Wednesday, May 2, 2012

Penang 2.. busMalaysia , Johor bahru ဆုိေသာ ၿမိဳ႕တြင္ Larkin ဆုိေသာ အေဝးေၿပးကား႕ဂိတ္ရွိေသည္ ၿမိဳ႕ထဲမွ မေလး တစ္ဆယ္ နင္႕ ဆယ္နစ္က်ပ္ဝန္းက်င္ခန္႕ အကြာအေဝးတြင္ရွိသည္. ေတြ႕ေသာ taxi ကုိ Larkin ဟုေၿ႔ပာလုိက္ရံ့ုသာ ၿဖစ္သည္။ ကားဆရာပိဳ႕ေသာ အေဝးေၿပးကားကြင္းသည္ မွားစရာမရွိ.


ေရာက္လ်င္ သတ္ဆုိင္ရာ လက္မွတ္ေကာင္တာ ကိုယ္သြားလုိေသာၿမိဳ႕ကိုေရာငး္ေသာေနရာတြင္ဝယ္ရသည္။ ခဥမ မွာ Last minute မွ ကပ္ကာ လက္မွတ္လိုက္ရွာသူၿဖစ္ရာ ေသေငွးည္းၿဖစ္ရာ လူေခၚသူေနာက္သုိ႕လုိက္ကာ ထုိလူမွ လက္မွတ္ေရာငး္ေသာေနရာသို႕ေခၚသြားၿပီး ကားေ႔ပၚတင္ေပးလုိက္ၿပီး မေလးတစ္ရာ ဟုဆုိရာ အေမးအၿမန္းမရွိေပးလုိက္သည္ ေဘးလူကိုေမးႀကည္႕ရာ ရွစ္ဆယ္ဟုဆုိသည္.။ ေလာကႀကီး လည္သူစားတမ္းၿဖစ္သည္။

ကားမ်ိဳးမ်ားစြာရွိသည္ ၄၄ ခံု ပါေသာ ကား. ၂၇ ခံုသာ ပါေသာကား. တီဗြီပါေသာ ကား.အစရွိသၿဖင္႕............ခဥမ မွာ ေရာက္လ််င္ၿပီးေရာ ေနာက္ဆံုးကားဟု ထင္ရေသာကားၿဖစ္ရာ လူႀကပ္သည္. နစ္ေယာက္ခံု နစ္ခဳတန္းၿဖစ္ရာ ၄၄ ခံုေလာက္ရွိမည္ထင္သည္ ေစ်းႀကိးသြားသည္ မတတ္နိုင္ေရာက္ လ််င္ ေက်းဇဴးတင္ရသည္။

Pennag သြားမွာလားေမးရာ မဟုတ္ Butterworth ဆုိရာ ေခါငး္စားၿပန္သည္. ခရီးသည္အခ်င္းခ်င္း ေခါင္းခ်င္းရိုက္ကာ လက္မွတ္ေရာငး္ဆီသို႕တစ္ေခါက္သြားရၿပန္သည္။ ဘာမွ မပူနဲ႕ Butterworth ဆုိတာ penang နဲ႕ကပ္ရက္ သေဘာ္စီးလုိက္လ်င္ ခ်က္ၿခင္းေရာက္သည္ဆိုသည္ ေဘးက ကေလးမ ကလည္း အတူတူပါဘဲ ေရာက္ပါသည္ ဟု အာမခံသည္ ကဲ .ေရာက္မွ ႀကည္႕႕်က္စီမံရမွာဘဲ ဆုိကာ ပထမ အမ်ိဳးသားေဘးတစ္ေယာက္ေဘးတြင ္ထုိင္ေနရာ ကေလးမ ေဘးသုိ႕ေၿပာငး္ထုိင္သည္ ႀကိဳက္ရာထုိင္စနစ္ဦးရာလူစနစ္ၿဖစ္သည္။ တစ္ည လံုးစီးရမည္မွာ အမ်ိဳးသာားတစ္ဦးနင႕္ခပ္ႀကပ္ႀကပ္မၿဖစ္သင္႕ေခ်. ကားေပၚမွ လူ ရင္သိမ္႕တံဳ စဇတ္လမးမွာလည္းရိုက္ၿပိးၿဖစ္ရာ အခန္းမဆက္လုိေတာ႕ေခ်.မငး္သာ းဆြဲေဆာင္မွဴမရွိတာလည္းပါသည္.


ကားထြက္သည္ ည ဆယ္နစ္ရီဝန္းက်င္ခန္႕ၿဖစ္သည္.. မိန္းကေလးမ်ားကို ေရွ႕တန္းနားသိုဳ႕ေနရာေရြ႕ခုိင္းသည္ ကားဆရာမ်ားသည္လည္းေစာင္႕ေရွာက္ႀကပါသည္ ေနာက္တန္းမွ မိန္းကေလးမ်ားကို ေရွ႕႔ပို႕ဥည္ တတ္နုိ္င္ေသလာက္ အမ်ိဳးသာ အမ်ိဳးသမီးမခ်ငး္ ထုိင္နိုင္ေအာင္စီစဥၤသည္ ကိုယ္႕ကိုယ္သူေစာင္ေရွာက္ သူ႕႕ုိ ကိုယ္ေစာင္႕ေရွာက္ပါေပ။
လမ္းတြင္ မႀကာခဏရပ္သည ္ရပ္တိုင္း လမ္းဆင္းေလ်ာက္သည္ေၿခေထာက္ေသြးေႀကာ ပိတ္မွာ စိုးေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္. ဆယ္နာရီကားစီးရသည္မွာ ညကားၿဖစ္ေရြ႕လူသက္သာသည္ အဲကြန္းလည္းေအးသည္ ေစာင္ကေလးၿခံဳေရြ႕ေကြးေလသည္ ကားႀကပ္ေသာ္လည္း ခံုေကာင္းေသညေႀ႕ာင္႕လူသိိတ္မထိေခ်.
ကားရပ္သည္မွာ toilet နင္႕မုန္႕စားရန္ၿဖစ္သည္ ညႀကီးမင္းႀကီးမုန္႕မစားလုိေခ်. ဘိုက္အင္႕သည္ေရေလ်ာ႕ေသာက္သည္ အိမ္သာ သြားခ်င္မွာစိုးေသာေႀကာင္႕ၿဖစသည္။
တီဗြီအႀကီးႀကီးပါေသာ္လည္း ရုပ္ရွင္မၿပ. ေက်းဇဴးတင္ရသည္နားညည္းသည္ကို သည္းမခံနုိင္.။။ဘယ္ေရာက္လုိ႕ဘယ္ေပါက္မွန္းလည္းမသိ.ေတာ႕လည္ပတ္မည္စိတ္ကူးရာ မၿမင္ရေသာညကိုႀကည္႕ေရြ႕စိတ္ကူးမယဥ္လိုေတာ႕ႀကိဳးစားၿပီးအိပ္သည္. ။ၿမိဳ႕ထဲဝင္လာၿပီထင္သည္။ အိမ္မ်ားကို ၿမင္ရသည္ မုိးလည္းလင္းၿပီၿဖစ္သည္ . ကိုးနာရီခဲြခန္႕ႀကာေလသည္။ စုစုေပါင္း ေမာင္းခ်ိန္+ နားခ်ိန္ပါသည္။
ဘာမွန္းမသိေသာ ဆုိငး္ဘုတ္မ်ားကို ႀကိဳးစားဖတ္သည္ လူအမ်ားဆငး္ႀကသ္ည အခ်ိိဳ႕လည္းမဆင္း Penang . Penang ဟု ကားဆရာေအာ္သည္ ဆငး္ရမလားဟု ေဘးက ကေလးမကုိေမးေသာ္ဆငး္ဟုညြန္ႀကားသည္. ကမန္းကတန္း ကမူးရွူထုိးဆင္းည္. တကၠစီဆရာတို႕စောင္႕ေနသည္.
ပီနန္ကုိဘယ္လုိသြားရမလဲဟု မ်က္လံုးခ်င္းဆံုေသာကားဆရာကိုေမးရာကားဆရာ ေခါငး္ကုတ္သြားသည္. ဒါပီနန္ေလဟု ဆုိသည္ မဟုတ္ဘူးေလ ငါနားလည္တာ က ဒီကားက Butterworth ကိုသြားမွာ အဲဒီကေန ဘုတ္ႀကီးစီးမွ ပီနန္ကုိေရာက္တာ အဲသည္ေတာ႕ငါက ဘုတ္ႀကီးစီးခ်င္တာဟု မေတာက္တစ္ခါက္ အဂၤလိပ္စကားၿဖင္႕ရွငး္ၿပသည္. နီစီးဘုိ႕မလိုဘူး ဒါပီနန္ဘဲ ပီန္န္ထဲထင္ေရာက္ေနၿပီ ပိန္းပိန္းရဲ႕ဟု ဖဘ ဘာသာစကားၿဖင္႕ထပ္ရွငး္ၿပကာ မွ ေရလည္သည္.

ဒါဆုိ ငါ႕႕ိကုိ budget hotel ပုိ႕ေပး . ဒါဆုိ ၁၅ က်ပ္ေပး ၁၀ ထားဟု ေစ်းဆစ္ကာ လုိက္ပိဳ႕သည္ တစ္ေနရာတြႈင္ရပ္ကာ ေရာက္ၿပီဆငး္. ဟုဆုိသည္။ နင္သြားခ်င္တာ ငါ႕ကိုေခၚလုိက္ ဆုိကာ ဖံုးနံပါတ္ေပးကာ လွည္႕စားသြားေလသည္. သံုခါခန္႕ေန႕လည္ပိုငး္ေခၚေသာ္မကိုင္ေခ်. ခဥမဝတ္လည္၏။

14 comments:

မိုးယံ said...

ဟားဟား...သနားတယ္တီကြမ္းရယ္.တို႕ေတာ့...ေခၚလိုက္ရင္ ကိုင္တယ္..ငါးမိနစ္ဆယ္မိနစ္ဆိုေရာက္လာၿပီး...ကိုယ္ျပန္ခ်င္တဲ့ေနရာကို ဘင္တန္းကေန လိုက္ပို႕ေပးတယ္..ကားသမားအေျပာေကာင္းတယ္..18 က်ပ္တန္ခရီးကို မီတာမွ 23 က်ပ္ျပတာကို 25 ေပးလိုက္သည္...ေသမွကားစီး (တရီမာကာေစးကို ျမန္မာလိုေျပာျခင္းျဖစ္သည္)

မိုးယံ ၀ဋ္မလည္ပါ။

mstint said...

KOM ရဲ႕ သတၱိကိုေတာ့ ေလးစားတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဘယ္ခရီးသြားသြား တစ္ေယာက္ထဲသြားတာ သတိျပဳမိတယ္။ တီတင့္ေတာ့ သြားရဲဘူးကြယ္ း) ပီနန္ခရီးစဥ္ အေၾကာင္းလည္း ဗဟုသုတရသြားၿပီ။
စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစေနာ္။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

Cells 3 said...

ကၽြန္ေတာ္ပီနန္ကပါ ခဥမက ဘယ္က လာသနည္း?

လြင္ျပင္လႈိင္းငယ္ said...

သတၱိေတာ့ရွိတယ္ေနာ္ တစ္ေယာက္တည္းခရီးသြားရဲတာ
ေလးစားပါတယ္ဗ်ာ

မဒမ္ကိုး said...

ဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟ ကြမ္သည္သတိၱသိပ္ေကာင္းသည္ း))

Anonymous said...

Ma Ma KOM, just for your info. Palu Penang is the name of the State. The city is called the "George Town".

I am always a big fan of yours. Keep writing!!

Anonymous said...

ခဥမဝတ္လည္၏။

ဒီစာတမ္း သေဘာအက်ဆုံးပဲ.. တခါတေလေတာ့လဲ ဝဋ္လည္မွာေပါ့ မမ.. တရားသေဘာပဲ :P

ပြင့္

YL said...

မဂၤလာပါ...

သီခ်င္းေတြလာ နားေထာင္ျကပါဦးခင္ဗ်ာ....

Myanmar Online Music: MyanmarOnlineMusic.Com

အားလံုးကိုဖိတ္ေခၚပါတယ္..

ေက်းဇူးပါ...

ညိမ္းႏိုင္ said...

ဟင့္.....ဟင့္.....လာကင္းကေန ၁၀နာရီေတာင္
ကားစီးရမွာ ပ်င္းစရာဂ်ီး....၊စကားမစပ္ ခဥမ ဝတ္
လည္သြားတာကို သေဘာက်စြာ တဟီးဟီးရီသြားအိ။

Anonymous said...

""နီစီးဘုိ႕မလိုဘူး ဒါပီနန္ဘဲ ပီန္န္ထဲထင္ေရာက္ေနၿပီ ပိန္းပိန္းရဲ႕ဟု ဖဘ ဘာသာစကားၿဖင္႕ထပ္ရွငး္ၿပကာ မွ ေရလည္သည္."'
ဒါကို ရယ္ေနတယ္..။
ဖဘကုိ စိတ္စြဲခ်က္..။


ပံု။
ေခါင္းကုိက္ေနေသာ Xထံု

Anonymous said...

မမပိန္း..
ရယ္သြားတယ္..မပိန္းေသာ စင္ထံု

မိုးသက္ said...

ဖတ္ၿပီးေတာင္ စိတ္ေမာသြားတယ္.။ ဂ်ီးေတာ္ကေတာ့ ဘယ္စိတ္ေမာမလဲ. ေသေဌး မႀကီးပဲ.။

ပီေက said...

က်ေနာ္လည္း တစ္ေယာက္တည္း ခရီးသြားရတာ ဝါသနာပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဘယ္သူမွ မသိတဲ့ ေနရာကို သြားရတာ ပိုသေဘာက်တယ္။ ပိုၿပီး လြတ္လပ္တယ္လို့လည္း ခံစားရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ KOM သြားတာ ဖတ္ရေတာ့ အရမ္း အားက်မိတယ္။ ရွဲတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါ။

san htun said...

မေလးဖက္ကို တေယာက္တည္း သြားရဲဘူး..မမကြန္ သတၱိေကာင္းပါ့...