Sunday, January 11, 2009

new immigration at Johor


မေလးရွား က JOHOR BAHRU မွာ လဝက အေဆာက္ အဦး အသစ္ၿကီး ဖြင္႕သြားပါၿပီ။။ စလံဳးနဲ႕ဆက္သြယ္ တဲ႕ေနရာ မွာ အေရးပါတဲ႕ လမ္းေၿကာငး္ပါ။

အေဟာငး္ကေတာ႕ ရုိးရိုးရွင္းရွင္းပါဘဲ။ စလံဳးကထြက္ တံတား ကုိၿဖတ္. မေလးရွား JOHOR ကုိေရာက္. ဘတ္စကား ေပၚမွ လူမ်ား က ကားေပၚ မွ ဆင္း.. ကုိယ္ပိုင္ ကား မ်ားကေတာ႕ ကားေပၚက ဆငး္စရာ မလို..လဝက ကုိ TRAFFIC JAM မရွိရင္ မိနစ္ ပိုင္း အတြင္း လြယ္ကုူစြာ ၿဖတ္သြားနုိင္ပါတယ္။

အခုကေတာ႕ အရင္ ေနရာ မွာ ကားက မရပ္ေတာ႕ဘဲ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ေမာင္းသြားရပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ေလး ေမာင္း သြားၿ႔ပီးကာ မွ လဝက ကုိ ေရာက္ပါတယ္။ သြားတဲ႕ လမ္းေၿကာင္းက ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ တစ္လုိင္း..ကုိယ္ပုိင္ကား တစ္လုိင္း..ဘတ္စကားလုိင္းတလိုင္း စုစုေပါင္း သံုးလုိင္း ရွိပါတယ္။ ကားေတြ မ်ားတဲ႕ peak hour ဆိုရင္ ေတာ႕ အခက္အခဲ ရွိနုိင္ပါတယ္။

လဝကအသစ္ၿကီး က အရမ္းကို သစ္ပါတယ္။ သစ္ ဆုိ အသစ္ စက္စက္ေလ. ခမ္းလဲခမ္းနားပါတယ္။ ေလယာဥ္ကြင္း ေရာက္လာသလား လုိ႕ေတာင္ ထင္မိရေအာင္ သစ္ၿပီး ခမ္းနားပါတယ္။ ကုိယ္ပုိင္ကား မရွိလို႕ အေတြ႕အၿကံဳေတာ႕ မေၿပာနုိင္ပါ။

ဘတ္စကားကေတာ႕ အေတြ႕အၿကံဳ ရွိပါတယ္။ ဘတ္စကားေပၚက ဆင္းၿပီးတာနဲ႕ လဝက ကို ဝင္ဘို႕အတြက္ escalator နဲ႕ တက္သြားရပါတယ္။ အေ႔ပၚ ေရာက္တာနဲ႕ အန္မတန္ ခမ္းနားတဲ႕ ခမ္းမၿကီး တစ္ခုထဲကုိ ေရာက္သြားပါတယ။္ လဝက အရာရွိမ်ားကလည္း ေကာင္တာ အမ်ားၿကီးနဲ႕ ကူညီရန္ အသင္႕ရ်ွိပါတယ္။ အခုမွ ေရာက္လာတဲ႕သူ မ်ားအတြက္ လည္း white card ၿဖည္႕ဘုိ႕အတြက္ ေကာင္တာ တစ္ခု က ကူညီဘို႕ ေစာင္႕ဆုိငး္ေနပါတယ္။ ထံုးစံ အတုိင္း နုိင္ငံသား မ်ားၿဖတ္ ရန္ ေကာင္တာ မ်ားနဲ႕ နုိင္ငံၿခားသားမ်ား ၿဖတ္ရန္ေကာင္တာ မ်ားရွိပါတယ္။ မေလးရွားလူမ်ိဴး မ်ားကေတာ႕သုတ္သုတ္ သုတ္ သုတ္ နဲ႕ ၿဖတ္သြားပါတယ္။

နုိင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားလည္း လဝက အရာရွိမ်ားနဲ႕ေတြ႕ၿပီးတဲ႕သကာလ. ေရွ႔ဆက္ေလ််ာက္သြားၿပီး လမ္းေၿကာငး္ရွာရပါတယ္။ ဘယ္ကေန ဘယ္လိုသြားရပါ႕မလဲ ဆုိတဲ႕ အေတြးကေလးနဲ႕ လမ္းဆက္ ေလ််ာက္သြားရပါတယ္။ ဒါေပမဲ႕ကူညီ ရန္ အသင္႕ရွိသူမ်ား ကို လမ္းေၿကာင္းမွာ မၿကာခဏ ေတြ႕ရပါတယ။္ အဲဒီမွာ ဘတ္စကားစီးလာသူမ်ား. နဲ႕ ခရီးသည္တင္ tour ကားမ်ား ကို ဆက္လက္ စီးသူမ်ားက ေရွ႔ဆက္ေလ််က္သြားၿပီး (ခရီးလမ္းညြန္ ဆုိင္းဘုတ္ မ်ားလည္း ရွိပါတယ္။) ။

ၿမိဳ႕ထဲကုိ တုိက္ရုိက္သြားမဲ႕သူမ်ားကေတာ႕ city square ဘက္သို႕ ဘယ္ဘက္သုိ႕ခ်ိဴးကာ လမ္းဆက္ေလ််ာက္ရပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ေလ််ာက္ရသလဲ သိခ်င္ေသးလား။ ေၿပာၿပမလို႕ပါဘဲ။ စုစုေပါင္း လဝက အတက္ကေန ဟုိနားဒီနား ေလ််က္လိုက္တာ အၿကမ္းဖ်င္း ေၿခလွမ္း ၃၀၀ နဲ႕ ၄၀၀ ၿကား ရပါတယ္။ ၿပီးရင္ ဘယ္ဘက္ တစ္ခါေကြ႕.လုိက္တာ အန္မတန္ ခမ္းနားတဲ႕ ခမ္းမက်ယ္ ၿကီးထဲကုိ ေရာက္သြားပါတယ္။ လွမွ လွ.. ခမ္းမရဲ႔ အၿမင္႕က ေၿခာက္ထပ္တုိက္ခန္႕ ရွိပါတယ္။ ၿပီးရင္ ဆက္ေလွ်ာက္..ေရြ႕လ်ား စက္ ကေလးေပၚ တက္လုိက္ရင္ လမ္းမေလ််ာက္ရဘဲ နဲ႕စက္ကေလး က ေရြ႕သြားပါတယ္။ စိတ္ မရွည္ရင္ေတာ႕လဲ အဲဒီေပၚမွာ လမ္းေလ််က္ခ်င္ ေလ််ာက္ ..မေလ််ာက္ခ်င္ရင္ လဲ အဲဒီေပါၚကို မတက္ဘဲ ေဘးကေန တခါတည္း သုတ္သုတ္ ေလ််ာက္ခ်င္လဲရပါတယ္။

ၿပီးေတာ႕တစ္ခါ escalator နွစ္ခါ စီးၿပီး ေအာက္ကုိဆင္းပါတယ္။ ၿပီးတဲ႕ အခါ ေနာက္ အေဆာက္အဦးကုိ ကူးတဲ႕ လမ္းေပၚကုိ ေရာက္ပါတယ္။ အေဆာက္ အဦး နစ္ခု ကုိ ဆက္ထားတဲ႕သေဘာပါ။ ေနာက္အေဆာက္အဦး ကုိ ေရာက္ၿပီးအထဲ ဝင္လုိက္ရင္ ဘယ္ဘက္မွာ အငွားကား taxi သို႕ ဆုိတဲ႕ ဆုိင္းဘုတ္ကေလးနဲ႕ၿပထားၿပီး ဆနၵ ရွိရင္ ေအာက္ကုိဆင္းသြားၿပီး အငွားကား မ်ားထံသြားနုိင္ပါတယ။္ ဒါေပမဲ႕ အဲဒီကား အခ်ိဳ႕က မလိမ္မိုး မလိမ္မာ ေလးမ်ားကို ေစာင္႕ေနတတ္လို႕သိတ္ေတာ႕အားမေပးလိုဘူး လုိ႕ စိတ္ကူးရင္ ေအာက္ကုိ မဆင္းဘဲ ေရွ႔ဆက္ေလွ်ာက္ၿပီး။ escalator 2 ခုကို ထပ္ဆင္းရပါတယ္။ ၿပီးရင္ဘယ္ဘက္ကေလး နဲနဲ ခ်ိဴးၿပီး escalator တစ္ခုကို စီးၿပီးရင္ေတာ႕ ေၿမၿကီးနဲ႕ေၿခေထာက္ နဲ႕ထိခြင္႕ရပါၿပီ။

သူ႕ escalator က လူမရွိရင္ မေရြ႕ပါဘူး. ။ အခ်ိဴ႕ေသာသူမ်ားက စက္ပ်က္ေနတယ္ထင္ၿပီး ေၿခေထာက္နဲ႕ ဆင္းသြားၿကပါတယ္။ လူလည္မ်ားကေတာ႕ escalator ေ႔ပၚေၿခေထာက္တင္လိုက္ရင္ စက္ ကေရြ႕ၿပီး ေအာက္ကုိဆင္းသြားပါတယ္။ ေရွ႔နဲနဲ ဆက္ေလ််ာက္ ရင္ေတာ႕ လမ္းမေပါၚကို ေရာက္ပါတယ။္ လမ္းမေပၚေရာက္သြားရင္ ေတာ႕ အေတာ္ စိတ္ေအးရပါၿပီ. အဲဒီနားမွာ အခု ဘတ္စကားဂိတ္လဲ လုပ္ထားပါတယ္။ လမ္းမကုိ စည္းကမ္းမရွိစြာ ၿဖတ္ကူးၿပီးရင္ေတာ႕ ဟုိဘက္ၿခမ္းမွာ လဲ အငွားကားဂိတ္ရွိပါတယ္။ သူကေတာ႕သိတ္မဆုိးဘဲ။ ကားငွားခ ေစ်းကို ေစ်းညိွ ္လုိ႕ရပါတယ္။


တကယ္ လို႕ ေအာက္ကုိ မဆင္းဘဲ လမ္းမကုိ ၿဖတ္ကူးတဲ႕ တံတားအတုိင္းဆက္သြားလိုက္ရင္ေတာ႕ city square shopping center ထဲကုိ တုိက္ရ်ုက္လမ္းေပၚက္သြားပါတယ္။

ေၿပာတာေတာ႕အေတာ္ရွည္သြားတယ္။ လမ္းေလ််ာက္ရတာလဲ ေမာသြားပါၿပီ..အၿကမ္းဖ်င္း သုတ္သုတ္ေလွ်ာက္ ဆယ္မိနစ္ နဲ႕ ဆယ္႕ငါးမိနစ္ေလာက္ရွိမယ္ထင္ရဲ႕။။ အၿပန္ခရီးကေတာ႕ ေစာေစာကေၿပာတာကို opposite လုပ္လုိက္ပါ။ နဲနဲ ကဲြလဲြတာေလးေတြေတာ႕ရွိပါတယ္။
ဖတ္မိတဲ႕ bottle neck ကဒီမွာ သံုးသြားတာပါ။ တစ္ခါတစ္ေလ peak hour ္ခရီးမွာ လူေတြ မ်ားၿပီးကား ရွားေနတဲ႕အခါ လူမ်ား တုိ႕ေဝွ႕ၿပီး။ကားေပၚတက္တာရယ္ ။။ေမာ္ေတာ္ကား လုိင္းေတြ အမ်ားၿကီး ၿဖန္႕ၿပီး လဝက ကုိဝင္ၿကေပမဲ႕ လုိင္းေၿကာင္းေပၚတက္တဲ႕ခါ လုိင္းေၿကာင္းနည္းလို႕ jam ၿဖစ္သြားတာကို ေၿပာတယ္ထင္တာပါဘဲ။

23 comments:

tg.nwai said...

ဖတ္ရင္းေလွ်ာက္လုိက္ရတာ ေတာ္ေတာ္ေမာသြားၿပီ။ မမ က လူလည္ေပါ့..ပ်က္ေနတာ မဟုတ္မွန္းသိလုိ႔..။ စီေဘာက္စ္မွာ လာမေအာ္ရတာၾကာၿပီ..ေရးလို႔ မရလုိ႔။ OBF/2 က ဖ်က္လုိက္ရၿပီလား.. ဆင္ဆာနဲ႔ ျငိသြားျပီထင္တယ္.. ေနာက္ ဆက္ေရးပါဦး..ျပီးမွ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး ျပန္ဖ်က္ေပးလုိက္ေပါ႔..ဟဲဟဲ။ မမ သိပါဒယ္..

tg.nwai said...

ပထမ ရသြားတာကိုး..ဒုတိယပါ ဆက္ယူလုိ္က္ၿပီ....ေလာဘႀကီးတယ္ပဲ ဆုိဆုိ..

Anonymous said...

အန္တီtgၾကီးကလည္း သိပ္လ်င္တာပဲ ဟြင္းးး..။
ဂ်ီးေဒၚတို႔ကေတာ႔ လက္သြက္တယ္ေဟ႔.. သားေတာင္မေရာက္ဖူးေသးဘူး သူကဒီဘက္ကို နယ္ေက်ာ္လာျပီ :P
ကိုယ္တိုင္တကယ္သြားရသလိုပဲ အရသာရွိလိုက္တာ။ ေက်းဇူးပဲဂ်ီးေဒၚေရ႕...။

ZT said...

အရင္လို တံတားေပၚ လမ္းေလွ်ာက္လို႕မရေတာ့ဘူး ေျပာတယ္။ အဲဒါ တစ္ခုေတာ့ မမိုက္ဘူး Causeway တံတားေပၚလမ္းေလွ်ာက္ရတာ ေကာင္းမွေကာင္းပဲ။

ThuHninSee said...

ပို႔စ္အသစ္တင္မယ္ ထင္သားပဲ။ ဒါေၾကာင္႔ေမွ်ာ္ေနတာ။
အထက္က သုံးေယာက္က ညမအိပ္ပဲ ေစာင္႔ေနလားမသိ။
မေလးရွားသြားခ်င္လိုက္တာ။

Steve Evergreen said...

interesting post. okey to go to singapore if staying less than a month. no visa required. but not sure about malaysia.

if travelling between EU nations, they dont write or stick any rubbish things, but scan the passport. no long waiting time.

MrDBA said...

ကၽြန္ေတာ္လဲ တရုတ္ႏွစ္ကူးပိတ္ရက္ေတြ သြားလည္ရမလား စိတ္ကူးေနတယ္ အမၾကီးေရ။ ေသခ်ာဖတ္သြားပါေၾကာင္း

P.Ti said...

မေလးရွား လ၀က အသစ္ဖြင့္တာလည္းၾကားတယ္... အဆင္မေျပတာေတြလည္း စင္ကာပူသတင္းစာေတြမွာ ဖတ္ရတယ္... နည္းနည္းျဖစ္ မ်ားမ်ားေရးလို႔ေတာ့ ယူဆပါတယ္...
အမက JB ကို ခဏခဏသြားတယ္ေနာ္.. အဲဒီမွာ အလုပ္လုပ္တာလား... :)

Anonymous said...

ေပးလို႕မ်ားရရင္ အမကို မေလးရွားသံအမတ္ဘြဲ႕ေပးခ်င္လိုက္တာဗ်ာ

:P said...

ေၾသာ္.. အကြာအေ၀း ျပန္ေျပာျပေပးဖို႕ ေျခလွမ္းပါေရထားေပးတာကိုး....
ေတာ္ပါေပတယ္ မမရယ္....။
တလက္စတည္း.. မမရဲ႕ အရပ္အျမင့္ေလးပါ ေၾကာၾကပါလား.....
ေျခလွမ္း အလ်ားခန္႕မွန္းခ်င္လို႕...... ခိြ....
ဆင္ထံု

Moe Cho Thinn said...

မမေတာ႔ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ ျဖတ္ၿပီးၿပီ မသိ။ tour company ေတာင္ သူ႔ေလာက္ တိက်မယ္ မထင္ဘူး။ တေယာက္တည္း ေလွ်ာက္ေလွ်ာက္ မသြားေနနဲ႔ေနာ္။

Dr. Yi Yi Win said...

စိတ္၀င္စားဖို ့ေကာင္းတယ္မႀကီး။ အဲလိုတစ္ခုခုေလးနဲ ့အခ်ိန္ကုန္ေနရတာ ေကာင္းေလစြ။ အက်ိဳးလည္းရိွပါတယ္။

Anonymous said...

သြားရင္လက္တို႔ပါဆို မမဂြိ ဘယ္ေတာ့မွ လက္မတို႔ဘူး။
တေယာက္ထဲ သြားသြားေနတယ္။
ေစ့စပ္ေသခ်ာတဲ့ လမ္းျပတေယာက္ပါပဲ။
အခုပို႔စ္ေလးဖတ္ၿပီးမွ အဲဒီကိုသြားရင္ အဆင္ေျပေလာက္တယ္။

Anonymous said...

မမ...
ေမာတယ္...နား..နားျပီးေလွ်ာက္ရေအာင္..
မေတြ႔တာၾကာေပါ့..ဘယ္ေတြလစ္ေနတာလဲ..

Xထံု

ဒီဇင္ဘာႏွင္း said...

မမနဲ႔အတူတူ မေလးရွားလ၀ကထဲကိုေရာက္သြားရသလိုပါပဲ ဗဟုသုတေတြ အမ်ားၾကီးရပါတယ္ မမေရ ေက်းဇူးေနာ္

RePublic said...

လ၀က အသစ္ၾကီး ကိုလာၾကည့္ပါတယ္ မဂိြ ၊၊
ခုလို စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႕ရွင္းျပေပးေတာ့ နားလည္တာေပါ့ ၊၊
မဂိြ က ေစ့စပ္ေသခ်ာပါတယ္၊၊

မီယာ said...

မမေရ မီယာ့ဘေလာ့ကုိ လည္လည္လာရတာ ခက္တဲ့ၾကားထဲ အၿမဲလာလုိ႔ ေက်းဇူး အမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။ လြယ္ေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ ေျပာျပေပးပါဦး။
အေဒၚေတြ စလုံးက JB သြားရင္ ေၾကာင္မေနေအာင္ ဒီပုိ႔စ္ ပုိ႔ေပးလုိက္တယ္။ ေျခလွမ္းအေရအတြက္ေတြပါ ထည့္ေပးလုိ႔ ေက်းဇူးပါ မမ။

ကလူသစ္ said...

အရင္ကေတာ႔ လူက်ပ္လြန္းလို႔ မသြားျဖစ္ခဲ႔ဘူး။ ခုေတာ႔ လမ္းေလွ်ာက္ရလြန္းလို႔ သြားျဖစ္အုန္းမယ္မထင္ဘူး။ သက္ေတာင္႔သက္သာ ေငြကုန္လဲနဲတဲ႔နည္းေလးေတြ႕ရင္ လက္တို႔လိုက္စမ္းပါဗ်ာ။

Anonymous said...

ေပ်ာက္ဆို ပိတ္ရက္မွာ အမမ်ားလာမလားလို ့ JB မွာလာေစာင့္ေနတာ။ ထင္ေတာ့ထင္လိုက္တာ ေျခလွမ္းေတြေရျပီးေလ်ာက္ေနတဲ့အမၾကီးကို ကြမ္ကြမ္လို ့ထင္လိုက္သား

လင္း

Unknown said...

မခင္ဦးေမတို႔ကေတာ့ မိုက္တယ္။ စင္ကာပူနဲ႕ မေလးရွားကို အိမ္ဦးနဲ႕ ၾကမ္းျပင္ အတိုင္းဘဲ :)

ATN said...

KOM - က်ေနာ္ အျမဲလာဖတ္ပါတယ္ဗ်... တခါတေလေတာ့လည္း ကြန္မန္႕ မေရးခဲ့ဘူးေလ...

Anonymous said...

လမ္းေလွ်ာက္လိုက္ရတာ ေမာသြားတယ္ ေရတစ္ခြက္ေလာက္ အမ kom . း)

ksanchaung said...

ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္ Johor Bahru ေရာက္တုန္းကပါ။ ေဘာ္ဒါေတြနဲ႔ ေလကန္တာလြန္ၿပီး (၁၁)နာရီထုိးသြားတယ္။ Singapore ဘက္ ျပန္၀င္ဖုိ႔လာေတာ့ စက္ေလွကားႀကီးက ရပ္ေနတယ္။ မသိဘူးေလ။ ေနာက္က်လို႔ ပိတ္လိုက္တယ္ ေအာင့္ေမ့ၿပီး ႐ိုး႐ုိးေလွကားကေန ေျပးတက္တာ ဖတ္ဖတ္ကိုေမာေရာ။ ေျခေထာက္နဲ႔ထိရင္ ေ႐ြ႕မွန္း အခုမွသေဘာေပါက္တယ္။ မွားတဲ့အခါလည္း မွားေပမေပါ့။