖရွငး္ရမည္ေပါ႔။
ေလယဥ္ႀကီးေရာက္သည္ ေမာင္႕သည္ ေမးစရာမလိုေရာက္ေနၿပီၿဖစ္သည္. ။ အထုတ္မ်ားေစာင္႕သည္ တစ္ထုတ္ရ တထုတ္မရအေတာ္ေစာင္႕ရသည္. တြန္းလွည္းကိုဖိတြန္းရသည္ ကို သတိၿပဳပါ။ ဤေနရာတြင ္ကိုယ္ထူကုိယ္ထၿဖစ္သည္။
ၿ႔ပန္ေရာက္ဘီ. ေမာင္သည ္ခင္႕႕ကုိခ်စ္ခင္စြာ ႀကိဳဆုိေလသည္.

7 comments:

ko 9 said...

Good ေလစြ

ညိမ္းႏိုင္ said...

ျပန္ေရာက္ၿပီေပါ့.........ဝမ္းသာပါ့ဗ်ာ..........

NN said...

ခင္ႏွင့္ေလပ်ံသည္သီးသန္႕ဝထုတစ္ပုဒ္ကဲ့သို့ေကာင္း၏ :)

Anonymous said...

Khin thi chit sa yar kaung hla thi.
(My computer is not working properly n cannot type Burmese font correctly.
Thee khan par naw.)
chit thaw Ah Ah Yah)

Bino said...

႔I've got some smell.

Bino said...

႔I've got some smell.

Win Zin Min Raja said...

Hi Khin Oo May
very nice post.
please visit our blog also.
http://wunzinminraja.blogspot.sg
ေမာင္ကုလား