Tuesday, May 1, 2012

Penang 1 .. introduction.


ေလနင္႕အတူေမ်ာခ်င္ေသာသူ.သည္ ေမ်ာခ်င္ရာေမ်ာဘို႕အတြက္ ေမ်ာလုိက္ေလသည္။

မေမ်ာခင္ အဝတ္တစ္ထည္ ကုိယ္တစ္ခုနင္႕ဆင္းလာေသာသူ႕အတြက္.......

မိတ္ကပ္မပါလာရာ မိတ္ကပ္လိမ္းခ်င္ေသာသူသည္ မိတ္ကပ္ဝယ္ေလသည္။။ စိတ္ကူးယဥ္ေနသည္မွာ အေတာ္ႀကာသည္. ဒီအေရာင္ေလးနဲ႕လုိက္ပါ႕မလား ဟုိအေရာင္ေလးမ်ားေကာငး္မလား. . လက္တြင္သုတ္ႀကည္႕လိုက္ ေနာက္ဆံုးေေတာ႕ medium သည္သာ အေကာငး္ဆံုးၿဖစ္သည္။
ထိုမိတ္ကပ္မွာ အေတာ္ေကာငး္သည္ ညိဳေသာအ သား ၿဖဴသြားသည္ မွာ ေက်နပ္စရာၿဖစ္သည္. ။

ခရီးသြားသည္မွာ ကရင္ပတ္ဖ္ မလုိပါသေလာ ဟုိေန႕က ကားေပၚမွ အိတ္ငိုက္ငုိက္နင္႕ဆငး္လာသည္မွာ လက္ထဲမွ အိတ္တစ္လ့ံုးပါမလာခဲ႕ေခ်. ထုိအိတ္ထဲတြႈင္ အေနြးထည္. အဲလစ္ဇဘတ္အာဒမ္မိတ္ကပ္ဘူ းေရဗူး မုန္႕ဘူး. ထီး စာရြက္စာတမး္မ်ားပါသြားေလရာ ေနာက္တြႈ ္ဖဘ ဘေလာ႕ေလွ်ာ႕ပါမည္ဟု ထိုေန႕က ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ႕သည္။


ယခင္က ဘဲ ေလာ ယခုဘဲေလာ အိဒီယေသြးပါေလသလားမသိ ကာခ်ယ္ႀကိဳက္သည္ နဂုိက မ်က္လံုးမ်က္ခံုးေကာငး္သူၿဖစ္ရာ ဆုိးလုိက္လွ်င္ပိုပို ရာ အစ္မ ကမလုပ္ရန္ေမတၱာရပ္ခံေသာ္လည္း နည္းနညး္ေတာ႕ထိလုိက္ရမွ ၿဖစ္သည္. ယခု ကာခ်ယ္မ်ားသည္ ေၿပာင္ေၿပာင္ လက္လက္မ်ားပါေလသည္ရာ ခက္ေခ်သည္ ......... နင္႕ ဘီးမအပ္စပ္သကဲ႕သုိ႕ၿဖစ္ေသာ္လည္း နဲနဲေတာ႕ touch လုိက္ခ်င္ေသးသည္။
ကာခ်ယ္သုတ္ရန္ အမဲေရာင္စုတ္တံမ်ားထည္႕သည္မွာ မေကား္ေခ်. စုတ္တံအမဲေရာင္သည္ ကုိယ္ဘေရာင္သုတ္ထားသလဲ မသိေခ်ရာ အေရာင္မ်ားေရာစပ္ကုန္သည္။
နွဴတ္ခမ္းနီတစ္ေတာင္႕ေတာ႕ပါလာေသးသည္ၿဖစ္ရာ အနည္းငယ္ အကုန္သက္သာသြားသည္။ ဒါေတာင္ဝယ္မည္လုပ္ေသးသည္ အိမ္တြင္ ရွိေသာ အခုတစ္ရာခန္႕ရိွေသနွဴတ္ခမ္းနိီမ်ားကို သတိရကာ ဘရိတ္အုပ္ရသည္။

ထုိခရီးသည္ အဝတ္တစ္ထည္ကုိယ္တစ္ခုသြားေသာ သူအတြက္ အေတာ္ အကုန္အက်မ်ားသြားေသာ ခရီးစဥ္ၿဖစ္သည္ အိမ္တြင္ ထုိပစၥည္းမ်ား မ်ားစြာရွိေလရာ such a waste ၿဖစ္ေလသည္ ကုိေဇာ္လာေတာင္းလ်င္ေတာ႕သူသံဳးမည္ဆုိလ််င္ ေပးလုိက္မည္ စိတ္ကူးသည္။

ဟယ္ အႀကီးႀကီးပါလား. ဆုိလ်ွင္လည္း ေၿပာလ်င္ ခံရမည္ၿဖစ္ေလသည္။ ႀကီးႀကီးလာေလရာ ယခု ၈၀ ဘီ ၿဖစ္ေခ်ၿပီ။ ယခုခရီးစဥၤတြင္ ေကအက္ဖ္စီ ဘာကာ လံုးဝမစားခဲ႕ေလေခ်..ဆီေခါက္ႀကီးကို စမ္းစမ္းေနမိေသာေႀကာင္႕ၿစဖ္သည္ အလုပ္တစ္ဖက္နင္႕ေတာ႕႕ုိယယ္႕ကိုယ္ကုိ ၿပန္မႀကည္႕ၿဖစ္ေခ်. ၿပန္ႀကည္႕ေလေသာအေခါ ဘာဝတ္ဝဝတ္ မတင္႕တယ္ေခ်.။

ဒါက်ေတာ႕ ေသးသြားၿပန္ရာ စြတ္မရေခ်. ရီတာ ကိုေပးမည္မွန္းသည္။


ဒါကလည္း ေကာက္ညွင္းထုတ္ၿဖစ္ေနသည္ အစ္ကုိ ကာလာသားမ်ားအႀကိဳ႕္နင္႕ မႀကိဳက္ေရာယွက္ေနေလသည္။ 36 သံုးခါေၿမွာက္.ဒါလဲမေတာ္ၿပန္ေခ်။ ခက္သည္ ခက္သည္ အိမ္မွာ အမ်ားႀကီးရွိရက္နင္႕ေတာ္ေလမလားဝယ္ၿပန္ေတာ႕လည္း စြတ္ခ်ိန္မရ ဖမးဝယ္လာၿခင္းၿဖင္႕ ၿဖံဴးတီးရာေရာက္သည္ ေနာက္တစ္ေခါက္ အဝတ္တစ္ထည္ ကုိယ္တစ္ခုနင္႕အိမ္ေပၚမွ မဆငး္ရန္သံဓိတ္ႈႈွငွန္္ခ်သည္။အဝတ္အထည္ နြမ္းပါးေသာ္လည္း ဂ်ိီးမ်ားေသာသူၿဖစ္ရာ ေတြ႕ရာေကာက္စြပ္လို႕ အဆင္မေၿပေခ်. လွကလည္းလွခ်င္ေသးသည္ဝယ္ၿပန္ေတာ႕လည္းအခ်ိဳးမေၿပာ အေတာ္အခ်ိန္ကုန္ လူကုန္ ပိုက္ဆံကုန္ေလသည္ အဝတ္တစ္ထည္အၿပင္ရေလဦးမလာ ထြက္ဝယ္သည္မ်ာ ေရွာ႕႔ပင္ေမာထဲတါင္ အေတာ္အခ်ိန္ကုန္သည္။ wasting time ၿဖစ္ေလသည္


အစကတည္းက ကိုယ္ႀကိဳက္တာ သံုးထည္ေလာက္ ထည္႕ ခဲ႕လ််င္ ေရွာ႕႔ပင္ေမာထဲသုိ႕လွည္႕ႀကည္႕စရာအေႀကာငး္ကုိ မရွိေခ်. မနေလး သြားစဥ္း က ေလး ငါးထည္ထည္႕သြားရာ စိတ္ေက်နပ္မွဳရသည္ ယခုေသာ္ကား အက်ိဳးမရွိ. . ေနာင္တႀကီး စြာရသည္။


ဒါလည္းမႀကိဳက္.
ဒါကေတာ႕ အဆင္ေၿပသည္. ကားေပၚတြင္ ညၿဖစ္ရာ ခ်မ္းေလသည္ အုပ္ထားလုိက္လွ်င္ တစ္ကုိယ္လံုးလံုေရြ႕ ႀကိဳက္သလုိေကြး ဆန္႕ အၿမင္တင္႕တယ္သည္ ေပါ႕လည္းေပါ႕ပါးသည္ ခရီးထြက္လ််င္ ေဆာင္ထားသင္႕သည ္အိမ္တြင ္သံုးခုရွိေလရာ ယခုထပ္ဝယ္သည္မွည္း ၿဖံဳးတည္းခ်ည္းမည္သည္။


ဝတ္ၿဖစ္သည္ကုိေတြ႕ဖြက္ထားသည္ ။

ဒါႀကီၚကလည္းဘာလည္း ဒါလညး္ဒီလုိပါဘဲ အိမ္တြင္ မ်ားစြာရွိသည္. ခဥမ ခဥမသင္သည္ မိုက္မဲေလစြ.............

7 comments:

Anonymous said...

I hate shopping....

pon/
X hton

armifa<; said...

ကားအသစ္တစီး အျမန္ဝယ္ယူပါ၊ ကားေနာက္ဖံုး Trunk(Booth) ထဲတြင္ ဘယ္ဖက္၌ လိုအပ္သမွ်ေသာ မွန္တင္ခံုတဝက္စာ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား အိတ္တလံုးႏွင့္ထဲ့သိုေလွာင္ပါ။ ညာဖက္ျခမ္း၌ ခရီးသြားဟန္လဲႊ အသံုးက်ေသာ ကေလာ့ဇက္တဝက္စာ အဝတ္အထည္မ်ား၊ ၿခံဳေစာင္၊ အဆာေျပသံုးေဆာင္ရန္ အင္နာဂ်ီဘားမုန္႔ထုပ္မ်ားအပါအဝင္ ေသာက္ေရသန္႔ပုလင္း၊ လက္ႏိွပ္ဓာတ္မီးကအစ ျပည့္စံုေအာင္သိုေလွာင္ပါ။ လိုရာအရပ္သို႔ေမာင္းသြားကာ ကားထိုးရပ္အၿပီး ကားသစ္ရနံ႔သင္းထံုပ်ံ႕ေနေသာ စီးေတာ္ယာဥ္သစ္ကေလးေပၚမွဆင္းလာ၊ ဟန္ပါပါ ေသာ့ခ်ိတ္ ရီမုတ္ကြန္ထ႐ိုးကို ကၽြင္..ကၽြင္.. ျမည္ေအာင္ႏိွပ္၍ ေသာ့ခတ္ပါ။ ဘယ္ဖက္လက္ညိႇဳးတြင္ အေပၚ႐ံုအက်ႌကို ပုခံုးေနာက္ျပန္လဲႊၿပီးခ်ိတ္ပါ။ နဖူးအထက္ ဆံေကသာတြင္ ေနကာမ်က္မွန္တလက္ထိုးထားပါ။ ေျခသဲနီဆိုးထားၿပီး သံုးလကၼေနာက္ပြင့္ဖိနပ္ျမင့္ကိုစီးပါ(ဒါကေတာ့ ေအးတဲ့ရာသီခ်ိန္တြင္းမဟုတ္ခဲ့ရင္ေပါ့ေလ) ညာဖက္လက္ညိႇဳးတြင္ ကားေသာ့ကြင္းကေလးကို ကခၽြင္ကခၽြင္ျမည္ေအာင္ ခ်ိတ္ဆဲြပါ။ ပရီးတီးဝိုးမဲန္း ေဝါ့ခ္ကင္းေဒါင္းသည္စထရိ ပံုစံစတိုင္က်က်ႏွင့္ လိုရာသုိ႔ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေလွ်ာက္သြားႏိုင္ၿပီျဖစ္ေလ၏။ ထိုသို႔ေသာအခါတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ေလာကႀကီးေရာ မိမိကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးေရာ ႏုပ်ဳိလန္းဆန္းလာၿပီး လမ္းေဘးကားမွတ္တိုင္မွ ခံုတန္းကေလးပါ ကဗ်ာဆန္လာ၍ အရာရာတိုင္း ဗ်ဴးတီးဖိုးျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု အာမခံပါသည္။ မေႏွးအျမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

မိုးသူ(ေတာင္ၾကီး) said...

ခ်စ္သူကုိ၀ယ္ေပးခ်င္လိုက္တာဗ်ာ
ခက္တာက ပုိက္ဆံ ခမ္းေနတာခက္တယ္

မိုးသူ(ေတာင္ၾကီး) said...

ခ်စ္သူကုိ၀ယ္ေပးခ်င္လိုက္တာဗ်ာ
ခက္တာက ပုိက္ဆံ ခမ္းေနတာခက္တယ္

YL said...

မဂၤလာပါ...

သီခ်င္းေတြလာ နားေထာင္ျကပါဦးခင္ဗ်ာ....

Myanmar Online Music: MyanmarOnlineMusic.Com

အားလံုးကိုဖိတ္ေခၚပါတယ္..

ေက်းဇူးပါ...

Anonymous said...

ေနာက္ထပ္ေသးတာရွိေသးရင္ အေနာ့္ကိုေပးပါ မမ...

ပံု ဆံုထင္

san htun said...

မိတ္ကပ္ေတြ ငမ္းသြားတယ္ မမကြန္