Wednesday, March 21, 2012

ၿမသာေလ်ာင္း/ ေရြွသာေလ်ာင္း


စားသုတ္သုတ္. သြားသုတ္သုတ္. အိပ္သုတ္သုတ္. ခဥမသည္ဆုိင္ကယ္ဆရာနင္႕သုတ္သုတ္နင္ေလရာ. ၿမသာေလ်ာင္းဘုရားသုိ႕ဆိုင္ကယ္ဆရာသည္ လိုက္ပိုိ႕သည္. ဒါတ္ပံုရိုက္သည္မွာ ဘေလာ႕တြင္ တင္ရန္ၿဖစ္သည္ ဘုရားဖူးသည္မွာ ကိုယ္႕အတြက္ၿဖစ္သည္. ေစတနာသံုးတန္ရွိေသာခဥမပါပင္။ ယခုဝင္ေငြထဲမွ အနည္းငယ္ နုိင္သေလာက္ စိတ္ၿပတ္သေလာက္ကို လွဴရန္ဖယ္သည္။ ၁၀% ကုိကား ခဥမသည္ စိတ္မၿဖတ္နိုင္ရွာေခ်. သုိ႕ၿဖစ္ရာ သူ႕ဝင္ေငြထဲမွာ စိတ္ၿဖတ္နုိ္္္င္သေလာက္ကိုသာ ပိုက္ဆံအိတ္တစ္အိတ္ထဲသုိ႕ထည္႕ထားသည္ ထုတ္ပင္မေရေခ်. နေမ်ာမိမွာစုိးေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္. သနားစရာခဥမပင္ၿဖစ္သည္။ စိတ္ၿဖတ္နို္င္ေသာ လွဴနိုင္ေသာ သူမ်ားကို အားက်ေလသည္။


ေရြသာေလ်ာငး္ဘုရားၿဖစ္သည္. လူသိပိုမ်ားမည္ထင္သည္ ဘုရားသမိုငး္ကိုမက်ြမ္းက်င္ေသာေႀကာင္႕မေရးလုိပါ.ဘုရားဖူးခဲ႕ေႀကာင္းသာ.ေရးလုိပါသည္. ေဒသနာရဗဟုသုတလဲရေခ်သည္။
ေစာင္းတန္းကို သုတ္သုတ္ေၿပးတတ္သည္ ဓါတ္ပံဳ၇ိုက္လွ်င္ အသက္ရွဳ ကုိ withhold ထားရန္ ညြန္ႀကားသူက ညြန္ႀကားေသာ္လည္း ခဥမသည္ သုတ္ေခ်တင္ရင္း ဆြဲရိုက္သြားေလရာဝါးေလသည္.။ ဖတ္သူမ်ားသူရို႕မ်က္ေစ႕မွဴန္သည္ဟု အထင္မွားကုန္ႀကသည္.မည္သုိ႕ေသာအင္နာဂ်ီမ်ားနင္႕သြားခဲ႕သည္လဲဆုိသည္ကိုလည္းကုိယ္႕ဘာသာကုိယ္စဥၤးစားမရေခ်။ ခဥမသည္ စုိးေအာင္ဝတ္ထုမ်ားကိုသေဘာက်ခဲ႕သူၿဖစ္သည္. စုိးေအာင္ဝတ္ထုထဲတြင္ စုိးေအာင္သည္ အေႀကာငး္ကိစမရွိေလ်င္ေၿမြကဲ႕သုိ႕ေခြေနတတ္ေရြ႕ အေႀကာင္းကိစရီွလ််င္ က်ားတစ္ေကာင္၏ လ််င္ၿမန္ၿခငး္ ၿဖတ္လတ္ၿခင္းတုိ႕ၿဖင္ လဴ႔ပ္ရွားတတ္ေသာ စုိးေအာင္ကိုအားက်ေသာ ခဥမသည္.စုိးေအာင္လမ္းစဥၤလို္က္သည္.ၿပီးခဲ႕ေသာနစ္ရက္ကအနားရရာ ေၿမြကဲ႕သုိ႕ေခြသြားေသာ ခဥမသည္ လက္ပင္မေၿမွာက္နို္င္ေေတာ႕ေခ်. energy မ်ားမည္သည္ကိုေရာက္ရွိသြားသည္မ သိ. မလွဴပ္နုိင္ လဲေရြ႕သာေနေလသည္.ဘုရားေစာင္းတန္းမ်ား၏ၿမင္ကြင္းမ်ားသည္ ခပ္ဆင္ဆင္ၿဖစ္ေသာ္လည္း၇ို္းသည္မရွိ။ဘုရားဖူးရေသာေႀကာငၤ္႕အားလံုးကိုေက်းဇဴးတင္ရွိပါသည္.ေမာင္နင္႕တစ္ကြ. ေမာင္နစ္မမ်ား အမ်ိိဳးမ်ား. ဘေလာကဖတ္သူမ်ားနင္႕ ဆုိင္ကယ္ဆရာကိုေက်းဇဴးတင္ရွိပါသည္။
ဘုရားေစာင္းတန္းမွာအဆင္းတြင္ ဆုိင္တန္းကေလးသုိ႕ရသေလာက္ငါးမိနစ္အခ်ိန္အတြင္းဝင္ေမြရာ ေက်ာက္စိမ္းလက္ေကာက္ကသည္ရန္ကုန္ထက္ သိသာစြာေစ်းသက္သာသည္ကိုေတြ႕ရသည္ ဘဇာေႀကာင္႕နည္း အရည္အေသြားဘာညာဘာည ာလာေၿပာရန္မ၇ွိ. ေစ်းသက္သာလွ်င္ေကာက္ဝယ္ကာ အိမ္တြင္းသိမ္းလိုက္ရာ ယခုရွာမေတြ႕ေတာ႕ေခ်။ ခဥမသည္ ယခုပစည္းဝယ္လ်င္ စဥ္းစားရသည္ အိမ္ထဲတြင္အားလံုးရွိေသာ္လည္းအားလ့ံုးကိုရွာမေတြ႕ေခ်.သိမ္းထုတ္ေသခ်ာေလသည္. ။သက္ၿပင္းကုိသာခ်ရသည္ သုိ႕အတြက္ေႀကာင္႕ရထားစီးေသာကဒ္သံုးကဒ္ မ်က္မွန္သံုးလက္. တယ္လီဖံုးသံုးလံုး. အပ္ခ်ည္အပ္. သံုးစံုခန္႕ မ်က္ခုန္းေမြးဆြဲတံ သံုးေခ်ာငး္ေလးေခ်ာငး္ခန္႕ ဘီး ဆယ္ေခ်ာင္းခန္႕ လက္သည္းညွပ္ သံုးခုခန္႕ၿဖင္႕ခဥမအိမ္သည္ ပစ္မလဲြပစသည္းမ်ားရွိေလသည္ မဟုတ္က ရွာမရေခ်.ထုိေစ်းတန္းကေလးတြင္ ဇီးသားၿဖင္႕လုပ္ေသာ ေယာင္းမလည္းရသည္ ေလး းခ်ာင္းခန္႕ကို ၿမန္မာေငြ ၁၂၀၀ က်ပ္မ်ွ ၿဖင္႕ေရာင္းလိုိက္ေလသည္ စလ့ံုးသယ္လာမည္စိတ္ကူးေသာ္လည္းမပါလာခဲ႕ေခ်. . ရန္ကုန္အိမ္တြင္က်န္ခဲ႕သည္. ခဥမသည္ ခ်မ္းသာေသာ္ၿငား သူႀကိဳက္ေသာပစည္မ်ားကုိသူမ်ားကုိ မေပးလိုေခ်. သူမႀကိဳက္ေသာပစစည္းမ်ားကိုလည္း သူမ်ားမႀကိဳက္မွာစိုးေသာေႀကာင္႕မေပးေခ်. ကိုေဇာ္ေတာက္ေခါက္ေလသည္။

6 comments:

ေမၿမိဳ႕မိုး said...

ဘုရားဖူးသြားတယ္. မမကြန္.. ပဲခူးမွာ ဓါတ္က်ေနပါ့လား..။

Anonymous said...

ခင္ဥေမသည္ျမန္မာျပည္တလႊားရွိသမွ်ဘုရားစံုဖူးႏုိင္ေသာေၾကာင္႔ကံေကာင္းသူျဖစ္သည္။ ေက်ာက္စိမ္းလက္ေကာက္ကိုလည္းဘီဒို၀တ္ေခ်ျပီ။ ေရႊ၀ါ

ကိုေဇာ္ said...

ေတာက္ . . . .
ၾကိဳက္ၾကိဳက္ မၾကိဳက္ၾကိဳက္ အရင္ ေပးၾကည့္ပါလားဂ်ာ။ အခုေတာ့ အဟင့္ ရႊတ္ . .ဖတ္။

ဒါနဲ႔ ေမးလ္ ရေၾကာင္းေတာင္မွ မျပန္ဘူးေနာ္။ ရဘာဒယ္။ အတင္းလာခိုင္းေနတာ မဟုတ္ပါ။ ကိုယ့္ထက္ ၾကီးတဲ့ အစ္ကို ၊ အစ္မေတြကို အသိေပးတဲ့ သေဘာနဲ႔ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ဖိတ္တဲ့ဟာကို အခုေတာ့ သူမ်ားကို ဘာမွ ျပန္မေျပာဘူး။ မတူသလို ဆက္ဆံတယ္။ သိလုိက္ပါျပီေလ. . စိတ္ဓါတ္ေတြ ခင္မင္မႈေတြ . . .
!_!

ေမာင္ဘႀကိဳင္(ခ်ဥ္ေပါင္ၿခံ) said...

ခရီးသြားလွခ်ည္လား

Anonymous said...

တစ္ခ်ိဳ႕ ဓါတ္ပံုေတြက နဲနဲ ဝါးမွ အႏုပညာဆန္တာ ျဖစ္တယ္။ soft focus ျဖစ္ေအာင္လို႔ pinhole lens ကို ကင္မရာ အၾကီးမွာ တပ္ ရိုက္ရတာေတာင္ ရွိတယ္။

ဲသြားရင္း ရိုက္လို႔ မဝါးခ်င္ရင္ေတာ့ nikon vr lens နဲ႔ ရိုက္ပါ၊ ဘာမွ ခက္တဲ့ ကိစၥ မဟုတ္ဖူး။

mstint said...

ျမသာေလ်ာင္း ေရႊသာေလ်ာင္းဘုရားေတြ ဖူးခြင့္ရလို႔ ေက်းဇူးပါ KOM ေရ။
စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစကြယ္။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္