Friday, August 15, 2014

15th august 2014

ညတိုင္းလိုလို အျပင္ထြက္ျဖစ္တယ္ ကးရွိတယ္ေလ အခ်ိန္လဲရွိတယ္ ေမာင္လဲနဲနဲျပန္ခ်စ္လာျပီ အ်နေဝးရင္်သြးေအးသတဲ့ ငါကိုယ္တိုင္ကလည္းအလိုလုက္တာမ်ားသြားတယ္ အနွိခန္း ာရာအိုက နိုက္ကလပ္ငါကိုယ္လိုက္ပို့ခဲ့တာ ငယ္ငယ္တံုးကေတာ့ငါလည္းေခ်ာေသးတယ္ေလ Still useful ဆိုေတာ့ ကိုယ့္ကိယ္ကိုယ္ confidence လဲရီတယ္ ဒီဟာမတြ ဘယ္ေလာက္ေခ်ာေထ်ာ ငါ့မမွီပါဘူးလို့ေတြးတာကိုး အခေတာ မရေတာ့ဘူး အန္တီနဲ့သမီးအရြယယ္ေတြကို ငါဘယ္လို ဖိုက္မလဲ ေယာက္က်ားဆိျတာ ေဆးလိပ္ အရက္ ဖဲ မိ္းမ တစ္ခုခု လုပ္ေနရမွတည္ျင္မ္တာဒါွမဟုတ္ စကပူမွာလို မိုးလင္းမိုးခုပ္ အလုပ္ပ္ ညဆို စာ်စာအိပ္မနက္ ငါးနာရီခြဲထ ရယ္ ပိုက္ဆၤေတြက sky fall မဟုတ္ဘူး   

 ပ္ကြက္ေတာေတာ္မ်ားမ်ားိုကားေမာင္းျကည့္တယ္ ေမာင္ဟာစည္ပင္မွာ Consultant ျဖစ္သင့္တယ္ ျမရိပ္ညိ history သိတယ္ ျမို့တာ္ဝန္ေနတယ္ဆိုတာိတယ္ အဲသည္နာူမွာရန္ုန္ျမို့ကို ေရပးေဝတဲ့ေရကန္ျကီးရွတယ္ဆိုတာိတယ္ အဲသည္နာက ေဆာက္နတဲ့ေစ်းေတြသိတယ္ ်မာင္နဲ့စကားေျပာခ်င္ျကတယ္ ေျပာရင္အက်ိုးရွိတယ္ ငါ့ထက္သု့ကို လု်ေြက prefer ဖစ္ျကတယ္ 
ရန္ကုန္မိုွာ အခု တစ္ခ်ို့်ရေတြမွာ ေရရလွ်ရဳံမက Back ward tide water ပါပါလာတတ္တတယ္ 

ရပ္ြကိ္ေတြမွာ ေဆးခန္းေလးေတြန္းသားတယ္ခို့ထင္တယ္ ငါတို့ငဆယ္ငယ္တံုးက လမ္းတစ္လ္းမွာေဆးခန္းသံုးခန္းရိတယ္ အထူးကုေဆးခန္းေတြ်ားလာတယ္ ဆရာဝန္ပ်င့္ဝတ္ေစာျ့္တဲ့ဆရာဝန္ ဘယ္ေလာက္က်န္်သးလဲဆိျတာေလ့လာရဦးမယ္ ငါကေတာ့ ဆရာဝနိေကာင္ထဲမွာပတယ္ဝါသနာပါလို့လုပ္တာ ေယာက္က််ာက ြးထားတာ ဒီကေန စprofit မလပ္ဘုး အင္တညနက္မွာ နာည္ျကီးေပမဲ့ ငါစီးပြားမရွာဘူး ငါ့ဆရာျကီးမ်ားာအန္မတန္ရဖုိးသားတယ္ ပိုက္ဆံရွာခ်င္ရင္တစ္ျခားနည္းနဲ့ရွာမယ္ လူနာဆီကမတရာမယဘူး ေဆးရံုက ဘလာစာအုပ္တစ္အုပ္ေတာင္ေတာင္းလို့မရဘူး 

ေဆးခန္းေတြဘာလို့နည္းသြားလေျမညိေတြစားရိတ္မတတိနို္ျကေတာ့လို့လား ဆရာဝန္လုပ္တာမကိုက္လို့လား  ရဳိးရဳိးဆရာဝန္တစ္ယာက္အနနဲ့ေပာပါတယ္ အထူးကုျကီးေတြလိုေတာ့သဲ့မယုနိုင္ဘူူေပါ့ Gp ောင္းတဲ့ဆရဝန္လဲရိပါတယ္ ငါေတာ့ဘဲဥနဲ့စရမဲ့သူေပါ့ အေတြ့အျကၤုတစ္ထမ္းျကီးကို သၤုုးနိုင္ဘို့စဥ္းစားရဦးမယ္ 

မေန့က TV ျပင္တာ နွစ္ေသာင္းသၤုးေထာင္ ( လက္ခ တစ္ေသာင့္းငါးေထာင္ ပစည္း ရွစ္ေထာင္ ) 
Safe guard ကိုးေထင္က်ပ္
သရက္သီး ငါးလံုးတစ္ေထာင္ 
င္းသီးဟင္ရြက္ငါးေထာင္ 
်ဲေကာသီးနွစ္ေထာင္
SS မုန့္ဟင္းခါး နွစ္ေထာင္ 
ေဆးခန္းသြားနရင္ ဒါတြလုပ္လို့မရဘူး စကာပူမွငါလုပ္ကိုစိတ္ခ်လက္ခ်သြားလို့ရတယ္ေသခ်ာတယ္ ေမာင္အိမ္မွာရွိမွာ ရန္ကုန္မွာလာမ်မးနဲ့လူဆိုးေတြပတ္လည္ဝိုင္း်နတာ
လြတ္လပ္ေရးအရသာကိုေကာင္းသြာနာလည္သြားျပီ

ဒီန့ အင္ဂ်င္ဝိုင္နွစ္ေသာင္းသံုးေထာင္ 
Filter ရွစ္ေထာင္ 
လဲခ 3000 
ေျမနြိကုန္းေလေစ်းျကီးတာ်ပါ
အဲြန္းသိတပ္မေအးဘူထင္လို့ ဖုန္သားမွျတ္တာ တစ္ေထာင္က်ပ္ အသစ္လဲခိုင္းတယ္ ရွစ္ေထာင္်ပ္ ဂ်ပန္ကပါလတာေလးမလဲခ်က္ေသးဘူးလို့ ေျပခဲ့ရတတယ္
မီတာခက နွစ္သာင္းနီးပါး လူပိုယ္သြားေဆာင္ရတာေပါ့ Click ခ်င္လိုကတာ ထိုင္ရမထ 

စာတိုက္ျကီး လိုင္းဖဲုးဘီလ္ Deposit တစ္ေသာင္သြင္းခဲ့တယ္ အခုတစ္ေလာအဲသည္ဖဲုးက ဝန္ေဆာင္ခ ၅၀၀ က်ပ္လဲက်ေနတၤ on line ကေန ဘယ္ေလာက္်္ေသးလဲ သိခ်င္လိုက္တာ အခုလို ကိျယ္တိုင္သြားစရာမခိုဘူး 

နာမည္မွးတာသြားျပငါတယ္ စာသားအပိုကို White အုပ္လိုက္တယ္ လိေနတာကိုလက္ေရးနဲ့ျဖည့္လိုက္တယ္ ကားေမာင္းျပီးျိုးစားပန္းစား parking ထိးစရာမလိုဘူး ငါအတာ္ျကီးအၤျသသြားတယ္ expectation က ပင္မယ္ initial နဲ့ name stamp ေမ်ွာင္လင့္ထားတယ္ တစ္ကယ္ shock ရသြားဆ္ ဒီလိျမွန္းသိမလာပါဘူး ကိုယ့္ဘာသာ အိမ္ွာျပ္င္လိုက္ပါတယ္ 

စာတိုက္ျကီးမွာတယ္လီဖံုးအတြက္ Deposit ထည့္ထားတာေတြရိတယ္ ဥပာ 70000 က်ပ္ထည့္ထားရင္ တစ္လ ဘယ္ေလာက္မွန္းမသ္ွုတ္သးတယ္ ဘီလ္လာပါတယ္ ဒါပမဲ့ဘိလ္က ငါ့ဆီေရာက္မလာဘူး ြန္လိင္းလဲျကည့္မရဘူးေလ စတိုက္ျီးြားျပီ ဘယ္ေလက္က်န္ေသးလဲေမးရတယ္ 33000 က်ပ္ပ်န္ေသတယ္ခို့ေျဖတယ္ အြန္လိုင္းေတာ့သုျကည့္လို့ရတယ္ ဒါဘဲ statement လဲမေပးဘူး စိတ္နဲ့မွတ္လာရတယ္ ငါနိုင္ငံျခးမေရာက္ဘူးခဲ့ရင္ေကာင္းမယ္ 

ယဥ္ေမာင္းလိုင္စင္သက္တမ္းတိုးဘိ့ုဒါတ္ပံုရုိကတယ္ ေနာက္ခံအျပာ 
စကာပုမွာရဳိက္ခဲ့တဲ့ပံုေလးေတြကပိုလွတယ္ ဒီမွာငါရုိက္တာဖက္တီပုတ္ျကီးပံုေပါက္တယ္ ကိးပံု နွစ္ေထာင္က်ပ္ ယဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကိုေသးေသးေလးဒါတ္ပံုေပးတယ္ ဝီးတက္ပလပ္စတစ္အျပ္တာ ငါးဆယ္က်ပ္ ေပါေနလို့ နွစ္ခါျပန္ေမးယူရတယ္ ထမိန္တစ္ြင္းသြားခ်ပ္တာ 700 က်ပ္ 
စက္ျပက္တာ ငါးရာက်ပ္ 
ဂ်င္ဘဲားေခါင္းေလဖာ္ရည္တ္ထတ္ငါးဆယ္ တစ္ေထာင္ဘိုး မွာလိုက္တဝယတယ္ 

Sky net နွစ္လံုး 5 movies တစ္လံုးငါသက္တမ္းသြားမတိုရဲေသးဘး ု ပိုက္ဆံအမ်ားျကီးကျန္မွာ sky net က ကဒ္ invalid ကို ဴသြားျပီးသြားျပတာ ကဒ္ျပားထုတ္ျီးပုဆိုးနဲ့သျတ္လုိက္တာ ျပန္်ကာင္းသြားတယ္တဲ့ မွတ္ထားေနာ္ 

ေအာရီဒူး ဝယ္တယ္ လိုင္းခ်ိတ္တယ္ congrulation  you have 900 minutes to each other ဆိုျပီးကည္းက လိုင္းေပ်ာက္သြားတာအခထက္ထိဘဲ  ေလလည္ျပကသြားသလိုဘဲခံစားရပါယ္top Up လုပ္ဘို့ ေျခာက္ေထာင္ ဝယ္တယ္ 

မိုးေတြတစ္အာရြာလတယ္ ညဘက္ ျက္ေျာ္စားျကျပန္တယ္ ငါးေထာင္က်ပ္ 
ငါစာရင္းမ်ပါင္းနိုက္ေတာ့ဘူး 
မနက္ျဖန္ဒါတ္ဆီထညါ့ရဦးးမယ္ ွစ္ောင္းခဲအသာေလးဘဲ ပိုက္ဆၤဘယ္ေလာက္ကက်န္သ်ွအျမတ္ဘဲ 
ရန္ကုန္ဟာ စကညပူလိုဲ အလပ္မလပ္ရင္မရွင္သန္နိုင္ဘုးလို့ေမာင္ကေျပတယ္ 
 


2 comments:

Ma Tint said...

၀င္ေငြထက္ ပမာဏႀကီးတဲ့ ထြက္ေငြစာရင္းကို ျပဳစုခဲ့ရတာၾကာေပါ့ :P

Anonymous said...

Ma Ma Yay..
I am so tired after reading your grocery/ general daily expense.
Sky fall lar???