Friday, July 18, 2014

17th July 2014


 

ဝလာၿပီ ကီလိုေၿခာက္ဆယ္ ဘုရားဘုရား စားၿပီးၿပီးခ်င္းခ်ိန္တာကိုး မနက္မွ ဝိတ္ေလွွ်ာ႔ၿပီး ၿပန္ခ်ိန္ရမယ္ ဝိတ္ၿပန္ေလွ်ာ႔ရမယ္ စကာပူမွာ တစ္လလံုးထမင္းမခ်က္ဘဲ ေပါင္မုန္႕နဲ႕ ငပိေႀကာ္နဲ႕နြားနို႕နဲ႕ေခါက္ဆဲြၿ႔႔ဳပဳတ္နဲ႕ ကီလို ၅၆ လွလာတာ ခက္ပါၿပီ. အသက္ကႀီကီးလွခ်င္တံုးဘဲ ဆုိလဲ ေအးေအးေဆးေဆးဘဲ မိန္းမတိုင္းလွခ်င္တယ္ လွမွ attention ရတာကုိ ဘုိက္ပူဖႈါင္ေကာက္ ပံုတံုးႀကီၚဘယ္သူက တဲြခ်င္မလဲ မလန္းတတ္ရင္ေတာင္မွ နဲနဲ ဝတုတ္ႀကီးမဟုတ္ရင္ ေမာင္က တြဲခ်င္ဦးမယ္ မဟုတ္ရင္ sky net ဘဲ နင္ႀကည္႕ေနေတာ႔ ဆုိရင္ခက္မယ္။

 
 
မုိးေအးတယ္ ေသေငွးဆုိေတာ႔ေအးေအးေဆးပါဘဲ မုိးမစိုဘူးမုိးရြာေတာ႔ကားေမာငး္လုိ႕ပိုေတာင္ေကာငး္ေသးတယ္ ကားသစ္ဆုိေတာ႔ပ်က္မွာလဲမ စိုးရိမ္ရဘူး စက္သံက ၿငိမ္ေနလုိက္တာ တစ္ခါတစ္ေလ စက္နုွိးထားမွနး္ေတာင္မသိဘူး မီးလင္းေနမွ စက္နွဴးိေနတာ သိရတယ္။ အဲကြန္းေလးဖြင္႕ၿပီးေမာင္းေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ဆရာစံဝင္ၿပီး မုန္႔ဟင္းခါးစားလာတယ္ ေမာင္ပါရင္ စားစရာေတြ ဓါတ္ပံဳရုိက္လုိ႕မရဘူးခုိးရုိက္ရတယ္ တစ္ပံုဘဲ မေက်နပ္တဲ႕ အႀကည္႕စိတ္ပ်က္တ႕ဲ အႀကည္႕နဲ႕ ေမာင္ႀကည္႕တတယ္ တယ္ ထမင္း႔ပြဲလဲ မရိုက္လုိက္ရဘူး မွွ်စ္ခ်ဥ္နဲ႕ ႀကက္သားနဲ႕ ေကာငး္မွေကာငး္ မနက္က ပဲၿ႔ပား ပဲပင္ေပါက္ ေက်ာ္တယ ္ေပါတဲ႕ အထဲမွာ ပဲၿ႔ပားပဲပင္ေပါက္ပါတယ္ တစ္ကယ္႔ဆင္းရဲသားစာဘဲ ပဲၿပားတစ္တံုး တစ္ရာက်ပ္။ပဲ႔ပင္ေပါ္က္ တစ္ခါစားဝဝ စားနုိင္တယ္ အဲဒါ တစ္ရာ နစ္ရာဘူုိးဆုိရင္ ဟင္းၿဖစ္တယ။ ဘဲေသြးက သံုးတံုးတစ္ရာ. မထည္႕ၿဖစ္ပါဘူး ေၿပာၿပတာ။ သရက္သီးက ေစ်းႀကီးစၿပဳလာၿပီ 


သံုးလံုးတစ္ေထာင္ ေလးလံုးတစ္ေထာင္ေတြ ၿဖစ္လာၿပီ ငါလားအေကာငး္ဆံုးဝယ္တာေပါ႕သ့ဳးလံုးတစ္ေထာင္ ေမာင္အတြက္ ဆုိ၇င္ အေကာငး္ဆံုးဘဲ ၿဖစ္ရမယ္။
ေစ်သြားတာ မလြယ္ဘူး ေရေက်ာ္ေစ်းသြားတယ္ ငါငယ္ငယ္က ေရေက်ာ္ထဲေနဘူးတယ္ ၄၆ လမ္းေနဘူးတယ္ ဆုိေတာ႔ပဳဇြန္ေတာင္ ဗုိလ္တစ္ေထာင္ဟာ ငါ႕နယ္ေၿမ. က်န္တာ သိတ္မသိဘူး ဆုိေတာ႕ ေရေက်ာ္ေစ်းသြားတယ္။ ပဳဇြန္ေတြကလဲ သိတ္မလတ္တာနဲ႕ လတ္တာေရာေနတယ္ လတ္တယ္ထင္တာ ကို ဝယ္ရတယ္ အခုနဲနဲဝယ္တတ္လာၿပီ လာခါစကေတာ႕ ငါဝယ္တာေတြ က ပုပ္စေတာင္ၿပဳေနၿ႔ီ ပီ ငါတုိ႕ စကာပူမွ အပုပ္ေတြ မွ မေရာင္းတာ ငါမသိဘူးေပါ႕. ပုဇြန္ ေသးေသးေလး တစ္ဆယ္သား ေၿခာက္ရာ. ေလးဆယ္သားဝယ္တယ္။ နစ္ေထာင္႕ေလးရာက်ပ္. ငါပုနားေတြ ဘုိက္မႀကီးေတာ႔ဘူး ဥမပါေတာ႔ဘူး ေမြးသြားႀကၿပီ ထင္တယ္ ငါးပုနားပိန္ပိန္ေလးေတြ ၿဖစ္ေနတယ္ ပစစည္းလဲ ရွားသြားတယ္။ အဲဒါလဲ နစ္ေထာင္ဘူိး.။ ႀကက္သားက ၿမန္မာႀကက္တစ္ေကာင္းခ်ိန္ႀကညည္႕တာ ေေလးထာင္က်ပ္ဘုိး. 


 
 
ၿပန္လာေတာ႔ အိမ္ရွင္မ ပုဇြန္ကုိင္ရတယ္ မယံုမရွိနဲ႕ ေကာင္မေလးေတြ ေရခ်ိဳးသနပ္ခါးလိမ္းၿပီးႀကတာ အားနာစရာ အိမ္ရွင္မ ငါ ဘဲ ႔ပဳဇြန္ ကိုိင္လုိက္ရတယ္ မေပ်ာ္လုိ႕ၿပန္သြားရင္ ခက္မယ္ေပ်ာ္ေအာင္ ထားရတာ။ ႀကက္ေႀကာ္ လဲဝယ္လာတယ္ ေပါင္သားာ တ္စေခ်ာငး္ ၁၅၀၀ က်ပ္. ေတာင္ပံ ေၿခာက္ရာက်ပ္။ ပဲၿ႔ပဳတ္ နံၿပားတစ္ခ်ပ္ ၂၅၀ က်ပ္. နံၿပားတစ္ခ်ပ္ ကို တစ္ရာက်ပ္. ပဲၿပဳတ္မလိုင္တစ္ပြဲကုိ ငါးရာက်ပ.္ ငါႀကိုက္တယ္ ေမာင္ေအးမွာ စားခဲ႕တယ္။ ဘိန္းမုန္႕တစ္ခု သံုးရာက်ပ္. သံုးခု ကုိးရာက်ပ္.မုန္႕ပဲသားေရစာနဲ႕တင္ ငါးေထာင္က်ပ္နားေရာက္ၿပီး
လမ္ေးဘးက လဘက္ရည္ဆုိင္ ေၿပာၿပီးၿပီ ဒီလုိဘဲ ေသာက္ႀကတာဘဲစကာပူက သန္႕ရွင္ူူသန္႔ၿပန္႕တဲ႕ ေဟာ ကာ စန္တာေတြ ကို သတိရတယ္ 


 
 
စာတိုက္ႀကီးလဲ ေရာက္တယ္ လိုင္းဖိုး ႀကိဳးဖဳနး္းဘီလ္ရက္ေက်ာ္သြားလုိ႕သြားေပးတာ. နစ္နာရီ႔ပိတ္တယ္ အနားက Royal Mart လဲေရာက္တယ္ မဆုိးဘူး ခပ္ေသးေသးနဲ႕အစံုရွိတယ။္ ဆက္ဆံေရးလဲေကာင္းတယ္ ဘာသိဘာသာနဲ႕ဂရုစိုက္တာ။ လုိအပ္ရင္ ခ်က္ခ်င္းႀခငး္ေရာက္လာတယ္။
စာတုိက္ႀကီးနားက အသုပ္စံုစားတယ္သန႕သ္န္ံၿပန္ဲၿပန္႕ပါဘ ဲဒါေပမဲ႕ စိတ္ေတာ႕သိတ္မခ်မ္းသာလွဘူး အနည္းအ႕်ဥ္းေတာ႕ညစ္ပတ္မွာဘဲ စိတ္ကုိ ထိးန္ရတယ္ ေွွလွ်ာ႔ရတယ္ နင္အခု စကာပူမွ မဟုတ္ဘူးသိတ္မႀကီးႀကယ္နဲ႕လုိ႕ကုိယ္႕ကို ကုိယ ေၿဖင္ာငၿဖရတယ္။ 

 
 
မုန္႔ႀကာေစ႔ တစ္ခြက္သံုးရာနဲ႕ ေခါင္းရြက္သည္ ဆီက ဝယ္စားတယ္ မုန္႔သည္ ကေခ်ာငး္တစ္ဟြတ္ဟြတ္နဲ႕ သလိပ္ေတြ ထြက္လုိ႔ ငါမွားၿပီထင္တယ္လုိ႕ေတြးမိတယ္ တီဘီမ်ားရွိေနလားမသိလု႕ိေတြ႕းတယ္ စားေသာက္ရာမွာ ငါတုိ႕ ေတြ ဟာ အန္မတန္မွ ဆင္းရဲေသးတယ္ဆုိတာထက္ က်န္းမာေရးအသိပညာ မရွိတာ အလကားကုေပးနုိင္ဘုိ႕အတြက္ ပိုက္ဆံနည္းေနတာ. မေလးရွားမွာ ဆုိရင္ အားလံုးအလကားဘဲ .ေဆးကုေပးမယ္ ေဆးမကုနုိင္လို႕ေသတယ္ ဆုိတာ မရွိဘူး ေဆးရွိတယ္ ပိုက္ဆံအေႀကာင္းစကားထဲလာမထည္႕နဲ႕ဘဲ.သတိရတယ္ငါတုိ႕မေလးရွားႀကီးကို။

 
 
ေရပိုက္ေပါက္တာ ကုိယ္ပ႔ဘာသာ ဘဲၿပင္ရမယ္တဲ႕ စိတ္မေပ်ာ္ရြင္ပါဘူး ပိုက္ဆံမထုတ္ၤႀကဘူး ငါးေထာင္ေလာကေလးကုိ တြက္ကပ္ႀကတယ္ငါလဲ ၿပန္လာတယ္ နစ္ေသာင္းခြဲ ခ်ီးကုန္းၿပစ္မယ္ လူေဒြ လူေဒြတတိုက္လံုး ယဳိတဲ႕ခီး်ပိုက္ ငါ႕လာၿပင္ခုိင္းတယ္ ၿပင္ၿပီးဘု္႕ကေတာ႕ငါ႕ပိုက္ဆံနဲ႕ၿ႔ပင္လုိ႕ကေတာ႕ အေပၚက ဆငး္လာတဲ႕ ခ်းီပို္က ငါ႕ေနရာ က ေနစပိတ္ထားမယ္ ငါၿပင္တဲ႕ခ်ီးိုပိုက္ ငါ႕ခွ််ီးပိုက္။


 


6 comments:

Anonymous said...

ေမာင့္ပံုျပမယ္ဆိုတာ မျပေသးဘူးေနာ္
အိမ္ေဖာ္လိုရင္ ခန္႕ပါ ထမင္းဟင္းခ်က္တတ္သည္

Anonymous said...

လမ္းေဘးစာေတြ သိပ္မစားပါနဲ႕ကြာ။ ကိုယ္႕အိမ္မွာကိုယ္ အဟာရျဖစ္ေအာင္ ခ်က္ျပဳတ္စားပါ။ ခ်စ္လို႕ေျပာတာေနာ္။

smiling flower said...

ေရေက်ာ္ေမာင္ေအးနား
မၾကာခဏ ေရာက္တယ္၊
သတိထားျပီး မမကို ရွာမယ္။

Anonymous said...

ဟားဟား။မွန္တာေတြေၿပာတတ္တဲ.ညီမ၇ဲ.စာေတြကိုအၿမဲေစာင္.ဖတ္ၿဖစ္တယ္။

Anonymous said...

ခင့္ကိုေလးစားတဲ့ အေၾကာင္းတခုက ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ထားလို.လဲပါတယ္။
ေကာင္မေလးေတြ ေရခ်ိဳးၿပီးလို. နံမွာစိုးလို. ကိုယ္တိုင္ပုဇြန္အခြံခြာလိုက္တယ္တဲ့။

Kyi Kyi win said...

Like