Monday, November 24, 2014

24 th nov

အ္မ္မွာ good ခ်က္ျကီးေရာက္ေနတယ္ သူ့ထက္ေေတာ္ နာ္တဲ့လူရွိေပမဲ့ တစ္ျခားေပးထားရလို့ good ကဘဲ cook ်ေနတယ္ စိတ္်က္စရေကာ္းါတယ္ ပက္ဆၤ ငၤုးေသာ္းဘိုးဝယ္ေပး ငါးေသာင္းဘိူး ဝယ္ေပးေနတာ ဒါေပမဲ့ အျပင္မွာ ဝယ္စားေနရတဲ့ အျဖစ္ ေရာက္ေရာ 

မန့္ဟင္းခါးတဲ့ ပြနိ္ဆီျပန္ ဟင္ညခ်ိုနဲ့တူလိက္တာ ဟင္းခို ် ု နဲ့တူလိုက္တာ ပဲေျကာ္ကို တစ္ပန္ကန္လံုူအျပည့္ထည့္ေပးတယ္ ဒီေလာက္ခာတူးလန္ မုန့္ဟသင္းခါးငါ့တစ္သက္နဲ့တစ္ကို မစားဘူးဘူး 

ဟိုန့က မွစ္ခ်ဥ္ေပးျပီး ျက္သားနဲ့မ်ွစါ္ခ်ဥ္ ခ်ငက္ခိုင္းထားတယ္ ခ်က္ဖစ္ းဆို ေတာ့ ခ်က္ျပီးျပီတဲ့ ဟင္ မာင့္ကို ေက်ြ်း လိုက္သလားဆို ေတာ့ မ်က်ြ်းဘူးတဲ့ ဟင္ ဟင္ ဘာဖစ္လို့ လဲ ဆိျ်တာ့ ေမးေတာ့ အန္တီ ခ်က္ခိုင္းတာေလ အန္တီ မွ မစားဘဲတဲ့ ဒုတ္ခ အန္တီ ခ်က္ခို္င္းတာ ေမာင့္ဘို့ကံြဲ့ အန္တီဘို့ မဟုတ္ ဘူး အဲသည္ ေတာ့ အန္တီလဲ မစား ေမာင္လဲ မစားရ ဘယသူစားစား သူတို့စားေပါ့ကြယ္ က်န္းမာ ခ်မ္းသာျကပါေစ 

ဒီ အာလူး ဘူးေတြက ဘာေတြတံုး အာလူမဟုတ္္ဘူးအန္တီ မွစ္ခ်ဥ္နဲ့ျကက္သာူ ေျသာ္ ်ျသာ္ ဒါေတြကေရာ ဒါက ျက္သာအန္တီ မွွစ္ခ်ဥ္မစားခ်င္တဲ့သူအတြက္ျက္သားဆီျပန္ေအးပါကြယ္ ေအးပါ ဒါနဲ့ ေမာင့္ကို ပု ဇႏ္ေျကာ္ ေက်ြးျပီးျပီလား ေျကာ္ ျပီးပီ အန္တီ မေန့က နဲနဲဘဲက်န္ေတာ့ တယ္ ျပစမ္းပါဦးနဲနဲ ငါလဲ စားခ်င္တယ္ီ မွာအန္တီ  ဘု ရား ဘုရား အဲ ဒါ နဲနဲ မ်ခါ္ ဘူး မ်ား မ်ားလို့ ေခါ္တယ္ကြဲ့ ေမာင့္ကို ေ်ြး ဖစ္လား ညက အိမ္မွာ မစားဘူးအန္တီ ဒါဆို ဘယ္ သူစားတာ တံုး က်န္းမာခ်မ္းသာ စားးနိုင္ပါေစကြယ္ ေအးေအး
--- 
ေနာက္တစ္ခန္း အျပင္သြားျပန္လာ
-------
 ေအး မိစၤ သမီး ထမင္းူခူး ကြယ္ ဟုတ္ကဲ့ အန္တီ ငါ့ အန္တီေခါ္တ မုန္းလိုက္တာ 
ရပါျပီအန္တီ စား လို့ရျပီ စိမ္းစိမ္စိုစို လဲ မပါပါလာကြယ္ ေရေပ်ာ္စ်း တစ္ခု လံုး ငါ ဝယ္ေပးထားတာ တို့ စ ရာလး ရွာခဲ့ပါကြယ္ ကိုယ့္ ထာ သာ ေကာင္း ယူ ရ 

မီးဖို  ေပါ္က ဘာ တံုး ခ်ဥ္ေပါင္နဲ့ မ်ဓ္ အန္တီ ေခါ္ ျပန္ျပီလား အန္တီ ဘိင္းဒါမ စိတ္ထဲ က ျငူူ စူ  ဘာလို့ ထမင္းပြဲ မခ်ေပးတာတံုး ေမာင္ ကစားေနျပီ ်တိျကိတ္နဲ့ မီးဖို ထဲ
 သိတ္ မဆူ ေသးလို ့အန္တီ  ဘု ရား ဘုရား အဲ ဒါ ဆူ ျပီ ေခါ္ သကြဲ့ ငါတို့ မေက်ြ်း ဘယ္ သူ့ ေ်ြက်ြးမွာလဲကြယ္ ေျပာလဲ ေျပာ ထည့္ လံဲထည့္ ေစာ စာ ကမီးပ်က္သြလို့ အန္တီ 
ငါ လဲ မစားနိုင္ ေမာင္ လဲ မစားနိုင္ ျကက္ ေျကာ္ သြား စား ျကပါစို့ ေမာင္ ရယ္

No comments: