Tuesday, October 15, 2013

Gravity
မ်ားၿပားလွေသာ ကားမ်ားထဲတြင္ အၿမန္ဆံုးေရြးရန္မွာ ရံဳက
ေရြးေပးထားၿခငး္ၿဖစ္သည္ peak of the week နင႕္ viewer choice
ၿဖစ္သည္.peak မွာေ ကာင္းသည္ ၿဖစ္ၿပီး viewer choice မွာ
ပရိတ္သိတ္အႀကိဳက္မ်ားေသာကားၿဖစ္
သည္. ယူက်ဴတြင္ ကမန္းတန္း trailer ႀကည္႕ကာ
အကဲၿဖတ္ေနေသးသည္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းလွသည္ အင္တာနက္နင္႕ကိုယ္မခဲြ မခြာ
ရွိရသည္မွာ စိတ္ခ်မ္းသာစရာေကာငး္လွသည္ ေမာင္ၿပီးလ်င္ အင္တာနက္ကို
အခ်စ္ဆံုးၿဖစ္သည္။

3D ၿဖစ္သည္ မ်က္မွန္ ရွိလား ေမးၿပီးမရွိလွ်င္ ဝယ္ရသည္ သိတ္ေစ်းမႀကီးပါ.
ဝယ္ၿပီး ဘယ္သူ႕ၿပန္ေပးရမလဲ ဆုိေသာ ္ေပးစရာမလို ကိုယ္႕ဘာသာာ
ႀကည္႕ၿပီးယူသြားလုိ႕ရသည္ ေနာင္ထပ္မဝယ္ရေတာ႕ဟုဆုိသည္ ေခတ္မွီလာေခ်သည္။
ခင္႕စိတ္ထဲ ထင္သည္မွာ ငွားသည္ ထင္၏. မဟုတ္ ဝယ္ကာ အပိုင္ယူသြားရသည္.
ခင္တို႕ ဥေရာပ တစ္သက္ တစ္ခါ သြားစဥ္က museum ထဲ သြားလည္လွ်င္
ေသာ္လည္းေကာင္း ကြာလန္လန္ပူ ၿမိဳ႕ေတာ္ tower တက္လွ်င္ေသာ္လည္ေးကာငး္
ကက္ဆက္ကေလးမ်ားရသည္ အလကားရလာ ပိုက္ေပးရလားေမ႕သြားၿပီ ၿဖစ္သည္.၏. ငွား၏
ထုိကက္ဆက္ ကေလးထဲတြင ္သမိုင္းကို ေၿပာေၿပသည္ ေရြစည္းခံုက ကေလးမ်ား
မလိုအပ္ပါ။  museum မွအ ထြက္တြင္ ကက္ဆက္ ကို ၿပန္ထားခဲ႕ရသည္


ရုပ္ရွင္သည္ ခ်ာ၏ ဆုိေသာ္ ထုတ္လုပ္သူ စိတ္ဆုိေးပေေတာ႕မည္ ။
ထုိသို႕ဆုိေသာ္ ခင္မႀကိဳက္ပါဟု ယဥၤေက်းစြာ ေၿပာရမည္ ၿဖစ္သည္. ခင္သည္
excited ၿဖစ္သည္။  3D တစ္ခါမွွ် မႀကည္႕ဘူးပါ ဆုိေသာ နဲနဲ ေတာ႕မွားမည္
လြန္ခဲ႕ေသာ ဆယ္နစ္ခန္႕က စကာပူ science centre တြင္ ေကာငး္ကင္ ခန္႕ရွိေသာ
ရုပ္ရွင္ screen က်ယ္ႀကီးသ္ည 3D လား ထင္၏. အဲကြန္းကလဲ ေအးေလရာ
ထံုးစံအတုိငး္ခင္သည္ ရံုထဲတြႈ ္အိပ္ေပ်ာ္သြားသည္ ထံုးစံအတိုင္
အာကာသကားပင္ၿဖစ္သည္ ကေလးမ်ားႀကည္႕ႀကသည္ လူႀကီးမ်ား အေဖာ္လုကိ္ႀကသည္
ခင္တို႕ အတြက္ ခင္႔ယူဆခ်က္ၿဖစ္သည္

ယခုေသာ္ ခင္သည္ excited ၿဖစ္စြာ  ႀကည္႕သည္ အာကာသထဲတြင္ မင္းသမီး
စင္ဒရာဘူေလာ႕နွင္႕ ေဂ်ာ႕ကိုလုိနီသည္ စကားေၿပာေနသႀကည္ အာကာသ ယဥ္အၿပင္တြင္
စက္ၿပင္သလို လုိဘာလုိလုိ ဝက္အူလွည္႕ေနသလုိလုိ ၿဖင္႕စကားေၿပာေနႀကသည္မွာ
တစ္ေမ႕တစ္ေမာ ၿဖစ္သည္ ခင္သည္ ဘာၿဖစ္နုိး ညာ ၿဖစ္နုိး ေစာင္႕ေနေလ ရာ ဘာ မွ
မၿဖစ္ေခ် သူတို႕ေၿပာတာလည္း နားမလည္ သူတို႕သည္ လည္း စစိတ္ေအားေလက္ ေအး
အေတာ္ႀကာေအာင္ေၿပာၿပးမွ အၿမန္ေၿပးဟု အခ်က္ေပးသံနင္႕အတူ ေၿပးႀကေလသည္
ယဥ္လည္းေပါက္ကြဲ႔်က္စီး႕ဥဏြားသည္ သူတို႕နစ္ေယာက္သည္ လည္းကြဲ သြားရာမွ
ၿပန္ဆံုေလသည ္အာကာ သထဲတြင္ ေမွ်ာေနႀကသ္ည ယဥ္တစ္ခုအနားအေရာက္တြင္
ခ်ိတ္မိမလိုၿဖစ္ၿပီး ေဂ်ာ႕ကိုလိုနီသည္ အနစ္နာ ခံကာ အာကာသထဲ ေမွ်ာ
လုိက္သည္ နစ္ေယာက္ဆုိလွ်င္ မလြတ္ေခ်.


စင္ဒယာ ဘူေလာ႕သည္လည္ းယဥၤထဲ ၾဝင္ရန္ ႀကိဳးစားကာ .အထဲေရာက္ၿပီး ထိုင္မလိဳ႕
စပ္စုတံုး ယဥၤသည္လည္း ပ်က္စီးၿပန္သည္ သူေရာကေလရာ ပ်က္စီးၿခင္း ဆုိက္၏.
ေနာက္ဆံုး အလံုးေလးတစ္လံးုနင္႕ေမွ်ာ မလုိၿဖစ္ေၿပီး ထုိအလံုးကေလယဥၤကေလးကို
သူမေမာငး္တတ္ေခ်. ဝင္ထုိင္ၿပီး ဟုိနိပ္ ဒီနိပ္နိပ္သည္. ငို မလုိ
ရူးေတာ႕မလုိၿဖစ္သည္ ခင္သည္ အားမရ. အာကာသာထဲလာၿပီးမွေတာ႕
ဒီေလာက္ေႀကာက္မေနနဲ႕ဟု ပြစိပြစိလုပ္သည္ ေသစရာရွိေသရံုေပါ႕
ေသဘုိ႕မေႀကာက္လုိ႕အာကာသထဲ လာၿပီးမွ ၿမင္ရတာ အသည္းယားလွသည္။

 ေဘးတြင္ ထုိးထားေသာ manual ကို ဖြင္႕ဖတ္ကာ ေမာင္းရန္ ႀကိဳးစားသည္ မရ.
အေသခံေတာ႕မည္ စိတ္ကူးတံု ေဂ်ာ႕ႀကီးယဥၤထဲ ဝင္လာသည္ ခင္သည္ ဝမ္းသာသသြားသည္
မေသ]ဟု ထင္လုိက္သ္ည အမွန္က စင္ဒရာ ့hallucintaion ရသြားၿခင္းၿဖစ္သည္.
ေဂ်ာ႕က အားေပးလုိက္ရာစင္ဒရာ သည္အားတက္ၿပီး maual ကို ႀကည္႕ကာ ေမာင္းေသာ
္ယဥၤႀကီးထြက္သြၾးေလသည္ ခင္သည ္ အထင္ေသးၿပန္ဥည္ ႀကည္႕စမ္းဘယ္သူ႕ကို
အထင္ေသးသနည္း manual ႀကည္႕ၿပီးေမာငး္တတ္သည္ ဆုိလွ်င္ ခင္သည္ ရန္ကုန္တြင္
ေၿခတဳန္လက္တုန္ ကားေမာငးေစရာအေႀကာင္းမရွိေခ်. အာကာသယဥၤဆုိသည္မွာ manual
ႀကည္႕ကာေမာင္းလုိ႕ရသည္ဟု ေခတ္ကေလးမ်ား အထင္မွားမွာ ဆုိးရသည္.

.
ေနာ္ကဆံုး ထုိယဥ္ႀကီးထြက္ ေနာက္ဆံုးကမွာေၿမထဲေရာက္ကာ ေရၿပင္ထဲ
က်ေရြ႕စင္ဒရာဘူးေလာ႕ဥည္ ေရကူးကာ ဟပ္ထုိးလဲ ေ၇ြ႕ကမ္းေၿခေပါၚသုိဳ႕တက္ၿပီ း
ငါမေသေတာ႕ဘူး ဟု ေႀကြးေႀကာကာ ရဳပ္ရွင္ၿပီးသြားေလသည္ ခနြာ ကိုယ္အခ်ိဳးအစား
ထိန္းထားကာ လွေသာ္လည္း စင္ဒရာသည္ အေတာ္အိုသြားေလသည္
ေတာ္ေတာေလးကိုကုိအုိသြားသည္ သူလွစဥ္ကာ speed သည္ ခင္႕အသည္းစြြဲၿဖစ္သ္ည
သူ႕ကို မစဲြ မင္းသား ကင္နူးရီကို စြဲသည္ အခါေပါင္းမ်ားစြာႀကည္႕သည္.ခ
်စ္လုိက္သည္မွာ ခ်စ္မဆံုး.။

ယခုေသာ္ စင္ဒရာကို႕ႀကည္႕ကာ အားမလုိအားမရၿဖစ္သည္. ေကာင္မေလး လွလွေခ်ာေခ်ာ
ထည္႕ပါေတာ႕လား ၿမည္တြန္သည္ သို႕ေသာ္လည္း ခင္သည္လည္းေကာင္မေလး
ေခ်ာရံုနင္႕ႀကည္႕မည္မဟုတ္ေခ်. မင္းသား
ေဂ်ာ႕ကိုလုိနီနင္႕မင္းသမီၚစင္ဒရာေဘူးေလာ႕ဆုိေရြ႕သာဝင္ႀကည္႕ၿခင္းၿဖစ္သည္။
ဟင္း.

5 comments:

Anonymous said...

Reviewer ေလးဖတ္ၿပီး ရီလိုက္ရတာ။
ေရးလဲေရးတတ္တဲ့ခင္

ဇြန္မိုးစက္ said...

မမကြန္ေရးထားတာ ခ်စ္ဖုိ႔ေကာင္းလုိက္တာ။ း)
ေမာင္ၿပီးလွ်င္ အင္တာနက္ကုိ အခ်စ္ဆုံးဆုိတာရယ္၊ ေကာင္မေလးေခ်ာရုံႏွင့္ ၾကည့္မည္မဟုတ္ေခ် ဆုိတာရယ္ကုိ သိပ္သေဘာက်တာပဲ။ း))

Love this post!

Anonymous said...

မင္းသားအခန္းနည္းသည္မွာဂယ္လည္း စိတ္တိုုစရာေကာင္းသည္ မဟုုတ္ေလာ ခင္

Adora etc. said...

ေမာင္ၿပီးရင္ Internet ကိုအခ်စ္ဆံဳးျဖစ္သည္။ သိပ္တူေနၿပီမမ။ :)

Anonymous said...

ျမန္မာျပည္ေရာက္တုန္း Skynet ကျမန္မာစာတန္းထိုးကိုၾကည့္ပါလား ဒါမွပဲျမန္မာလိုနားလည္ေတာ့တယ္