Thursday, March 6, 2014

yangon phone

ရန္ကုန္ ဖံုး. ၁

ရန္ကုန္ေရာက္ေသာ္ တယ္လီဖံုးလိုသည္ တယ္လီဖံုးမ်ား ေစ်းေပါလွသည္ တစ္သိန္းေပးလွွ်င္ ရ၏။ အမ်ိဳးမ်ားထံမွ ငွားခ်င္လွ်င္ ရေသးသည္ အိမ္တိုင္း ကားေလးစီးမရွိေသာ္လည္း လူတစ္ကုိယ္ကားတစ္စီးမရွိေသာ္လည္း လူတစ္ကုိယ္ဖံုးနစ္လံုးခန္႕ရွိႀကသည္။ ခင္႕တြင္မရွိသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ေၿပာသကဲ႕သုိ႕ အိမ္လည္းခဏခဏေၿပာငး္ ဖံုးလည္းခဏခဏေၿပာငး္ ေယာက်ာ္ေၿပာငး္ဘုိ႕ဘဲက်န္ေတာ႕သည္ ဆုိရာ မေၿပာငး္ပါရန္ေတာငး္ပန္ရ၏. ခင္ကေတာ႕မေၿပာင္းလုိေခ်.

အစ္မလတ္ထံမွ ဖံုးတစ္လံုးရသည္ ကဒ္မခ်ိဳးရေသး. ခင္အိုင္ဖံုးယူသြားရာ ကဒ္ခ်ိဳးမွသာ ထည္႕ ေရြ႕ရမည္. သူမ်ားဖံုးကုိ ငွားလည္းသံုးေသး ကဒ္လည္းခိ်ဳးေသး ဆုိလွွ်င္မေကာငး္. TZA ကေတာ႕ သူဖံုးကို မေပးဘဲ သူ႕အေဖထံမွ ဖံုးသြားယူၿပီးကဒ္ခ်ိဳးသံုးရန္ ခြင္႕ၿပဳသည္ ( ခ်စ္ႀကည္ေအး ႀကားလား ) ဘယ္ေကာငး္မလဲေနာ္ ကိုယ္႕အစ္မဖံုးမခ်ိဳးဘဲ သူမ်ားဖံုးသြားခ်ိ်ိဳး ဘယ္ေကာငး္မလဲ.

ဖံုးအဝယ္ထြက္သည္ ဖေရဇာ သုိ႕သြားရာ တကၠစီ ခနစ္ေထာင္႕ငါးရာေပးရသည္ အသြားအၿပန္ ငါးေထာင္ၿဖစ္သည္ ဘုရားတ၏. ေအာ္ ပုိက္ဆံမရွိလို႕မၿဖစ္ပါလား သံေဝဂရသည္ မရွိလဖွ််င္ ဘာလုပ္ရမည္နည္း ရွိေအာင္လုပ္ရမည္ေပါ႕.

ဖေရဇာတြင္ ဖံုးအဝယ္ထြက္ရာ ထုိေန႕ည ပုိင္းစံုစမ္းေရး ၿဖစ္သည္ ဖံုးဆိုင္မ်ားတါင္ ဘုတ္အုတ္ကေလးနင္႕နာမပါတ္မ်ား ေရးထားသည္ အမည္ေပါက္ ၁၅၀၀ က်ပ္တန္ဆုိလ််င္ တစ္သိန္း သံုးေသာင္းခန္႕ အမည္မေပါက္လ်င္ တစ္သိနး္နစ္ေသာင္းခန္႕အႀကမ္းဖင္းၿဖစ္သည္. ၁၅၀၀ တန္ အခုထိမဲသြားမနွဳိက္ရေသး။ လပ္ထုိးက သြားနိွဴက္ဦးမည္ ကိုညီလို ဆယ္ခါေလာက္ေပါက္ခ်င္လွသည္. မသကာ္ေခ် ဂလိထုိးကာ ေမးရမည္ ဘာေႀကာင္႕ဆယ္ေခါက္ ေပါက္သနည္း။

နစ္သိနး္တန္ဖံုးကုိ နာပါတ္မလွွွ််င္ တသိန္းေၿခာက္ေသာငး္ နပါတ္လွလွ်င္ နစ္သိန္းသံုးေသာငး္ ဆုိသည္ နုပါတ္လွ်သည္ ဆုိသည္မွာ အဘယ္နညး္ ယခင္တစ္ေခါက္က ဖံုးဝယ္သည္မွာ ဘာမွ မႀကည္႕မိ နုိင္ငံၿခား္းတြင္ ဖံုးဝယ္သလုိေကာက္ဝယၤၿပီးကာမွ နာပတ္ကို သိတ္မေႀကိဳက္ေႀကာင္း အေၿဖရသည္ လြန္ခဲ႕ေသာ လပိုင္းက ခင္သည္ နစ္သိန္းတန္ဖံုးကို အမည္ေပါက္ ဝယ္နုိင္သူၿဖစ္သည္ အပလာမဟုတ္ေခ်. ရန္ကုန္သည္ ခလုပ္နွိပ္လွ်င္ ၿပီးသည္ကို ကုိညဏၤက ေၿပာထားသည္ သဴ႕ထမွ ခလုပ္မ်ားကို ခုိးရမည္။ အဲေလ ပညာယူရမည္ ေပးမွာလား ကိုညဏၤ.

ဘာဘဲ ေၿပာေၿပာ ေယာ်က္ားမ်ားထဲ တြင္ ခင္႕ေယာက်ာ္းသည္ အေတာ္ဆံုးၿဖစ္သည္ (ဟင္. ) မယံုေပါင္ မယံုသူကုိ ခဲ နင္႕ထုမည္။

ထုိေန႕ညက ဖံုးမေဝဝယ္ၿဖစ္စ္ စဥး္စားက ေနရဦးမည သီခ်င္းဆုိကာ ၿပန္လာသည္. ေနာက္တစ္ေန႕မွ ထြက္ဝယ္ထာတေပါ႔။
ရန္ကုန္ ဖံုး ၂

ေနာက္တစ္ရက္တြင္ တစ္ခါ ဖံုးဝယ္ထြက္ၿပန္သည္ ထုိေန႕တြင္ေတာ႕ လသာလမ္းၿဖစ္သည္ လူႀကီးမင္းထံသြားရန္ အစ္မမွ ညြန္ႀကားသည္ ကုိယ္ကလည္း သိတ္မေရလည္ရာ ဆုိင္ႀကီးလွ်င္ အရွဴပ္အရွငး္ကငး္သည္ ဟု ယူဆေလသည္။ လူႀကီးမင္း ထံတြင္ နစ္သိန္းတန္ဖံုးမရွိေခ်. ( တိုးတုိးသာ ေၿပာသည္ ႀကားသြား အားနာစရာ ) ေဘးနားတြင္ ဝင္ စံုစမ္းသည္. နစ္သိန္းတန္ ယခုတစ္ေလ ာအနည္းငယ္ရွားသြားသည္တ ၁၅၀၀ တန္မ်ားတန္းစီကာ ေရာင္းႀကသည္. နာပတ္မ်ားဏြာ ၿဖစ္သည္ တစ္သိန္းခန္႕ဘဲ ဆုိႀကပါစို႕

ခင္ကေတာ႕ ၿပီးခဲ႕ေသာ အေခါက္ က နစ္သိန္းတန္ သံးုရာအဆင္ေၿပေသာေႀကာင္႕နစ္သိနး္တန္သ့ဳးလိုသည္ ခင္႕ထံတြင္ ငါးသိန္းတန္ CDMA တစ္လံုးရွိေသးသည္ အင္တာနက္မ်ားဖြင္႕ေပးစဥၤးက မေလွ််ာက္လုိက္မိရာ ငါလည္း ရန္ကုန္မွာ ေလာေလာဆယ္ ရွီသည္ မဟုတ္ ဆုိၿပီး မေလွွ်ာက္ၿဖစ္ရာ ယခု အေရွာက္ မခံေတာ႕ေခ်. တယ္ဖီံုးအမ်ိဳးအစ္ား မ်ားစြား ထဲ မူးေနရာ တယ္လီေနာ္တို႕ အေဝရာ တို႕လာ လ််င္ ပုိမူးေခ် မည္ အေရအတြက္ ထ္က္အရည္အခ်င္းကုိ ဦးစားေပးႀကပါ လည္သည္ကုိ မဘကည္႕ ခ်င္ 3G 4G ကုိ ႀကည္႕ခ်င္သည္။ ပိုက္ဆံအကုန္အက် သက္သာလုိသည္ အေရးႀကီးတာကို အေရးႀကီးႀ႕ကပါါ ရန္ညြန္ႀကာားလုိသည္. ခံဳေပၚတက္ခါ ေၿပာ၏။

ခံုေပါၚမွ ၿပန္ဆင္းက နစ္သိန္းတန္ ရွားရွားပါးပါး တစ္လံုးရ၏ ေစ်းမဆုိး န့ါတပါတ္လဲ မဆုိး နစ္သိန္းစြန္းစြန္း ၿဖ္စသည္ ေစေ်းမေပၿပာပါဘု. ဝွက္ဖဲဆုိတာ ခ်န္ရတယ္။

ဝယ္ၿပီးေသာ္ေမာင္႕ထံဖံုးဆက္ကာ နာပါတ္ေပးသည္ မသၤကာေသာ သူသည္ ဝယ္တာလား ႈငွားသံုးတာလား စစ္ေဆးသည္ မညာတတ္ေသာ သူသည္ လည္းဝယ္သည္ ဟု ဆုိရာ ေမာင္ ရင္ဖိရသည္. အေတာ္ စိတ္ဆုိးသြားပံုရဥည္ အလကားေပးေတာ႕မွာ ေတာ္ၿကာ္ေနရင္ ဟု ဆုိသည္ ံHR မ််ားနင္႕ ရငး္နီေးသာ ခင္သည္ မယံုေခ်. အဲေလ. ယံုသည္ ယံုခ်င္ယံု မယံုခ်င္ေနအဲသာေတြ က ေနာက္မ ွလာတာ ခင္က အခု လုိတာမဟုတ္လား ေမာင္ရဲ႕ ဟု ရင္ ထဲမွ ေၿခကန္ၿငငး္ကာ ေန၏။ ကဒ္ကုိ ခ်ိဳးက အုိင္ဖံုးဖုိက္အက္စ္ထဲ ထည္႕လုိက္ေလသည္
ရန္ကုန္ ဖ့ုံး ၃

ရက္အနည္းငယ္သာေနေသာ ေႀကာင္႕မည္သူ႕ထံမွလည္းဖံုးမဆက္ၿဖစ္. ဖံုးန့ပါတ္ကလည္းခဏခဏေၿပာငး္ေလရာ အားနာသည္။ ကိစမ်ားေၿမာင္ လူတို႕ေဘာင္တြင္ တရားမရေသာလည္း သံေဝဂရေနသည္. ေအာ္ ေလာ က. ေလာ က ဟု သာ ရြတ္ဆုိမိသည္.

ရိပ္သာသုိ႕ ေၿခလွမ္းသ့ံုးဆယ္ လွမ္းေနေသာ ခင္႕အား ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္သည္ ေနွာက္ယွက္ေလသည္ ရန္ကုန္နင္႕မယွဥၤပါးေသးေသာခင္သည္ လည္းအခ်ဥိမိသြာသည္ မသိဂၤီဆုိလား ဘာဆုိလား ကုိယ္ကလည္း ဖံုးသူရဲ လုပ္လာေသာလည္း အသက္ႀကီးၿပီ ၿဖစ္ရာ မဟုတ္ပါဘူး ဝယ္ထားတာပါ ဆုိရာဘယ္သူ႕ဆီကလည္ ေမးၿပန္၏. အခု ဘယ္ကလဲ ဖံုးမွားၿပန္သည္ အထာမနပ္ေသးေခ်. ရိုးသားစြာ ေၿဖေနတံုးၿဖစ္သည္.

ထုိဖံုးသည္ သူ႕ ရည္းစားဖံုးၿဖစ္ေႀကာငး္ သူကုိၿပန္ေရာငး္ပါရန္ေတာင္းပန္သည္ ကဒ္ခ်ိဳးၿပီးပါဆုိလည္းလက္မခံ. ရည္းစာက ၿဖတ္သြားရာ အမွတ္တရ သိမ္းထားခ်င္လု႕ပါ ဆုိသည္. ခင္လည္း ယံုတံုးၿဖ္စသည္ မေရာငး္နုိငပါေအ. ငါမနက္ၿဖန္ ခရီးသြားဘုိ႕ရွိတယ္ အခွွွွ်ိီအခ်ိေတြ လုပ္ရသည္. သူလည္ သေဘာ္သားၿဖစ္ရာ မသြားခင္ ဝယ္သြးခ်င္ေႀကာငး္ နစ္သိမ္းလာေပးထားမည္ ၿဖစ္ေႀကာငး္ ဖံုးတစ္လံုး ခဏေပးထားၿမည္ ၿဖစ္ေႀကာငး္ သူကုိ႔သာ ကဒ္ၿပားေလး ၿပန္ေပးရန္ေတာငး္ပန္သည္. ကဒ္ၿပားမေပးခ်င္လည္းအ ေရာငး္အဝယ္စာခ်ဳပ္ကေလးကသာ ေပးထားရန္ ခင္ၿပန္သည္အထိ ေပးသုးၿမည္ ညဖစ္ေႀကာငး္ ခင္ၿပန္မွ သဴ႕ကုိကဒ္ၿပန္ေပးရန္သူို႕မဟုတ ္သူက ကဒ္ေၿပာက္ၿပန္ေလွ်ာက္မည္ ဆုိေႀကာငး္ ရွည္ရွည္ေဝးေဝးု ဆုိသည္ သဴ႕နာမည္ ေလး ေပး၏ ဖံုးန့ါပါေလး ေပးသည္.. ခဏေလာက္ လာေတြ႕႕ာ နစ္သိန္းေပးခ်င္သည္ ဆုိသည္ ငါးမိနစ္ေတြ႕ခြင္႕ရရန္ေတာငး္ပန္သည္ ရည္းစားကုိ ေမ႕သြားၿပီလားမသိေခ်. ဗိုင္ဗာ တြင္ အက္ရန္ ေတာငး္ပန္၏ ခင္ကာေတာ႕ခပ္မာမာပင္ မေရာငး္နုိင္ေပါင္ ေနာက္တစ္ေခါက္ၿပန္လာမွ ေရာင္းမယ္ ေအးေလ. မနည္းကို လွည္႕ပတ္ရွာေဖြဝဝ္ထားရတာ ေနာက္တစ္ေခါက္ၿပန္လာမွ ငါးသိနး္ခနၤ႕ၿဖစ္ေနလွ်င္ ဘယ္နယ္လုပ္မဲ ေရာငး္နုိင္ေပါင အခုေတာ႕ေရာင္းေသးဘူး ဟု ဆုိသည္ ညေန ဆက္ၿပန္သည္ မကိုင္ေသာ ္မက္ေစ႔ပို႕သည္ ရြင္ လန္းခ်မ္းေၿမ႕ပါေစရန္ ေမတာပို႕ေပးသည္ ေအာ္ ကိုသူရ ကုိသူရ. အေတာ္ အခ်စ္ႀကီးသူပါေပ။

ခင္ကေတာ႕ သစ္ကုိငး္ေပၚတြင္ တက္မခုန္လုိေတာ႕ေခ်. ဝိတ္ က ေပါင္ တစ္ရာမွ ေပါင္ တစ္ရာသံဳးဆယ္ေက်ာ္. ၿစဖ္ေနေလရာ သစ္ကိုင္းေတြ႕က ခုန္တက္လ််င္ မၿဖစ္ေခ်. ခင္ ႀကီတ္ရယ္ေလသည္


  

7 comments:

Aungnyc said...

ခင္ (ခင္ မခင္ ေတာ့ မသိ )
ရန္ကုုန္ က ဖုုံး ေစ်းကြက္ အေၾကာင္း ဖတ္ ရ လုုိ႔ ရန္ကုုန္ ၿပန္ မဲ့ ကၽြန္ေတာ္ အတြက္ အ လြန္ အက်ဳိး မ်ား တဲ့ ပုုိ့စ္႔ ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ရဲ႕ ဖုုံး ကုုိ Unlocked လုုပ္ ထား ရင္ sim card ၀ယ္သုုံး ရင္ ရန္ကုုန္ နဲ႕ စကၤာပူ မွာ သုုံး ရ မယ္ ထင္ တယ္။ ဧၿပီ လ မွာ Vacation ၃ ပတ္ ရ လုုိ႔..

Anonymous said...

Welcome back. Waiting for new post.

Anonymous said...

ခင္ပို.စ္အသစ္ေတြၿပန္ဖတ္ရလို. ေက်းဇူးပါေနာ္။
လက္စသတ္ေတာ့ ၿမန္မာၿပည္ခဏၿပန္သြားတာကိုး။

မိုးသက္ said...

မကြန္ေပ်ာက္ေနပါတယ္ မွတ္တာ ရန္ကုန္ျပန္သြားသကိုး..။

Ma Tint said...

ခင္တစ္ေယာက္ ဒါေၾကာင့္ ေပ်ာက္ေနသကိုး :)
'မရွိလွ်င္ ဘာလုပ္ရမည္နည္း ရွိေအာင္လုပ္ရမည္ေပါ့' မွန္လိုက္တဲ့စကား ခင္ေရ.. ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ဖုန္းေလးေတြနဲ႔ အေတာ္နပန္းလံုးလုိက္ရပံုပဲ .. :P

ေမတၱာျဖင့္
တီတင့္

Anonymous said...

I am really glad to see your new posts..... Your posts never failed to make me smile and happy.....

Anonymous said...

to Moe Thet , the one who always bark like a mad dog ,
I've read your useless posts on fb , blogs and can conclude that you are jobless , homeless , shameless .