Wednesday, December 4, 2013

hunger games catching firehunter game နာမည္ႀကီးလြနး္လို႕ႀကည္႕သည္. ကုိယ္႕အလုိအရဆုိလွ််င္မႀကည္႕ မွ်ားေတြ ဘာေတြ ပါလာလ််င္ ေရ႕ွးေဟာငး္ကားနင္႕တူသည္ ေခတ္ဆန္ဆန္ေလးမွ ႀကည္႕လုိသည္။ ဘယ္တတ္နိုင္မလဲ. accompany လုပ္ရမည္ေပါ႕. လိမ္မာရမည္ေလ။ လိမ္မာရမွာေပါ႔. ရဳပ္ရွင္လဲႀကည္႕ရေသးသည္..။ အင္း..

couple seat မဝယ္ပါ ဟင္ ဘာၿဖစ္လုိ႕လဲ ဆုိေသာ္ ငါ႕လက္တင္စရာ လက္ရန္းမပါလို႕ ဟု ေၿဖရွငး္ခ်က္ရသည္ couple seat ဆုိသည္မွာ အလယ္က လက္ရမ္းမပါေခ်. ဟုိုတံုးကေတာ႕ (ဟုိတံုးကေတြ ခဏခဏမေၿပာပါနဲ႕) ခင္ဦးေမ တုိ႕ပါးေလးကပ္ ပခံုးေလးမွီကာ ႀကည္႕ခဲ႕ဘူးေသည္ေပါ႕ ယခုေတာ႕ လက္ရန္းက အေရးႀကီးေလၿပီ. သည္းခံ သည္းခံ.

ဘာမွန္းကိုမသိ ဇတ္ရည္ကိုမလည္ ေမးလဲ မေမးရ. ရုပ္ရွင္ႀကည္႕လွ်င္ စကားမေၿပာရ.  ဟုိတံုးကေတာ႔ ( ေတာ္တိတ္). သုိ႕ၿဖစ္ရာ နားမလည္သည္ကုိ ႀကိုးစားနားေထာငရ္ရႈး္ ရင္းဟင္း ေနာက္ကို ယူက်ဳကေနတစ္ေန႕တစ္ကား ဆဲြႀကည္႕မယ္ဟု နားရည္ဝေစရန္ စိတ္ကူးသည္ ဖဘႀကီးဘဲ ဖတ္ေနလို႕မၿဖစ္. ဘေလာ႕သက္တမ္းက ငါးနစ္ ဖဘ သက္တမ္းက နစ္နစ္ ခုနစ္နုိစ္ုဆုိလွ်င္ ပီအက္ခ်ိ္ဒီ ရေခ်ၿပီ.  ဟုိတံုးက ဘေလာ႕ေ၇းခဲ႕ႀကေသာ ရုရွက စစ္ဗုိလ္ေလးမ်ား႔ပင္ ရာထူးႀကီးႀကီးၿဖစ္ေလာက္ၿပီ ခင္ဦးေမ တို႕ကေတာ႔ ဒံုရငး္ ဒံုရငး္ အလုပ္အကိုင္ ၿဖည္႕ရန ္သူငယ္ခ်ငး္မ်ားထဲတြင္ အားငယ္ွသည္. ဆရာ႕ဆရာႀကီးမ်ားထဲတြင္ ဘယ္နားေလး ကေန ဝင္ထုိင္ရမည္မသိ. ေတြ႕လွ်င္ ဆရာ ေခၚရမလား ေဟ႕ မသ ဟု ေခၚရမလား ကုစပ ဟု ေခၚရမလား စဥ္းစားရခက္လွသည္.

ကဲ နားမလည္္ေသာ ဇတ္မလမး္ကုိ ရီေကာ္ေခၚေသာ တစ္ကယ္ကို နားမလည္ေပ ေကာငး္ေလးနင္႕ေကာင္မေလးသည္ ဆယ္လီဘရစ္တီမ်ားၿဖစ္ႀကသည္ တစ္ၿမိဳ႕ၿပီးတစ္ၿမိဳ႕သုိ႕သြားကာ ရုပ္ထြက္ၿပႀကသည္ လွလွေလးၿပံဳးကာ လွပေသာစကားမ်ားကို ဆုိႀကသည္ရထားႀကီးသည္ ေကာငး္လွသည္ အိမ္ကဲ႕သုိ႕ၿဖစ္သည္. ဒုိင္းနင္းရုန္းသည္ ေနာက္ဆဲံဳးတဲြ တြင္ ၿဖစ္ကာ ပတ္ဝနး္က်င္းကု ိၿမင္ရေလသည္ မွန္မ်ားစြာၿဖင္႕ကာရံထားသည္.

president လဲပါသည္ စစ္သားမ်ားလည္းပါသည္ ပရိတ္သ္တ္မာ်းလဲပါသည္ နားလည္သလုိလုိေတာ႕ရိွလာသည္။ သူတို႕ဂိမ္းကုိ အဆံ့ုးသတ္မည္ ဆိုရာ အားလံုးဝမ္းနည္းႀကသည္. တုိက္ခုိက္ရည္မ်ားစမ္းသပ္ႀကသည္.

ိဂီမ္းထဲသုိ႕ထုိးထည္႕လုိက္ႀကရာ မကစားခ်င္ဘဲကစားရသည္ ေပါငး္မိုၚႀကီးကုိ ဖံုးလြမ္းားေသာ အရပ္ေဒသ တစ္ခု ထုိေဒသ သည္ ေပါင္းမုိးႀကီးတစ္ခုထဲတြင္ ေရာက္ေနကာ သူတိဳ႕သည္ ဂိမ္းကို ကစားရေလသည္.အေမရိက မွ ၿပေသာ က်ြန္းတစ္က်ြန္းတြင္ သြားရဳံးကန္ေသာအဖဲြ႕ထက္ ဇတ္နာသည္ ထုိအဖြဲမွာ စကားေလးေၿပာလုိက္ စားစရာရွာလုိက္ အိပ္လုိက္ၿဖင္႕ၿစ္သည္ သူတို႕အဖြဲ႕မွာကားေသေၿပးေရွင္ေၿပးေၿပးရသည္.

ၿမဴလုိလုိ မီးခုိးလုိလုိ ထိလွ်င္ ေသမလို အဖုေတြ ထြက္ နာေသာၿမဴခုိးမ်ားလက္မွ ေၿပးရဥည္ လိုက္ဆဲြေသာ ေမ်ာက္ႀကီးမ်ားလက္ထဲမွ ေၿပးရသည္ . ကြန္ထရုိးစေတရွင္မွ လဴွပ္လုိက္လွ်င္ သူတို႕ရပ္တည္ေနေသာေနရာသည ္ေမြ႕ရမ္းေရြ႕ ဆံုလည္မမာ လည္ထြက္ကာ ေရထဲသုိ႕က်သူက် ဆယ္သူ ဆယ္ရ. ဒုတ္ခမ်ားလွသည္ ကစားသည္နင္႕မတူ. လူတစ္စုကုိ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ ထည္႕ကာ နိပ္စက္သည္ နင္႕တူလွသည္ေသေၿပးေရွေၿပး ေၿပးရဥည္မွ ာမက်ာ ခဏ. က်သူမ်ားလည္း က်ကုန္ႀကသည္.

ေကာင္မေလးသည္လည္း လင္မြန္ဘာလီၿဖစ္သည္ ပီတာ ပီတာ နင္႕ထစ္ကနဲ ရွိ သူ႕ရည္းစာ ပီတာ ကိုသာ တေလ၏. ခင္ဦးေမပင္ နာမည္ အလြတ္ရေခ်သည္. တစ္ခ်ီတြင္ လွ်က္ီစီးလက္သလုိ မ်ိုးႀကီုးေတ ြ ပစ္သလု ိအ်ခ်ိိနတြင္ မ်ွ်ားပစ္က်ြမ္းေသာ ေကာင္မေလးသည္ ေကာငး္ကင္ကုိပစ္ထည္႕လုိက္ရာ အခ်ိန္ေကားင္မိၿပီး ေကာငး္ကင္ကုိ အုပ္ထားေသာအရာကို ပစ္ခဲြလုိက္နုိင္ရာ ကြန္ထရုိးစေတရွင္ ေအာက္သြားၿပးသူတို႕ကိကု ကြန္ထရုိးမလုပ္နုိင္ေတာ႕ေခ်. ခင္ဦးေမသည္ လြန္စာဝမ္းသာသည္ ၿပန္ခ်ေတာ႕မွာဘဲ ဟု ေမွ်ာ္လင္႕သည္ ေမ႔ေမွွ်ာေနေသာ  ကာငမေလးကို ေကာက္သြားၿပီး. ယဥ္ေ႔႔႔ပၚတြင္ ေကာင္မေလးသည္ မ်က္စိပြင္႕လာသော ပီတာေကာ ေမးၿပန္သည္. ေဘးတြင္ ထုိင္ေနေသာ လူက all gone  ဟု ေၿပာကာ ဇတတ္သီးသီခ်င္း စာတန္း ေပၚလာသည္.

The Hunger Games: Catching Fire  ဆိုေသာ္ေလည္း မီးပြင္႕ေသာအခန္းမွ ေကာင္မေလး ဒရက္္စ္ dress မွ ာ မီးနစ္ခါ ပြင္႕သည္ dress သည္ မီးပြားမ်ားတက္ကာ မီးေလာင္သကဲ႕သုိ႕ၿဖစ္သည္ သို႕သည္ လူသည္ ဘာမွွ် မၿဖစ္ေခ်.

အသံထြက္ sound မ်ားေကား္သည္ ဇတ္လမ္းနားမလည္. ကုိယ္႕ဘာသာ ကုိယ္ဇတ္လမ္းဖတ္ေရ႕ြ႕သြားႀကည္႕ရန္ အႀကံၿပဳသည္ အီးေကာင္းသည္ ဟုကုိယ္႕ကုိယ္ကုိ ယူဆလွ်င္ေတာ႕ လက္မွတ္ဝယ္ရန္သည္ ညဖစ္သည္ ခင္ဦးေမက ေတာ႕ ...............

12 comments:

Anonymous said...

ေရႊအျမဳေတမွာ ရုပ္ရွင္ေဆာင္းပါးထည့္သင့္တာ

Ma Tint said...

ေနာက္ဆိုရင္ ရုပ္ရွင္ၾကည့္မဲ့အစား KOM ရဲ႕ ပို႔စ္ပဲ ဖတ္ေတာ့မယ္ ဟာသေလးေႏွာၿပီး ဖတ္ရတာ သေဘာက်လို႔ ေနာက္ၿပီး ရုပ္ရွင္ၾကည့္ျဖစ္ရင္လဲ လက္တင္စရာ လက္ရန္းမပါလို႔ ကာပယ္လ္ခံု မ၀ယ္ဘို႔ သတိထားရမယ္.... :P

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

Anonymous said...

ဇနီးအလိမၼာေလး ခင္ပါတကား
အီးလဲမေကာင္းေတာ့ ခင္ဘာသာၿပန္တာနဲ.ပဲ လံုေလာက္ပါတယ္။ ရံုေတာင္သြားၾကည့္ဖို.မလိုေတာ့ဘူး။

Adora etc. said...

couple seat မဝယ္ပါ ဟင္ ဘာၿဖစ္လုိ႕လဲ ဆုိေသာ္ ငါ႕လက္တင္စရာ လက္ရန္းမပါလို႕ ဟု ေၿဖရွငး္ခ်က္ရသည္ couple seat ဆုိသည္မွာ အလယ္က လက္ရမ္းမပါေခ်. ဟုိုတံုးကေတာ႕ (ဟုိတံုးကေတြ ခဏခဏမေၿပာပါနဲ႕) ခင္ဦးေမ တုိ႕ပါးေလးကပ္ ပခံုးေလးမွီကာ ႀကည္႕ခဲ႕ဘူးေသည္ေပါ႕ ယခုေတာ႕ လက္ရန္းက အေရးႀကီးေလၿပီ.

ဒါေလးသေဘာက်တယ္ မမရယ္။

တန္ခူး said...

ၾကည့္ေတာ့ဘူး... အဲဒီကားကို... ျမွားေတြထိမွာေၾကာက္လို ့... ရုပ္ရွင္သြားဖို ့အလွျပင္ မွန္တင္ခုံေရွ ့့ မ မ်က္နွာခ်င္းဆုိင္တာေလး ဘာလို ့ခ်န္ခဲ့တာလဲ... ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ နွစ္ေယာက္အတူ ၾကည့္ခြင့္ရတဲ့ ရုပ္ရွင္တကားကို ဘယ္ေမ့ထားလို ့ရပါ့မလဲ... ေနာ္

ျမတ္ပန္းႏြယ္ (Myat Pan Nwe) said...

ဒီကားေလးကို မနက္ဖန္ သြားၾကည္႔မလား ေတြးထားတာ.. :)

မမခင္ဦးေမ ဖတ္ထားတာေလးေတြ ဖတ္ၿပီး သေဘာတက်က်နဲ႔ ၿပံဳးခ်ည္းၿပံဳးေနမိတယ္။

ကိုမ်ိဳး said...

ပထမကားကေတာ့ ေနာ့ကာရိုလိုင္းနား ကြ်န္ေတာ္ေနတဲ့ ရွားေလာ့ တစ္၀ိုက္မွာရိုက္ထားတာ..၊ ၃ႏွစ္ၾကာမွ ဘေလာက္ၿပန္ေရးမလားလို႕...လာႏွုတ္ဆက္ပါတယ္..၊

NangNyi said...

hunger game က ေရွ႕မွာ တကားရွိေသးတယ္ေလ.. ဒါက ဒုတိယတတဲြ.. ဟယ္ရီေပၚတာလို အတဲြလိုက္ကားႀကီး.. နားမလည္တာမဆန္းပါေခ်..

သိ ဂၤ ါ ရ said...

ေဆာင္းပါးဖတ္ၿပီး ၾကည့္ရမွာပါပဲ ... ။

http://moviereview.ygn.me/ မွာ ... ေရးၾကမယ္

ေမွ်ာ္လင့္ရတာပဲ ... ။ :)

မိုးသက္ said...

ဒိုင္းနင္းရုန္းသည္..
ရထားက ရုန္းတာလား. ? ဘာလား ? ႏွင့္ စဥ္းစားေနတာ.။ သံုးေလးေခါက္ေလာက္ဖတ္မွာ ေပါက္ေတာ့တယ္.။ အိမ္း အဲ့ကား မၾကည့္ၿပီ.. -_-

Anonymous said...

ပို.စ္အသစ္ေတြ မေတြ.တာၾကာသြားၿပီ။
ခင္ ေနမွေကာင္းရဲ.လား။

khin oo may said...

ရန္ကုန္သြားေနလို႕ ဖဘ မွာ အက္တစ္ၿဖစ္ပါတယ္။

https://www.facebook.com/khin.o.may