Thursday, April 7, 2011

ဖုိတုိ၊ ေရွာ့ပင္အန္ဖြတ္ ဘေလာ့ 2

သူမသည္ စာႀကီးေပႀကီးေရးသူမ်ားကိုအားက်ေသာ္ၿငားလည္း ေရးနိုင္ေသာ အရည္အခ်င္းမရွိပါ. ရွိေသာအရည္အခ်ငး္မ်ားကိုလည္း အသံုးမခ်လိုပါ. ဘဝကုိ ေပါ႕ပါးစြားၿဖတ္သန္းလုိ သူတစ္ဦးၿဖစ္ပါသည္။ပန္နီဆုိနစ္ ကက္ဆက္ ရီေကာဒါေလးၿဖစ္ပါသည္ လြန္ခဲ႕ေသာ နစ္ေပါင္းဆယ္နစ္ခန္႕က သူမ သည္ စလ့ံုး ၂၀၀ ဝန္းက်င္ခန္႕ၿဖင္႕ဝယ္ခဲ႕သည ္ဟုေရးေတးေတးထင္ၿမင္မိသည္. ကက္ဆက္ဖြင္႕ရသကဲ႕သုိ႕အသံဖမ္းေရြ႕လည္းရပါသည္. လုိအပ္ေသာအရာမ်ားကို သူမသည္ အသံဖမ္းေရြ႕ထပ္တလဲလဲနားေထာင္ခဲ႕ရပါသည္. ေရဒီယုိလဲရပါသည္. သူမအသံုးမလုိေတာ႕ေသာအခါ. ဦးၿမတ္ခုိင္အားေမတာလက္ေဆာင္ေပးရန္ စိတ္ကူး မိေသာ္ၿငား လည္း မေပးၿဖစ္ခဲ႕ပါ။ ထုိအခ်ိန္က ၿမတ္ခုိင္သည္ ဗ်ဳးေကာငး္တ့ံဳးၿဖစ္သည္။စလံုးတစ္ခြင္လွည္႕လည္စဥ္က ေစ်းခ်သည္ကိုၿမင္ေသာ္ေႀကာင္႕သူမဝယ္ခဲ႕ၿခင္းၿဖစ္သည္. တစ္ခါတည္းကို နစ္ခု သံုးခုဝယ္ခဲ႕သည္. လက္ေဆာင္ေပးၿခငး္မ်ားၿဖင္႕႕ ယခုအခါတစ္ခုက်န္ေနပါသည္.။ဤဓါတ္ဗူးကုိ သူအလြန္နစ္သက္ပါသည္.ၿမန္မာၿပည္တစ္ခြင္ ခရီးသြားလွ်င္သယ္သြားမည္ဟု စိတ္ကူးယဥ္ထားသည္မွာ ဆယ္နစ္ခန္႕ရွိပါသည္. ေအာ္ခ်တ္ အီစီတန္မွဝယ္ထားသည္ဟုထင္သည္ ထုိအခ်ိန္ကသူမတုိ႕ နစ္ေယာက္သည္ ေရွာ႕ပင္သြားလွ်င္ အတူသြားေလ႕ရွိပါသည္. သူစိတ္ဝင္စားေသာအရာမ်ားကို သူ ိစိတ္ဝင္စားေရြ႕သူမ ္စိတ္ဝင္စားေသာအရာမ်ားကို သူစိတ္ဝင္စားပါသည္. ဖစ္တင္ရြန္းသုိ႕ ရွာေပးေရြ႕အေပါက္ဝတြင္ေစာင္႕ကာ သင္႕၏ မသင္႕၏ ႀကည္႕ေပးေသာအခ်ိန္ကာလက ၿဖစ္ပါသည္။ပလက္စတစ္ၿဖင္႕လုပ္သည္ဟုထင္ရေသာ အေအးဗူးၿဖစ္ပါသည္. ကရန္းခ်ိတြင္ေစ်းခ်သည္မွာ အရမ္းသက္သာေသာေႀကာင္႕ သူမ နစ္ခုဝယ္ပါသည္. မသံုးၿဖစ္ပါ။ အေအးလဲမေဖ်ာ္ၿဖစ္ပါ. (တစ္သက္နင္႕ တစ္ကုိယ ္) လိမ္ေမာ္ရည္ေသာက္ခ်င္လ််င္ ဗူးလုိက္ဝယ္ေသာက္လုိက္ၿခင္းၿဖင္႕ ဘဝကုိေအးခ်မ္းေစပါသည္.ညီမဝမ္းကြဲ လာကန္ေတာ႕ထားေသာ ဖိလစ္ေပါင္မုန္႕မီးကင္စက္ၿဖစ္ပါသည္ သူမသည ္ေပါင္မု႕န္စားနုိင္သူ တစ္ဦးၿဖစ္ၿပီး မီးကင္စားရသည္ကုိ နစ္သက္သူၿဖစ္ပါသည္။ ယုိသုတ္ေလ႕မရွိပါ. ယခင္က ေထာပတ္ သုတ္ေသာ္လည္းယခု ေကာ္လက္စေရာတက္မည္ဆုိးၿပီး ရံဖန္ရံခါသာစားပါသည္. သူမတြင္သံုးလက္စက မပ်က္ေသးရာ ယခုစက္ကုိ မသံုးရေသးပါ. ။

သူမတို႕အိမ္တြင္ပစည္းမ်ားမ်ားစားစားမရွိပါ. ဤသည္မွာ ရွိသမ််ွ ရွာေဖြ ထုတ္ လာၿခင္းၿဖစ္သည္.။ ပံုမ်ားေစာငး္ေနရၿခငး္မွာ ရိုက္သူအရိပ္ပါမည္စုိး ေသာေႀကာင္႕ ေဘးတုိက္ရိုက္ရၿခငး္ၿဖစ္သည္. ။ေႀကာင္မ်ားကုိ မိမိ မခ်စ္သလုိသူတုိ႕ကလည္းမုန္းသည္ထင္၏.ႀကည္႕ပံုက ကုိအမုန္းပါသည္ဟုထင္ရသည္။ ေႀကာင္ခ်စ္သူကုိေတာ႕မိမိခ်စ္ပါသည္.။

သရက္သီးမ်ားသီးၿပီ။
ဖိနပ္တစ္ရံသာစီးေလ႕ ရွိေသာသူမေတြင္ဖိနပ္မ်ားမ်ားစြာရွိသည္မွာ အံႀသစရာ ေကာငး္လွသည္. ထုိေန႕က စိတ္ထိန္းထားသည္႕အထဲမွာ တစ္ရံဝယ္လာပါသည္. စီးမည္ဟုေတာ႕ စိတ္ကူးသည္။


ယခုတစ္ေလာသူမသည္ အရည္ေသာက္မ်ားကိုသာ အစားမ်ားေနသည္. ။ သိတ္ေတာ႕ မေကာငး္လွ. မေကာငး္ေသာ္ၿငားလည္း စားစရာရွိသည္. ဝယ္စားနုိင္သည္မွာ ဝမ္းသာစရာမေကာငး္လွေပေလာ။သူမတစ္ေယာက္ထည္းစားေနရာသို႕ ဝင္ေရာက္ေရြ႕ အေဖာ္လုပ္ကာ စားသြားသူ၏ စားၿပီးေသာအခါ သိမ္းဆည္းသြားပံုၿဖစ္သည္. ။ အတုယူစရာပါေပ။မ်က္မွန္နစ္လက္ၿဖစ္ပါသည္. ။ ဖတ္ေနရင္းမ်က္မွန္ေပ်ာက္. က်ိဳးမည္ကုိစိုးေသာေႀကာင္႕ မ်က္မွန္ သံုးလက္ရွိသည္႕အၿပင္ နစ္က်ပ္တန္မ်က္မွန္မ်ားကို သူမသည္ ေဆာင္ထားေလ႕ရွိပါသည္။ယမန္္ေန႕က စားေသာ ရွမ္းထမငး္ခ်ဥ္ၿဖစ္ပါသည္.မခ်ဥ္ဘဲနင္႕ဘာလုိ႕ခ်ဥ္ထည္႕ေခၚသလဲသူမမသိပါ. မုန္ညင္းခ်ဥ္ ကေတာ႕ခ်ဥ္ပါသည္ အၿခားဆုိင္မ်ားိကု သူမသည္ နစ္သက္သကဲ႕သုိ႕ ထုိဆုိင္ကုိလည္း သူမ နစ္သက္ပါသည္.။ ဆက္ဆံေရး ေက်နပ္ပါသည္။ မိသားစုဝိုငး္ဆန္ပါသည္။စီတီေဟာမွာ ပန္းကိုရိုက္ထားၿခငး္ၿဖစ္ပါသည္။ သံုးစက္ကုိသတိရပါသည္. .။စီတီေဟာမွာ ကင္မရာထုတ္တာ ၿမင္ရင္ အဲဒါ ဆရာလားဆုိၿပီးလက္လာဆြဲမည္႕သံုးစက္ကုိလြမ္းမိပါသည္. ၿမင္ရင္မွတ္မိပါေတာ႕မလား။ ေမ႕သြားၿ႔ပီထင္ပါသည္။စိတ္ညစ္ေသာေႀကာင္႕စိတ္ေၿပလက္ေပ်ာက္ တစ္ေယာက္ထဲစားေသာပီဇာၿဖစ္ပါသည္. Set လုိုက္စားလွ်င္ တစ္က်ပ္ဘဲပိုေပးရမည္. ဆြပ္ရမည္ဆုိေသာေႀကာင္႕ ထည္႕ေသာက္ေသာ္ၿငားလည္း . ဖရဲသီးေဖ်ာ္ရည္ကုိသာ ပိုနစ္သက္ပါသည္။


30 comments:

Mon Petit Avatar said...

"လိမ္ေမာ္ရည္ေသာက္ခ်င္လ််င္ ဗူးလုိက္ဝယ္ေသာက္လုိက္ၿခင္းၿဖင္႕ ဘဝကုိေအးခ်မ္းေစပါသည္" That's the whole truth, nothing but the truth, Ma Ma!!!

Mon Petit Avatar said...

"ထုိဆုိင္ကုိလည္း သူမ နစ္သက္ပါသည္.။ ဆက္ဆံေရး ေက်နပ္ပါသည္။ မိသားစုဝိုငး္ဆန္ပါသည္။ "May I know the shop name MaMaKOM so that I can enjoy Shan food while I am in Sg?

ကိုေဇာ္ said...

မသံုးျဖစ္ဘဲ ဝယ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားအား လက္ေဆာင္ ေပးမည္ ဆိုပါက ပက္ပက္စက္စက္ ဗရမ္းဗတာ လက္ခံေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! said...

သရက္သီးစားခ်င္တယ္မမ....

ကုိေအာင္(ပ်ဴႏုိင္ငံ) said...

သူမနဲ႕ သူမ၏ ဓါတ္ပုံမ်ားကို သရဲက ေစာင့္
ၾကည့္ေနပါသည္ ...

khet myint myint said...

သို႔ Mon Petit,
ဆိုင္နာမည္မွာ လြယ္ႏိုင္း ၿဖစ္သည္...။

သို႔ ေဒၚေဒၚ,
ဤပိုစ့္ကို ရမ္းရမ္းၾကိဳက္ပါသည္ ။


ပံု
ဖစ္တင္းရြန္းေရွ႕လိုက္ပို႔၍ သင့္မသင့္ ၾကည့္ေပးဆဲသူတစ္ဦး =P

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

မခင္ဦးေမရဲ႕ ဘ၀ေနထိုင္မႈကို သေဘာက်တယ္..
ဖိနပ္ေတြကိုၾကည္႕ျခင္းအားျဖင္႔ အသက္သိပ္မၾကီးေသးဘူးလို႔ ခန္႕မွန္းမိတယ္။ ေခ်ာေခ်ာလွလွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ျဖစ္ဖို႔ ရာႏႈန္း အေတာ္မ်ားပါတယ္။

မိုးယံ said...

ေအာ္....ဓါတ္ပံုရိုက္နည္းကို မွတ္သားသြားေၾကာင္းပါ

မခ်ဥ္ပါပဲ ႏွင့္ ခ်ဥ္ ထည့္ေခၚသည္မွာ စတိုင္လ္ တစ္မ်ိဳး


ဖိနပ္အားလံုးသည္ ဘယ္တစ္ဖက္ ညာတစ္ဖက္ ခ်ည္းျဖစ္ေနသည္ကို အံ့အားသင့္မိသည္။

ပလတ္စတစ္ျဖင့္လုပ္ေသာ အေအးဗူး....ေအာ္ တိဘီ.. ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမပ်က္စီးေအာင္ ပလတ္စတစ္ေဖ်ာ္ရည္ ေသာက္သည္။

Steve Evergreen said...

မမကြန္ ပါးႏွစ္ဖက္လုံးကို နမ္းလိုက္မယ္ အာဘြား အာဘြား

အၿဖဴေရာင္နတ္သမီး said...

ဖိနပ္ေလးေတြကို အလြမ္သေဘာက်မိပါသည္..။

ေစာ(အဝါေရာင္ေျမ) said...

စကၤပူနဲ ့ ျမန္မာျပည္ ႏွစ္ရက္တစ္ခါ သုံးရက္တခါ ကူးေနတာပဲဟာ
ဖိနပ္ကုန္မွာေပါ့ ဝယ္သာဝယ္။

Anonymous said...

မမကြန္..ဒီပိုစ့္က..အရမ္းအရမ္း မိ္ိုက္ပါသည္ ...

PAUK said...

ဟို အရည္ေသာက္ေလး စားခ်င္တယ.္။
ဘာလဲ..
မီဆိုတို လား..။

Tun Tun said...

Kitten lay ga chit sayar lay. Ta nar par tal, pain pain lay :(

Anonymous said...

လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္က ဖိနပ္ အၾကြားပို႕စ္ တင္တဲ့ စိတ္ေရာဂါ ေ၀ဒနာသည္ ဘေလာ့ဂါ တစ္ေယာက္ကို သတိရမိပါရဲ့။

Mon Petit Avatar said...

Thank you Khet Myint Myint for letting me know the name of the shop, I can't wait to try those food!!!!

ေကာင္းမြန္၀င္း said...

မကြမ္ ရဲ႕
ဖြတ္ စီးရီးစ္
မိုက္တယ္။
ဖတ္ေလေကာင္းေလ။
ခင္မင္စြာျဖင္႔

ZZZ said...

လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ (၂၀)က ကက္ဆက္ ရီေကာဒါဆုိေတာ့ ၀ယ္တဲ့အခ်ိန္က မမကြန္းက အသက္ (၃၀) ၊ ႏွစ္ကုိျပန္တြက္ေတာ့ ခုခ်ိန္မွာ မမကြန္း အသက္ (၅၀)ျဖစ္ေနျပီ ...ခြိခြိ

ပစၥည္းေဟာင္းေတြကိုသိမ္းထား ၊ ေႏွာင္မွာ စင္ကာပူျပတုိက္ကုိ ပုိ.ရင္ေစ်းေကာင္းရမယ္ ၊

အေဟာင္းေတြ ေရာင္းဒယ္ .. ၀ယ္ဒယ္ ...

ပလတ္စတစ္ကုိင္းအနက္ မ်က္မွန္က ဟုိးအရင္တုန္း က ေခတ္စားခဲ့တာ ခုတစ္ဖန္ျပန္လည္ျပီး ဖက္ရွင္ ျဖစ္ေနပါျပီ

ခုတေလာ CNN က အမ်ိဳးသမီး သတင္း announcer ေတြတတ္ေနတာကုိ သတိထားမိပါရဲ့ ၊ ေတာ္ေတာ္ေလးၾကည့္လုိ.ေကာင္းတယ္ ၊ မမကြန္း အဲ့ဒီမ်က္မွန္တတ္ထားရင္ေတာ့ ကုိရီးယား မင္းသမီးနဲ.တူေနမလားလုိ.ပါ ၊ (သရုပ္ေဆာင္မင္းသမီးငယ္၊ အေမခန္းက သရုပ္ေဆာင္ မင္းသမီး ၊ အဖြားခန္းက သရုပ္ေဆာင္တဲ့ မင္းသမီးၾကီး)၊ မမကြန္းက မည့္သည့္ category မွာ ပါ၀င္မည္ကုိ မသိပါခင္ဗ်ာ

ခင္တဲ့

Z

An Asian Tour Operator said...

အေပၚက မေခ်ာ..ေခ်ာ (အစိ္မ္းေရာင္လြင္ျပင္) လို ပုံေဖာ္ သုံးသပ္တဲ့ သူေတြ ေနာက္ထပ္ မ်ားလာရင္ ဘေလာက္ဂါ ေမာ္ဒယ္ (မယ္ေတာ္) kom တေယာက္ ေပါ့ထရိတ္ ဓါတ္ပုံ တင္ခ်င္ စိတ္ေပါက္လာ ႏိုင္တယ္။

ေမာင္ေဝး said...

ေအာင္မယ္..ဒီလိုဖြတ္ပို႔စ္မ်ဳိးေတြခ်ည္းတင္ေနၿပီး “စိတ္ဆင္းရဲမည့္ ကြန္မန္႔မ်ားမေပးရ၊ ေျမႇာက္ပင့္၍သာေရးရမည္” ဆိုပါလား၊ ဟမ္း.. မမကြမ္က အေတာ့္ကိုလာသားေနာ္၊ ေစ်းမေလွ်ာ့တဲ့ အိုးရြဲ႕ႀကီးနဲ႔တူေနၿပီ၊ ဟိုလို ဘာသာစကားနဲ႔ေျပာရရင္ “ကန္မ္မသီးနိမ္းဟယ္” ဆိုတာလိုမ်ဳိးပဲ။ (မခံမရပ္ႏိုင္စြာ ရြဲ႕မန္႔သြားသည္။)
ပံု/ စေလာင္းရြဲ႕

Iora said...

ဖြတ္ဖြတ္မဖြတ္ဖြတ္..
ကုုိယ္တိုု ့ကၾကိဳက္ျပီးသား..
အိုုင္အိုုရာ..

rose of sharon said...

ဖိနပ္ေတြၾကိဳက္တယ္... သရက္ပင္ေပၚတက္ၿပီး သရက္သီးေတြခူးခ်င္တယ္...

Anonymous said...

ရွမ္းျပည္ မွာေတာ့ ထမင္းခ်ဥ္ မေခၚပါဘူး .. ထမင္းနယ္ဘဲ ေခၚပါတယ္ ..
Akira ေရေနြးတည္တဲ့ အိုးေလး အလွူခံ ပါတယ္ ..

အာလူး

ေမာင္ေလး said...

ဒါ့ပံုမ်ားကိုျကည့္၍ အံုးလြဲသြားပါသည္...၊ဤသည္မွာ အစ္မ
ကြန္၏တာဝန္ျဖစ္ပါသည္....:)))

သာမီး ဆလူး said...

ဖုိတုိ ေရွာ႕ပင္ အန္ ဖြတ္ ဘေလာ႕ ၂ ဆုိေတာ႕ ၁ ဘယ္မွာလဲ မာမီ

“ အကၡရာ ” said...

သရက္သီးပဲစားခ်င္တယ္

IDIOT-Ki said...

ဂ်ီးေဒၚ ကြန္ တို့ နာမယ္ၾကီးတာ ဒါ့ေၾကာင့္ကိုးးးး း))

Anonymous said...

xxx"ထုိအခ်ိန္ကသူမတုိ႕ နစ္ေယာက္သည္ ေရွာ႕ပင္သြားလွ်င္ အတူသြားေလ႕ရွိပါသည္. သူစိတ္ဝင္စားေသာအရာမ်ားကို သူ စိတ္ဝင္စားေရြ႕(၍)သူမ ္စိတ္ဝင္စားေသာအရာမ်ားကို သူစိတ္ဝင္စားပါသည္. ဖစ္တင္ရြန္းသုိ႕ ရွာေပးေရြ႕(၍)အေပါက္ဝတြင္ေစာင္႕ကာ သင္႕၏ မသင္႕၏ ႀကည္႕ေပးေသာအခ်ိန္ကာလက ၿဖစ္ပါသည္။"xxx
လြမ္းေမာဖြယ္ စာတန္းေလးျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ သူမအေပၚ ဤသို႔ မျပဳမူေတာ့ပါ။ အျပစ္တင္က ခံယူပါအံ့။ ဤကား ေယာကၤ်ားအမ်ားစု၏ စိတ္အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း သိေစအပ္ေပသတည္း။ ။

kma

Anonymous said...

အမဂြိစ္
ဇက္နည္းနည္း ေစာင္းသြားတယ္။
ခိုးလို႔ခုလုလည္း ျဖစ္သြားတယ္။
သေဘာတက်လည္း ၿပံဳးျဖစ္တယ္။
မွတ္သားစရာလည္း ရသြားပါတယ္။
ရွဲ႕ ရွဲ႕ နီ က်ဲ႕က်ဲ႕

(ပ်င္းတတ္ေသာ္လည္း ပ်င္းရမွာ အားငယ္သူ)

Garciawuvq said...

ေအာင္မယ္..ဒီလိုဖြတ္ပို႔စ္မ်ဳိးေတြခ်ည္းတင္ေနၿပီး “စိတ္ဆင္းရဲမည့္ ကြန္မန္႔မ်ားမေပးရ၊ ေျမႇာက္ပင့္၍သာေရးရမည္” ဆိုပါလား၊ ဟမ္း.. မမကြမ္က အေတာ့္ကိုလာသားေနာ္၊ ေစ်းမေလွ်ာ့တဲ့ အိုးရြဲ႕ႀကီးနဲ႔တူေနၿပီ၊ ဟိုလို ဘာသာစကားနဲ႔ေျပာရရင္ “ကန္မ္မသီးနိမ္းဟယ္” ဆိုတာလိုမ်ဳိးပဲ။ (မခံမရပ္ႏိုင္စြာ ရြဲ႕မန္႔သြားသည္။) ပံု/ စေလာင္းရြဲ႕