Sunday, September 11, 2011

c for carယေန႕ညအတြက္ exciting news မွာ သက္တမ္းရင့္ ကားအုိကား ေဟာင္းမ်ားအား ပယ္ဖ်က္ကာ ကားသစ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကားေဟာင္းအစား ကားသစ္မ်ား တင္သြင္းခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရႇိရသည္။

မမိကားမွာ လည္းကားေဟာငး္ၿဖစ္၏. လြန္ခဲ႕ေသာနစ္ေပါင္းမ်ားစြာက႕ၿဖစ္သည္။ ကားေလးမွာ တစ္လက္ကုိင္ၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕သန္႕၏.။ အတိုက္အခိုက္အႀကီးအက်ယ္မရွိ. မမိလစ္ခုိ္က္ေယာက္ခမ သမထားေသာေႀကာင္႕ပြန္းရာပဲ႕ရာ မ်ားေတာ႕ရွိသည္။

မမိကိုယ္တိုင္ နစ္ခါတုိက္ဘူး၏။ တစ္ခါမွာ.......ၿပည္လမ္းေဆးေက်ုာငး္နားရွိ မီးပြိဳင္႕ၿဖစ္သည္. ထိုပြိဳင္႕မွာ ေကြ႕ကားမ်ားေကြ႕ရန္ၿဖစ္ေရြ႕ တည္႕ကားမ်ားတည္႕ရန္ free way နစ္လိုင္းေပးထား၏. ေမာင္းေနမက်လ်ွင္ စိမ္းေနသလားနီေနသလား ဘယ္သူ႕ကိုေၿပာတာလဲ ဘာလုပ္ရမွာလဲေဝခဲြမရၿဖစ္ရ၏. မမိမွာက်ြမ္းက်င္သူ အဆင္႕ၿဖစ္ေရြ႕ ကားကို ဘရိတ္မအုပ္ဘဲရပ္နုိင္ေသာအစြမ္းွရွိသူၿဖစ္ေလသည္။ ၿဖစ္ပံုမွာမမိေရွ႕မွာ မာစီဒီးေမာင္းသူသည္ေယာင္လည္ေယာင္လည္လုပ္ေေနရာ မမိသည္အကင္းပါးသူၿဖစ္ေရြ႕ ဘရိတ္မအုပ္ဘဲ အသာေလးထုိသူေနာက္မွ ဝင္ေရာက္အရွိန္ေနွး၏.မမီေနာက္မွ ေမာင္းသူမွာ လူရိုးၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕ မမိဘရိတ္မီးကို ႀကည္႕ေရြ႕ေမာင္းေလရာ မမိ ဘရိတ္မီးမလင္းေသာေႀကာင္႕အရွိန္မေလ်ာ႕မိ. သုိ႕အတြက္ေႀကာင္႕မမိဘန္ဘာ နင္႕မီးလံုးကုိဝင္ေဆာင္႕၏

ထုိအရိွန္ၿဖင္႕မမိသည္ မာစီးဒီးမီးလံုးကို ခဲြလုိက္၏. မည္သူေလွ်ာ္ရမည္နည္း.. ကားမညိဘူးေသာမမိသည္လည္း ေရွာ႕ၿဖစ္ၿပီး. ပိုပိုသာသာ အိုက္တင္မဟုတ္ေခ်. ရင္တုန္ကာ ကားေပၚမွ ရုတ္တရပ္မဆင္းနုိင္ အနီးမွ ယဥ္မွဴစစ္သည္လည္းလာကူညီေလသည္။

ေသေငွးၿဖစ္ေသာ မာစီးဒီးသည္ ကားကိုေခတၱရပ္ကာ ကားေပၚမွ မဆငး္ဘဲ အေၿခအေနကုိ အကဲခတ္ကာ ဆက္လက္ေမာင္းထြက္သြားေလသည္ အေလွ်ာ္ယူရန္စိတ္ကူးရွိပံုမရ. မမိကောတာ႕ေနာက္ကားတုိက္လွ်င္ ေနာက္ကားေလွ်ာ္ရမည္ဟု နားလည္ေလရာ အေလွ်ာ္ေတာင္းေလ၏. ေနာက္ကားသည္လည္း ခင္ဗ်ား က ဘရိတ္မီးမွ မလင္းတာ က်ြန္ေတာ္က ဘယ္ေလ်ာ္နုိ္င္မလဲ အစရွိသၿဖင္႕အၿငင္းအခံဳၿဖစ္ႀကေလ၏.။

ေနာက္တစ္ခ်ီကာေတာ႕ မမိအမွားၿဖစ္သည္ ေရေက်ာ္ေစ်းအနား လမ္းမႀကီး (? )တြင္ ကားရပ္.ကာ ထြက္မည္လုပ္သည္. မမိသည္ ငယ္စဥ္က ေဟာ႕ေရွာ႕ၿဖစ္သည္ ကားေမာင္းလွ်င္ ကားကက္ဆက္ကို အက်ယ္ႀကးိဖြင္႕တတ္၏. သီခ်ငး္သံနင္႕မွ ကားေမာင္းခ်င္သူၿဖစ္သည္ သီခ်ငး္ၿမဴလ်ွင္ ကားေမာင္းပိုသြက္၏.။ ပိုရမ္း၏။
အိုက္တင္လည္းမ်ား၏. ေဘးမွန္နစ္ခ်ပ္နင္႕ေနာက္ႀကည္႕မွန္ကုိအားထား၏. ေနာက္ဆုိလ််င္လည္း ေခါငး္ ထုတ္မႀကည္႕ မွန္ႀကည္႕ေရြ႕ ေနာက္ဆုတ္၏. ဆရာႀကီးသဖြယ္ကိုယ္႕ကိုယ္ကုိ ထင္ၿမင္၏. မ်က္နာ.ေခါငး္တို႕ကုိလွည္႕လည္မႀကည္႕ေခ်. အိုက္တင္အၿပည္႕ၿဖင္႕မွန္ကုိသာႀကည္႕၏။ ၿပည္လမ္းေပၚတြင္ေတြ႕သမွွွွွကားနင္႕ဖိုက္၏။ သေဘာက်ေသာ ေကာင္ေလးၿမင္လ်င္လုိက္ႀကည္႕၏။ ပက္ကင္ေကာငး္စြာထုိးတတ္၏. လွပစြာထုိးတတ္၏.

သင္ေပးေသာ ဆရာ မွာၿမိဲ႔ဳလည္ေခါင္မွ ၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕ သဴ႕မိဘ တုိက္ခန္းမွေနေရြ႕ ဝရန္တာမွ ထုိင္ႀကည္႕ရပ္ႀကည္႕လွွွ်င ္ထုိစဥ္က ဂံုးေက်ာ္တံထားႀကီးမရွိေသးေသာေႀကာင္႕ကားမ်ားစြာ ဝင္ႀကထြက္ႀကထုိးႀကသည္ကို အေပၚမွေနေရြ႕ ဒီလုိဆုိရင္ ဒီလုိအယူအဆနဲ႕ ဒီလုိထုိးသြားတာ ဆုိေသာလက္ခ်ာမ်ားကိုနာႀကားခဲ႕ရေလရာ က်ြမ္းက်င္သည္မွာအဆနး္မဟုတ္ေခ်.

မမိတို႕ေနခဲ႕သည္မွာလည္းၿမိဳ႕ထဲၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕ အန္မတန္ရွုပ္သည္ဆုိေသာ အေနာ္ရထာသည္ မမိအတြက္ေတာ႕ child play ၿဖစ္ေလသည္. ေန႕စဥ္အလုပ္သြားသည္ မွာလည္းထုိလမ္းမွပင္ၿဖစ္ေလရာ မမိသည္ကြကိုအထင္ႀကီးေလသည္။

ထုိေန႕က ။ ေဘးမွန္ကုိႀကည္႕ကာ ကားကုိအထြက္ ဂငယ္ေကြ႕ေ႕ကြ႕လုိက္ရာ ေဘးမွ ပန္းတက္လာေသာ ကား ကုိမၿမင္လုိက္ေခ်. ကားသည္ေဘးမွန္မွအလြတ္ မမိကေဘးမွန္တြင္ကားမရွိဆုိကာေကြ႕ထည္႕လိုက္ရာ သဴ႕ေဘးကုိမမိကားဘယ္ ဦးစြနး္ၿဖင္႕ဝင္ေဆာင္႕၏. စထြက္ကာစအရွိန္မၿပင္းေသးေရြ႕ ဘယ္သူ ဝယ္ဝါမွေ တာ႕ဒဏ္ရာမရေခ်။

ထိုကားေမာင္းသူမွာ အေတာ္ပင္စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ၿဖဖစ္သြားပံုရ၏. သူလည္ေးရွာင္ခ်ိန္မရလုိက္။ အတည္ ႕ေမာင္းလာရာ ရပ္ေနေသာကားတစ္စီးက ထေရြ႕ ဘယ္ေကြ႕ေကြ႕လိ႕မည္ဟု သူေမ်ာ္လင္႕ထားပံုမရေခ်။ ေမာငး္သူမွာလည္းအမ်ိဳးသမီးၿဖစ္ေလရာ.. ပိုစိတ္ပ်က္ပ့ုံရ၏.။ ဟုတ္ေပသည္ မမိအေတြ႕အႀကံအရလည္းကားေမာင္းသူထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေတာ္သူအခ်ိဳ႕႔ပါႀကေသာ္လည္းမဟုတ္က ဟုတ္ကလုပ္ၿပီဆိုလွ်င္လွမ္းသာေမ်ွာ္ႀကညၤ ႕ေဗဒင္ေမးလွ်င္လြဲေသး၏. အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာလ်ွင္ ၿဖစ္ေခ်ရာခုိင္နဳွံပိုမ်ား၏.။

သို႕ေသာ္လည္းထုိအေၿခအေနမွာ မမိဘက္မွ အားသာ၏. မမိသည္လည္ေးေသခ်ာေတာင္းပန္ပါ၏။ မမိမိဘမ်ား မရွိေတာ႕သည္မွာ တစ္လမၿပည္႕ေသားေရြ႕ မမိစိတ္ထိခုိက္ေနေႀကာင္းထို႕အတြက္ေႀကာင္႕ ဆံုၿဖတ္ခ်က္မ်ား မွားယြင္းသြားေႀကာင္းေက်နပ္ေအာင္ၿပင္ေပးပါမည္ၿဖစ္ပါေႀကာင္း ..ေတာငး္ပန္၏. ထိုသူသည္ကလည္းစိတ္မမွန္ေသးလွ်င္ မေမာင္းရန္ဆူပူ၏။ သုိ႕ေသာ္လည္း ထုိသူလည္းေအးေအးခ်မ္းခ်မး္သမားၿဖစ္၏. သင္႕တင္႕ေသာပမာန ကိုသာ ေတာငး္၏. မမိသည္လည္းအိမ္ၿပန္ယူကာ ထုိသူကို တစ္ခါတည္းေပးလိုက္၏. ကားေမာင္းရသည္မွာလည္း လြယ္သည္ မဟုတ္ေခ်. ပိုက္ကို အိတ္နင္႕ထည္႕ထားရ၏.။ မပါက မေမာင္းရဲေခ်.။

မမိသည္ ကားခ်စ္သူၿဖစ္၏. ထုိ႕ေႀကာင္႕ fast and furious ကုိ နစ္သက္ၿခင္းၿဖစ္ရာ၏။ ကားဘီးသိတ္မေကာင္းဟုထင္ၿမင္ရာ kmsl ထံ တင္ၿပလွ်င္ reject ၿဖစ္မည္စုိးေသာေႀကာင္႕မမိဆဲြႀကိဳးကို စေကာ႕ေစ်းပင္ရင္းဆုိင္သုိ႕ၿပန္ပို႕လိုက္ကာ ထုိေငြၿဖင္႕ေဘးေလးဘးီလု႔ံးလဲ၏. ဆဲြႀကိဳးထက္ ဘီးကို ပိုမက္သူၿဖစ္၏။
ပ်င္းလွ်င္ကား်ေလွ်ာက္ေမာင္း၏. ေထာက္ႀကန္႕သည္အပ်င္းေၿပၿဖစ္၏. လွည္းကူးသုိ႕ လည္းေရာက္၏. ေမွာ္ဘီသုိ႕လည္းေရာက္၏. သံလွ်င္ေရလည္ဘုရားသုိ႕လည္းေရာက္၏. မမိဘဝသည္ေပ်ာ္စရာေကာငး္လွ၏။ အင္းယား သြားထုိင္၏. ဘုိတစ္ေထာင္ကးမ္းနားထုိင္၏. ညမိုးခ်ဳပ္ ဘုိကေလး သုိ႕သြားေသာ ဆိပ္ကမး္မ်ားရွိေသာ ႔ရပ္ကြက္ ကမ္းနားအုတေဘာင္တြင္သြားထုိင္၏။ ေလေလးတစ္ၿဖဴးၿဖဴးၿဖင္႕ ညအရသာကိုခံစား၏.။ စိတ္ခ်မ္းသာခဲ႕ရပါသည္။

တစ္ခါက ကာဘရိတ္တာသြားၿပင္ရာ ဘာမဆုိင္မဆိုင္ ဆီပိုက္ထိေရြ႕ ရွိသမ််ဆီ.ယုိက်၏. မမိသည္ ေသေငွးၿဖစ္ေလရာ ဆီကုိအၿပည္႕နီးပါးထည္႕စီး။ မေန႕က ၿပင္ထာေးသာ ကာဘရိုက္တာ သည္ယေန႕ late morning အၿပင္ထြက္လာေလရာ ေနာက္မွ ကားတစ္စီးက အတင္းတက္လာေရြ႕လက္တားကာညီမ ညီမ. (အမွန္က ေတာ႕အေဒၚေခါ္တာဘဲ ဒီကၿပင္လိုက္တာ) ဟု အတင္းလုိက္ေခၚကာ ဆီယဳေိေနတယ္ ရပ္ပါဟု တား၏. အခန္႕မသင္႕က မီးေလာင္နုိင္သည္ဟုဆုိေလသည္. ထုိကိတ္စမွ ာ ဘာမွ် မေၿဖရွင္းခင္က ဆီအၿပည္႕ႏီၚပါးထည္႕ထားေသာ မမိကားဓါတ္ဆီတို႕သည ္ပိစိေညွာင္႕ေတာင႕ၤမ်သာ က်န္ေလသည္ ပိုက္.အိတ္ထဲမွာပါေရြ႕သာေတာ္ေတာ႕၏။ လူေခၚ လူေမွွွ်ာ္ရသည္မွာ စိတ္ေမာလွ၏။ ကားစကိၿပငိ ဆရာ အိတ္ကေလးနင္႕ေရာက္လာသည္ကို ၿမင္ရသည္မွာ ေဆးရံုတြင္လူမမာက သမားေတာ္ႀကီး ward ထဲႀကြလာသည္ကိုၿမင္ရသ္ညနင္႕မၿခားဝမ္းသာေရြ႕မဆံုးေခ်။

ကားၿပင္ဇတ္လမ္မ်ားမွ ေၿပာမကုန္ေခ်. ။ လုိရင္းမွာ ဤသို႕ ကားအသစ္လဲရလွ်င္ မမိဝမ္းသာမဆံုး.။ ဟုိယခင္က kmsl နင္႕ကားမလုရ. အဘယ္ေႀကာင္႕ဆုိေသာ္သူသြားလုိသည္ကို မမိကလုိက္ေ၇ြ႕ မမိသြားလုိသည္ ကုိသူလုိက္ေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္ ယခုအခါ ေၿပာင္းၿပန္ၿဖစ္၏. တစ္ေယာက္တစ္လွည္႕ရန္ကုန္ ၿပန္ရသည္မွာ ဤသညိလညိး တစ္ေႀကာငး္ၿဖစ္သည္. ကားေစ်းက်လွ်င ္ေနာက္တစ္စီးဝယနုိင္ရန္ ဆုေတာငး္ေနေသာ အခ်ိန္တြင္ဤ သတင္းသည္ ဝမ္းေၿမာက္စရာေကာငး္လွ၏.

18 comments:

Anonymous said...

မမကြမ္ မာေဆးေဒး ဘင့္ဇ္ ၀ယ္ပါ
အက္စ္ ၆၀၀ ေအအမ္ဂ်ီ ဆိုတာ

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

ညီမ..ညီမ..
နွမ..နွမ....
မမိ..မမိ...
မမွီ...မမွီ..( အလဲ့...လမမမ က်ေနတာပဲ)
ကာ းအသစ္ဘယ္ေတာ့ဝယ္မွာလဲငွင္..
အခုပဲ ဝယ္ျဖစ္ရင္
ေနာက္နွစ္တူတူလိုက္ျပန္မယ္..။


ပံု..။
ဘီအယ္လ္ ဇာတ္လမ္းရွုပ္သူတဥ

AMK said...

မမိ ကားေမာင္းတဲ ့ဒီပို ့ သိပ္ၾကိဳက္တယ္ ဇာတ္လမ္းအဆက္ေတြရွိရင္တင္ပါအံုး မမိ

Anonymous said...

ဟုိက္ရွားပါး
း)


ေမာင္ဘႀကိဳင္

ညိမ္းႏိုင္ said...

BMW ဝယ္မလိုက္အစ္မကြန္....၊

rose of sharon said...

က်မရဲ႕ကားေလးလဲ အစုတ္ကေလး... ရန္ကုန္ကတစ္ႏွစ္တခါမွ ၿပန္ၿဖစ္ေတာ႔ ပိုက္ဆံအကုန္ခံၿပီး ကားသစ္လဲမလဲခ်င္ဘူး... ဒုကၡပါဘဲ... ရသေလာက္နဲ႔ေရာင္းထုတ္ရေတာ႔မယ္ထင္တယ္...

လင္းဒီပ said...

အိုက္တင္လည္းမ်ား၏. ေဘးမွန္နစ္ခ်ပ္နင္႕ေနာက္ႀကည္႕မွန္ကုိအားထား၏. ေနာက္ဆုိလ််င္လည္း ေခါငး္ ထုတ္မႀကည္႕ မွန္ႀကည္႕ေရြ႕ ေနာက္ဆုတ္၏. ဆရာႀကီးသဖြယ္ကိုယ္႕ကိုယ္ကုိ ထင္ၿမင္၏. မ်က္နာ.ေခါငး္တို႕ကုိလွည္႕လည္မႀကည္႕ေခ်. အိုက္တင္အၿပည္႕ၿဖင္႕မွန္ကုိသာႀကည္႕၏။ ၿပည္လမ္းေပၚတြင္ေတြ႕သမွွွွွကားနင္႕ဖိုက္၏။ သေဘာက်ေသာ ေကာင္ေလးၿမင္လ်င္လုိက္ႀကည္႕၏။ ပက္ကင္ေကာငး္စြာထုိးတတ္၏. လွပစြာထုိးတတ္၏. ...

ဟားဟ....:D

သက္ေဝ said...

အဟီး... မမိနဲ႔ ညီမနဲ႔ အေတာ္တူတယ္ အမ... အဆိုးဆံုးကေတာ့ ေခါင္းထုတ္မၾကည့္ပဲ ေခါင္းလွည့္မၾကည့္ပဲ အိုက္တင္နဲ႔ မွန္ထဲကေန ၾကည့္တာပဲ...

ၿပီးေတာ့ ရံုးကလူေတြက ေျပာေသးတယ္... နင့္ကားမွန္ေတြက လမ္းကို ျမင္ရေအာင္ ခ်ိန္ထားတာမွမဟုတ္တာ နင့္ကိုယ္နင္ မွန္ထဲ ျပန္ျမင္ရေအာင္ ခ်ိန္ထားတာကိုးတဲ့... း(

မမိအေၾကာင္းေတြ ဆက္ပါအံုး မမ...

Anonymous said...

မမကြန္ မာစီဒီးအမိုးပြင့္ေလး၀ယ္ျပီးမေလးလာခဲ့ပါ ဆိုင္ပိတ္ျပီး ေလွ်ာက္လည္ပစ္မယ္ ....

Anonymous said...

Audi လည္းႀကိဳက္တယ္ အမုိးပြင့္ဘဲစီးမွာေနာ္...

T T Sweet said...

အစ္ေမရ ... ဒီကေတာ႔ မမိနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဖက္ပဲေတာ္။ ဒီေရာက္ေတာ႔ ကားေတာင္မေမာင္းရဲေတာ႔ဘူး။
ေအာ္ ... မမိ ... မမိ .. ေတာ္ေတာ္ကားေမာင္း ကြ်မ္းပါလား ....း)

ညီရဲ said...

bmw ကားေလးေတြ ေတာ္ေတာ္လွတယ္ အစ္မေရ...
ျမန္ျမန္ဝယ္လိုက္ေနာ္... အစ္မ...

san htun said...

မမမိေရ စန္းထြန္းက ခုမွ ကားေမာင္းသင္ေနတုန္း...ေနာက္ထပ္ ပို ့စ္ေလးေတြ ဆက္တင္ပါဦးေနာ္...

ေစာ(အဝါေရာင္ေျမ) said...

ကားမွ မရွိတာ။ ကိုယ္နဲ ့မဆိုင္

MGTHANT said...

မမိ တကယ္ပင္ ေတာ္ရွာပါသည္။ ဆြဲၾကိဳးထက္ ဘီးကိုု ႏွစ္သက္ေသာ မမိ Love that one :D

မိုးေငြ႔...... said...

ရန္ကုန္ျပန္လာရင္ ကားအသစ္ေလးလိုက္စီးမယ္ ဒါပဲ....

Anonymous said...

ကားအသစ္ေလးဝယ္ရင္မေမ႔န႔ဲအုံး
ေအာင္ပုိင္န႔ဲ ကၽြန္ေတာ္လုိက္စီးမယ္ း)

ေမာင္ဘႀကိဳင္