Wednesday, August 27, 2014

27th august 2014

သားတို့သမီး တို့ ေမာေတာ္ကားေရေဆးမယ္ဆိုရင္ေလ ဒမေစတီလမ္းားနမာ ျအီးခဲ့တဲ့လပိုင္းတံုးကေဆးတာ အြင္းအျပင္ ေလးေထာင္က်ပ္ေပးရတယ္ နဲနဲေတာ့အီတာေပါ့ကြယ္ 
အဝင္လမး္းကလဲမေကြ့တတ္ေတာ့အရင္ကားမွာ ကားအာက္ပိုင္းျခစ္သြားေသးတယ္ တို့ကခ်စ္တတ္သူေလ အလဲ့ 

စက္ဆန္းဘက္သြားေဆးတယ္ေက်နပ္ပါတယ္ ေရပန္းေတြနဲ့လူအုပ္လိုက္ျကီး အဆင္ျပပါတယ္ ေမ့က်န္တဲ့ ပစည္းလဲျပန္ရတယ္ အဆင္င္မ်ျပတာက အု ျကက္ဲဲဘဲေစ်း က ကားသိတ္ျကပ္တယ္ သြားရလာရအဆင္မေျပဘူး ျကက္ဘဲေစ်ဆိုလိုျကက္ဘဲလဘယ္မွာလဲျပခုိင္းတဲ့စန္ဒါဝင္းရွိန္တို့လိုဘူမ်ိုးိုလညး္ ျကက္ဘယ္မွာ ဘဲကဘယ္မာတို့မသ္ါဘူးကြယ္ အရိုးခံကိုး 

်သ်ငငးဍေသေငဌး ရပ္ကြက္ထဲဝင္ေဆးတယ္ ေမာင္က ေသေငဌးမဟုတ္လား ေသေငဌးကေတာ္ကေတာ့ကပ္ေစးနဲတာ်ပါ့ ေါ့်ပါ့ေပါ့ တာေပါ့ ဘယ္ေလာက္လဲဆိုေတာ့ သံုးေထာင္တဲ့ ဟင ္ နွစ္်ထာင့္ငါးရာပါဆိုေတာ့ ရဝူး သံုးေထာင္ဘဲတဲ့ 
ဆပ္ျပာနဲ့မေဆးဘဲ ကားရွန္ပူနဲ့ေဆးတာတဲ့ သားသားတို့မွတ္ထားနာ္ ကား ရွန္ပူတဲ့ က်္တာေတာ့ ဘာဘာေပါ့ ဘလာဘလာေပါ့ 

ဒီဇယ္ျဖန္းဦးမလားတဲ့ ဟင္ ဘာလုပ္ဘို့တံုးဆိုေတာ့ ကားအာ ကပ္တရာေတြကပ္်နတယ္တဲ့ ကပ္ေနတယ္တဲ့ ဒီဇယ္ျဖန္းမွ ေပ်ာက္မာတဲ့ ဘယ္ေလာက္လဲဆိုေတာ့ နွစ္ေထာင့္ငါးရာ်ံဲ့ တဲ့ သၤုးေထာင္ က ေရေဆး နွစ္ေထာင့္ငါးရာက ဒီဇယ္ျဖန္း ဟင္ ငါးောင့္ငါးရာ ငါးေထာင့္ငါးရာ ကိုက္တယ္ေနာ္ ဖြင့္ျကပါ အဲသည္အလုပ္ 

ေမာင့္ကို မလွန္ရဲာနဲ့ မလွန္ရဲတာနဲ့ ဒီဇယ္မျဖန္းရဘူး ေတာ္ျပီ သံုးေထာင္ဘဲတဲ့ကပ္တရာေတြက ဘယ္ကေရာက္လာပါလိမ့္ လမ္းခင္းေတာ့ ကပ္တရာပါတယ္ေလ ျကိတ္စက္ျကီးကေဘးမာ ရပ္ေနတာ မျကိတ္ဘူးျဖတ္သြားတဲ့ငါတို့ကားေတြကျကီိတ္ေပးရတာေပါ့ အဲသည္ေတာ့စင္တာေပါ့ လူဆိုုးေတြပါအ ဒါေပမဲ့ခ္းေပးတာ ေက်းဇူးတင္ရေသးတစ္ကြက္ေပါက္တစ္ကြက္ဖာ ်အာက္ပိုင္းပ်က္စီးတာသက္သာေတာေပါ့ ေမာင္ေျပာတာ ငါမေျပာဘူး 

ေျပာခ်င္တာက ကားေရေဆးျပီးဒီဖဇယ္မျဖန္းလို့ကားက မစင္ဘူးေပါ့ အိမ္ေရာက္ေတာ့ လက္နဲ့ပြတ္တာစင္တယ္ အဲသာနဲ့ အိမ္ကခ
်ာတိတိမတတစ္ေယာက္ကို ဆပ္ျပာရည္နဲ့ျပန္ေဆးခိုင္းလိုက္တယ္ အခုစင္သြားျပီ ရန္ကုန္ကလူေတြအေျကာင္းေပါ့ မရိတဲ့ျသာနာကို ျသာနာကို Create လုပ္ျပီးပိုက္ဆၤေတာင္းတာ ငလို် ငါ့လို ေသငဌးမ ငအ ေတြကေတာ့ ဒီဇယ္ျဖန္းခ်င္ျကေသးတယ္ ေကာင္းေရာင္းေကာင္းဝယ္လုပ္စားျကပါေအ 
ဆိုင္ကိုျပန္သားျပမလို့ ျကည့္ ေဟာဒမာ ျကည့္ မိန္းကေလးကားေရေးဆးတာေတာင္နင္တို့ထက္သာတယ္လို့ 1 comment:

Anonymous said...

လူလံုးမျပ ..မ်က္လံုးသာ ျပေလသူPifpif