Thursday, June 30, 2011

Yangon 2011.10က်ုုုနုပ္သည္ သင္ဥၵာေအး လစ္စဥၤ္ခဏ/ ရီတာ ၿပန္မလာခင္စပ္ႀကား. ရန္ကုန္ ကုိ ခဏ ၿပန္လုိက္ေလ၏။

ေဟာတယ္ သြားတည္းရာ လူလစ္စဥ္ခဏ သယ္မလာေသာ႔ပစၥည္းမ်ားၿဖစ္ေလ၏။ ကုိယ္ပိုင္ဆပ္ၿပာ လပ္စ္ဆပ္ၿပာသံုးေလရာ ေဟာ္တယ္မွ ဆပ္ၿပာ နင္႕ ေခါင္းေလ်ာ္ရည္ မသံုးၿဖစ္ေသာ္လည္းအ လာကားရသည္က တစ္ေၿကာငး္. ခ်စ္စရာေကာငး္သည္ကတစ္ေႀကာငး္ အနည္းငယ္ယူလာေလ၏. ယူလာၿပီးေသာ္လည္းဘာမွွ ုလုပ္သည္မဟုတ္ အလွႀကည္႕ေနၿခငး္သာၿဖစ္၏။ ယခုရန္ကုန္တြႈင္ သိမ္းထားခဲ႕၏.။

ရန္ကုန္ကုိ လြမ္းရသည္မွာ ေခါင္းေလွ်ာ္ဆုိင္ၿဖစ္၏. အတန္အသင္႕ုဆိလွ်င္ နစ္ေထာင္က်ပ္ၿဖင္႕ေခါငး္ေလ်ာ္ ဒရုိင္ရာမွူတ္နုိင္၏. ေခါငး္ိကုိ ကုိင္သည္မွ ဇိမ္ရွိသည္ၿဖစ္ေရြ႕ ဇိမ္ခံၿခငး္တစ္မ်ိဳး. ကုိယ္႕ုိ ကုိ သူမ်ားက ၿပဳစုေပးသလုိၿဖစ္ၿပီး စိတ္ခ်မ္းာမွဴရေလ၏၏. ဝါသနာပါလွ်င္ ေပါင္းတင္နိုင္ေသး၏. အခိ်ိန္မရေရြ႕ ေပါင္းတင္းၿခင္းကားမၿပဳနုိင္။ အလကားေနေခါငး္ေလ်ာ္ဆုိင္သြားေသာေႀကာင္႕ မိမိဝယ္သြားေသာ ေခါငး္ေလ််ာ္ရည္မ်ားကို မွတ္တမ္းၿ႔ပဳေရြ႕ထားခဲ႕၏. ေနာက္တစ္ေခါက္အတြ႕္က္ရယ္ဒီၿဖစ္ရန္ၿဖစ္သည္။ လုိအပ္က ထပ္ဝယ္က ပိုက္ပိုက္ကုန္သည္မဟုတ္ပါေလ. ကိုယ္႕ရွိသည္မ်ားကုိ သူမ်ားကိုေပးလုိက္ၿခငး္ၿဖင္႕ကုိယ္ၿပန္ဝယ္ရရာ ၿပန္ကုန္ေလ၏.

က်ြန္နုိပ္၏ အေဒၚသည္ ၿခယ္နားကပ္ၿကီးမ်ားေခတ္စားခ်ိန္က ၿခယ္ဝဝ္ေရြ႕ သူ၏ တစ္လံုး စိန္ကုိ သူ၏ အမ်ိဳးထံေပးလုိက္ရာ ေနာက္ တစ္လံုးစိန္မ်ားၿပန္ေခတ္စားလာရာ အေဒၚသည္ ၿပန္ဝယ္ရေလ၏. သူေပးလုိက္ေသာ စိန္ကို ၿပန္ေတာင္းေရြ႕မေကာငး္ေတာ႕ေခ်။ သုိ႕အတြက္ေႀကာင္႕ take home message မွာ မိမိတြင္ပိုေနေသာပစၥည္းမ်ာကုိ အလာကားေလွ်ာက္မေဝရန္ၿဖစ္၏။ရန္ကုန္တြင္ေနစဥ္က အုနး္ဆီမွန္မွန္လိမ္း၏. နုိင္ၿခားေရာက္ေသာ ္အုန္းဆိီကုိ ကာၿပန္ၿခင္၏. ေရွ႕လူက သံလြင္ဆီ olive oil ကုိညြန္ႀကားရာ နစ္သက္သြား၏. အနံမရွိေခ်။ မွန္မွန္လိမ္း၏. ေခတ္ေပၚ serum မ်ားလိမ္းလိုက္. ကရင္မ်ားလိမ္းလိုက္. နည္းမ်ိဳးစံုလိမ္ေးလို္က လိိမ္းေသာ္ၿငား ႕olive oil ကုိ နစ္သက္သည္မွာပို၏. Olive oil လိမ္းသည္ဆုိေရြ႕ ဟငး္ခ်က္ေသာ ဆီကုိလိမး္သလားဟု ေမးသူလည္းရွိ၏. ဘာေၿဖရမွန္းမသိေခ်။ အီတလီသြားစဥ္း ကပီဇာ မွာရာ olive oil ပုလငး္လာေပးသည္ကုိ ဝုိင္ပုလငး္ထင္ေရြ႕မယူဘူးဟု ၿငင္းခဲ႕သည္ကုိ သတိရ၏. ဤသည္လည္းသိမ္းထားခဲ႕၏.။ ေနေလာင္ခံ sunburn လညး္သိမ္းခဲ႕၏. အားလံုးသိမ္းခဲ႕၏။ မဟုတ္က ေမ႕ရာ ထပ္ဝယ္လွ်င္ ထပ္ကုန္မည္ၿဖစ္သည္. ဝမ္းလွ်ားထုိး ေမွာက္ရိုက္လာၿခင္းၿဖစ္သည္. ရွာေရြ႕ မေတြ႕နိုင္ေခ်.။

သို႕ေသာ္ၿငား ဟုိယခင္ စလံုးလာစဥ္ကာလာက ရန္ကုန္တြင္သိမ္းခဲ႕ေသာ ပစစၫ္းမ်ားကားမရွိေတာ႕ေခ်။ ဓါတ္ပံု အဲလဘမ္းမ်ားေပ်ာက္ကနု္သည္ သကုိ နေမ်ာ၏. ေက်ာငး္သားဘဝ ငယ္ဘဝ ရိုက္ခဲ႕မ်ားစြာ ဘာမွ မမက်န္ေတာ႕ေခ်။ က်ြန္နုိင္မရွိခ်ိန္ အိမ္ေၿပာင္းေရြ႕ရာ မည္သုိ႕မည္ပံု ၿဖစ္သည္မသိ. ၿပန္ေမးေရြ႕ မရေခ်။ ေသခ်ာထပ္ထားေသာ အဝတ္အစားမ်ားလည္း မရွိေတာ႕. အစ္မကုိေမးရာ. သူမ်ားကိုေပးလိုက္သည္ဆုိ၏. ဟင္ ဟုဆုိရာ ငါနဲ႕ေတာင္မေတာ္ေတာ႕တာ နင္နဲ႕ ဘယ္လုိေတာ္ေတာ႕မွာလဲ သူမ်ားေပးလုိက္တာ ေအးေရာဟုဆုိ၏. ထပ္ဆင္႕ဝမ္းနည္းရ၏. သို႕ေသာ္ၿငားအမွတ္မရွိ. က်ြန္နုိပ္သည္ ယခုလည္း မွတ္တမ္းမွတ္ရာနင္႕ မွတ္လာ၏.

ဇီးၿပားကုိ မေၿပာလုိက္ရေသးသည္မွာ ဟုိခ်က္လက္မွတ္ ပိုက္ဆံရၿပီၿဖစ္၏. သူ႕ကုိေၿပာခ်င္သည္မွ က်ြန္နုိပ္သည္ ပုန္းထဲမထည္႕ခင္ ခ်က္လက္တ္မွတ္ကုိ ဓါတ္ပံုရိုက္ထားေႀကာင္႕း ေၿပာရန္ေမ႕ေန၏. လင္းဒီပသာ ဆုိလွ်င္မိတၱူဴဆဲြထားမွာ ေသခ်ာ၏. ေပ်ာက္သြားမွ ာစိုးေသာ္ေႀကာင္႕. အစိုးရိမ္ႀကီးသည္မွာ နစ္ေယာက္မရွိေခ်။ ကြ်ုန္ပ္နင္႕လင္းဒီပ တစ္အိမ္ထည္း တစ္ေယာက္ တစ္ခန္း ေနလ််င္ မေတြးဝ႕ံေခ်. နစ္ေယာက္သား အၿပင္ေရာက္မည္မဟုတ္ အိမ္ထဲေတြ ေဝ႕ေနသည္နင္႕ မုိးလငး္သြားနုိင္၏. ေတာ္ေသး၏. ဆြြိအေဝးေရာက္ေန၏။ ဦးၿခိမ္႕တာဝန္ယူလိမ္႕မည္။

15 comments:

Ko Boyz said...

Sorry. I wouldn't read anymore.
Farewell !

Ko Boyz said...

Unicode ma shi buuu.

Anonymous said...

If it is so,Lin Di Pa will be in trouble.

khet myint myint said...

အိမ္ကို မာဒ္ေဆ့ ယူသြားတယ္

khet myint myint said...

ယူနီကုတ္နဲ႔ ဟုတ္ပါဘူး.. ဖတ္လို႕ရႏြန္းႏို႔... ရံုးကေန ဖတ္ေနထွာ..

ခ်စ္ျခင္းအလကၤာ said...

မမေရ..ဖတ္ျပီးေတာ္ေတာ္သေဘာက်သြားပါ၏....
ခင္တဲ႕
ခ်စ္ျခင္းအလကာၤ

ေစာ(အဝါေရာင္ေျမ) said...

ေကာင္း၏။ ေၾကာက္ဖို ့ေလ ...
အေဆာင္ တရဲေၾကာင္းေရာ ၾကားဖူးဘူးလားဟင္ ?

ေစာ said...

ဟီးဟီး ကိုေအာင္ဆီကေနကူးလာတာ။
မႊားသြားလို ့
ေပေဝလိုက္တယ္ဆိုေတာ့ ကုသိုလ္ရတာေပါ့ အမရယ္။
ပုရြတ္ဆိတ္ေလးေတြေတာင္ ကုသိုလ္ျဖစ္ေကြ်းေသးတာပဲဟာ ေနာ့

ညိမ္းႏိုင္ said...

အစ္မကြန္က ယူနီကုတ္နဲ့လဲမဟုတ္ ေဇာ္ဂ်ီနဲ့လည္းမဟုတ္
တဲ့ ကြန္ကုတ္ ေဖာင့္သံုးျပီးေရးထားတာ...:D
ဟုတ္တယ္မဟုတ္လားဗ်...။အဲ့ ကြန္ကုတ္ေဖာင့္ ကအစ္မ
ကြန္တစ္ဦးတည္းေရးတတ္တဲ့ မူပိုင္ေရစစၥလီလုပ္ထားတဲ့
ေဖာင့္.....:)
ဟိုတယ္ကဆပ္ျပာေတြ မ လာတတ္တာ ကၽြန္ေတာ္နဲ့တူ
တယ္....။ျပီးသံုးတာလည္းမဟုတ္....:P

slimcat said...

it is a nice article. Good!

T T Sweet said...

ဆြိလာဖတ္သြားပါၿပီ။ ဦးၿခိမ္႔ဘာတာ၀န္ယူမည္နည္း ... း) စဥ္းစားမရ။ ေခါင္းတြင္တြင္ကုတ္ခါ ၿပန္တြားပါသည္။
ပံု
ဆြိထံု

Anonymous said...

နားလည္ေအာင္ဘာသာျပန္ျပပါ
KLNG

Anonymous said...

တီတီဆြိထံုခ်င္းမဟုတ္ပါ ကိုယ္ေပးတဲ့ေကာ့မန္႕ကိုယ့္ဖာသာ မေက်ညက္ခ်င္းသာဖစ္ပါသည္ခင္ညာ ေအာက္ပါေကာ့မန္႕ကို အေၾကာင္းႏွစ္ယာ ခ်ေရးျခင္းျဖင့္ အည့ံအဆိုးမ်ားေခ်ဖ်က္ရာ၏။
ေက်ာင္းမွာစာသင္ေသာခ်ာမဟု စာဖတ္ဖူးေရြ႕သာ ဖ်ားစူးယံုလိုက္မိေတာ့သည္တကား

T T Sweet said...
မ်ားတို႔ကေတာ႔ ခ်က္လက္မွတ္ရရင္ ေဘာက္စ္ထဲ ထည္႔ဘူး။ ဘဏ္ထဲအထိ၀င္ၿပီး ေပးတာ ... တကယ္ ... ေပ်ာက္သြား ဘယ္နွယ္႔လုပ္မလဲ း))

...အလင္းစက္မ်ား said...

သိမ္းတာ ၀ါသနာၾကီးပံုပဲ.... ဆံုးသြားတဲ့ အဘြားကိုေတာင္ သတိ၇တယ္... :PPPPP

...အလင္းစက္မ်ား said...

ေအာ္..... သူမ ယူနီကုဒ္ လိုက္ပီပဲ...... :)))))))