Thursday, November 22, 2012

အၿမင္႕

သူမတို႕ငယ္စဥ္က မခ်မ္းသာပါ. အေဖ႕လစာသည္ ပံုမွန္ၿဖစ္သည္ အရာရွိႀကီးတဦးၿဖစ္ေသာ္လညး္သားသမီးေလးေယာက္နင႕္ ရိုးသားေသာအေဖသည္ လစာမွ အပ ဘာမွ စဥ္းစားေခ်. လစာကို အၿမင္႕လက္ထည္ဲးသုိ႕ထည္ၿပီၚလွ်င္သူေက်နပ္ေလၿပီ. အၿမင္႕က်န္တာ စီမံလိမ္႕မည္ဟု ေတြးသည္ အၿမင္႕ဘယ္ေလာက္ေခါငး္ေၿခာက္မည္ဆုိသည္ကို မသိ. အၿမင္႕သည္ မိဘ က ကုန္သည္ ၿဖစ္ရာ အေမွြ အသင္႕အတင္႕ရသည္ ထိုအေမြအနစ္မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ကာ ၿဖည္႕သည္။

နြမ္းပါးသည္ ဟုပင္ဆုိရမည္. မဆင္းရဲ၇ံံုတမည္ၿဖစ္သည္။ ခဥမသည္ ဆယ္တန္းအထ ေက်ာငး္စိမ္းလံုခ်ည္ေလးနစ္ထည္သာရွိသည္ ထုိေခတ္က ေဂါက္ဂါတ္ဖိနပ္ဆုိေသာ စီးလိုက္လ်င္ေဂါက္ေဂါက္ၿမည္ေသာ ဖိိနိပ္ကုိ စီးသည္။ ေက်ာငး္တက္ရန္ စီးေသာ ဖိနပ္အခ်ိဳကို အမ်ိဳး အိမ္မွ ေပးသည္။

ေသခ်ာေတာ႕မသိရ. အငယ္ဆံုးၿဖစ္ေလရာမိဘသည္ သားသမီးအငယ္ဆံုးမ်ာကို သူတို႕၏ ဒုတ္ခမ်ားစိတ္ညစ္မ်ွဳမွ်ားကို ေၿပာေလ႕မရွိ. ခဥမသည္ေက်ာငး္သက္ကလည္းရွည္ေလရာ ေက်ာငး္စရိတ္ ေက်ာငး္လခသံုးဆယ္မေထာင္ေးသာေလည္းက်န္တာေတြ ေထာင္းသည္

ခဥေက်ာငး္ဖတ္စာအုတ္မဝယ္နိုင္. ယခုေသာအပံုလိုက္ဝယ္ထားၿပီးမဖတ္ေခ် သုိ႕ေသာအပံုလုိက္၇ွိသည္ ထိုအခ်ိန္က ေက်ာငး္ဖတ္စာအုပ္မဝယ္နုိင္. စာႀကည႕တို္က္မွ ငွားသည္ ဆုိသည္မွာလည္းလက္ဦးသူမ်ားက ယူသြားၿပီးနစ္ေပါက္ ၿပန္မေပးႀကေတာ႕ေခ်. လက္ခ်ာနုတ္မ်ားကို ေရွ႕လူဆီကလည္းမေတာင္းတတ္. ဂုိက္လည္းမရွိ ကိုယ္တုိင္လည္း ႀကံဆမတီထြင္တတ္. ေက်ာငး္စာကလည္းလြဲေရြ႕အားလံုးဖတ္သည္ ေက်ာငး္ကုိ လိန္ဖယ္လိမ္ဖယ္နင္႕ၿပီးသည္ ။ နြမ္းပါးေသာလည္းဝမ္းမနည္းေခ်. အခ်ိန္တန္ ထမင္းနစ္နပ္ကေတာ႕စားရသည္သည ၿဖစ္သည္ . လက္ဘကသုတ္ၿဖစ္ခ်င္ၿဖစ္မည္. ဝက္ေဂါင္းသုတ္ၿဖစ္ခ်င္ၿဖစ္မည္ ေခါက္ဆြဲသုတ္ၿဖစ္ခ်င္ၿဖစ္မည္ လာခ်င္ရာလာ စားမည္ၿဖစ္သည္

ေက်ာငး္ကၿပန္လာလ််င ္မုန္႕ဝယ္မစား အိမ္သုိဳ႕တန္းၿပန္သည္ ငယ္စဥ္ကာလလမ္းေလ်ာက္နုိင္သည္မွာလည္းအံႀသစရာၿဖစ္သည္. ဆူးေလမွ ေလးဆယ္႕ေၿခာက္လမ္းသုိ႕ေအးေအးေဆးေဆးလမ္းေလ်ာက္နုိင္သည္ အစုိးရဝန္ထမ္း ၿဖစ္ၿပီးကံေကာငး္စြာရေသာအိမ္ကေလးတစ္အိမ္ရွိသည္။ ေၿမညီထပ္ၿဖစ္သည္ ထုိအိမ္ကေလးကို ရေသာေန႕က ေရေက်ာ္တြင္ၿဖစ္သည္ အစ္မသည္အရမ္းဝမ္းသာသည္ သူမကေတာ႕ဝမး္သာရေကာငး္မသိေပ.

အစ္မ အလုပ္လုပ္ေသာအခါ သူမတို႕အေတာ္ႀကီးေခ်ာင္လည္လာသည္. ပိုက္ဆံဆုိသည္မွာအ စ္မ အိတ္ထဲမွ ၿဖစ္သည္ လုိလ်င္သြားနွဳိကၤရံုသာၿဖစ္သည္. အေမ႕စီးပြားေရးေလးကလည္းအဆင္ေၿပလာသည္ .။ သို႕ေသာလည္းသူမတုိ႕သည္ခ်မး္သာသည္ဟု မဆုိနိင္ ေခ်ာင္လည္သည္ ဟုသာဆုိနိင္သည္

သူမသည္ အေဖ႕ကို ခ်စ္သည္ အေမ႕ကုိ ခ်စ္သည္ထက္ပိုခ်စ္သည္ အေဖကလည္းခ်စ္သည္ ။သူမအိမ္ေထာင္ဖက္သည္နုိင္ငံၿခားေရာက္တာ ေၿခာက္နစ္ရွိေသာ္လည္းသူမအေဖသည္ သူမကိုသူနင္႕သာ ေနေစလုိသည္ သူမူကိုယ္တုိင္လည္းအေဖနင္႕သာေနလုိသည္ ေယာက်ာငး္ေနာက္မလုိက္လိုေသး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးတြင္ေပ်ာ္လွသည.္ ေနာက္ဆံုးအေဖ မရိွေတာ႕ကာမွ နုိင္ငံၿခားေရာက္လာသူၿဖစ္သည္ ယခုသူမအိတ္ထဲတြင္ ပိုက္ဆံရွိသည္ သူမစားခ်င္တာ စားနိုင္တသည္ ေန႕ဘုိ႕ညစာပူစရာမရွိ ေနစရာရွိသည္ စားစရာရွိသည္.

သုိ႕ေသာ္သူမသည္ငယ္စဥ္ကာလကို ေမ႕ေတ႕ေတ႕ၿဖစ္ေသာလည္းမေမ႕ပါ. သူမ ကသူငယ္ခ်ငး္မ်ားနင္ကေက်ိဳက္ထီးရုိးသြားခ်င္သည္ကို မသြားရဘူးဆုိေသာ္ေႀကာင္႕ေရခ်ိဳးသနပ္ခါးေသြးရင္ ငုိေသာ သမီးကုိ အေဖသည္ ပိုက္ဆံရွာက သမီးကိုေပးသည္ ေက်ာငး္ကိတ္စၿဖင္႕ခရီးထြက္ရမည္ၿဖစ္ေသာ သမီၚကုိအေဖသည္ ပိုက္ဆံေပးသည္ အေဖ႕ဓါတ္ပံုအခ်ဳဳိ႕တြင္ ေကာ္ကိုငး္မ်က္မွန္န႕ေတြ႕သည္ ေကာ္ကိုငး္မ်က္မွန္သည္ ေစ်းေပါေႀကာငး္ ယခုသူမသိၿပီ။

ေက်ာက္စိမ္းေပါေသာၿမိဳ႕တြင္တာဝန္က်ေသာ အေဖ႕သည ္ဖမ္းမိေသာ ေက်ာက္စီမး်ားကို ကိုင္ရသူၿဖစ္ေႀကာင္းႀကားဘူးသည္ ထုိေက်ာင္းစိမ္းမ်ကုိ လဲႀကသည္ႀကသာဘူးသည္ အေဖသည္ ရိုးသာမွဴတြင္ ဂဳဏ္ေဆာင္သူၿဖစ္သည္ ရဲၿမင္လွ်င္ မေႀကာက္ခ်င္ဟုဆုိကာ ရိုးသာမွဴၿဖင္႕တစ္သက္လံုးေနသြားသူၿဖစ္သည္ အေဖ႕နာမည္သည္ ရိုးသားမွဴနင္႕တြဲေနသည္။ သုိဳ႕ေသာ္လည္းမိသားစုိကိုခ်စ္သည္.

ယခုအခ်ိန္အေဖ႕ကိုရမည္ဆုိလ်င္သူမသည္ အေဖ႕ကို ပိုက္ဆံေတြ အမ်ားႀကီးၿပကာ အေဖ ဘာမွ စိတ္မညစ္နဲ႕သမီးမွာ ပိုက္ဆံေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ ဟု အားေပးနုိင္မည္ၿဖစ္သသည္။

အၿမင္႕သည္ အစိုးရအိမ္ခန္းတြင္ေနကာ အိမ္ကေလးမ်ားကို နစ္သက္သည္ လမ္ေလ်ာက္လ်င္လမ္းထဲမွအိမ္ကေလးမ်ားကို ေငးေမာႀကည္႕တတ္သည္ မႀကည္႕ပါနဲ႕လားအေမရာ္ သူမ်ားအိမ္ထဲလွမ္လလွမ္းႀကည္႕တာ ရွက္စရာ ဟု သူမက ဆုိေသာ္လည္းႀကည္႕ၿမဲႀကည္႕သစည္ ေစ်းဆုငိေနရာေလးမ်ားေတြ႕လ်င္ ငါလည္းေစ်းဆုိငဝယ္ခ်င္လုိက္တာဟုဆုိသည္ အၿမင္႕အေမသည္ ေစ်းသည္ၿဖစ္သည္ ေသေငွးေစ်းသည္ၿဖစ္သည ္ထိုမ်ိဳးရိုး ေပ်ာက္သြားသည္ မွာနေမ်ာစရာ.ေ စ်းသည္ သည္ေငြ ရြင္သည္။

အစိုးရအိမ္ခန္းမ်ား ဖယ္ရမည္ႀကားေသာ္အၿမင္႕ေသာကၿဖစ္သည္။ ဘယ္ေၿပာင္းရပါ႕သားသမီးတစ္စံုနင္႕. စိတ္ညစ္ရွာမည္. သမီးအႀကီးက အခန္းဝယ္ၿပီးၿဖစ္ေသာလည္း အားလံုးအတြက္စိတ္ပူရွာသည္.သာမီးအငယ္ကလည္း နိုင္ငံၿခားသြားမည္လုပ္ရာစိတ္ပူရွာၿပန္သည္.သူ႕မွာ အေဖ႕အတြက္စိတ္ပူရအားလံုးအတြက္စိတ္ပူရေလသည္ ပူေတာ႕ဘာၿဖစ္သတံုး နလံုေးရာဂါနင္႕အေစာႀကီး ေလာကမွ ထြက္သြားေလသည္. ေသြးတိုးဆီးခ်ိဳရွိေသာ္လည္းေဆးမကု. ေဆးကုလ်င္ ပိုက္ဆံကုန္သည္ ဆိုသည္ကို ယခု သူမသိၿပီ။

သူမတခ်ိန္က်လွ်င္ေဆးကုခန္းေလးဖြင္႕မည္ သမားေတာ္ႀကီး ခခ နင္႕ steve ကုိ visiting ဆရာႀကီးမ်ားခန္႕မည္ ေမာင္ေရခဲတုိ႕ကို လူစည္ေအာင္ ရွဳိးထားမည္.။ ကုိကုိခင္ေမာင္ႀကီးကုိ လာေသာေကာင္မေလးမ်ားကုိဘုေဘာက္မေၿပာေအာင္ႀကပ္မတ္ရမည္။

ဆီးခ်ိဳေသြးတိုးသည္ အေၿခခံလူသတ္သမားမ်ားၿဖစ္ႀကသည္ . ေခါင္းမူးတယ္ေ်ားတယ္ နာတယ္ ဘိုက္ေအာင္႕တယ္. ေခါင္းကပြဲလုိ႕ ေၿခာ္လျလုိ႕ ဟုိနဲ႕ကြျသြားလဲုိ႕ ဒီနား ၿပဲသြာူလို႕မ်ားကုိ အဖုိးနွုိဳန္းခ်ိဳသာစြာၿဖင္႕ကုိေပးမည္ ေဆးခန္းသည္ စည္မွာေသခ်ာသည္ စည္မွေပါ႕ ေစ်းခ်ိဳထားကိုး. ခ်ိဳရမည္ ေစ်းခိ်ဳမွ လူနာလာမည္ လူနာလာမွ ကုေပးနိင္မည္ အနည္းဆံုးေလမၿဖတ္. ရင္ဘတ္မေအာင္ေအာင္. ေဝဒနာမ်ားသက္သာြးေအာင သူမကူညီမည္။ ``ဤနငည္႕ၿဖင္႕ ေရာဂါရွိရလ်က္ ေဆးမကုဘဲ ။/ ကုသလုိ႕ရမွန္းမသိဘဲ ထြက္ခြာသြားရွာေသာ မိဘမ်ားကို သူမေ က်းဇဴးဆပ္ပါမည္။


12 comments:

Anonymous said...

သနားပါတယ္ ငိုသြားတယ္

တကယ္ဆိုရင္ .... said...

အင္းးး ဟိုပံုကလည္း ႀကည့္ရတာ စိတ္မ ေကာင္းစရာ

ေမၿမိဳ႕မိုး said...

စိတ္မေကာင္းဘူး.ဖတ္ရတာ.. မကြန္ ေရးတာက သူမ်ားနဲ႔ကိုမတူဘူး.. တစ္မ်ိဳးေတာ့ ျဖစ္ရမယ္. :'(

Vista said...

း(

Anonymous said...

heart ထိသြားပါတယ္ အမေရ
အမ အေဖက ရိုးတယ္ေနာ္
ရိုးေတာ. စိတ္ထဲရွင္းေနတာေပါ. အမရယ္
အမတို.၄၆ လမ္းအိမ္ က်မငယ္ငယ္တုန္းက ျဖတ္ရင္ျကည္.မိတယ္
မင္းသမီးအိမ္ဆိုျပီးေလ

Anonymous said...

hello sis!!!
so touch!!
thnx 4 sharing..
miss my dad too
Anne

rose of sharon said...

ဖတ္ျပီးငိုခ်င္သြားတယ္အမရယ္... ငယ္ဘဝခ်င္းက ခပ္ဆင္ဆင္ဆိုေတာ႔ေလ ခံစားခ်က္ကို နားလည္တယ္...

ေကခိုင္၀င္း said...

ရင္ထဲမွာဆို႔နင္႔သြားတယ္မမရယ္...
အဲဒီေဆးခန္းေလးတကယ္ဖြင္႔ႏိုင္ပါေစေနာ္...

Bino said...

should be continued.
BINO

Anonymous said...

ကုုိယ္လည္းမိဘေတြကိုုေက်းဇူးဆပ္တဲ့အေနနဲ ့သက္ၾကီးရြယ္အိုုေတြကိုုေစာင့္ေရွာက္တဲ့ေဖာင္ေဒးရွင္းေထာင္ခ်င္တာ။
ပုုိက္ဆံေတြအမ်ားၾကီးရွိလာရင္အဲလိုုလုုပ္ခ်င္တယ္။
အအရ

Anonymous said...

I miss my dad and mom. exactly same par bae.

Anonymous said...

မမ အာဘြား
ခ်စ္ေနဆဲ ဖတ္ေနဆဲ
ပြင့္