Monday, March 25, 2013

24th Sunday.

ခင္သည္ အရူးမၿဖစ္သည္ တစ္ခါတစ္ေလ ေကာင္းေရြ႕တစ္ခါတစ္ေလ ေဖာက္သည္. ။ စိတ္ကူးေပါက္ရာလုပ္သည္။ 
 လက္ခ်င္းတြဲထားသူမ်ားကို ေတြ႕လွ်င္ ဝမ္းနည္းသည္. ဘုိက္ႀကီးသည္မ်ားကို ၿမင္လွ်င္ သူမအတြက္သူမ စိတ္မေကာငး္ .
 


ဴLoreal သည္ ခင္သံုးဘုိ႕ၿဖစ္ေရြ႕ day cream Ulay သည္ အလတ္မဘို႕ၿဖစ္သည္ က်န္သည္က လက္ေဆာင္ေပးၿခင္းၿဖစ္သည္ ေႀကာ္ၿငာထင္သည္ ဝယ္သံုးရဦးမွာေပါ႕ အလကားရတာေလးေတ ာ႕ကုန္ေအာင္သံုးလိုက္ဦးမည္.
 သူငယ္ခ်ငး္အိမ္သြားရာဘက္ေဒးကိတ္ကုိ လမ္းမွာ ဝင္ဝယ္သြားၿခင္းၿဖစ္သည္ စလံုူူးသံုးဆယ္ေပးရသည္ ငယ္သူငယ္ခ်ငး္မ်ားၿဖစ္ႀကသည္ မလာပါဘူးဆုိသည္ ကို ဖံုးဆက္ေခၚေသာေႀကာင္႕အားနာၿပီးသြားရသည္ သူတို႕အားလံုးသည္ ဆရာဆ၇ၾႀကီးမ်ားၿဖစ္ႀကသည္ခ င္တစ္ေယာက္သာ ခ်ာတူးလန္ကေလးၿဖစ္ေနသည္. ခ်ာလည္း ခ်ာေပါ႕ ခ်ာ ပါလွ်င္နာမည္ႀကီးသည္ မဟုတ္လား ေကာငး္သည ္ခ်ာပါေစ။ နစ္ေယာက္က ေစာင္႕ေနသည္ ခင္ထင္သလို ဓါတ္ပံုလဲ မရုိက္ႀကပါ။ စကား ခဏေၿပာၿပီး ၿပန္ႀကသည္ ေယာက်ာ္လးေမ်ားက အိမ္ၿပန္ေရြ႕ မိန္းကေလးခင္သည္ လမ္းေပၚတက္ေလ၏။ 
ဘူဂစ္သြားၿပီး အ႕က်ီေတြ ေလ်ာက္ဝယ္သည္ လွခ်င္သည္မ ဟုတ္လား. ခင္သည္ လ််ပ္ေပးၚေ လ်ာ္လီွဝတ္ခ်င္ေနေလသည္ ေနရာနငၤ႕အခ်ိန္အခါက မေပးေခ်. .
  ဂ်င္းစကဒ္ ဒူးအထက္ဝယ္သည္ စလံုးတစ္ဆယ္က်ပ္ၿဖစ္ည ( ၇၀၂ က်ပ္နင္႕ေၿမွာက္ပါ.). ခါးဆုိဒ္သံုးဆယ္ၿဖစ္သည္ သံုဆယ္ဆုိေသာ္လည္း သံုးဆယ္ေလးခင္သည္ဝတ္လုိ႕ရသည္ အတုိင္းမွ မွန္ရဲ႕လားမသိ. ရုိက္ၿပီးကာမွ ဟယ အက်ိီးက်ီး ငါ႕ခါးတုတ္ႀကီးလူၿမင္သြားေတာ႕မယ္ဆုိကာ ဂ်င္းစကဒ္ကေလးကုိ ၿပန္ေခါက္၏. အေတာ္ၿဖစ္သြားသည္.
 

အက်ီ Large တစ္ထည္ ငါးက်ပ္နင္႕ဝယ္ၿပန္သည္ ဆုိဒ္ႀကီးသြားသည္ ပြ႔ြပြႀကီးၿဖစ္သြားသည္ သက္ၿပင္းခ်ကာ မည္သူမွန္းမသိေသာ ေပးရမည္႕စာရင္းထဲသို႔ပစ္ထည္႕လုိက္သည္. 

လွေတာ႕လွသည္ ဝတ္ၿဖစ္မည္ မထင္ 
 သူမ်ားထဲသုိ႕ထည္႕လုိက္သည္ ငါးက်ပ္ၿဖစ္သည္. ပံုမွန္တစ္ဆယ္မ်ားၿဖစ္သည္ လည္း နဲနဲႀကာလာလွ်င္ ပစည္းထြက္ခ်င္ေသာ ဆုိင္ရွင္သည္ငါးက်ပ္နင္႕အတင္းထုိးေပးေလသည္.

 

ပံု ၉
ဒါေလးေတာ႕ခင္ယူမည္ စိတ္ကူးသည္.
 


 

ပံု ၁၀
ဆုိင္ေစ်းေရာငး္သူက သူမ်ားအတြက္လား ဟု ေမးက တြင္ တြႈင္ပစည္းမ်ားထုတ္ၿပေလသည္ ဆုိလိုသည္မွာ ခင္နင္႕မအက္စပ္ဟု ဆုိလုိေသည္ သို႕ေသာ္ေခါင္းမာေသာ ခင္သည္အခြင္႕ေကာငး္အကြက္ေကာငး္ကု ိဝတ္ရန္ေခ်ာင္းေနလေလသည္ ကန္ဒီကေတာ႕ိစတ္ညစ္ေပမည္. ညစ္ညစ္ကန္ဒီ တိဳ႕ိုကို မတားနဲ႕ေတာ႔.


 
 


 ပံု ၁၁
ဒါလည္း နဲနဲႀကီးသြားသည္ ငါးက်ပ္ပင္ၿဖစသ္ည္ သက္ၿပငး္ခ် သည္ နစ္ဆယ္ဆံုးသည္ ငါးက်ပ္တန္ေလးထည္ ခင္႕အတြက္ သိတ္အသံုူမဝင္ . မယင္လဲေနပေစေ. ရန္ကုန္တြင္   ေတာ္သူမ်ားရွီိမေပါ႕. သူမ်ားေပးမည္႕အထဲ ပစ္ထည္႕လုိက္ၿပန္သည္.ပံု ၁၃
ထုိအခ်ိန္တြင္ ညီလင္းသစ္ကုိ သတိရေသာအခ်ိနိ္ၿဖစ္သည္ သူဒါမ်ိဳး ၿမန္မာအသိုငး္အဝိုငး္ႀကားမွာ ထုိင္ခ်င္တာ. သတိရမိသည္. သူ႕အတြက္ ရိုက္လာခဲ႕ၿခငး္ၿဖစ္သည္ ခင္သည္ ကံေကားေလစြ. ကံေကာငး္သူခင္ပါတကား. သူေရးၿပေရြ႕ စကာပူၿမိဳ႕ႀကီၚမည္မွ်သာယာလွပခ်မ္းေၿမ႕ေႀကာငး္သိတထက္သိပုိသိလာရေလရာ ဝမ္းေၿမာက္ေရြ႕မဆံုးေခ်. ေရွ႕ဆက္ကံေကာင္းပါေစဘုရာ.း. (ခင္ဗ်ားအလကားေန ဘုရားကို ဆုမေတာင္းနဲ႕ဗ်ာ ဟု ကိုေက်ာ္ေက်ာ္က ေၿပာေသာလည္း ခင္သည္ မႀကားခင်ေယာင္ေဆာင္ေနေလသည္ ). ပံု ၁၄
ဘူ၈စ္မွသည္ အို၈်ီသုိ႕ေရာက္သြားေလသည္ အိပ္ရာခင္းsingle တစ္ခု ဆယ္႕ငါးက်ပ္နင္႕ဝယ္လာသည္. 

႔့ပံု ၁၅
ဘူဂစ္တြႈ္လည္း အိပ္ရာခင္းေစ်းခ်သည္ ဆူပါ single ကုိ တစ္ဆယ္နင္႕ဝယ္သည္. ရန္ကုန္တြင္ အိပ္ရာခင္းမ်ားေစ်းႀကီးသည္ ပစည္းလည္းသိတ္မေကာငး္. ေစ်းကလည္း ႀကီးေသးသည္. ရနန္ကုန္ကုိ ပစည္းမ်ားမ်ားေကာငး္ေကာငး္သါငးြငးၿီးေ်စ်းသက္သက္သာသကၿဖင္႕ေရာငး္နုိင္ေအာင္ ဆက္လက္ဆုေတာင္းသည္. တစ္ဆယ္ (၇၀၂ က်ပ္နႈ႕င္ေၿမွွာက္). ကို အိပ္ရာခင္းတစ္ခု ဖက္ေခါငး္အုံးစြပ္တစ္ခု ေခါင္းအံုးစပြ္တ္ စ္ခု ရေသးသည္ မတန္ေလ. ဘယ္သူတန္တန္မတန္န္ခင္တန္းသည္ တတ္နိုင္လ်င္ ခင္သါငြင္းၿပီးေစ်းႀကီးႀကီးနင္႕ေရာငး္စားဦၚမည္.  

ပံု ၁၆
ဆုေတာင္းရန္သေၿပမ်ားဝယ္လာသည္ မ်ားေသာအားၿဖင္႕နစ္က်ပ္ ၿဖစ္သည သေၿပတစ္ခက္ နစ္က်ပ္ ( ၇၀၂ ၿဖင္႕ေၿမွာက္ပါဦး) တစ္ခက္ မမေငြ ၁၄၀၀ က်ပ္ၿဖစ္သည္ ရန္ကုန္တြင္ တစ္ရာက်ပ္ နစ္ရာက်ပ္အလြန္ဆံုေးပါ႕ ဒုတ္ခ ဒုတ္ခ . ခင္တို႕သည္ အစစအရာ အၿမတ္တင္ေသာေခတ္တြႈင္လူၿဖစ္ရေလသည္ . သို႕ေသာ္လည္း ဝယယ္ရေရ႕ြ႕ရသည္က်းဇူးတင္ရသည္. ဟုိတံုးကမရွိေခ်. ရကနု္ကုန္တြင္ နုိင္ငံၿခားကု အားက်ရေ႕ြ ယိုးဒယားမွ လာေသာ သစ္ခြ သံုးၿပီး ခင္သည္က ရန္ကုန္မွလာေသာ သေၿပကုိ ယုယက ေရေန႕စဥ္လဲေြရ႕လန္းဆန္း ရြႈင္ၿပေလသည္


.


 

ပံဳ ၁၇
ေခတ္တြင္ မ်က္လံုးဆဲြရန္ လုငိင္ဒန လုိင္နာမ်ားစြာရွိသည္ ကာခ်ငယ္မ်ားစြာရွိသည္. မ်္က္ခံုးေမြၚဆဲြရန္ရွိသည္ သုိ႕သောလည္း rarely သံုးၿဖစ္သည္ အလွအပထက္ ဘဝထဲဆင္းေေနရေသာခင္ၿဖစ္သည္ ခင္လွသည္ မလွသည္ အေ၇းမႀကီး အလုပ္မ်ားအားလံုးေခ်ာေမြ႕ေနဘို႕လိုအပ္ပသည္. ခင္သည္ လုိင္းဒါ မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ငယ္ခ်စ္ ဒီဇင္ဘာကိုလည္း ဝဝ္တံုးၿစဖ္စသည္.ဝယ္တံုးၿဖစ္သည္. ၁၆ ၈ွီ်၈ွ် ၈်ီဘီႀကီးေတာင္ဝယ္လာမွေတာ႕ သိေတာ႕ေပါ႕ ခင္ရိုက္ေတာ႕မည္.။ ဒါတ္ခဲေလးကေတာ႕ နစ္က်ပ္ၿပားကုိဆးကုိးဆယ္ တန္သည္ ဆုိၿပီးမအလကားဝဝ္လာၿခငး္ၿဖစ္သည္  တစ္ေနရာရာသုိ႕ထူိုးထည္႕ထားလုိက္ေတာေပါပ ေပါ႔. 
ပံဳ ၁၈
ခင္သည္ အသားေၿခာက္တတ္သည္ အသက္ႀကီးသည္နင္႕မဆုိင္ ကိုေဂ်ဒီသည္လည္းေၿခာက္သည္။ အဲသာေလး လိမ္းလွ်င္ Lotion ၿဖစ္ၿပီးအသားေအးသည္. .စလံုးတစ္ဆယ္ခန္႕ၿဖစ္သည္ ရန္ကုန္သြားတံုးက ရွာတာ ရွာမရ. ဆုိင္ေပါက္ေစ်႕အေတာ္ရွာသည္ ရွာမရေခ်. ေတြ႕ေသာ တစ္ဘူးကိုသာဝယ္လုိက္ရသည္. ဘာလုိ႕မသြင္းးတာလဲေသာ္လည္းေကာငး္ခ ဘာလုိ႕ခင္ရွာမေတြ႕တာလဲ မေကာငး္. ဆံပင္စီးေသာ ရာဘာရင္း ကေလးမ်ားကေတာ႕တူမကုိေပးမည္ စိတ္ကူးသည္ သံုးကြငး္ ငါးက်ပ္ၿဖစ္သည္ ခင္က တစ္ကြင္းနစ္ကြငး္ၿပန္ေတာငး္သံုးမည္. ခင္႕တူမသည္ ခင္႕ကို မခ်စ္ေခ်. ဖဘ သြားအက္သည္ ကို လက္မခံ. ခင္ဝမ္းနည္းမဆံုး။ public လုပ္ၿပီး ခင္ကကိုလက္မခံသည္ကို စိတ္ထိခုိက္မဆံုး. ခုထိ စိတ္မေကာငး္ၿဖစ္တံုူး. ) သိတ္နုတဲ႕ခင္. Olay သည္ ခင္တို႕ငယ္စဥ္ကေဘကမာထဲက ထြက္ထားေသာ product ၿဖစ္သည္ အလတ္မအတြက္ဝယ္ရင္း ခင္သည္လည္းဝယ္သိမ္းထားမွ ဆုိကာ တစ္ဘူးဝယ္သိမ္းထားလုိက္သည္ ေစ်းမေပါ စလံုး ၂၀ ခန္႕ၿဖစ္သည္ ( ၇၀၂ နင္႕ေၿမွာက္).။  ေတာ္ႀကာေနပစည္ေပ်ာကေ္တာ႕မည္ ထင္သည္ ဆုိင္ေတာ္ေတာ္မာမ်ားမ်ားတြင္ ရွာမရ. ရွာေနသည္မွာႀကာဘီ. ဖူနန္ေဘးက ဝပ္ဆန္တြင္ ရသည္.

ခင္သည္ ခင္ဘဲၿဖစ္သည္ .

22 comments:

Anonymous said...

So....
This is real Khin .
Sandy

မိုးသက္ said...

စကတ္ေလးနဲ႔ခင္သည္.ဆယ္တန္းေက်ာင္းသူေလးနဲ႔ တူေလသည္. :)
ပံုမပါေသာ္လည္း ခန္႔မွန္းမိသည္..။

Candy said...

မတားပါဘူး.. အဲ့အက်ီေလးေတြ ၀တ္ျပပါလား ခင္ :D :D

ညိမ္းႏိုင္ said...

အင္းက်ီ ငါးက်ပ္၊တစ္ဆယ္တန္ေလးေတြ ခင္ပဲရွာတတ္
သီ.....။

ညီလင္းသစ္ said...

သတိတရနဲ႔ ႐ိုက္လာခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ အျဖဴနဲ႔အမည္း ဓါတ္ပံုေလးအတြက္ ေက်းဇူးပါ အစ္မေရ..၊ း) သာယာလွပၿပီး၊ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ လူေတြ႐ွိတဲ့ ကြ်န္းကေလးမွာ ေနခြင့္ရတဲ့ ခင္ တကယ္ပဲ ကံေကာင္းပါတယ္...။ း))

ၿငိမ္းစိုးဦး said...

ေစ်း၀ယ္ ပုံျပ အက္ေဆးေလးမွာ စိတ္၀င္စားစရာ ...

မဒမ္ကိုး said...

စိတ္ညစ္လို႕ခင္႕စာမ်ားကိုလာဖတ္ေသာ္ စိတ္လန္းမ်က္စိက်ယ္သြားေလသည္ း)

blackroze said...

ခင့္အက်ီမ်ားကို ပစ္သည္ ေငးေမာ
သေရက်သြားေလသည္..

...အလင္းစက္မ်ား said...

အိုေလးသီေခတ္ကုန္သြားဘီျဖစ္ပါသီ။ သို ့ေၾကာင့္ ကႀကီးမိတ္မ်ား ကိုသာ ေျပာင္းသံုးသင့္ပါေက်ာင့္...

Bino said...

You made me refresh.

Anonymous said...

казино игра скачать бесплатно казино за деньги игры онлайн бесплатно казино автоматы , мини игра казино скачать онлайн казино за яндекс деньги , спин в казино quicktender интернет казино , интернет казино первая сумма при регистрации 777 казино вулкан игровые автоматы 888

Anonymous said...

интернет казино моментальными выплатами онлайн казино гранд витара интернет казино бонус без депозита это , интернет казино европа южное бутово обыграть казино отзывы , онлайн казино гранд витара казино щучинск , онлайн казино expect перевод онлайн казино обезьянки бесплатно

တန္ခူး said...

စိုးသူShowမွာ ခိုင္ခင္ဦးကိုလွဆဲေတြ ့ရေတာ့ တို ့အမၾကီးခင့္ကို သတိရမိသည္. ေဖ့စ္ဘြတ္မွာ ခ်စ္စရာေကာင္းသည့္ခင့္ကို ေခ်ာင္းၾကည့္တာ ခင္သိမည္မထင္

Anonymous said...

100datingwebsites.com

Anonymous said...

Ma Khin Oo May,
I am a avid reader of your blog.
Recently, I came across that Dr. Ko Ko Gyi aka Abdul Rahman's blog was updated regularly at side bar.
His blog hold no truth and in fact using soft spot of Myanmar people to advance his objective - to gain more international attention and to portray Myanmar as a country against Islam. His translation of videos are also one-sided.
I make request to you that please drop all Muslim's blog from your blog.
Thanking in advance

Anonymous said...

မမ ေနေကာင္းလား.. ဘေလာ့မေရးတာ ၁ ပတ္ေက်ာ္ျပီ


စင္ထံု

ရိုးမ အရိုင္းပန္း said...

ေစ်းဝယ္ထြက္တတ္ေသာခင္.. ေစ်းဝယ္ရင္း အလုပ္ရွဳပ္ေန၍ ဘေလာ့မေရးအားပါ.. စင္

ပံု.. စင္ထံု ့သယ္ဂ်င္း

ၾကည္ျဖဴပိုင္ said...

မမ KMO ေရ မဂၤလာႏွစ္သစ္ျဖစ္ပါေစ....

Candy said...

ဒီပိုစ့္ကေန မတက္ေသးဘူးလား ခင္ >.<
ဧၿပီလအတြက္ ပိုစ့္တပုဒ္မွ မတင္ရေသးဘူးေနာ္ =.='

Anonymous said...

The information were very helpful for me, I've bookmarked this post, Please share more information about this
Thanks

ေျပတီဦး said...

ေစာက္ ရူး ေမျမိဳ႕ သိကၡာက် ေအာင္ လုပ္တဲ႔ေကာင္
မင္း သတိထား

Anonymous said...

I'm extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one these days.

My website ... Online Games