Sunday, May 20, 2012

Gurney Drive

Gurney Drive ကုိ TZA သြားသည္ ထုိသုိ႕သြားရန္ ဘတ္စကားကိုေမးေသာ္ေရာက္၏ ၿမိဳဳထဲမွာ နာရီဝက ္မိနစ္ေလးဆယ္ငငါး သို႕မဟုတ္ တစ္နာရိ သနို႕မဟုတ္ နစ္နာရီႀကာ္နုိင္သည္ ကိစမရွိ အခ်ိန္ေတြ ငါ႕ဘက္မွာရွိသည္ ဆုိကာ ဘတစ္ကားတက္စီၚသည္ ညဘက္တြင္ ဘတ္စကားသည္ စိတ္ခ်လံုၿခံဳမွဳကို ပိုေပးသည္။ မေရာက္ဘူးေသာအရပ္တြင္ ညသန္းေကာင္တက၁ကီစစီးရသည္မွာ သူက လမ္းမွန္ေမာင္းေသာ္လည္းကုိယ္က ေႀကာက္ေလရာ အကုသုိလ္ၿဖစ္၏။


 ကံအားေလ်ာ္စာ တစ္နာရီေအာက္ခန္႕သာစီးလုိက္ရသည္ ကားဆရာအနားတြင္း ထုိင္ရသည္ ေရာက္လွ်င္ သူက အခ်က္ၿပမည္ၿဖစ္သည္ ဆငး္ရန္အခ်က္ၿပေသာ္ဆငး္ရသည္ ထင္ရွားေသာေနရာၿဖစ္သည္ မက္ကမ္ေရွာ႕ မန္းနီမနး္နီး ပီးပယ္ဆုိလ်င္ လက္ညိဳးထုိးၿပနုိင္ႀကသည္ေ တာ္ေလစြ. အနားတြင္ မက္ေဒၚနယ္ရွိသည္ စားခ်င္းသည္ကို ၿမိုသိပ္လုိက္ရသည္ ဒီလာၿပီးမွ မက္ေဒၚနယ္စာလး်င္ တီဇက္ေအ စိတ္ဆုိးလိမ္႕မည္.ထုိအရပ္သည ္စားေသာက္ဆုိင္တန္းၿဖစ္သည္ လူစည္သညမွာ အေတာ္စီးသည္ local တင္မက တုးိရစ္အတရက္ရွင္႔ပါၿဖစ္ပံုရရသည္ လူမ်ိဳးစံုလာႀကသည္ မမ လွလွဝဝႀကီးမွာလည္းကင္မရာတကားကားနင္႕ေတြ႕ရသည္ ဖဘတြင္ တင္ေလရန္ၿဖစ္နုိင္သည္. ။ 


ပိတ္သတ္မ်ားစိတ္ခ်မ္းသာရန္မွာ တစ္ေန႕လံုးရုိက္ရာဘတ္ထရီသည္ ၂၀ ရာခုိင္းနဳွံခန္႕သာ ႕က်န္ရာ  ေခ်ြရိုက္ရသည္. နုိကီရာ နင္႕ရိုက္ထားတာ ရွိေသးေသာ္လည္း ကြန္ၿပဴတာထဲမထည္႕ရေသးထည္႕မေရးေသးခ် အခက္အခဲၿဖစ္ေနသည္. ရွိသမ်ွနင္ကလဲလံုေလာက္သည္.

တစ္ပါတ္ပတ္ႀကည္႕သည ္ဘာစီးမည္လဲ စီဥၤးစားမရအစကညတး္ကလုိလျမစသိတ္မစားတတ္ရာ ဘာစားရမည္မစိ ေနာက္ဆံုးလူအမ်ားတန္းစီလ််င္ကုိယ္လဲဝင္စီမည္ဆုိကာေကြတရာ္င္တုိင္စုိ႕သတန္းစီသည္ (စာလံုးေါင္းသိတ္မ်ၾးသည္ ၿပ္င္ခ်င္စိတ္မရွိ). 


ေစ်းေရာငး္လ််င္ လူရွိရန္လုိအိပသည္ လူမ၇ွိသောဆုိင္သုိ႕လူမဝင္လုိ ဘာမွန္းမသိအခူအမ်ားတန္းဆီဏႀကရဝင္စီႀကသည္ ကိုယ္လဲစီသည္ ေနာက္ဆံုးရလာသည္ အဆငး္႕ၿမင္႕လာသည္မွာ ပန္ကန္နင္႕မဟုတ္တော႕ တစ္ခါစားတစ္လခါလြတ္ပစ္ၿဖစ္သည္ ပိုႀကိဳက္သည္ လူအ်ားစားေသာပန္းကန္ၿဖင္႕စားရသည္မွာ စိတ္မသန္႕. ေဆးႀေႀႀကာတာဆင္ရဲ႕လားဘာလား ဘာေရာ၈ါေတြမ်ားရွိမလဲ ၿပဳတတ္ရဲ႕လား ဘာလားညာလား ယခုေတာ႕ရွိငး္သည္ စားၿပီစၿပစ္. ဒါဘဲ.

မွန္သည္ အနားတါင္ ေွရၾကပက္မေမာ၇ွိသည္ မဝင္လို ယင္ရန္အေပကါကလဲရွာမေတြ႕. ညေမွၾင္ထဲတြႈ္ ကန္းစပ္ေတ႕ေတြ႕သစည္ လူအမ်ားထုိင္ႀကသည ္ခဥမသည္လည္းသြားထုိင္သည္ လူေတါ ကိုေငးေမာသည္. ေကာင္မေလးတစ္ေယာကုိ သူ႕အမ်ိဳးသာၿဖစ္ပံုရသည္ ေအနထားမ်ိဳးစံုၿဖင္႕ဓါတ္႔့ပံုရိုက္သည္ ညငယ္ေသးေတာ႕လဲလွသည္ေပါ႕ ငတုိ႕လဲငယ္က ဒီလုိပါဘဲေလ ဟု မလုိတ္မာေတါးသည္ ဘာမွေတာ႕မေၿပာခ်င္ေတာ႕မၿမင္ရသည္က ေကာငး္သည္ သူရို႕ထြက္ခြာသြားေသာဝမ္းသာသည္ မိသားစုမ်ားကိုေငးောမသည္ ကေလးငယ္မ်ားကို ေငးႀကည္႕ဥည္. သူင္ယခ်ငး္နင္႕လာသူမ်ားကိုႀကည္႕သည္.ကုိယ္ကြုိယကုိၿနပန္ႀကည္႕သည္ ခဥမကုိၿမင္သည္. ဒါဲဘဲၿဖစ္သည္.

မိုးခ်ဳပ္ၿပီၿနပ္မွ ဆုိကာဘတ္စကားသြားေစာင္႕သည္ ကတကီစီစီးရေသာ္ နစ္ဆယ ္သံုးဆယ္ခန္ၚတကုန္မည္ဟုမနွန္ႀကည္႕ေသာေႀကာင္႕ၿစဖ္သည္ လူတုိငး္ကားစီးေသာေနရာတြင္ဘတစ္ကာားေစာင္သည္မွာမလြယ္မိနစ္ေပါင္းမ်ားစြာေစာင္႕ဟုိဝင္ဒီထြ႕္ၿပီးမွ လုိရာသို႕ေရာက္သည္နစ္နာရီခန္႕ႀကသြားသည္ တကစီမစီးမိသည္ကိုေနာင္တရသည္ သို႕ေသာ္လည္းသိတ္ေနာင္တမရလွ လမ္းေပၚတြင္ေနရလွ်င္ေၿပာ္ေနၿပီၿဖစ္သည္.

အၿပန္ဘတစ္ကကားေပၚတြင္ အေပါက္ဝနားတြင ္ထုိင္ငုိက္ေနရာမွ အမ်ိဳးသမီးစတ္ေယာက္ ဖံုးဆက္ခ်င္သည္ ဆုိကာ ဖံုးငွားသည္  ကူညီတ္တသာသူသည္ အိုင္ဖံုး 4s ကုိ ထုတ္ေပးသည္ ထုိအမ်ိုးသမီးသည္ တတတူတူေခၚသည ္ဟုိဘက္က မကိုင္ေခ်. ထပ္ေခၚသည္ ထပ္မကိုင္ ခဥမ အိပ္မရေတာ႕. ဘတ္စကားဂတ္နီးလာရာမေတာ ္ကားအရပ္တြင္ ဆင္းေၿပးသြားေသာ္မည္သုိ႕ရွိမည္နည္း ဥစာေၿခာက္ကာ ဆက္မရေသာေႀကာင္႕ၿပန္ေပးေသာဖံုးကုိ ထပ္ႈွငွားမည္စိုးေသာေႀကာင္႕အိပ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနလိုိက္သည္ ခက္သည္ သိတ္ခက္သည္.။ ရုိးသားသူကုိအထင္လြဲမိသာ မခက္လား ဆငး္ေၿပးသြားသာ္မခက္လာ လူရိူးလာ လူေကာင္းလာ တစ္မိန္စ္အတင္းသံုးသပ္ရခက္လ်သည္ ။ 


တည ႀကိဳတင္လက္မွတ္ဝယ္သည္ မနက္ၿဖန္မၿပန္ေသး. ေနာက္တစ္ရက မနက္ ၿပန္ရန္ကားဂိတ္ဝင္ေမးသည္ ည ဆယ္နာရီထိကားဂိတ္သည္ ရွိေလသည္. လူမၿပတ္. အနီးရွိေကာ္ဖီေရွာ႕တြင္လည္းသီခ်ငး္မ်ားဟစ္ေႀကြးံသံမ်ား အကမ်ားကုိမသဲ႕ြကြဲၿမင္ရသည္။  လက္မွတ္ဝယ္သည္ genting သို႕ၿဖစ္သည္ စလံုးတန္းၿပန္ရသည္မွာ ပ်ငး္စရာေကာငး္လွသည္.။  မနက္ၿဖန္ ထပ္ၿပီးေလွ်ာက္သြားဦးမည္ မေက်ပြဲနြဲရဦးမည္မဟုတ္ပါလား။ ဘုန္းႀကီးေက်ာငး္နင္႕ေတာင္ေပၚ သုိ႕ထပ္သြားရန္မွန္းသည္.။ အက်ီလဲဝယ္ရဦးမည္ ဝတ္စရာမရွိ. (အက်ီတစ္ပံုႀကီးကုိႀကည္႕ကာေၿပာသည္.)။ ေဟာ္တယ္ၿပန္ေရာက္ေသာ္သန္းေကာင္ၿဖစ္ေခ်ၿပီ. ေၿပာငး္ဖူးကုိလက္နင္႕ကိုက္ကာ ဖဘ ဘေလာ႕ဖတ္ကာ မွန္ႀကည္႕ကာ ဓါတ္ပံုရိုက္ကာ  အိပ္ေခ်သည္ ေလာကႀကီးသာယာေလစြ.။16 comments:

Anonymous said...

မ်ားမ်ားသြား။စား။ရိုက္။ၾကိဳက္စ္...

Anonymous said...

မာမီ႕သမီး အကယ္ဒမီ ေစာျမဆလူးႏွင္းဆီသႏာၱညိဳလႈိင္ လာလည္ပါတယ္ ရွင္႕

ျမတ္ၾကည္ said...

Ma Ma :)

ေမၿမိဳ႔မိုး said...

စံုစိေနတာပါပဲ..တိုက္ဆိုင္တာက.. သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ Mcdonal ၀ယ္ခိုင္းလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ..မကြန္ဘေလာ့မွာ Mcdonal အေၾကာင္းလာဖတ္မိေနတယ္..သြပ္သြပ္.။

ညိမ္းႏိုင္ said...

'ကုိယ္ကြုိယကုိၿနပန္ႀကည္႕သည္ ခဥမကုိၿမင္သည္. ဒါဲဘဲၿဖစ္သည္ ' တစ္ခါတစ္ေလ အဲ့လိုကပိုေကာင္း
တယ္အစ္မကြန္....။

Anonymous said...

Penang Char Kuay Theow & Sugar Can juice..yummy...
36 B...same size with me...:P

ရဲထြန္း ေဇာ္ said...

ကြကိုႀကည့္ကာ စိတ္ခ်မ္းသာ၏ လူရိုးလား လူမရိုးလား တမိန္စ္တအြင္း စဥ္းစားလို႕မရရင္ မသိခ်င္ေယာကင္ေဆာင္ေမန ေစာျမဆလူးး လာလည္တာဘာမွမေကၽြးလိုက္ဘူးလား ေရခဲေသတာၱထဲမွာ လက္စ္ဗံုး ၂ လံုးရွိတာ ေကၽြးိလုက္ပီးေရာ

TZA said...

မွန္အိ.. ဂါးေနးဒ႐ိုက္ဗ္ထိသြားၿပီးခါမွ မက္ေဒါနယ္အုပ္လွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္စိတ္ေကာက္ပါမည္။

YL said...

မဂၤလာပါ...

သီခ်င္းေတြလာ နားေထာင္ျကပါဦးခင္ဗ်ာ....

Myanmar Online Music: MyanmarOnlineMusic.Com

အားလံုးကိုဖိတ္ေခၚပါတယ္..

ေက်းဇူးပါ...

AH said...

မုန္႕လင္မယား ဘန္းၾကီးေတြ႕ဒယ္.... အဲ့သဟာ မုန္႕လင္မယားလားဟင္....

Bino said...

Kept remain unchanged.
BINO

Anonymous said...

go back to school for writing in BURMESE.

Anonymous said...

စာလံုးေပါင္းက မမွန္၊ ပံုေတြက ဘာေတြမွန္းမသိ...အရည္မရ၊ အဖတ္မရ၊ သူမ်ားဆိုဒ္ေတြ သြားၾကည့္လိုက္ဦး...အဲဒါကို အားေပးေနၾကတဲ့ သူေတြကိုလည္း အံ့ၾသပါရဲ႕...ခင္ဦးေမ နင္ တကယ္ကို ေစာက္ရူးမပဲ...

Anonymous said...

၀င္လည္းၾကည့္ေသးတယ္ ဆဲလည္းဆဲသြားတယ္
ဘယ္လိုပါလိမ့္

Anonymous said...

:P said...

Now I know ur size ... :P

May 23, 2012 3:37:00 AM
Delete

:P said...

မမ ဘေလာ့မွတ္ျပီး ကိုယ့္ဘေလာ့ကိုယ္ ျပန္ေကာမန္႔ေရးမိတယ္..ဒုကၡ