Saturday, November 24, 2012

ခင္

 
စေနသည္အမ်ားသူငါ ရံုးပိတ္ရက္ၿဖစ္ေသာ္လည္း ရံဖန္ရံခါ အလုပ္ဆင္းရေသာေႀကာင္႕ ခင္သည္ ကုပ္ကုပ္နင္႕အိမ္ၿပန္လာ၏။   ေလ်ာက္လည္လ်င္ရေသာ္လည္း မနက္ၿဖန္အလုပ္ရွိသည္ ဆုိေသာ စိတ္သည္ လူကို ကုပ္ေစ၏။ ထို႕ေႀကာင္႕လည္းအလုပ္လုပ္ေနရၿ
ခငး္ၿဖစ္သည္ မဟုတ္လ်င္ ကေလးမရွိေသာခင္သည္ အလုပ္မလုပ္လ်င္ အိမ္တြင္လည္း ေပ်ာ္သူမဟုတ္္ရာ ရူးသြားမွာစိုးရသည္။


အလုပ္မ်ားသည္ မ်ားမွာေပါ႕ တပည္႕မေကာငး္ရထားသည္ကိုး တပည္႕မေကာငး္ဆရာ႕ေခါငး္ ဆုိသကဲ႕သုိဳ႕ တပည္႕မေကာငး္ရာ ခင္သည ္ၿပာသလူးခါေလ၏။ ေကာင္းေသာတပည္႕ရလ်င္ သက္သာသည္မွ ေန႕လည္ တေရးေခြ လို႕ရေသးသည္ ဘုံလံုတစ္လွည္႕က်ား္ၿပန္တလွည္႕ တပည္႕က ခ်ာေလရာ ၿပာေလ၏။ အလုပ္မွာ ဒီအလုပ္ၿဖစ္ေသာ္လည္း တပည္႕က မလုိက္နိုင္ေသာ္ဆရာလည္းမၿပီးေခ်. မၿပီးေသာ္ စိတ္ညစ္လာေသာ ခင္သည္ ေကာ္ရစ္ေဒၚသို႕ထြက္က ငို၏။ I am too old to be scolded ဟုဆုိကာ ဆုိကာ ငို၏. မည္သုိ႕ဆုိေသာ ္ခင္ ႕ ဆရာမ်ားမွာ မ်ားေသာအားၾဖင္႕ခင္႕ထက္ငယ္ႀကသည္။ ငယ္ေသာ္လည္း ခင္သည္လည္း လုိက္ငယ္ေလရာ သူရုိ႕သည္ ခင္႕ကို မေႀကာက္ႀကေခ်. ခ်စ္ေသာ္လည္း ေၿပာစရာရွိကာ ေၿပာ၏။ ဆုိစရာရွိကာ ဆုိသည္ ဆူစရာရွိက ဆူသည္ ခင္. သည္ ဆူခံရတာကို စိတ္မၿငစ္ေသာ္လည္း တပည္႕ေႀကာင္႕အဆူခံရမည္ကိုကား မႀကည္ေခ်.  တပည္႕ကေလးကလည္း လိုက္ကာ ေတာင္းပန္၏။ ခင္သည္လည္းလွည္႕မႀကည္႕ ငို၏. တပည္႕လည္း I am sorry ဟု ဆုိကာ လုိက္ငိုေလရာ အထက္သို႕ေပါက္ႀကားပံုရသည္ ခင္. အဆူမရေတာ႕ေခ်.။ အားလံုးလြတ္သြားေလ၏. ေတာ္ေသးသည္ မဟုတ္က အထက္ဖားေအာက္ဖိ ခင္သည္ အေတာ္ေလးစိတ္ညစ္သည္ ထမငး္စားခ်ိန္မရ တပည္႕လက္လွုဳွပ္လ ်င္ ေၿခလွဳပ္လ်င္ လုိက္ႀကည္႕ရသည္။ အလြတ္ေပးေရြ႕မရ. တပည္႕သည္ အသစ္စက္စက္ၿဖစ္ေလရာမွားလ်င္ ခင္သည္ တပည္႕အပစ္မရွိ ခင္႕အၿပစ္သာၿဖစ္မည္. Training  ဆိုသည္ မွာ Training ၿဖစ္ေသာ္လည္း အမွားမခံနုိင္ေခ်။ မွားလ်င္ အားလံုးဒုတ္ခမ်ားႀကမည္။.

မေန႕ တကၠစီစီးသည္ ေနာက္က်ေနေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္၏။ ေနာက္က်ဆုိ ဖဘ ဖြင္႕သည္ကိုး။ ကားေပၚစတက္ကတည္းက ကားဆရာသည္ သူလမ္းသိတ္မသိဟု ဆုိသည္ . ရပါတယ္ ဟု ဆုိကာ ခင္သည္ ခပ္တည္တည္ၿဖစ္စီးေလသည္ တယ္လီဖံုးကို ငံု႕အႀကည္႕ေကာငး္ရာ ကားဆရာသည္ လမ္းမွားေကြ႕သြားေလရာ ခင္သည္ လမ္းေပ်ာက္သြားေလသည္။ ၿပန္မတည္႕တတ္ေတာ႕. ပံုမွန္ မိနစ္နစ္ဆယ္ စီးရသည္ ကို မိနစ္ေလးဆယ္ႀကာသြားသည္ ကားဆရာသည္ ပိုေပးရန္မလုိပါ ပံုမွန္ေပးပါရန္ အားနာစြာဆုိသည္ ခင္သည ္ပိုက္ဆံနေမွ်သည္ကု တစ္ေႀကာငး္ ေနာက္က်သည္ကတစ္ေႀကာငး္ေသေၿပးရွင္ေၿပးေၿပးရေလရာ ေနာက္ကို မနက္ ဖဘ မဖြင္႕ေတာ႕ပါဟု ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်ရသည္.


ေအာင္ၿမင္သည္ ယေန႕လည္းကား တကၠစီစီးသည္ ေမာင္. သိလ်င္ နေမ်ာေပေတာမည္ မေၿပာလ်င္ မသိဘူးေပါ႕။ သူစိတ္ခ်မ္းသာေစရန္ ခင္သည္ ေၿပာေလ႕မရွိေခ်. ကိုယ္႕ဘာသာကုိယ္စီး စီးတယ္ ဘာၿဖစ္လဲဆုိကာ က်ိတ္ က်ိတ္စီးသည္။ သုိ႕ေသာ္ၿငားလည္ းယခု ေၿမပံုႀကိတ္မွတ္သည္ ေနာက္ေန႕ကာားဆရာ အသစ္ကေလးနင္႕ေတြ႕လွ်င္  လမ္းၿပတတတ္ရန္ၿဖစ္သည္ ခင္သည ္မဆူရက္ပါ ကားဆရာကုိ အားနည္းသူကုိ ခင္သည္ ဖိမေထာငး္တတ္ပါ။ မိနစ္ေလးဆယ္ဘတ္စကားစီးလ်င္ သ့ံဳးက်ပ္ခန္႕ က်ေသာ လမ္းခရီးကုိ မိနစ္ေလးဆယ္ တကၠစီ စီးကာ စလံုး တစ္ဆယ္႕ေၿခာက္က်ပ္ ေပးတတ္သူသည္ ခင္ၿဖစ္ပါသည္။ခင္သည္ သူ႕ဘာသာ သူ map  ဆြဲလာၿပီးဖတ္မရဘဲ မမွတ္မိေခ်.။ေသခ်ာ ၿပန္စဥ္းစားေသာ္လမ္းမ မွ ထြက္. တည္႕တည္႕ႀကီးသာ ေမာင္း မေသခ်ာေတာ႕ေခ်. google map ဖြငၤ႕ရေလၿပီ။ cck drive ထင္သည္ ထုိမွေနေရြ႕ KJE သို႕ဝင္ရသည္။ KJE တည္႕တည္႕တည္႕တည္႕ေမာင္းသည္။ ၿပီးေသာ္ BKE သုိ႕ဝင္ရသည္ ေၿပာေတာ႕လြယ္သည္ ဟုိေန႕ကေတာ႕ၿခာလည္ယမ္းေနသည္။ ဒီေလာက္ရွင္းေသာလမ္းကို ဒီေလာက္ စီးေသာ ခင္သည္ ယခုထိမမွတ္မိ မ်ိိဳးရိုးကလဲရွိသည္ ကိုး. ။

အၿမင္႕သည္ အားႀကီး ရွဴိးမ်ားသည္ ဒူးရငး္သီးဝယ္လွ်င္ ကားနင္႕ ဒရိုင္ဘာ ခင္နင္႕ သြားသည္။ သံုးဆယ္႕ရွစ္လမ္း တစ္ဝုိက္ ဒူးရင္းသီး ဆုိင္ ေဘးတြင္ ရပ္ကာ ေဟ႕ ဒူးရငးသ္းီသံုးလံုးကားေပၚတင္လုိကိ္ ဟု ခပ္အုိက္တင္ပါပါ ေၿပာေလ႕ွရွိသည္ အိမ္ေရာက္လွ်င္ သံုးလံုးတစ္လံုးတင္ေကာင္းသည္. ခင္သည္လည္း ထုိနည္းေလည္းေကာငး္ၿဖစ္သည္ ကားေပၚကမဆင္း အိုက္တင္လုပ္တတ္သည္. ၿပီးေသာ ္အုိးနင္းခြက္နင္းၿဖစ္သည္။ 

ဟုိေန႔ကလည္း ဟုိဘက္တြင္ ထိုနည္းလည္းေကာငး္တက္စီးၿပီးေၿခာက္က်ပ္ ဟု ကားဆရာကို ေပးရာ ကားဆရာက တစ္ဆယ္ေတာငး္သည္ မေပးနုိင္ေပါင္ ဆုိေသာ္ အေႀကြမရွိ ဟုဆိုသည္ ။ အေႀကြ မရွိက  ေပးစရာမလို  ဟုခပ္မာမာဆုိေသာ္ ဒါမ်ိဳး ရိုးေနေသာ ခင္သည္ အဆင္သင္႕ေဆာင္ထားတတ္ေသာ ခါးႀကားတြင ္လိမ္ထားေသာ ေၿခာက္က်ပ္ကို ထုတ္ေပးသည္။

အလုပ္မ်ားရာ အြန္လုိင္း အၿမဲ Log in လုပ္ထားေသာေႀကာင္႕ အြန္လိုငး္ ရွိေနေသာ္လည္း ခင္သည္ အိုင္ဖုနး္ေလးကို ငံဲုမႀကည္႕နုိင္ပါ. လူးလာခတ္ေနေသာ လိပ္ၿပာေလးကဲ႕သုိ႕ကုိယ္႕ကိုယ္ကိုထင္ေသာလည္း အမ်ားက restless ဟု ထင္ႀကသည္။

 ခင္သည္ အလုပ္မ်ား ေယာက္ရက္ခက္ေနရာ ဟုိေန႕ကလည္း အခ်ိန္ပိုရွိသည္ကို အိမ္ၿပန္လာကာ လမ္းတစ္ဝက္ေရာက္မွ အခ်ိန္ပို ရွိမွန္းသိၿပီးၿပန္သြားေသာေႀကာင္႕ နာရီဝက္ခန္႕ေနာက္က်ၿ႔ပီး ဆယ္ငါးက်ပ္ ပိုကုန္သည္ အငွားကား စီးလ်င္ ဖံုးမေၿပာရ. အင္တာနက္မႀကည္႕ရပါ အငိုက္မိေပါင္းမ်ားၿ႔ပီးလမး္ေႀကာငး္ေၿပာငး္ကာ သံုးက်ပ္ ခန္႕ပိုေပးရတတ္သည္ ပိုေပးရတာ အေရးမႀကီး အခ်ိန္ေနာက္က်သည္မွာ ခက္သည္။
ငံု႕ႀကည္႕နုိင္ေရြ႕ ငံုႀကည္႕ေသာအခါ လုိင္းမရွိေတာ႕ေခ်. လုိငး္မိေသာအခ်ိန္ ခပ္တည္တည္ၿဖင္႕ ဓါတ္ပံုတင္လုိက္ရာ မိနစ္အေတာ္အႀကာသည္ အထိ လုိက္ခ္ တစ္ခုမွ မရ. ငါလုိ နာမည္ႀကီး  ဒီလုိမၿဖစ္သင္႕ ဟု  မသကာ္ၿပန္ေသာအခါမွ only me ၿဖစ္ေနၿပန္သည္ ေအာ္ ဒုတ္ခ ဒုတ္ခ. ရွိ မရ. မရွိ မရ. မသံုးရေသာ အင္တာနက္ပါေပ။ 
သုိ႕ၿဖစ္ေလရာ ဤသို႕ဤပံု ခင္႕ကို ေသာက္ႀကီးက်ယ္သည္ မာနႀကီးသည္ ပို႕သမ်ွ မၿပန္ဟု အထင္လြဲေနသူမ်ားသည္ ေက်နပ္ေစရန္ နစ္သိမ္႕လိုက္ရေပ၏။ ခင္႕ဘာသာ ခင္မူးေနေလသည္ (ေဆးေသာက္ထားေႀကာင္းမေၿပာပါ. ) ရာသီဥတုေအးသည္ ဟပ္ခ်ိဳးမပ်က္ေခ်သည္ နေခါငး္ အရည္ ေတာက္ေတာက္က်သည္ တစ္ရွူးနင္႕ဆုိ႕ထားရသည္။ မ်က္လံုးမ်ားလဲ ရဲေနဘီၿဖစ္သည္ နာလဲပြသည္ ဟပ္ခ်ိဳးပင္တည္႕. ေဆးမွန္မွန္မေသာက္ပါ။

ဖတ္သူအမ်ားသက္ၿပငး္ခ်သြားႀကသည္. (ဘာေတြေရးထားမွန္းမသိဟု ဆုိသည္ိကိုခင္သည္ႀကားၿဖစ္ေအာင္ႀကား၏}

13 comments:

တကယ္ဆိုရင္ .... said...

အခု တ ေလာ ေရးတာေတြ အရမ္းေကာင္း တယ္ အမ

Anonymous said...

ခင္.... က်န္းမာေရးဂုစိုက္

အလုပ္ဒေလာက္မ်ားတဲ့ၾကားက ပို႕စ္ေတြ တက္ တက္လာတာ ခ်ီးက်ဴးပါေပ့ ... ။

ပံု ။ ကေလးအေၾကာင္းျပၿပီး ပိုက္ဆံမရွာသူ

Candy said...

မငိုနဲ႔ တိတ္တိတ္... :D ေနာက္ပုံတင္ရင္ အုန္းလီးမီႀကီး ျဖဳတ္ဦးေနာ္ ဟီးးး :D

Anonymous said...

ဘံုလံုတလွည့္ ငါးပ်ံတလွီည့္မဟုတ္လား..
က်ားေတာ့ မေပးပ်ံပါနဲ႔..
အုန္းလီးမီဆိုေတာ္ေသးတာေပါ့..။
ဒီက ထံုတုန္းက အုန္းလီးမီထက္ဆိုတယ္..။

(ယခုမထံုေတာ့ဟုတ္ မဆိုလိုပါ...
မထံုခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနသည္။)


ပံု။
X hton

Anonymous said...

ဘံုလံုတလွည့္ ငါးပ်ံတလွည့္*


ပံု။
X hton

Anonymous said...

ခင္ကိုဖတ္ျပီး ဒီေလာက္အလုပ္မ်ားတဲ.သူက ဟင္းခ်က္နိုင္ လမ္းမ်ားနိုင္ ဖြဘုတ္တက္နိုင္ ဘေလာ.ေရးနိုင္ပါတကားဟု အံ.ျသခ်ီးက်ဴးေရြ. ကြကိုလဲ ခင္ကိုအမီလိုက္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါေျကာင္း (တက္စီနွင္.)

Anonymous said...

ေပ်ာ္စရာေတြရွာၾကံေရးတယ္ေနာ္... ခင္ငိုတာ တကယ္ကို ရယ္ရတယ္ကြယ္

ဇြန္မုိးစက္ said...

မမခင္ ေရးထားတာ ခ်စ္ဖုိ႔ေကာင္းလုိက္တာ။ း))

Anonymous said...

love the way u write
ANNE

မိုးနတ္ၾကယ္စင္ said...

ဒီပို႔စ္ေလးကို ၾကိဳက္သဗ်ိဳ႕...
ဘာရမလဲ နာတြ...နာလဲ မမကို အမွီလုိက္မယ္
တုိင္စီနဲ႔....ေရးထားတာ ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းထွာ.....
ခုေနာက္ပိုင္းေရးတာေလးေတြ ပုိပိုျပီးေကာင္းလာတယ္မ
ၾကဳက္ထွာေတာ္........:P
ခ်စ္တဲ႔.....မုိးနတ္

Anonymous said...

မမခင္ ဆက္ေရးပါ

Anonymous said...

မမခင္ ဆက္ေရးပါ

ဂါဂါ said...

အစ္မပို့စ္ေလးဖတ္ၿပီးေမာသြားတယ္...အလုပ္ခ်ိန္ေနာက္က်ေတာ့မယ္ဆိုရင္ရင္ေမာရတယ္ေလ..