Wednesday, March 13, 2013

12th March 2013
ကီခ်ိန္း ၁၈ ခုကုိ  စလံုးတစ္ဆယ္ဆုိၿပီးေစ်းေလ်ာ႕ေနေတာ႕ဝယ္မည္ ဆုိၿပီးကာမွ ေမ႕သြားၿပန္သည္ ဝယ္ေတာ႕ဝယ္ခ်င္သည္ ဝယ္ၿပီးမည္သုဴေပးရမည္နည္း အလုပ္တြင္ေဝလုိက္လ်င္ေတာ႕လည္းရသည္ ရန္ကုန္ကုိ အေလးခံသယ္သြားလ်င္လည္းရသည္ ကီလိုကလည္းယခုတစ္ေလာ နစ္ဆယ္သာရေလရာခက္လွသည္။ သြားေတာ႕ၿပန္ဝယ္ဦးမည္။ 

ပိုက္ဆံအိတ္သံုးလံုးစလံုးတစ္ဆယ္တန္ရွိသကဲ႕သုိ႕နဲနဲပိုေကာင္းလွင္ နစ္လံုးတစ္ဆယ္တို႕ တစ္လံုး တယ္ ဆယ္က်ာ္ေတြ ၿဖစ္ကုန္တာရီွသည္ ခင္ကေတာ႕အဖဳိးနဲ႕အိုးကြဲ အဲ. သံုးလံုးတစ္ဆယ္ တန္သာယဝ္လုိက္သည္ ကိုယ္႕ဘာသာကုိေတာင္သံုးမေလာက္အမ်ိဳးမ်ားကိုထပ္ေပးမည္ ဆုိလ်င္ ထပ္ဝယ္ရေပဦးမည္ အနိစစ ဒုတ္ခအနတ. 
သံုးလံုးတစ္ဆယ္ မလွလား ခုိင္. လွတယ္ေနာ္။ ခင္ကေတာ႕အားလံုးယူလုိက္ၿပီ။ အနက္ေရာင္မဟုတ္ ခရမေးရာင္ၿဖစ္သည္ ။ အညိုေရာင္မဟုတ္ လိမ္ေမာ္ေရာင္ၿဖစ္သည္. ။


 အေရးႀကီးတာကေတာ႕ပိုန္ဘုိ႕ဘဲၿဖစ္သည္ ပိန္လွ်င္ ဘာဝဝတ္လ်သည္ ဝလ််င္ ဘညဝယ္တယ္မလခွ. (ခင္နည္းငယ္နငုိက္ေနဘီၿဖစ္သည္).  ပိန္ွ်ငဘာယ္တ္ဝယတ္လွသည္ ဝလွ်င္ ဘာဝတ္ဝယတ္မလွ။လွတယ္ေနာ္ ခဥမ အိမ္သည္ အမွဴိက္ပံဳၿဖစ္သည္ ရွင္းလွ်င္ တစ္နာရီတစ္ဆယ္ မကေပးရမွာစိုးေသာ္ေႀကာင္႕သူမ်ားလည္းခေခၚမရွငး္ ကုိလည္း မရွိငး္ ရွူပ္ရွဳပ္ပင္ေနသ္ည . သက္ဆုိင္ရာက လာရွငး္ခုိငး္မည္ကို စိုးရီမ္ရသည္။ ဟုိတံုးက သတင္းစားတြင္ဖတ္ဘူးသည္ အဖြားႀကီးေနေသာအိမ္ကို မီးေလာက္မည္စိုးေသာေႀကာင္႕ဝငးရွင္းေပးႀကည္ ခင္အိမ္လည္းလာဝင္ရွငး္မည္ဆုိစေသာေႀကာ္င္႕တစ္ခါးပိတ္ထားရသည္ အ်ဂီေလးမ်ားလွသည္ ထင္သည္ ခင္ဝတ္ဘုိ႕ေတာ႕မဆန္႔.


အလန္းကေလးမ်ား ဘူဂစ္ street လးမ္းထဲတႈငြ္ရွိသည္ မ်ားေသာအားၿဖင္႕တစ္ဆယ္ဝန္းက်င္မွ စသည္ ကေလးမ်ား. ဝယ္နုိင္စရာအေနအထားၿဖစ္သလုိ ခဥမအတြက္လည္း ဝယ္နုိင္သည္ ၿပသာနာက စြပ္မရတာေၿစဖသ္ည္ ခဥမက ဝယ္လုိက္တူမကို ေပးလုိက္င္႕ဟုတ္ေနသည္ ကာရီအိုေကနဲ႕ မက္ဆက္လဲသြားဦးမည္ထင္ေသည သြားဘတြားေပါ႔.ပိန္ခ်င္ပါသ္ ဆုိမွ ညေနက တစ္က်ပ္ဘူးသံုးခုတန္မုန္႕နင္႕ပဲနုိ႕ရည္တစ္ဘူ အခု အိမမ္မွၾ  ၿစစာ ေခါက္ဆြဲၿပုတ္စ္ခတစ္ခါကြက္မဝေသာေႀကာင္႕ ေပါင္မုန္႕ေထာင္ပတ္သံုးသသံုး်ပ္ နင္႕ မီးကင္ၿပီးေက်ြးရန္ေၿဖစသ္ည္ တစ္ခမွ မလကားမၿပစ္ရေတာ႕ေခ်.

ထိုေဘာင္ဒေဘယသ္ဒ ထိုေဘာင္ဒေဘယသ္႕ ေဘာသ္ဒေဘာ္ ေဘာင္႕ေဘာင ေတြ  က ရွိသည္။ ဟင္ ဘာေတြ ေရးမိပါလိမ္႕ ထုိေဘာင္းေဘုာင္းသည လည္း လွလ်င္ ဝတ္သည္ အဲေလ ဝတ္ေလ ွ်င္သည္ ခင္ဝယတ္နုိင္ေအာင္ဝိုင္းဆုေတာင္းေပလူိင္ၿငကပါ။
အေနြးထည္ႀ႕ိကိုိသူမို႕အကလားကေန တစ္ထယ္ပယပ္တသ္ည။ ေရာဝဈသ္ဟဲူ ဈ.္နုိင္ရင္တုေတင္းသည အဝယ္က်ီလွလွေလးမ်ားဝတလ်င္မပါမွစိုးေႀကာ႕ဖညစ္ေလ......နာရီသည္ နစ္ဆယ္႕ရွစ္က်ပ္ၿဖစ္သည္ ေရစိမ္ခံသည္ မီတာငါးဆယ္ ဒိုက္ဗင္ထုိးလုိ႕ရသ္ည ေရမကူးတတ္တာသာ ရွိသည္. 

ခင္႕တူမကို ဖဘကုိ ဖမ္းမိသည္ သူ႕ဖဘကို ဖြက္ထားသည္ အေဒၚသိမွာစိုးေသာေႀကာင္႕ညဖစ္သည္ အေဒၚကေလည္း သြားမအက္ေခ်. ကေလးကို လြတ္လပ္ခြင္႕ေပးခ်င္သလုိ သူကိုယ္တုိင္လည္းလြတ္လမ္ခ်င္ေသာေႀကာင္႕ဖညစ္သည္ သူငယ္ခ်ငး္ ေလးေထာင္နီးပါးရွိသည္ကို အံမခန္းေတြ႕ရသလို ဓါတ္ပံုမ်ားစြာကိုလည္းေတြ႕ရသည္ အလန္းစားၿဖစ္ေနေခ်ၿပီ. အဲသည္ ဟာမေလးကို ေမြးတံုးက ဆြဲထုတ္ခဲ႕ႀကရသေးသည္ ခဥမေတာ႕မဟုတ္ သူမ်ားဆြဲထုတ္ၿခင္းၿဖစ္သည္. ခင္ဥေမေးပဒလုိက္ေသာ တစ္ဆယတန္မ်ားကို ဝတ္မည္မထင္ေခ်. ေမာင္႕ ကာရာအိုေက မက္ဆပ္တုိက႕လည္းလက္ခံမည္မထင္. အိမ္ကေကာင္မေလးေတြ ဆီေရာက္သြားရင္ ဘုရားဘဳ၇ား.   မဟုတ္တာေတါ ေေၿပသည္ ဆုိၿပီး ေမာင္ေတာ႕ဖေနာင္႕နင္႕ေပါက္ေိခ်ေတာ႕မည္။ ေသခ်ာတာကေတာ႕သူဘာလုပ္ရမွန္းမသိလ်င္ ဒီတုိငး္ပစ္ထားခဲ႕မည္ၿဖစ္သည္ ။
ဟငး္ဟငး္ ခဥမ ေရြးလာေသာ ပံုတံုးႀကီး အစား ဒါ  ကပိုမုိက္တယ္ဟု ခဥမ ရီုက္လာေသာ ပံုထဲမွာ ေရြးေသာေႀကာင္႕သြားလဲလာၿခင္းၿဖစ္သည္ (ဟမ္) လန္းတယ္ဟုတ္.4 comments:

ေမာင္ဘႀကိဳင္(ခ်ဥ္ေပါင္ၿခံ) said...

ေစာေစာစီးစီး ဘေလာ႔လည္လာသြားတယ္ း)

ညိမ္းႏိုင္ said...

ခဥမအတြက္လည္း ဝယ္နုိင္သည္ ၿပသာနာက စြပ္မရတာေၿစဖသ္ည္..... အဲ့စကားလံုးေတြကိုသေဘာ
အက်ဆံုးပဲ.....၊ၾကည့္စမ္း...သူ read more တက္သြား
ၿပီ..... :))))

မိုးသက္ said...

ဟုတ္ပ. ထူးဆန္းေနတာ Read more ဆိုလို႔.. ဟိဟိ.။
မာမားကြန္ေတာ္ထားရာမွ.. အန္တီကြန္ေတာ္လိုပါသည္။
ခြင့္ျပဳပါ.. ေနာ္.. ေနာ္လို႔ :D

Candy said...

အက်ီေတြမ်ားႀကီးပဲ.......... Bugis Street ကို ေမႊခဲ့ပုံပဲ။ ဟီး.. ကန္ဒီလည္း အစ္ကိုေတြ ဖဘအေကာင့္ကို မအပ္ဘူး :P :P