Thursday, May 8, 2014

Yangon Thingyan

Myanmar version.

သႀကၤန္တံုးက ခဥမ ေပ်ာက္သြားသည္ ေပ်ာက္သြားသည္မွာ ေရေတြထဲဝင္သြားေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္။ အႀကိဳေန႕ တြင္ ကန္ေတာ္ႀကီး ကမာေအး လွည္႕လည္ ႀကည္႕ရဴသည္ ကမာေအးထက္ ကန္ေတာ္ႀကီးကို ပိုႀကိဳက္ရာ အက်ေန႕ေနလည္တြင္ အုိင္ဖံုးကုိ သိမ္းေရြ႕ နုိကီရာ အေဟာငး္ေလး ကုိင္ကာ ေရေတာထဲ ဝင္သြားေလသည္ ပရိသတ္ကုိ ေပးဆပ္ခ်င္ေသာခဥမသည္ သႀက္န္မတုိင္ခင္က ေရစုိခံဖံဳးလုိက္ဝယ္ေသးသည္ ေလးေသာငး္ခန္႕သံုးရမည္ ကို နေမ်ာသည္ ၿပီးေတာ႕လျ ဖံုးအစုတ္. ကင္မရာပါတာသာ ရွိသည္ အင္တာနက္သံုးမရ အင္တာနက္သံဳးရမည္ ဆုိလွ်င္ ေစ်းပိုေပးရဦးမည္ ေနပါေစေတာ႕ပရိသိတ္ကုိ ေပးဆပ္ဘုိ႕ထက္ငါပိုက္ဆံကုန္ဘုိ႕သက္သာ ရင္ ၿပီးတာဘဲ ဆုိကာ ကင္မရာပါေသာ ဖံုးကို မဝယ္ခဲ႕ေတာ႕ဝယ္ၿပိး အင္တာနက္ ထဲ ထည္႕ဘို႕လမး္ေႀကာငး္သည္ complicated လမ္းေႀကာငး္ၿဖစ္သည္။

မဏပ္ကို သ့ဳးေသာငး္ ခြဲ all day ကုိ နစ္ေသာငး္ခဲြနင္႕ဆစ္လုိ႕ရသည္ ဘယ္သူမွ မေၿ႔ပာနဲ႕ေနာ္ဟု ေရာငး္သူေကာင္မေလးက ေၿပာသည္။ အေအးေသာက္ရငး္ေတြ႕ေသာ ေကာင္ေလးတစ္ေယယာကိုေမးႀကည္႕ရာသူက အလကားရသည္ ပက္သက္ရာပက္သကေႀကာငး္ဆုိရာ ပက္လက္လန္သြား၏ ကုိယ္႕ကိုယ္ကုိ ေတာ္လွ ထင္ရာ မေတာ္ေသးေခ်

စင္ေပၚတြင္ ေရမစုိေသးေသာေႀကာင္႕ကိုယ္႕ဘာသာ ကိုယ္ေရပန္ေးအာက္ဝင္ကာ ေရစိုေအာင္လုပ္ရသည္ သုိ႕မသာ ေၿခာက္ေၿခာက္ႀကီးမသိသာမည္ မဟုတ္္ေလ။ ေရစုိၿပီးေသာ္ တန္းေပၚတက္ထုိင္သည္ အရင္႕ကေရပက္သည္ အဆင္႕ၿမင္႕လာေသာ ေနာက္က တန္းေပၚတြင္ ထုိင္ကာ ေရပက္သည္ ေရပန္းကေလးကို ကုိင္ကာ သီခ်ငး္စည္းခ်က္နင္႕အညီ ဟုတ္သည္ ရွိ မဟုတ္သည္ ရွိယိမး္ႀက ယုိင္ႀကသည္ ကိုယ္႕ကိုယ္ကုိ စင္ၿမင္႕မငး္သမီၚဟု ထင္၏။ ယခု နစ္တြင္ကာ းပုိ အဆင္႕ၿမင္႕ေလရာ ေရပိုက္ကုိ မကိုင္ေတာ႕ေခ်. ေဘးမွ ေပးလာသူကုိ လက္ကာၿပ၏ ထုိင္ရံုသာ ထုိင္က ဟုိ လွဴပ္ ဒီလွဴပ္နင္႕ေန၏။

ခဏတြင္ေကာင္မေလးတတစ္ေယာက္မွ ဝိုင္လာတုိက္သည္ spy ဝုိင္ ၿဖစ္သည္ ခဥမ ဘီယာ အရက္မေသာက္ဘူးပါ. မိဘမ်ိ္ဳးရုိးေကာငး္၏. ေသာက္သူမ်ားကို မေကာငး္ဟု မဆုိလု.ိ ၿမန္မာ အမ်ိဳးသမီးပီသ၏. ဟင္.မိန္းကေလး အရက္ မေသာက္ရဘူးဆုိတာ ကို နားေထာင္သည္ မေသာက္ေခ်. တစ္သက္လံုးမေသာက္ခဲ႔။ ယခုေသာ္ ေသာက္ခ်င္သည္ ေသာက္ခ်င္စရာအေႀကာငး္မ်ားလည္းရွိသည္။ ေသာက္မည္ ဟုလည္းဆံုးၿဖတ္ထားရ.ာ ထိုေုကာင္မေလးတိုက္ေသာ spy အနီေရာင္ဝုိကိေသာက္၏ထ ိုေကာင္မေလးသည္ ထိုင္ေနေသာ ခဥမကုိ အတင္းလက္ဆဲြေခၚက dancing floor ေ႔႔ပၚတြင္ အတူတဲြကသည္ သူ႕တြင္ ေကာင္မေလးသံုးေယာက္ ေကာင္ေလးသံုးေယာက္ၿစဖ္သည္ အတြဲၿဖစ္ပံု ရသလုိလည္းအတြဲ မဟုတ္ဟု ေကာင္မေလးက ေၿပာသည္ သဴ႕အစ္ကုိ ဟု မိတ္ဆက္ေပးသည္ယံဳလုိက္ေလသည္ အစ္ကုိ ဆုိ အစ္ကုိေပါ႕ .

သူတုိ႕သည္ ဖက္ရက္မေနႀကေခ်. ခပ္ခြာခြာေန၏. ေကာင္မေလးမ်ားအနီးတဝိုက္တြင္ ေနသည္ ဖက္ၿခင္းရက္ၿခင္းမ်ားမရွိ. ပူးၿခငး္ ခြားၿခင္းမ်ားမရွိ.ေကာငမေလးသံဳးေယာက္နင္႕ခဥမသည ္တြဲ dance ေလသည္။ ေပ်ာ္၏ သူတို႕တုိက္ေသာ ဝိုင္ကိုေသာက္ၿပီးေသာ္ ကုိယ္လည္းၿပန္ဝယ္တုိက္သည္ တစ္ပုလင္းတစ္ေထာင္ ထင္တာပါဘဘဲေလ. ပိုက္ဆံကုိ ပိုက္ဆံမထင္ေသာ ခဥမသည္ သိတိမတြက္။ သူတုိ႕က တုိက္ုလိုက္ကိုယ္ကို တုိက္လိုက္နင္႕ ေနာက္ေသာ္အမဲေရာင္ spy ကုိေၿပာငး္ေသာက္သည္ နဲနဲမူးလာသည္ပိုေပ်ာ္၏. ကုိယ႕္္ feel ေလးနင္႕ကို ၿငိမ္႕ေန၏. တီးလံုးေလးနင္႕အတူ လဴွပ္စိ လဴွပ္စိလုပ္ေနေလသည္ နဲနဲ မူးလာလွ်င္ ေရပန္းေအာက္သုိ႕ဝင္ကာ ေခါင္းထုိးသည္ ေအးသြားရာေနလို႕ေကာငး္သြားၿပန္သည္။

ကရင္းပ်ငး္လာလွ်င္ ေနာက္ဆံံုးတနး္ စင္ၿမင္႕ စင္တန္းေပၚတြင္ ထုိင္၏. ဟုိႀကည္႕ဒီႀကည္႕ႀကည္႕သည္ ေရပိုက္ကို မကိုင္သေလာက္ၿဖစ္သည္လက္ေညာင္းသည္ ဟုထင္သည္ ဝမ္းနည္းစရာမ်ားေတြးမိရာ တုိင္ကို ဖက္ကာ ငုိသည္။ ေကာင္မေလးသည္ လက္လာဆြဲၿပန္သည္ စင္ေပၚမွ ခုန္ဆင္းကာသြားက ႀကၿပန္သည္ ေန႕လည္ ေရာက္ေသာ ္ေအာက္တြင္ ထမငး္ဘူးေဝသည္နဲနဲေလးၿဖစ္သည ္စားရာကုန္သည္. ကိုကာကိုလာ တစ္ဘူးေသာက္ၿပန္သည္. အားရွိဘုိ႕လုိသည္ မဟုတ္လား။

ယခုနစ္တြင္ အိမ္သာအေနအထား တုိးတက္လာသည္ မနစ္ကအိမ္သာမွ က်ဴဖ်ာ နံရံၿဖစ္ရာ စိတ္ပုတ္ေသာေကာင္ေလးအခ်ိဳ႕သည္ေခ်ာငး္ႀကည္႕ႀကသည္ ယခုနစ္ကေတာ႕ သစ္သားၿဖစ္ရာ မဆုိးလွ. အနဲငယ ္လဳံၿခံဳသည္ ဆုိးသည္မွ.ာ ေရေၿမာငး္ကို ခြကာ အိမ္သာ လုပ္ထားရာ မူးေနေသာ. ေဘာင္းဘီက်ပ္က်ပ္ဝတ္ထားေသာ ခဥမသည္ ဇစ္ကို မနည္ းဆြဲၿဖဳတ္ ၿပန္တတ္ရသည္ ေၿခေခ်ာ္က်လွ်င ္ေအာက္က ေၿမာင္းထဲ က်ဦးမည္ ေနာက္နစ္ ဆင္ၿခင္ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ေပးပစူးခါးဘယက္ ။ မူးေနေသာ္ေ ကာင္မေလးတစ္ေယာက္သည္ toilet ထဲ အတင္းတုိးဝင္လာကာ ခဥမေဘးဝင္ထုိင္သည္ ခဥမသည္ ထုိင္ရမလုိ ထရမလို ၿဖစ္သည္. ဖုိးစိန္ႀကြက္ဝင္သည္ ထက္ဆုိး၏။

အခ်ိဳ႕လူမ်ားထင္မင္းဘူး မရ. ပြစိ႔ပြစိ လုပ္ႀကသည္။ ဖဘထဲ ေရးလုိက္ၿပီ။ နင္တုိ႕မဏပ္ အစုတ္ဆံဳးဘဲ ဟု ေရးလုိက္ၿပီ ဟု ပြစိပြစိလုပ္ရာ ငါလည္း ဖဘ နာမည္ႀကီး ဘဲ ဟုလုိက္ေၿပာေသာ္ၿငားလည္းဘယ္သူမွ မႀကာားေခ်. လက္ေလ််ာ႕လိုက္ရသည္။

ညေနတြင္ စင္ေပၚမွ ဝိုင္အားလံုးကုန္သည္ဘီယာသာက်န္ေတာ႕သည္။ ေရခြက္စာေလာက္ဘီယာကို တစ္ေထာင္ေပးရသည္. စင္ေအာက္မွ ေခါက္ဆြဲၿပဳတ္တစ္ခြက္သည္လည္းတ္စေထာင္က်ပ ္ၿဖစ္သည္ စင္ေနာက္မွ ကိုကာကိုလာ တစ္ဘူးသည္တစ္ေထာင္ႈငါးရာ ၿဖစ္သည္ လူႀကည္႕ၿပီးမ်ားယူႀကသလားမသိ. ခဥမစိတ္ေလလသြားသည္. ဘီယာခြက္ တစ္ေထာင္လည္းဘာၿဖစ္လဲ ေသာက္တာေပါ႕တစ္ခါတစ္ေလဘဲ ထိုေကာင္မေလးမ်ားနင္႕သာေန၏. ဘယ္လုိေႀကာင္႕မွန္းမသိ ထုိေကာင္မေလးမ္်ားသည္ ခဥမကို အေတာ္ခ်စ္ခင္ႀကသည္။ ယေန႕အတြက္ ကံေကာငးေခ်ၿပီ။ ကုိယ္႕အဖြဲ႕သဴ႕အဖြဲ႕ေလးမ်ားၿဖစ္သည္ သိတ္မေရာႀကလ်် အခ်င္းခ်င္းမထိခုိက္မိေအာင္ေန၏ မထိခုိက္မိေအာင္ကႀကသည္။ မေတာ္တဆ ထိမိလွ်င္ လက္အုပ္ကေလးခ်ီသည္. စကားမေၿပာ. ထိေရာက္သည္အားလံုးေက်ေအးႀကသည္။

သူတုိက္ကိုယ္တုိက္ၿဖင္႕အနည္းငယ္မူးလာသည္ ေနာက္ပိုငး္မူးလာရာ ပိုက္ဆံမေရနုိင္ေတာ႕ ပိုက္ဆံထည္႕ထားေသာ ႀကြတ္ႀကြတ္အိတ္ငယ္ကို ဘီယာေကာင္တာသုိ႕သြားၿပသည္ ထုိေကာင္တာမွ က်သေလာက္နွဴိက္ယူကာ ၿပန္ေပးသည္။ ေကာင္းမေလးသည ္နုိင္ငံၿခားမွ လာေသာ အသြင္ရွိသည္ သဴ႕နာမည္ မေၿပာ ကုိယ္လည္းမေမး ကုိယ္႕လဲ မေမးေခ်. ဘုိဆန္ႀကလွသည္။ လမ္းခြဲေသာ္ပါးခ်ငး္ကပ္ကာ နွဴတ္ဆက္ႀကသည္.

အနညး္ငယ္ေမွာင္လာေသာ္ တဲြကမည္႕သူ အမ်ိဳးသား မ်ားေပၚလာသည္ ခင္သည္ ေခတၱတဲြကၿပီး ကပ္လာေသာ ္ေၿပးေလ၏. လင္းတံုးက ေတာ႕ဘယ္သူမွ မကပ္ စိတ္နာလွသည္.ထုိညက အနီေရာင္ spy ဝုိင္ .အမဲေရာင္ spy ဝိုင္ .. ကုိကာာကိုလာ ဘီယာ စံုၿပီးေသာ္တစ္ည လံုးပူ၏ အိပ္လုိ႕မရ. အိပ္မရေသာ္ အိပ္ဆးေသာက္ရာ ဒုိင္ေႀကာင္ေႀကာင္သြား၏။ ခုတင္ေဘးတြင္ ငုတ္တုတ္ေလးထုိင္က ာကုတင္ကို ေမွးေရြ႕ေနရသည္။ ဤတြႈင္ တစ္ခနး္ရပ္ဇတ္ၿပီးသည္။

8 comments:

Anonymous said...

စိတ္သြားတိုင္း ကိုယ္ပါ….ေပ်ာ္စရာႀကီးေပါ႕…ခင္…။

ျမတ္ၾကည္ said...

မမကြန္ ေပ်ာ္ခဲ့တာ သိသာ။ ဘေလာ့ကိုေတာင္ ေမ့ေနသလားလို႕။

ပစ္ပစ္ said...

ေပ်ာ္စရာႀကီးပါလားခင္ရယ္..

ေဆြေလးမြန္ said...

မယ္ေလး စိတ္သြားတိုင္းကိုယ္ပါ ေပ်ာ္ႏိုင္တဲ႕ ဘ၀ၾကီးပါခင္ရယ္..

Anonymous said...

ခင္ေပ်ာ္ေနရင္ကိုုယ္လည္းဖတ္ရတာေပ်ာ္ပါတယ္။
အအရ

Candy said...

ဟီးးး... မ်က္စိထဲျမင္ေအာင္ ေရးတတ္တယ္။ ရီလည္း ရီရတယ္ :D :D

Bino said...

သႀကၤန္ကိုု မႀကိဳက္ပါ။
ငမူးေတြ မူးၾက၊ ရူးၾက၊ ရန္ျဖစ္ၾက။ ေဆးရုုံေရာက္ၾက၊ သခၤ် ိင္းေရာက္ၾက။ မေကာင္းတာကမ်ား။
အစိုုးရက အားေပးတဲ့ အေနနဲ႔ ရုုံးကိုု ၁၀ရက္ ပိတ္ေပးပါတယ္။ ၁၀ရက္ အေမွာင္ခ်ထားတာေလ။

Bino

Phyo Maw said...

က်ေနာ္ေတာ့ တစ္ရက္ေလာက္ေတာ့ ရန္ကုန္မွာရွိေနတာနဲ႔ သူမ်ားေရပက္ေနတာေတြ အားနာလုိ႔ ထြက္လည္လုိက္ပါေသးတယ္ ဟဲဟဲ :D