Thursday, March 8, 2012

ပဲခူး ( 8)ပဲခူးသူမဟုတ္ေသာေႀကာင္႕ေသာ္လည္းေကာင္းမမွတ္မိ႕ေမ႕တတ္ေသာ သူသည္ ဆုိင္ကယ္ကယ္ရီဆရာက ရြတ္ၿပေသာဘုရားနာမည္မ်ားကုိႀကိဳးစားပမ္းစားမွတ္ေသာ္လည္းေမ႕သြားေလသည္. မေသခ်ာေသာေႀကာင္႕ဘယ္ဘုရားပါဟု မေၿပာနိုင္ေခ်။


မွတ္မိသေလာက္မွာ ပဲခူးတြႈင္ စိန္သာေလ်ာင္း ။ေရြသာေလ်ာင္း။ ၿမသာေလ်ာင္း ဆုိေ၇ြ႕ရွိေလသည္။ ေရြသာေလ်ာင္းမွာ လူသိပိုမ်ားသည္ထင္သည္။ ယခုမွာ စိန္သာေလ်ာင္းထင္သည္ . ထင္သညမ်ားကုိ ေၿပာရသည္မွာမေကာငး္ေခ်။


ယခင္က ဘုရားမွ အမုိးမရွိဟုဆုိသည္ .ယခုေသာ္အမိုးနင္႕ၿဖစ္၏။ ဇတ္လမ္းမ်ားမွာ ပဲခူးသူ ဟံသာဝတီသူသာေရးလ်င္ ပိုေကာငး္မည္. ခဥမသည္ မေရးသင္႕ေခ်။ၿပီးေသာ္ဟၤသာ ကုန္းေရာက္သည္။ ဒါလည္း ဆုိင္းဘုတ္ႀကည္႕ၿပီးေၿပာခ်ငး္ၿဖစ္သည္။


ညတိုငး္ မုိးခ်ဳပ္ေရြ႕ ေန႕တိုငး္အလုပ္မ်ားေလသည္။ ရင္ထဲရွိတာေတြ ေရးလွ်င္ ေရးမကုန္ေခ်. မအားပါဘူးဟု လာေၿပာနုိင္သူမ်ားသည္ အားသည္ဟုၿမင္ေလသည္။ မအားလ်င္ မလာနုိင္ေတာ႕ေခ်။ စိတ္ကူးေပါက္ရာေရးလ်င္လည္းရိုက္ေပါက္ၿဖစ္ေလမည္။ ႀကာေသာ္မိတ္ပ်က္ေခ်သည္။


အြန္လုိင္းတြင္ သူငယ္ခ်ငး္ကုိေတြ႕ရာဘာလုပ္ေနလဲဟုေမးမိရာ စာေမးပြဲေၿဖရန္ စာဖတ္ေနသည္ ဆုိသည္ ။ခဥမဘာလုပ္ေနသနည္း ဖဘဖတ္ေရြ႕ဘေလာ႕ေရးေနေလသည္။ ယခုအခါ ေခါငး္သိတ္မေကာငး္ေခ်. စာေတာင္သိတ္မဖတ္နုိင္ မဖတ္နုိင္ဆုိ မဖတ္နုိင္သလာက္ၿဖစ္သည္. ၿမင္လ်င္ ၿမင္သည္သာၿဖစ္သည္. ခ်စ္စရာေကာာင္းေအာင္႔ီပီယဝါစာေၿပာရလွ်င္ အားလွ်င္အားသလုိလာဖတ္ပမည္ဟုၿဖစ္သည္။ မဖတ္လဲဘာၿဖစ္သတံုဒဒေနေပါ႕ေအ ဟုဆုိလ််င္လည္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးေနမည္ၿဖစ္သည္။

ယခုတစေလာ ေက်ာင္းေနဘက္ သူငယ္ခ်ငး္မ်ားထံသဳိ႕နဲနဲစိတ္ပါေနေလသည္. ခဥမ မွ လြဲေရြ႕အားလံုးသည္ ၿဖစ္ထြန္းႀကေလသည္. ။ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲအတြက္ ရန္ကုန္ၿပန္သူမ်ားရွိႀကသည္. ခဥမၿပန္မည္ေလာ မထင္ေခ်။ မခ်စ္သေလာ .ခ်စ္ပါသည္ ေက်ာင္းေနဘက္မ်ားိကုိ မခ်စ္ဘဲေနမည္ေလာ။

စိတ္ထဲတြႈင္ေန႕တုိင္းစာဖတ္သ္. စာအုပ္ကိုင္ေလသည္ သြာေးလရာစာအုပ္ပါေရြ႕ ေရာက္ေလရာ ဖဘ ဖတ္ေလသည္။ ဖဘဖတ္ေနသည္ကို လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္တစ္ေယာက္က ၿမင္ရာ add မည္ဆုိေသာ္ေႀကာ္႕ေတာင္းပန္ရသည္. အက္ေရြ႕မၿဖစ္ေခ်.။ လက္ခံေရြ႕မၿဖစ္ေခ်.။ လက္မခံမၿဖစ္ေ၇ြ႕ အတင္းလက္ခံထားရေသာ သူအနည္းငယ္အခ်ိဳ႕ရွီသည္။ တယ္ active ၿဖစ္ပါလားဆုိေသာ ္မ်က္နာမထားတတ္ေခ်. ကိုက္ုဒီဘီ တို႕ကဲ႕သုိ႕ ဖဘ တစ္မ်က္နာထည္းရွိသည္မဟုတ္ဘဲ မ်က္နာမ်ားေသာ ခဥမသည္.ဟုိဘက္ဒီဘက္ မအားရေခ်။ တုိးတက္ႀကီးပြားေခ်ဦးမည္။
ေမာင္ကေတာ႕ဘာမွ်မေေၿပာ. မင္းလုပ္တာ မငး္ရမွာဘဲဟုသာ တစ္ခြန္းဆုိေလသည္ . မင္းစာဖတ္ရင္ စာရၿပီးဖဘ ဘဘေလာ႕ေတြ ဖတ္ရင္ ဖဘ ဘေလာ႕ေတြ ရမွာေပါ႕ကြာဟုဆုိေလသည္။ ယခုအခ်ိန္ ႀကီးပြား (ထင္ေနမိ) သည္မွာ ယခင္ ငါးနစ္ က လုပ္ထားေသာအက်ိဳးၿဖစ္ၿပီး ယခု ငါးနစိဘေလာ႕ဖတ္ ဖဘ ဖတ္လ်င္ေတာ႕ေနာက္ငါးနစ္တြႈင္ေနာက္က်န္ေရြ႕ေနေခ်ၿပီ။


မုိးသည္ သည္းထန္စြာရြာေနသည္ ယခု. သည္းေသာမိုးနင္႕အတူမအိပ္နုိင္ေသာသူသည္ သူၿဖစ္သည္။ စာဖတ္စာေရးသည္ကို ဝါသနာပါသည္ေလာ . အသိအမွတ္ၿပဳသည္ကိုခံခ်င္သည္ေလာ ဘာေၿကာင္႕ ဘေလာ႕ေရးေနသလဲ intention က ဘာလဲဟုေမးသူကုိ အေၿဖမရွိ.ေယာက္်ားေလးေရးေသာဘေလာ႕မ်ားကို ဘာေႀကာင္႕အဖတ္မ်ားသည္ ဆုိလ်င္လည္းဘာေၿဖရမွန္းမသိ.အေတာ္ေတာ႕မ်ာက္နာပူစရာေကာငး္ေလသည္. ။


ဒါတ္ပံုမ်ားမွ ပရုိသမားမ်ားကို အားနာလွသည္။ သူသည္ ဓါတ္ပံုရိုက္ၿခင္းကု ိဝါသနာပါေသာ္လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္မွာမတူ။ ပရုိသမားမ်ားမွာပံုကို အဓိက ထားေရြ႕သူသည္ object ကုိအဓိက ထားေလသည္. ပရဳိၿဖစ္သည္ထက္. (ပရုိလဲမၿဖစ္) ပံုေလးမ်ားကိုႀကည္႕ေရြ႕မွ်ေဝခ်င္ေသာစိတ္. ၿပန္ႀကည္႕ၿပီး ပီတိၿဖစ္ေသာစိတ္.ၿဖစ္သည္။


တစ္ေန႕လုပ္ငနး္ခြင္တြင္ အလုပ္မဝင္ခင္ ဘုရားရွိခုိးိေနေသာ ဗုဒဘာသာ ၿမန္မာသူငယ္ခ်င္းကို ႀကည္႕ေ၇ြ႕အံႀသသလုိၿဖစ္သြားသည္ ငါဘုရားမရွီခုိငး္တာဘယ္ေလာက္မ်ားႀကာသြားပါလိမ္႕စဥၤးစာေသာ ရန္ကုန္က ၿပန္လာကတည္းကၿဖစ္သည္ ဘုရားဖူးထြက္ခုိက္ ရွိခုိးခဲ႕ၿပီၚယခုအခါ ဘုရားပန္းသာ မွန္မွန္ေရလဲသည္ ထုိအခ်ိန္တြင္ လက္အုပ္ခ်ီသည္ ဦးသုံးႀကီမ္ပင္မခ်။။


ဘေလာ႕စြဲသည္မွာ ဖြတ္တတ္သည္႕အတုိင္းပင္.ဟုဆုိေသာ ရင္႕သည္းရာက်မည္ ဒါမစြဲလည်း္က်န္တာ တစ္ခုခုစြဲဦးမည္သာၿဖစ္သည္ မလုပ္ခ်င္ရင္ အေႀကာငး္ရွာေသာသူအတြက္ အေႀကာင္းမ်ားသည္ အၿမဲတမ္းရွီသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ BALANCE ၿဖစ္ေသလည္း မ BALANCE နိုင္ေသာသူအတြက္ကား ဖြတ္ေပတည္း ။ စာေရးစာဖတ္ကလည္းဝါသနာပါလွသည္ စာၿမင္လ်င္ (ေက်ာငး္စာမွ လဲြေရြ)မေနနုိင္ေအာင္ဖတ္ေလရာ အခ်ိန္မေလာက္.အိပ္ခ်ိန္မွ လုဖတ္ရသည္။

မက္ေဆ႕မ်ားမွာမ်ားလြန္းေသာေႀကာင္႕ရံဖန္ရံခါလြတ္သည္ ဖဘတြင္ TAG သည္မွာ မ်ားေသာေႀကာင္႕ ဒလစပ္ဝင္သည္။ Notification လည္းမေအာ႕္ဖ္ ရက္. အားလွ်င္ဖတ္ခ်င္ေသာေႀကာင္ၿဖစ္သည္. သို႕ၿဖစ္ရာ အီးေမအခ်ိဳ႕ chat တစ္ခ်ိဳ႕လြတ္ေလသည္. သင္ chat လ်င္ၿပန္ မ chat ေသာ ခဥမသည္ မုန္းစရာေကာငး္လွသည္. ႀကီးက်ယ္သည္ဟုထင္ၿမင္ကာအၿမင္ကပ္ေလမည္.

အလုပ္လုပ္ေနခ်ိန္တြင္ viber မွ ေခၚေသာ call . talktone မွ message.မ်ားေလရာ ဗ်ာၿမားရသည္။ အားလွ်င္ေတာ႕လည္႕ေၿဖေရြ႕ square မ်ားကို မူ အေသဝလနံစ. ထားလုိက္ရေလသည္.။ တယ္လီဖံူူးသံုးလံုး၏ မက္ေဆ႕မ်ားကိုိလည္း manage မလုပ္တတ္ေတာ႕ေခ်။


လိုရင္းမွာ ယခုညတြင္ ဦးသံုးႀကီမ္ခ်ေရြ႕ ဘုရားရွိခုိးဆိုကာ ေက်ာငး္စာကုိ နာရီဝက္ဖတ္မည္ဟု သံဓိတ္ငွန္ၿပဳပါသည္။ အေရးႀကီးေသာမက္ေဆ႕မ်ားကိုလည္းၿပန္ရန္ကုိယ္႕ဘာသာကိုသတိေပး၏။ တစ္ဖက္သားစိတ္ခ်မ္းသာရန္လုိအပ္သည္. ညအိပ္ခါႏးတြင္လည္းဘိုက္ဆာသည္။

ေနာက္ဆံုးအပိုဒ္ကုိ ဖဘတြင္ရွဳပါ။

12 comments:

Anonymous said...

ဟင္း....

သူ႕အထြာနဲ႔ သူေပါ့ေလ..

(ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေျဖသိမ့္)

ဖဘမွာ ရႈရာ ဘာကို အဂရီးမွန္းမသိ ... ျပန္ဖို႔ပဲျဖစ္မည္ထင္သည္။

စင္ထံု

ေမၿမိဳ႕မိုး said...

ဖဘတြင္သြားၾကည့္ေသာ္လည္းမေတ႔ြေခ်..
ဘေလာ့စြဲေနသည္မွာတူညီေနေသာ္လည္း
ေလာေလာဆယ္ ပေရာ္ဖက္ဆာႏွင့္ေႏွာင္ဂ်ိန္မခ်ရေအာင္
စာက်က္ေနရသည္.။

Anonymous said...

Leave your comment

မဒမ္ကိုး said...

စိန္သာေလွ်ာင္းေတာင္အမိုးနဲ႕ျဖစ္ေနပါကေရာ ..

မီးရဲေနတာေတြ႕တိုင္းမမကြန္ကိုစခ်င္ပါသည္

ခ်စ္တဲ႕

ဒိုးကန္

mstint said...

စိန္သာေလ်ာင္းဘုရား ေရာက္ဘူးတယ္။
ေရႊသာေလ်ာင္းနဲ႔ ျမသာေလ်ာင္း
ဘုရားေတြ ပဲခူးမွာရွိတာ တီတင့္မသိခဲ့ဘူး။
ဒီတစ္ေခါက္ေရာက္ရင္ သြားဖူးမယ္ KOM ေရ။
ၾကည္လင္ေအးျမတဲ့စိတ္ဓာတ္အၿမဲပိုင္္ဆိုင္ခြင့္ရပါေစ။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

အိမ္လြမ္းေနသည့္ ဟံသာဝတီသူ said...

ဟံသာဝတီသူသည္ မမကြန္လိုေရးခ်င္ပါေသာ္လည္း ဓာတ္ပံုမရွိျဖစ္ေလရာ မမကြန္ရိုက္လာခဲ့ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားၾကည့္၍ လြမ္းတဲ့စိတ္မ်ားကို
ေျဖေနရပါသတည္း။

Anonymous said...

ဘုရားကို ဆယ္ႏွစ္တစ္ခါေလာက္ ဦးသံုးၾကိမ္ ခ်ပါတယ္။ ေက်ာင္းစာေတာ့ တစ္ႏွစ္ကို တစ္ပါတ္ ႏွစ္ပါတ္ေလာက္ အခ်ိန္ ျပည့္ မီးကုန္ယမ္းကုန္ ဖတ္ျပီးရင္ ျပစ္ထားလိုက္တာဘဲ။

ရဲထြန္း ေဇာ္ said...

က်ႏု္ပ္သည္လည္း ဘုရားမရွစ္ခိုးသည္မွာ ႀကာပီျဖစ္ေလသည္ ၿသကာသ သည္ ၿသကာႆ မွ စ၍ မည္သည့္ေနရာ တြင္ ဆံုးသည္ကိုပင္ မသိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနပါသည္
မနက္ျဖန္ ေျဖမည့္စာကို ဒီေန႕ က်က္ေသာသူသာ ျဖစ္ပါသည္ ႀကိဳက်က္ထားပါက ေမ့တက္လြန္းေသာ သူအတြက္ အဆင္မေျပႏိုင္ပါ ... အာမင္

myitkyeenar said...

မမကြန္ကုိ စိတ္ကူးထဲ ပုံေဖၚၾကည္႔ရာ VOA ရုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္တြင္ သတင္းေၾကျငာ ေနေသာ မညိဳညိဳလြင္ႏွင္႔ ထပ္တူက်မည္ဟူလုိ။

YL said...

မဂၤလာပါ...

သီခ်င္းေတြလာ နားေထာင္ျကပါဦးခင္ဗ်ာ....

Myanmar Online Music: MyanmarOnlineMusic.Com

အားလံုးကိုဖိတ္ေခၚပါတယ္..

ေက်းဇူးပါ...

Anonymous said...

ေၾကာ္ညာကလဲ၀င္လွ၏

Anonymous said...

hello khinoomay77.blogspot.com owner found your site via search engine but it was hard to find and I see you could have more visitors because there are not so many comments yet. I have found site which offer to dramatically increase traffic to your blog http://traffic-for-your-website.com they claim they managed to get close to 4000 visitors/day using their services you could also get lot more targeted traffic from search engines as you have now. I used their services and got significantly more visitors to my site. Hope this helps :) They offer best services to increase website traffic at this website http://traffic-for-your-website.com
To your success James