Sunday, November 2, 2014

A

မုန့္ဟင္းခါးနွစ္ေထာင္
ဟင္းခ်က္တာမားလို့ဆူခဲ့ မျကည့္နိုက္ေတာ့လို့ ဆက္မျက္ည့္ျကိုက္သလိုသာာခက္ ကုန္ရင္ေျပာ ဒါဘဲ ေယာက္က်ားကိုမခ်က္ေက်ြတဲ့ငါ 
ေမာင္စိတ္မဆိူးပါနဲ့ 
Off day မွာ CME သြာ း မတင္ခ်င္ပါ 
သၚပားေရူတကသိုသ္စည္ကားေ၌ြရုထင္ ဒါ္ပံျုေတြရုိပ္က် ဖဘ ေါ္တင္ျကမာေပါ့ တစ္လ ကိ တယ္လီဖံုးဘ ်စိေသာင္းဲ ကျန္တဲ့ေမာင တယ္လီေနာ္လိုမယ္ထင္ စက္ရုပ္အသည္းနွလဳးလို့ ငက စြပ္စြဲေတည ့မာင္သားပါတယ္ ေမာင္ကျမိုသိပ္လြန္းတယ္ 
မာတင္နဲ့ ဓမာရဳ့လမ္း တိုက္ရဳက္ လမ္းျပည္လမ္း ဟိုဘက္ကနျမိုးထဲကေနတိုက္ရဳိ္သူးခ်ို့မရေတာ့ဘူး တံုးေတြခ်ထားတယ္ 
ကားျကပ္လိုက္တာ ဓမာရုံလမ္း မာတင္ကေန ထြက္ရတယ္ ေမာင္ဟာငါ့ို မ်က္ေစ့ေအာကက ်အ်ာက္ခံခ်္တာဟုတ္ဘူး ငါကလဲလစ္လစ္သလို ေလ်ွာက္ေလ်ွာက္လဘ္တယ္ မီတာ ခ ဖ္တဲ့ ေကာင္ေလးလဲဖံုဲ့ ဘဲ အခု ငါ ေလ ရဲ ရဲ ျကီးအန္တိလို့ သံုးေနပါျပီ စသိတ္ဆိုးတဲ့ရန္ ကုန္ နိုင္ငံျခားမီာနမည္ဘဲ ေခါ္ျကတာ 
Bank card စာအုပ္သြားလပ္ေတာ့ daw ခဥမ ဲ့ နာူေထာင္ရတာ ေထာ့္လိုက္တာ ဲ့ dr တပ္ခိုင္းလိုက္တယ္ dr ခဥမဆိုေတာ့ခံသာတယ္ ပ္စရာေဒါ္တာေလးရွိေပလို့ ဒျ္တို့လုပ္ပံုနဲ့ ရဲရဲျီး အစ္မ ေခါ္ျကစမ္းပါ ဘယ္ေလာက္ျကီးျပၚစိတ္မဆိုးဘူး အခ်စ္ပိျမယ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရာေတြေအာင္ျမင္မငကြဲ့

ကက္္ဆက္သြားျပင္တယ္ အခြန္လြတ္ေစ်း 
အေခြညပ္တာ 
စစက္အးၚျဖုတ္ျပီးံုသုတ္ျပနိတပေပး တစ္်ာင္းသြ့ံုးောက္ 
ဟင္ င္းခဲ ကာင္း်သးဘူး ေ္းမယ္ ်ခဃ အစုတ္ေြထည့္လု့ 

ရက္စ္ေတြလိုက္ုိ္တယ္ ျဖုတ္ျပတယ္ လုပ္ခ်င္လုပ္မလု္ရင္ အဲလိုခိုူတိတယ္ ခိးုတ္တယ္ ဘုရာဘုရာ  5000. + 4000 + 4000 kyats 
ေလ်ွာ့ါဥိးသးရယ ေလွာ့ို္ကါူး ကိုယ့္တူေဘးေတ  မျန္းဘိုး်မန့္ဘိုေပး 
အၤမာေလးေ္ ကိုယ့္အေဒါ္ က္ေတာ့ တယ္ထားျက့ါလား တစ္ေထာက္သက္သာရာရ 
ကက္ဆက္ဆရာျပီး ေလ်ာ့ ေလ်ွာ့နိုင္ပါဘူး အစ္ ကို ကြန္ေတာ္ အ်ားျကီးသည္းခၤထားတ္ ဘာာာ ေရာါေေရာ့ မဟုတ္ ငါ့ ထရိုက္ေနဦးမယ္ 

တယ္ီံုးက။္ G ွစ္ကဒ္  ွစ္်သာင္း CDMA. 5000 kyats 
ေကာ္ဖီ Nescafé 700 kyats ေလးဘူး 2800 kyats 

ကးကို္တိူင္ေရေဆး ထုန္သုတ္ ေပါ္လစ္ သၤုး်ထာင္ save 

3 comments:

Anonymous said...

ခင္ရဲ.ပိုစ့္အသစ္ေလးတက္လာလို့ အရမ္းေပ်ာ္သြားတယ္။
ခင္မအားေတာ့လို့ ဘေလာ့မွာ စာမေရးေတာ့ဘူးထင္ေနတာ။
ေက်းဇူးပါေနာ္။

Anonymous said...

ေပ်ာက္ေနလိုက္တာခင္။ေန.တိုင္းခင္.Bloggကို၀င္ၾကည္.တယ္။ခုposeကေကာင္းေကာင္းဖတ္လို.မ၇ဘူး။fontေၾကာင္.ထင္တယ္။

blackroze said...

အမကြန္ေရ
ရန္ကုန္ကုန္ေစ်းနႈံးကေတာ့
တကယ္ကို ေၾကာက္ခမန္းလိလိဘဲ
ပစ္ေတ့ာျပန္လာရင္ နယ္မွာဘဲေနေတာ့မယ္.
လည္စရာမရွိ ဝယ္စရာသိပ္မရွိ..
ကုန္စရာလည္းနည္းသြားမယ္..ေမွ်ာ္လင့္တာဘဲ