Friday, October 25, 2013

25th October 2013

စကာပူကုိ ခင္သေဘာက်ရၿခင္းမွာ မီးထိန္ထိန္လင္းေနသည္. ဟုိဘက္ကမ္းက မီးထိန္ထိနန္. ဒီဘက္ကမ္းက မီးထိန္ထိန္ အားလံုး ထိန္လငး္ေနႀကသည္ ည ၁၂ နာရီခင္ၿပန္လွ်င္ ေမာင္မွ အပ အားလံုးစိတ္ပူႀကသည္။ မီးလင္းေနရာ ခင္႕အတြက္ေတာ႕ေအးေအးေဆးေဆးပင္ၿဖစ္သည္. ရန္ကုန္ၿပန္ေသာ အခါ ခခ နင္႕ေတြ႕ခ်ည္၏။ ေမွာင္လုိ

က္တာေနာ္ ဟု ေၿပာလွ်င္ အမိဳ်ဳးမ်ားက မေမွာင္ပါဘူးဟု ေၿပာႀကသည္ယ ခင္ကေတာ႕ေခါငး္တစ္ခါ ခါ နင္႕ရွိသည္။ ၿပည္လမ္းကိုသာ အသံုးမ်ားသည္ေနာက္ပိုင္း ေဝးေသာေႀကာင္႕ ဆူးေလ ဘုရားမွတ က္ကာ ေရြဂံဳတုိင္ဘက္သုိ႕ဝင္သည္. ။ ထုိဘက္ၿခမ္းမ်ားသည္ အနည္းငယ္ ေမွာင္ခ်င္ေသာလလည္း လူရွင္းသည္. အုိ...... စက္ဆန္းဘက္မ်ား ညဘက္ ေယာင္လုိ႕ေတာင္မသြားေမွာင္လိုက္တာ မဲလုိ႕ .ထုိေမွာင္ထဲတြင္ ကားမ်ားသည္ ေဝါကနဲ ေဝါကနဲ ေမာငး္ကာ ခင္ကေတာ႕ စမ္း. စမ္း စမ္း စမ္းၿဖင္႕ေမာင္းေလသည္. ကုိကုိေမာင္တုိ႕လိဳလူမ်ားေနႀကသည္။ အဲေလ မွားလုိ႔. သူ အဲသည္မွာမေနပါ။ မဟုတ္က လာမဲေနဦးမည္. နဂံုိကတည္းက မဲမဲရယ္နင္႔.

ခင္အိမ္သည္ ရွဴပ္႔ပြေနသည္ တခါးပိျ ခ ခပိျ တသ္ခ တစ တခါူး တသတခါူး တခါး ကုိ ခပ္ဟဟေလး ထားရသည္ အၿမင္လ အၿအ အၿပင္လူမ်ား ၿမင္မည္ ဆုိး ရွက္ေသာေႀကာင႕္ၿဖစ္သည္ ေနာကေ္ေန႔ရွင္းတာေပါ႔။

ထမင္း မခ်က္ဘဲသြားဝယ္ရာ စလံုးေလးက်ပ္ၿဖစ္သည္ ထမင္း ဘူးနင္႕ခဲြသယ္သည္ ေစ်းနအနည္းငယ္ပိုသြားေသာလည္း စားခ်င္ေသာအ ခ်ိိန္တြင္ စာလို႕ရမသည္ မဟုတ္က ဟင္းရည္မ်ားမနင္႕ပစ္ၿပစ္ၿပစၤႀကီးၿဖစ္ကာ လြတ္ပစ္ခ်င္စိတ္ေပါက္သည္. ကုန္မည္မထင္. အေနာ္မ် အေတာ္မာ်းသါားသည္.

အေတာ္မ်ားသြားသည္.ယေန႕သည္ အေတာ္ၿပိဳင္းသြားသည္ ဟု ိဂါ ဒီဂါရသည္မွာ မလြ္ယ္ ဟုိ ေၿပး ဓီဒဒီေၿပးၿဖစ္သည္ အမွ အဖိုးမတန္လွေသာ္လည္း appreciation ၿဖစ္သည္. စာရြက္စာမတမ္းမ်ား ရွာရသည္.

ခင္႕ကိုေသေသသပ္သပ္ ဝတ္ထားေသာ သူတစ္ဦးသည္ တစ္ေနရာတြင္ လုိက္စကားေၿပာေလသည္. ခင္သည္ ေသာခ်ာေၿဖပါသည္. လူႀကီးလူေကာငး္မေဟုတ္ေပလား ေနာက္ဆံုးမွာ သူက ခင္႕ကိုသူငယ္ခ်ငး္ၿဖစ္််ခ်င္သည္ အေအး တုိက္ခ်င္သည္ ဆုိသည္မွာအ ိမ္ၿပန္ေနာက္က်ေနမည္ ဟု ဆုိကာ ညာရေလသည္ ဖံုးနံပါတ္ောငး္လညး္ေပးသည္ ခင္ကိုင္မွာမွ မဟုတ္တာ. ငါ႕ စိတ္မဆုိးနဲ႕ေနာ္ ဆုိေသာ ္ မဆုိးပါဘူး ဟုေၿဖသည္ ။
 သုိ႕ေသာ္ ခင္႕နာပါတ္ကို ဘာမွန္းမသိေသာ နံပါတ္တစ္ခု က ဆက္ေသာ္ေယာင္ၿပီးကိုင္လုိက္ေလသည္. အမ်ိဳးေတါ သေဘာ္သားေတါ ရွိသည္မစုတဟုတ္လားဘယ္နစ္ငံကမ်ားဆက္ပါလိမ္႕ဘယ္ကမွ မဟုဆ္ တတ္ ရန္ကနု္ၿမိဳ႕မွ ၿဖစ္ညည္ +94 (48)00 ဆုိလွ်င္ ဘယ္နုိင္ငံကနည္း . အေၿဖပါၿပီးၿဖစ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ၿဖစ္ပါသည္. လူနာအမ်ိဳးမ်ားၿဖစ္သည္ ဟု မိတ္ဆက္ႀကသည္ ၿပန္ဆက္ေပးပါ]][[[စဧ}[စစ+၀ ဟု ဆုိသည္. နားလည္ေပးပါေနာ္ ဟု ဆုိႀကေသးသည္ နားလည္ပါတယ္ နားလည္ပါတယ္ဆိုက ခင္သည္ ၿပန္ဆက္ေပးသည္ ခင္႕ေလာက္စိတ္ေကာငး္ရွိသူ ရွိမည္ေလာ ခင္သည္ စိတ္အေတာ္ေကာငးေ္လသည္ ေၿပာလုိ႕ေၿပာတာ မဟုတ္. ဒါေႀကာင္႕ .

တစ္ခါ အိုဗာ ဆီးမွ လာေလသည္ ခင္သည္ ကိုင္ရေလၿပန္၏။ marketing သမားမ်ားထင္သည္. ခင္သည္ ေအာ္မည္ လုပ္ၿပီးမ ွ ေအးေလ သူတုိ႕လည္း အလုပ္လုပ္ႀကတာဘဲ ဟုဆုိကာ ္ခင္ အိုဗာဆးေရာက္ေနေႀကငင္း ဆုိရသည္ ဆုိလုိသည္မွာ ခင္အတြက္ charges မ်ား မ်ား ပိုက္ကကုန္မည္ၿဖစ္ေႀကာင္းယဥၤေက်းစြာ အသိေပးရသည္ သူတို႕လည္း ဘယ္သိမည္နညး္ ခင္ေလာက္ လမ္းေအပၚေနသူမွရိေလရာ မရွိေလရာ. သူတို႕ကိုလည္းအပစ္မဆုိသာ။

2 comments:

Anonymous said...

ခင္ သြားနာသက္သာသြားၿပီထင္ပါရဲ.

khin oo may said...

နာတံုးဘဲ pain killer ေသာက္ၿပီးေရးေနတာ.