Saturday, July 26, 2014

be profesional

be professional

ငါ အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီးမဟုတ္ဘူး ဒါေပမဲ႕ ေဆးကုတတ္တယ္
လူနာမေသေအာင္ေဆးကုတတ္တယ္ လူနာငါ႕ေႀကာင္႕မေသေစရဘူး.။ ငါဆရာဝန္ၿဖစ္ခ်င္တယ္
တစ္သက္လံုးလဲ ဆရာဝန္လုပ္ခဲ႕တယ္ လုပ္ခဲ႕တာမွ ေဆးရံုႀကီးေတြ မွာဘဲ
လုပ္ခဲ႕တာ ကုတင္တစ္ေထာင္ ေဆးရံုႀကီးမွာ ဆရာဝန္ လုပ္တယ္ . လက္ညိဳးညြန္ရာ
ေရမၿဖစ္ေပမဲ႕ ငါညြန္ရာ ေတာ႔ ေဆးစက္ထင္ခဲ႕တယ္။ ငါစာရငး္ကုိင္မၿဖစ္ခ်င္ဘူး
ဆရာဝန္ဘဲၿဖစ္ခ်င္တယ္။ ဆရာဝန္က ဆရာဝန္အလုပ္လုပ္မွဘဲ ဆရာဝန္ၿဖစ္မယ္
ဆရာဝန္ဘြဲ႕ႀကီးကုိင္ထားၿပီးဆရာဝန္မလုပ္ရင္ေတာ႔ဘြဲ႕ရွိတဲ႕ဆရာဝန္ဘဲ
ၿဖစ္မယ္။

ငါ အခန္းတစ္ခန္းၿပင္တယ္ Just touch ပါ. ။ ငါနားမလည္ဘးူ ေမာင္မအားဘူး
ငါါနဲ႕ အလုပ္သမားနဲ႕ ေမာင္မွာလုိက္တာ ငါလုပ္တယ္
ငါစိတ္ကူးေပါက္တာငါလုပ္တယ္။ စာရင္းမရွိဘူး စာရင္း ထက္ ငါစိတ္ကူးေပါက္တာ
လုပ္တယ္ ပိုက္ဆံပိုကုန္တာေပါ႕ အိမ္ခန္းဆုိတာ ထည္႕ရင္ထည္႔သလုိ ကုန္တာဘဲ
ငါမတတ္မွန္း အလုပ္သမားက သိ္ေတာ႔ငါ႕ကုိ မေလးစားဘူး ပညာေလးေတြ သံုးတယ္။
ငါလာတုိင္းေန႔တုိင္း ပစစည္းထြက္ဝယ္တယ္ ပစညး္သြားဝယ္ေတာ႔ဘာၿဖစ္လဲ
အခ်ိန္ခုိးတာေပါ႕ အလုပ္ရွင္က ေန႕တြက္န႕ဲေပးရတာ အလုပ္သမားမအလုပ္လုပ္တာဘဲ
ၿမင္ခ်င္တယ္ ထုိင္ေနတာ မၿမင္ခ်င္ဘူးအ လုပ္သမားကေတာ႔ထုိင္ခ်င္တာေပါ႔
အဲသည္ေတာ႔ငါန႕ဲပစည္းထြက္ဝယ္တယ္
တုိင္ပင္တာနဲ႕အသြားအၿပန္နဲ႕အဲကြန္န္းကားနဲ႕သီခ်င္းေလးနဲ႕ စီးရေသးတယ္
အခ်ိန္လဲ တစ္နာရီေလာ က္အသာေလးဘဲ အနားယူရတာေပါ႕။ ငါေၿပာရင္
မေလးစားခ်င္ဘူးေမာင္ေၿပာရင္တစ္ခြန္းဘဲ။

သံပန္းက ပ်က္ခ်င္ေနတာနဲ႕ ဂေဟ ေဆာ္ယံုေလးပါ ငါတုိ႕သံပန္း ဂေဟ ေဆာ္ ဆရာဆီ
သြားႀကတယ္ လုိက္ႀကည္႕မယ္။ ေဆာ္လုိ႕ရရင္ ေဆာ္ေပးမယ္ တစ္ခ်က္ ငါးေထာင္တဲ႕
လန္႔သြားတယ္. ေလးဘက္ နစ္ေသာင္းေပါ႕. ဒါမွ မဟုတ္ အသစ္ပတ္တာ ထည္႕ေပးရ႔ရင္
တစ္ခ်က္ ခုနစ္ေထာင္႕ငါးရာတဲ႕ ေလးခ်က္ သံုူးေသာငး္ေပါ႕ ဆစ္ေတာ႔နဲနဲ
ဆင္းတယ္ ဒါေပမဲ႔မ်ားေနသလုိ မို႕ ၿပန္လာႀကတယ္။


ရန္ကုန္ က လူတစ္ခ်ိဳ႕ရဲ႕ ရိုက္စားခြင္က ဒါဘဲ နဲနဲေလးကို
အႀကီးခ်ဲ႕လုိက္ႀကတယ္ အႀကီးခ်ဲ႕မွ ပိုက္ဆံပုိယူလုိ႕ေကာငး္တာကို
ေနရာတစ္ကာလူလိမ္နဲ႕ သူခုိးႀကီးဘဲ ဆုိရင္ ငါလဲ တစ္ေန႕ ဒီအထဲပါသြားမလား
ထိန္းရမွာဘဲ. ငါ႕အေဖေတာင္ ထိန္းနုိင္ေသးတာ ငါဘာလို႕မထိန္းနိင္ရမွာလဲ.
ပုိက္ဆံလုိခ်င္ရင္ သမာ အာဇီဝရွာ. မတရားယူရင္ မၿမဲဘူး. ယူခ်င္ရင္
ယူႀကေပါ႔။

ေနာက္တစ္ေနရာ သြားတယ္ welding ဆရာက ဆိုက္ကားနင္းေနတယ္ သြားရွာရတယ္
ေတြ႕တယ္ welding ပံုးက တစ္ေနရာမွာသြားယူရမယ္ သူ႕သြားေခၚရတာရယ္
ပံုးသြားယူရမွာရယ္က ကုိအေတာ္စရိတ္ကုန္ေနၿပီ ကား
ငါကုိယ္တုိင္ေမာင္းလုိ႕စရိတ္သက္သာတယ္ ကားဆုိတာ စီးဘုိ႕မဟုတ္ဘူး
အလုပ္လုပ္ဘုိ႔မဟုတ္ရင္ ရန္ကုန္မွာ တကၠစီဘုိးနဲ႕ မြဲသြားနိုင္တယ္
ဘယ္သြားသြားနစ္ေထာင္ သံုးေထာင္. မေက်နပ္ရင္ ဘတစ္စကားစီး. မေမာင္းခ်င္ရင္
တကၠစီစီး ဒီမွာ အရင္းရွင္စနစ္ေပၚလာတာဘဲ အရင္းရွိေတာ႕႕ကားဝယ္နုိင္တယ္
ကားဝယ္နုိင္ေတာ႔ တကၠစီခ ကာမိတယ္။ ႀကိဳက္သေလာက္သြား ဓါတ္ဆီ ေအာ္တိန္း ၉၅
ထည္႕ေတာင္ တကၠစီဘုိးကာမိတယ္ ပိုက္ဆံတတ္နုိင္ေပမဲ႕
မစီးခ်င္လုိ႕မစီးခ်င္တဲ႕ လူေတြ ကို ထည္႕မေၿပာပါဘူး.

ငါေၿပာခ်င္တာက welding ေဆာ္မဲ႕ ဆရာက ဆုိက္ကားဆရာၿဖစ္ေနတာဘဲ။
ငါၿဖစ္ေစခ်င္တာ welding ေဆာ္မဲ႕လူက welding ဆုိင္ရွိရမယ္ ငါသြားရင္
ပံုးကေလးနဲ႕ လုိက္လာရမယ္ ဒါငါၿဖစ္ေစခ်င္တာ. ဆုိက္ကားနင္းရင္းန႕႕ welding
ေဆာ္မဲ႕လူမၿဖစ္ေစခ်င္ဘူး သူ welding မေဆာ္တတ္ဘူး ငါမဆုိလုိဘူး သူတတ္တယ္
ဒါေပမဲ႕ အေႀကာင္းအမ်ိိဳးမွိဳးနဲ႕သူဆုိက္ကားနင္ေေနရတယ္ ေမာင္ ဆုိရင္
ေတာ႔အဲသည္ ဆုိကက္ားဆရာကုိ ေခၚခ်င္ေခၚမယ္ ဘာၿဖစ္လုိ႕လဲ ဆုိေတာ႕ေမာင္တုိ႕႕
အင္ဂ်င္နီယာကို. အဲသည္ေတာ႕အဲသည္ welding ဆရာကုိ ညြန္ႀကားနုိင္မယ္
ဘာလုပ္ဘာလုပ္. ဆုိက္ကား welding ဆရာက ဘာေၿပာသလဲ ဆုိတာ႔ႀကိဳက္တဲ႕ေနရာသာ
ေၿပာပါ. သူ တို႕ေပးပါမယ္ႀကည္႕ေပးပါတဲ႕ ၿပသာနာက ငါ က ဆရာဝန္ေလ.
ဘယ္နားwelding ေဆာ္ရမလဲ တုိ႕ရမလဲ ငါမသိလုိ႕သူ႕ကိုေခၚတာ သူက
လုိအပ္တဲ႕ေနရာလုပ္သြားရမွာ. ငါါကညြန္ၿပဘုိ႕ဆုိတာ မၿဖစ္နုိင္ဘူးသူကလဲ
အလုပ္လုိခ်င္လုိ႕ၿဖစ္မယ္ အလုပ္ရွိမွ ပိုက္ဆံရွိမွာကိုး .
ပိုက္ဆံလုိခ်င္ေတာ႔ရုိက်ိဳးတာေပါ႔.

ငါေၿပာခ်င္တဲ႕ message က ငါဆရာဝန ္ဆရာဝန္ ဆုိရင္ ေဆးခန္းရွိရမယ္
ေဆးရံုရွိရမယ္ ဘာမွ မရွိေတာင္ အခ်ိန္ပိုင္းထုိင္ေနတာေလးရွိရမယ္
ငါေသေငွးဘဲ ဆုိၿပီၚထုိင္ေနရင္ ငါဆရာဝန္မဟုတ္ဘူး ။ဟုိတစ္ေလာက္ က
ငါ႔အမ်ိဳးေခြးကိုက္ခံရတယ္ အမ်ွဳကိ္သြားပ္စတာ ေခြးက ဟပ္လုကိ္တာ
ေသးေသးေလးပါ. ဒါေပမဲ႕ ငါတုိ႕စိတ္ပူတယ္ ေခြးရူးကာကြယ္ေဆးထုိးခ်င္တယ္။
ခက္တာက ငါစကာပူ မေလးရွားမွာေခြးရွားတယ္ ငါေဆးရုမွာလုပ္တယ္
ဖ်ားနာေဆာင္မွာလုပ္တယ္ ဖ်ားနာေဆာင္ကို ေခြးကုိက္တာ မလာဘူး ဘာေဆးထုိးရမလငါ
ေယာင္ေတာင္ေတာင္ၿဖစ္တယ္ ငါ႕သူငယ္ခ်င္း ေဆးခန္းလုိက္သြားတံုးက
သူေခြးရူးကာကြယ္ေဆးထုိးတာ ငါၿမင္တယ္ ဘာေဆးနဲ႕ဘယ္က ဝယ္တယ္ ဘယ္လုိသိမ္းတယ္
ဘယ္လုိထုိးရမလဲ ဆုိတာ အညြန္းဂုိက္လုိင္းပါတယ္ ဒါေပမဲ႕ ေလာေလာ ဆယ္ငါ႕ဆီမွာ
အရက္ပ်ံေတာင္မရွိဘူး ငါဘာလုပ္လဲ ငါအမ်ိဳးလဲ ဆရာဝန္ဘဲ သူလဲ ေဆးမကုဘူး
ငါတုိ႕ ငါ႕အမ်ိဳးကုိ ေဆးခန္းလုိက္ပို႕လုိက္ႀကတယ္
ေခြးရူးကာကြယ္ေဆးထုိးေပးလုိက္တယ ္ငါဆုိလုိခ်င္တာက in hand ၿဖစ္ေနရမယ္
ကုိယ္လုပ္တဲ႕ဘာသာရပ္မွာကိုယ္႕ဘာသာ ကိုယ္ပိုင္နုိင္ရမယ္. ပစၥည္းပစယာ
ရွိရမယ္ ဆုိက္ကားနငး္ရင္ welding လုိက္ေဆာ္တဲ႕ ဆရာကို ငါ
အယံုအႀကည္မရွိသလုိ ငါ႕ကို ငါ႕လူနာေတြ က အယံုအႀကည္မရွိၿဖစ္မွာ
စိုးရိမ္တယ္။ လူနာက ဆရာ ဟုိနားေဆးထည္႕ေပးဦး ဒီနားမွာ
တစ္ခ်က္လုိ႕လွန္ၿပစရာမလုိဘူး ငါ တုိ႕ ဆရာဝန္ကုိယ္တုိင္က လူနာကို
လွန္ေလာွၿပီးလုိအပ္တဲ႕ေနရာ ေဆးထည္႕ေပးနုိင္ရမယ္ ဂေဟေဆာ္သလုိ ငါက ဟုိနားၿပ
ဒီနားၿပ တာကို ဂေဟေဆာ္တာ မလု္ခ်င္ဘူး သူကုိယ္တုိင္က
ရွာေဖြၿပီးလုိအပ္တာေတြ ေဆာ္သြားနုိင္ရမယ္။

ေၿပာခ်င္တာကေတာ႕ငါ႕အလုပ္ငါလုပ္ရမယ္ ဒါေပမဲ႕ ေမာင္႕ကုိ
တစ္ေန႕လံးုခြဲမထားနုိင္ဘူး ဘာလုပ္ရမလဲဟင္.တစ္ေန႕လံုးေဆးရံဳ
ညေဆးခန္းဆုိရင္ ေမာင္နဲ႕ငါ ေဝးသြားမွာေပါ႕.။ ခက္တယ္ေမာင္။

8 comments:

Anonymous said...

Like ..

Anonymous said...

Like ..

Anonymous said...

အရင္းရွင္စနစ္ ဆိုတဲ့စကားလံုးေလး အေတာ္သေဘာက်သြားတယ္။
ခင္အလုပ္ေတြစရွုတ္ေနၿပီထင္ပါ့။

စုခ်စ္ said...

I like this post v much...
:)

ၿပံဳးပန္း said...

ေန႕တြက္နဲ႕ မေပးပဲ၊
တာ၀န္ယူႏိုင္တဲ့ ကန္ထရုိက္တာဆိုရင္
အဲဒီေလာက္ မေမာရဘူး အမ၊
ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္ေတာ့ အေတာ္ၾကာတယ္၊ စိတ္ရွည္ရတယ္။
ဒီစာအေရးအသားေလးက စတိုင္လ္တမ်ိဳး အမ၊
ဖတ္လို႕ေကာင္းတယ္၊ ေနာက္ဆံုးပိုင္းေလး အရမ္းေကာင္းတယ္၊
ခက္တယ္ အမ။

Anonymous said...

ဘယ္သူ.ကိုပဲခိုင္းခိုင္းအမ်ိဳးသမီးဆို၇င္လုပ္ငန္းမကၽြမ္း၇င္မကၽြမ္းသလိုေစတနာနဲ.ေကာင္းေကာင္းလုပ္ေပးတဲ.သူ
အ၇မ္းရွားသြားၿပီညီမေ၇။အမေတာ.စင္ကာပူကၿပန္ေ၇ာက္ၿပီး၃ႏွစ္အတြင္းတိုက္ခန္းကိုခနခနၿပင္၇တဲ.အေတြ.အၾကဳံအ၇ေပါ.။တန္၇ာတန္ေၾကးေပး၇ေပမဲ.ေလ။

Amber said...

ma ma, your post is so interesting and lively. I understand professional doc job in myanmar. Have to work day and night. Their working pattern is not so good. Very tiring and is very hard for married people.

Amber said...

ma ma, your post is so interesting and lively. I understand professional doc job in myanmar. Have to work day and night. Their working pattern is not so good. Very tiring and is very hard for married people.