Tuesday, July 5, 2011

ခဥမ (၁)ေကာင္းကင္ကိုေမာ႕ႀကည္႕လုိက္သည္. က်ဆငး္လာေသာမ်က္ရည္မ်ားကို မ်က္လံုးတြငး္သို႕ ၿပန္ဝင္သြားရန္ၿဖစ္သည္။ သူမ စိတ္ညစ္စရာမ်ားကို မေရးလုိပါ. ညစ္ေနသည္ဟု ေၿပာလွ်င္မညစ္ပါနဲ႕ဟု အားေပးစကားမ်ား ကုိ မလုိအပ္ပါ။ ညစ္သည္မွာ ညစ္သည္ သာၿဖစ္သည္။ အားေပးသည္မွာ အားေပးသည္သာၿဖစ္သည္.။ ပက္သက္မွဴမရွိပါ။

သူမသည္ ယေန႕မွ စေေရြ႕မိမိကုိယ္ကို ေကာင္းေအာင္ႀကိဳးစားမည္. ။ စိတ္ဆင္းရဲစရာမ်ားကိုေရွာင္ႀကဥ္ပါမည္။ စိတ္ခ်မ္း သာေအာင္ေနပါမည္။ မေနတတ္လ််င္ေနတတ္သလုိေနပါမည္။ ေပါက္ကြဲမွဴမ်ားမ်ား လာလ််င္ အခိ်ဳရည္ဘူး ေသာက္ေရြ႕ ေမွာက္ေနပါမည္။ သူမ ဆြံအ႕ေနခဲ႕သည္မွာႀကာၿပီၿဖစ္သည္။လက္ပတ္နာရီငါးက်ပ္တန္ၿဖစ္ပါသည္. ဒီတစ္ခါ သူမ သည္ ထုိငါးက်ပ္တန္ကုိ သေဘာက်ပါသည္။ လက္ေကာက္ကဲ႕သုိ႕ၿဖစ္သည္။One of the လက္ေကာက္မ်ားထဲက လက္ေကာက္တစ္ကြင္းၿဖစ္ပါသည္. သူမသည္ ေစ်းႀကီးတာ ဝယ္သကဲ႕သုိ႕ေစ်းေပါတာလည္းဝယ္ပါသည္. တစ္ခါက စိန္ လက္စြပ္ ေစ်းႀကီးသည္ကို စြပ္ထားၿပီး. နစ္က်ပ္တန္ ငါးက်ပ္တန္ လက္စြပ္မ်ားသြားစြပ္ေနရာ ထံုးစံတုိငး္ သူမသည္ ေဝဝါးသြားၿပီး မည္သသည္က အစစ္ မည္သူက အတုဆုိသည္ကုိ ခြဲၿခားရန္ခက္ခဲသြားသည္ အသိစိတိက္ ဒါဘဲၿဖစ္ရမည္ဟုတ္ၿပန္ယူလာကာ အိမ္ေရာက္ကာမွ မွန္ဘီလူးနႈွင္႕ၿပန္လည္စစ္ေဆးခဲ႕ရဘူးသည္. ေနာင္ေသာအခါ အစစ္က တစ္ဘက္ အတုက တစ္ဘက္ သာ ဝင္ေရာက္ကေညာ႕ေတာ႕သည္. လက္ေကာက္မ်ားမွာမူ နစ္က်ပ္တန္ရွိသကဲ႕သုိ႕နစ္ဆယ္တန္လည္းရွိ ေလးဆယ္တန္လည္းရွိရာ ႀကာေသာအခါသူမကိုသူမလည္ဘယ္ဟာက နစ္က်ပ္တန္ ဘယ္“ဟာက ေလးဆယ္တန္ မခြဲၿခားနုိင္ေတာ႕ပါ။
ဘူဂစ္လည္းေရာက္ေရြလက္နိပ္ဓါမီးဝယ္ေသး၏.လိုရာသံုး၏. မႀကာခဏလည္းရွာမေတြ႕ေတာ႕ေခ်..ေမွာင္ႀကီးမည္းႀကီးထည္း စက္ပ်က္လ််င္ ထိုးႀကည္႕ရ သည္ မဟုတ္ပါေလာ။
အိတ္ေတြကေတာ႕ဝါသနာပါၿခငး္ေစ်းသက္သာၿခငး္ေမ်ားေႀကာင္႕ဝယ္၏.အမ်ိဳးမ်ားလည္းအိတ္မ်ားပံုေနၿပီၿဖစ္“၏. သူမေတါလည္း ပံုေနၿပီၿဖစ္၏.သုိ႕ေသာ္ဝယ္ၿမဲ႕ဝယ္ခ်င္ေနသေသး။ ငါးမူး တစ္က်ပ္ နစ္က်ပ္ၿဖစ္သည္. ေနာက္တစ္ပါတ္ ထပ္ဝယ္ရန္ေတးထား၏။ကဒ္holder ၿဖစ္ပါသည္. အိမ္ထဲတြင္ပစ၁စည္းမ်ားကလည္းမ်ားမ်ားလာ၏.။ အိမ္ေၿပာငး္လ််င္ ေသာ္လည္ေးကာငး္ . ေနရာေရြ႕လ်င္ေသာ္လည္းေကာငး္ လြတ္ပစ္ခဲ႕ရမည္သာၿဖစ္၏. စိတ္မေကာငး္ စရာပါေပ။ လြတ္ပစ္ကာမွပစ္ေကာ. တစ္က်ပ္နင္႕ကားမဝယ္ေသင္႕ေပလားဝယ္သင္႕သည္ၿဖစ္၏။ေလယဥ္ေပၚတြင္ေရတုိက္သကဲ႕သုိ႕ေကာ္ခြက္ကေလးမ်ားလည္းတစ္က်ပ္ၿဖစ္၏.ဝယ္ၿပန္၏ယ ခုထိုခြက္နင္႕ေသာက္၏ ေလယဥ္စီးခ်င္ေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္။ ဆပ္ၿပာ မူလီ စဥ္႕နီတံုး မ်ားမွာစိတ္ကူးေပါက္ရာၿဖစ္သည္. နစ္ေပါက္ပင္မွာ ခရီးသြားလ််င္ တြင္ အသံုးမ်ား၏ ေဆာင္ထားရာ၏။

သတင္းစာလည္းဝယ္၏.မ်က္ေစ႕မွဳန္ေသာေႀကာင္႕စာသိတ္မဖတ္နုိင္ေတာ႕ေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္၏. စီးေသာေရ ဆည္ေသာကန္သင္းကဲ႕သုိ႕ၿဖစ္ေစလုိ၏. . သုိ႕သော္လည္းေန႕စဥ္နီးပါး တကၠစီစီး၏. သူမ်ားေတြ ေမာ္ေတာ္ကားဝယ္စီးေနရာ သူမ တကၠစီမစီးသင္႕ေပေလာ. စီးသင္႕ေပ၏. Still ကုိက္ေသး၏။ပင္နီစူလာတြင္ သယ္ခ်ငး္တစ္ေယာကက္ သယ္်င္းတစ္ေယာက္ုိ ေကာက္ညွႈင္းေပါင္ းၿပန္ေပါင္းေပး၏. အနည္းငယ္ကပ္စားရသည္. စားခ်င္သည္ၿဖစ္၏. အငတ္ေဘးသင္႕ေနသည္မွာႀကာၿပီၿဖစ္၏ ေပါင္မုန္႕ ေခါက္ဆြဲၿပဳတ္. မုိင္လုိ. ေကြကာအုတ္မ်ားၿဖင္႕ရွင္သန္ထားရ၏. ကာဖီၿဖင္႕က်ားကန္ထားရ၏။ သုိ႕ေႀကာင္႕ဝယ္လာ၏ နစ္က်ပ္ေပးရသည္ အေကာင္အထည္အမေဖာ္ရေသး. .အိမ္သန္႕ရွင္းေရး လုပ္မည္ဟုႀကီးစြာေသာအႀကံၿဖင္႕ဝယ္၏. ေရခ်ိဳးခန္းေတာ႕တုိက္ၿပီးသြားၿပီၿဖစ္၏. က်န္တာေတြကေ တာ႕ဒံုရင္းဘဲၿဖစ္ေသး၏. ပန္းကန္ေတာ႕ယခုတစ္ေလာ မွန္မွန္ေဆး၏ ေဘစင္ထဲ သိတ္မပံုေတာ႕. သူမ်ားဘေလာ႕ထဲတြင္ပါသြားမည္စိုးေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္၏.ေပါင္မနု္႕ကုိကကာကုိလာ ဆီပံုး ပရုပ္လံုးမ်ားဝယ္၏. ခရမ္းခ်ဥ္သီးနစ္လံုးဝယ္၏. လက္ဘက္နင္႕စားရန္ၿဖစ္၏. သေၿပလည္းဝယ္၏. ပလတာလည္းဝယ္၏. တယ္လီဖံုးက္ဒ္လည္းဝဝ္၏.ဆံပင္ ကို အားထည္႕သည္ဟုထင္ေသာ ေသာေဆးလည္းဝယ္၏. ရနက္ုန္တြင္ေခါငး္ေလ်ာ္ရာ ထုိတစ္လံုးကုိတစ္ေထာင္ယူ၏. ေလးလံုးထည္႕လုိက္ရာ ဆီမ်ားညဖင္႕ၿပားကပ္သြားေလ၏. ယခုတစ္လံုးသာသံုးေတာ႕၏..မ်က္နာလိမ္းရာမွာလား။ rဆံပင္လိမ္းရမွာလည္း မနက္က ေခတၱစဥ္းစားလုိက္ရ၏ ၿဖစ္ခ်င္ရာၿဖစ္ . ဆံပင္လိမ္းလိုက္သည္ ယခုညေနမွ အညြန္းၿပန္ႀကည္႕ရာ မ်က္နာလိမး္ရန္ၿဖစ္၏. ေခါငး္ၿပန္ေလ်ာ္ရမလား မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနရမလား စဥ္းစားရခက္သြားသည္။

29 comments:

Anonymous said...

လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီးက ဘာလို႕ ခဏခဏ ၀ယ္ရတာလဲ

( အသစ္တင္ပါဗ်ိဳ႕ ဟု ေျပာသူ )

သာမီး ဆလူး said...

ပစည္းေတြ ထားစရာေနရာေရာ ရွိလား မာမီ.... သာမီးကေတာ႕ တခုခု ဝယ္မယ္ဆုိတုိင္း လုိအပ္မလား အျမဲေမးတယ္ ... မဟုတ္ရင္ ... ေျပာင္းရေရႊ႕ရနဲ႕ မသက္သာဘူး .. အင္းေလ မာမီတုိ႕က ေျပာင္းစရာ မလိုဘူးဆုိေတာ႕ တမ်ိဳးေပါ႕ ....


သတိရေနတယ္ေနာ္ ... မာမီ ... အာဘြားးးးးးးးးးးးး ရွလူးးးးးးး မြ မြ ...

ကုိကုိေမာင္(ပန္းရနံ႔) said...

လူတုိင္း ဒီအတုိင္းဆုိရင္ေတာ့ ေရာင္းကုန္ေတြ ေရာင္းမထြက္မွာ မပူရေတာ့ဘူး။ း)))))

ခင္မင္လ်က္

အိမ္မက္ေစရာ said...

လာလည္ပါတယ္မမေရ..ေရးခ်င္တာသာေရး အဲ့လိုေရးတာကို ႀကိဳက္တာ...ေပါ့ေပါ့ ပါးပါးပဲ ...
အိမ္မက္ထဲကလာႏႈတ္ဆက္တယ္..ပ်င္းရင္လာလည္လို႔ရပါတယ္ အိမ္မက္ထဲကိုေနာ္..မျငိျငင္ဘူးဆိုရင္ေပါ့...
အိမ္မက္ေလး

T T Sweet said...

၄ရက္ေလာက္ေပ်ာက္ေနလို႔ လာလာၾကည္႔ရတာေမာ။ တို႔အစ္မ စိတ္ညစ္ေနတာကိုး။ ေပ်ာ္သလိုေနပါ အစ္မ။

ေစ်းကေတာ႔ ပတ္ၿဖစ္တယ္ဆို ဟိုဟာေလး ဒီဟာေလး ၀ယ္ၿဖစ္တာခ်ည္းပဲ အစ္မေရ။ အဲဒါ ပိုက္ပိုက္ကုန္လို႔ အိမ္မွာပဲ အြန္လိုင္းတက္ၿပီး ႏွပ္ေနလိုက္တယ္ း))

Anonymous said...

ညစ္သည္မွာ ညစ္သည္ သာၿဖစ္သည္။ အားေပးသည္မွာ အားေပးသည္သာၿဖစ္သည္.။ ပက္သက္မွဴမရွိပါ။
that's right sis!

Anonymous said...

@သာမီးဆလူး အာဘြားးးးးးးးးးးးးးးး ရွလူးးးးးးး မြမြ ဆိုတာ ဘာအဓိပါယ္ေတြလဲစဥ္းစားလို႕ကိုမရပါ :(

Anonymous said...

Anonymous said...

@သာမီးဆလူး အာဘြားးးးးးးးးးးးးးးး ရွလူးးးးးးး မြမြ ဆိုတာ ဘာအဓိပါယ္ေတြလဲစဥ္းစားလို႕ကိုမရပါ :(
ကာတြန္းကားေလးဘာေလးၾကည္႔ေလဗ်ာ......

Anonymous said...

ေလယဥ္ေပၚတြင္ေရတုိက္သကဲ႕သုိ႕ေကာ္ခြက္ကေလးမ်ားလည္းတစ္က်ပ္ၿဖစ္၏.။ ယ ခုထိုခြက္နင္႕ေသာက္၏ ေလယဥ္စီးခ်င္ေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္။

(ခ်စ္လိုက္တာ)

amayarko,

Anonymous said...

"လြတ္ပစ္ကာမွပစ္ေကာ. တစ္က်ပ္နင္႕ကားမဝယ္ေသင္႕ေပလားဝယ္သင္႕သည္ၿဖစ္၏။

သူမ်ားေတြ ေမာ္ေတာ္ကားဝယ္စီးေနရာ သူမ တကၠစီမစီးသင္႕ေပေလာ. စီးသင္႕ေပ၏. Still ကုိက္ေသး၏။"

ဖတ္ၿပီး သေဘာက်ပါ၏။

Anonymous said...

I like the last sentence. :)

Anonymous said...

သင့္တယ္ထင္တာေတြအားလံုုးသင့္ပါသည္။
အိုုင္အိုုရာ

Anonymous said...

မ်က္နာလိမ္းရမွာလား။ ဆံပင္လိမ္းရမွာလည္း မနက္က ေခတၱစဥ္းစားလုိက္ရ၏ ။ၿဖစ္ခ်င္ရာၿဖစ္ ဆံပင္ လိမ္း လိုက္သည္။ ယခုညေနမွ အညြန္းၿပန္ႀကည္႕ရာ မ်က္ႏွာလိမ္းရန္ၿဖစ္၏. ေခါငး္ၿပန္ေလ်ာ္ရမလား မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနရမလား စဥ္းစားရခက္သြားသည္။
သေဘာက်လို ့။ တစ္ခါတေလ အဲ့လိုၿဖစ္တက္တယ္။ :)

ခင္မင္လွ်က္
ညယံ

အမွတ္တရ ေန႕စြဲမ်ား.... said...

ညစ္သည္မွာ ညစ္သည္ သာၿဖစ္သည္။ အားေပးသည္မွာ အားေပးသည္သာၿဖစ္သည္.။ ပက္သက္မွဴမရွိပါ။

sosegado said...

ဝယ္တာေတြထပ္ေနသလုိပဲ၊ အိမ္ေျပာင္းရမဲ့ဆုိရင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ

အၿပံဳးပန္း said...

အ၀ယ္အမ်ားဆံုးပစၥည္း
ဓါတ္မီး ဆိုသည္ကို သတိထားမိပါ၏၊
စိတ္ညစ္တာ
ကိုယ္တိုင္ေျဖေဖ်ာက္မွ ရတာမို႕
အားမေပးေတာ့ပါ၊

စာမ်ားပံုမ်ားကိုသာ အားေပးေတာ့မည္။

ေစာ said...

အမက ေကာင္းကင္ပုံ ကို ေတာ္ေတာ္ၾကိဳက္တယ္ေနာ္
အမ အခန္းနဲ့ေတာ့ မနီးဘူးမို ့လား
:D

ေစာ said...

အမက ေကာင္းကင္ပုံ ကို ေတာ္ေတာ္ၾကိဳက္တယ္ေနာ္
အမ အခန္းနဲ့ေတာ့ မနီးဘူးမို ့လား
:D

ေစာ said...

အမက ေကာင္းကင္ပုံ ကို ေတာ္ေတာ္ၾကိဳက္တယ္ေနာ္
အမ အခန္းနဲ့ေတာ့ မနီးဘူးမို ့လား
:D

ေစာ said...

အမက ေကာင္းကင္ပုံ ကို ေတာ္ေတာ္ၾကိဳက္တယ္ေနာ္
အမ အခန္းနဲ့ေတာ့ မနီးဘူးမို ့လား
:D

ေစာ said...

connection မေကာင္းတာနဲ ့ ၄ ခုေတာင္ ဘယ္လိုတက္သြားပါလိပ္ေနာ္
sorry ပါ

ညိမ္းႏိုင္ said...

ညစ္တာကညစ္တာ...၊အားေပးတာကအားေပးတာပဲ ဆိုရင္
လည္း ညစ္သာညစ္ဗ်ိုး....၊ကိုယ့္စိတ္နဲ့ကိုယ္ညစ္တာပဲ...
ဟုတ္ဘူးလား.....:)))၊ဓာတ္မီးေတြ ဘာလုပ္ဖို့ဝယ္သလဲ
ဆိုတာ အင္မတန္ေခါင္းေျခာက္ေအာင္စဥ္းစားလည္း
အေျဖမရေသး...၊စက္ပ်က္လွ်င္ေမွာင္ထဲထိုးျကည့္ဖို့ လို့
ဆိုထားေတာ့ပိုေတာင္ေခါင္းေျခာက္သြားေသး....။
ဘာစက္ပ်က္ရင္လည္းဗ်...၊ညန္မာျပည္မွာ စက္မ်ားေထာင္
ထားသလားအစ္မကြန္....။

kokoseinygn said...

မခင္ဦးေမ
ကိုယ္ေ၇ာစိတ္ပါ က်န္းမာခ်မ္းသာပါေစ။

Anonymous said...

လာဖတ္တယ္..။
လမ္း ဆက္ေလွ်ာက္မယ္..။
လမ္း..ဆက္ေလွ်ာက္မယ္..။

ဒီည အိမ္ေရွ႔မွာ ဝိုင္းဖြဲ႔ျဖစ္ျပန္တယ္..။
သတိရတယ္...သတိရတယ္..
(အေအးဘူးေတြကုိ...)

Xထံု

Anonymous said...

Last scentence......lol
Breath in breath out regularly and walk on.
GD

ခ်စ္ျခင္းအလကၤာ said...

ေဟးးးမမဦးေရ..
ဖတ္ျပီးေတာ္ေတာ္ကိုေပါ႔ေပါ႔ပါးပါးကိုရီျဖစ္သြားတယ္
ေတာ္ေတာ္သေဘာက်လို႕...
ေတာ္ေတာ္လဲေပါက္ေပါက္ရွာရွာေတြးတတ္တယ္...
...

ခင္တဲ႔
ခ်စ္ျခင္းအလကာၤ

Anonymous said...

လက္ရွိၿဖစ္ေနတဲ႕ အေၿခအေနကုိလက္ခံလုိက္ပါ..မမေရ

phyu said...

Ma KOM,

you are the Master of your soul, keep going ahead.

Rgds/Nang Myint

Anonymous said...

ဟုတ္. လက္ခံပါတယ္ လက္မခံလုိ႕လဲ မရဘူးေလ။ ဒါေပမဲ႕ ႕ forced to..