Monday, September 19, 2011

how..
ၿဖတ္ကနဲၿမင္လုိက္ေသာအခ်ိန္သည္ အလွဆံုးၿဖစ္သည္. အမွားအမွန္ေမးခြနး္ေ ၿဖလွ်င္ပထမဆံုး အာရံုထဲေတြ င္ေပၚလာတတ္ေသာ အေၿဖသည္မွန္တတ္သကဲ႕သုိ႕ၿဖစ္သည္။ ထပ္ရိုက္လွ်င္မလွေတာ႕ ..လြတ္သြား လည္းမလွေတာ႕......

စကာၤပူတြင္လည္းရွမး္ေခါက္ဆြဲရွိပါသည္.။ တစ္ရဴးထုတ္ကုိ တစ္ေနရာမွ ဝယလာရာၿပားသံုးဆယ္ေပးရ၏. အိမ္တြင္အထပ္လုိက္ရွိသည္မွာ နေမ််ာစရာ..

ကင္မရာနစ္လံုး တယ္လီဖံုးေလးလံုး ရွိေသာ္လည္း ေလာောလာဆယ္ ကင္မရာတစ္လံုး ဖံုးသံုးလံုးသာသံုး၏။ ဟုိတစ္ေလာက ကြန္ၿပဴတာဂြမ္းသြားရာ ပံုအေတာ္မ်ားမ်ားပါသြား၏. ေကအယ္ ပံုမ်ားကိုအေတာ္နေမ်ာ၏ ပထမတစ္ခါ recovery ရေသာ္လည္း ၿပန္ပ်က္သြားရာၿပန္ပါသြားၿပန္၏. အခ်ိဳ႕ပံုမ်ားမွာအေတာ္ေကာငး္၏. မည္သည္႕ပံုေကာငး္သလဲေမးလွ်င္လည္းကိုယ္႕ဘာသာကုိယ္သာ လက္ညိဳးထိုးၿပရန္သာရွိ၏. ရွားရွားပါးပါး ရိုက္ခဲ႕ေသာပံုမ်ားၿဖစ္ေရြ႕နေမ်ာ၏.

ထပ္မသံုးရက္ေတာ႕. ကဒ္ၿပားအသစ္ဝယ္မည္စိတ္ကူး၏. ကဒ္အေဟာငး္ကုိသိမ္းထားက ၿပန္ေဖာ္နိုင္သူကုိခ်ဥ္းးပ္မည္ဟု စိတ္ကူး၏။ ရိုက္ၿပီးေသာပံုမ်ားပ်က္သည္မွည မည္မ်် နေမ်ာသည္ကို ခံစားနားလည္နုိင္ႀကမည္ထင္၏.။ ဝယ္ရာတြငလည္းမလြယ္ေခ်.. အတုိငး္လို၏. ပုဆုိးသြားဝယ္ရာ အတုိငး္ေမ႕က်န္ေရြ႕ၿပန္သြားယူေသာသူပံုၿပင္ကဲ႕သုိ႕.. က္ဒ္ၿပားအသစ္ဝယ္ရာ မေၿပာတတ္ေသာေႀကာင္႕ ကင္မရာထဲမွ ကဒ္ကုိ ထုတ္ေေရြ႕တုိင္းႀကည္႕ရသည္။ အမ်ိဳးအစားစံုလင္လွသည္ ပညာေပးရေသာ္ ရွည္မည္ၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕ဤတြင္ရပ္အံ႕။4 Gမဝယ္သည္မွာ ပ်က္လွ်င္လည္း တစ္ခုက်န္ခဲ႕ေအာင္ၿဖစ္သည္. အနည္းဆံုးတစ္ဝက္ေတာ႕က်န္မည္ၿဖစ္သည ္။ 2GB တစ္ခုပ်က္ေသာ္တစ္ခုက်န္နိင္ေသး၏. ကင္မရာမန္းမဟုတ္ဘဲနင္႕အလုပ္၇ွဳပ္လွသည္.။ ဘာေႀကာင္ ႕ေရးေနသလဲေမးလွ်င္လည္းအေၿဖခက္လွသည္. ဝါသနာပါေရြကလားနာမည္ႀကိးခ်င္ေရြ႕လား. မိမိကုိယ္တုိင္ပင္ ဇေဝဇဝါၿဖစ္ရေခ်သည္။
သစ္ပင္တည္႕ေသာ္လည္း ပင္နီစူလာေစာငး္သြားသည္ဟု ထင္ေအာင္ရုိက္နုိ္ငေသာခင္ဦးေမ.သည္.
ပံုမ်ား မည္သုိ႕သိမ္းသည္ကို memory recall ေခၚရာ TZA ေရးဘူးေသာပိုစ္ကို သတိရေရြ႕သြားရွာရာ ရွာမေတြ႕ေခ်။ TZA+ blog+ picasa+ flicker + degolar အစရွိသၿဖင္႕ ေခၚႀကည္႕ရာမထူးေခ်.။ လက္ေလ်ာ႕လုိက္ရ၏.။ ကုိကုိဒီဘီ အႀကီးႀီကီးၿဖင္႕သိမး္ေရြ႕က်ကြဲသြားေသာဖဘ စေတတပ္ကိုကားသြားမရွာနုိင္ေတာ႕ေ်ခ်. မရွာတတ္ေသာေႀကာင္႕........ N3 လည္းကယ္နုိင္ပံုမရ..

ပညာယူရန္
ၿဖုိဳးေမာ္ကုိလုိက္ရွာရာ ဤသုိ႕ေတြ႕၏ အန္မတန္နိပ္စက္ေသာ phyo maw ပါေပ.
မိမိခ်စ္ခင္ေသာခ်စ္သူတစ္ဦးကုိအၿမဲသတိရ၏. လက္ေတာ႕ပ္က ၁၅၀ GB ၿပည္႔. အေဟာငး္က 320 GB ၿပည္႔ . အခုအသစ္က 500 GB ဆုိခဲ႕သူကိုသတိရ၏. 1 TB လုိခ်င္တာ ဟုဆုိသြားေသး၏. သူသည္လည္း မည္သို႕မည္ပံုၿဖစ္သည္မသိ..ပံုမ်ားစြာပ်က္ေလသည္။ ဆရာ႕ဆရာမ်ား ပံုမ်ားသိမ္းႀကေလရာ ခင္ဦးေမသည္လည္း မည္သို႕သိမ္းရမည္မသိေတာ႕ ေလာေလာဆယ္တြင္ေတာ႕ ကဒ္ၿပားမ်ားတြင္ခဲြသိမ္းထားမည္ဟု စိတ္ကူး၏

ကြန္ၿပဴတာအသစ္ဝယ္လ််င္ ၅၀၀ GB external ထည္႕ဝယ္မည္ဟုိစိတ္ကူးသည္.။ က်မကြဲေအာင္ကာ းဂရုစိုက္ရမည္ၿဖစ္သည္. . ညီလင္းသစ္ကိုလည္းေမးရမည္း။ nyilinwin ကုိလည္းေမးရမည္။ ပံုမ်ားမွာလည္းပ်က္လွသည္. ကုးိရးိယားပံုမ်ားလည္းမရွိေတာ႕. ေက်ာငး္သားဘဝက ပံုမ်ားလည္းမရွိေတာ႕.......ဥေရာပပ႔ံုမ်ားလည္းပ်က္တာပ်က္ က်န္တာက်န္. မည္္သုိ႕သိမး္ရမည္မသိေတာ႕ေခ်။

နားမလည္ဘဲအရုပ္ႀကည္႕ဝယ္လာေသာအရာၿဖစ္သည္ အဝတ္ေလွွ်္ာ္စက္မွာ မႀကာလွေသးေသာ္လည္း လက္ႀကမ္းႀကီးခင္ဦးေမ နင္႕ေတြ႕သြားရာ ဇကာ ၿပဳတ္ထြတက္သြားေလသည္. အဆင္ေၿပမည္ထင္ေရြ႕ဝယ္ရာ မတတ္တတ္ေခ်.။ မတတ္လုိ႕မရလဲဘာၿဖစ္လဲ ထည္႕ခ်င္ရာထည္႕တဲ႕အိတ္လုပ္လုိက္ာတေပါ႕ဟုေပ်ာ္ရြင္စြာေတြး၏။
ထုိအထုတ္ထဲမွ အမွဳန္ကုိအဝတ္ေလ်ွာ္စက္ထဲထည္႕လ်ွင္ သန္႕စင္သြားမည္ဆုိ၏. ေနတုိငး္ဆပ္ၿပာၿဖင္ ႕ေလွ်ာ္ေနေသာ္လည္းသန္႕တာေပါ႕ ဟုဆုိကာ အတုိင္းအဆမသိေတသာ္ေႀကာင္႕ တစ္ထုတ္လံုးထည္႕ကာ ေရအၿမင္႕ဆံုးအမွတ္သုိ႕ထည္႕လုိက္သည္. အမွ််ုိက္မွဳန္မ်ား ထြက္လာေသာလည္း ဇကာမရွိေသာ္ေႀကာင္႕လက္နင္႕ အဝတ္နင္႕ အေတာ္သုတ္လုိက္ရေလ သည္။ ေအာ္ ေလာကဓါတ္ပညာမ်ား ထူးဆန္းေပစြဟုိတံုးက ေတာ႕ငတုိ႕အိမ္မွာ တုတ္နဲ႕ရုိက္ေလ််ာ္ခဲ႕တာဘဲ ၿဖဴပါတယ္ေအ လုိ႕ေတာ႕မေၿပာနုိင္ . မတုတ္နုိင္ေတာ႕ေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္.
သနပ္ခါးလိမ္းခ်င္ေသာေႀကာင္႕ေက်ာက္ၿပင္ရွာ ေရေဆးကာ လိမး္၏. ပါးကြက္ႀကားေလးနဲ႕လွလိုက္တာကြာဟု ကိုယ္႕ဘာသာ ကိုယ္ေၿပာ၏ ခရမး္ခ်ဥ္သီး..ေထာပတ္သိီး ကိုသတိရသည္.။ သူရုိ႕ကေတာ ႕ေမ႕ၿပန္ပီေပါ႕ ေမ႕ပင္ေအာက္ေရာက္သြားသူမ်ားမ်ားလွသည္. နားလည္နိုင္မွဴေပးနိုင္ေသာ္လည္းလြးမ္လွပါသည္။ သုိ႕အတြက္ေႀကာင္႕ ခပ္ခြာခြာေနရေသည္ၿဖစ္သည္. ခဏခဏနာရေသာ အသည္းသည္မနာဘဲရွိပါ႕မလား.

ထုိ႕အတြက္ေႀကာင္႕ကုိေအာင္ tag သည္ကုိမေရးခ်င္းၿဖစ္သည္. ေရးလွ်င္ ဘေလာ႕မလုပ္တတ္ေရြ႕ လုိက္ဖတ္ခဲ႕ရေသာ ကုိေမာင္လွ. ညီလငး္ဆက္....saturngod.. ..႔ Yan Aung....မ်ိဳးေက်ာ္ထြန္း. ခ်မ္းၿမစုိး.............ခင္ခဲ႕ရေသာ ကုိစုိးထက္ .. ဲJ က စေရြ႕.. ...နစ္မေလး.ႀကည္ၿပာ..စုိးၿမတ္နနာသက္လြင္....၁၀၀၁ ဘေလာ႕.....ဒီးယားကြမ္......ခခ......ကုိဇနိ. မဇနိ.... ရီရီဝင္း...black dream. ...zaw zaw.. တုိ႕သႀကန္ပံုေတြ တင္ခဲ႕ႀကတာကို ေန႕စဥ္နင္႕အမ်ွာ ထုိင္ေစာင္႕ခဲ႕ရတာ. ကင္မရာမ်ားပ်က္စီး........ ကာဖီတစ္ခြက္နင္႕စာဖတ္တတ္ေသာ ခ်စ္ေသာေမမုိး.. . ။ .. .အမည္မသိေနရပ္မသိ. လိပ္စာမသိ . လွဳိ႕ွဝွက္သူမ်ားထဲမွ တစ္ေယာက္ စင္ကာပူေရာက္ၿမန္မာ.................ဘယ္သူမွန္းမသိတဲ႕ေမာင္ေဝး............ZZZ..

စီပံုးကုိ အိမ္လုပ္ထားေသာ စင္စင္....ေနာက္ကတစ္ေကာက္ေကာက္လုိက္တတ္သူ kkmg. .. မာမီဟု ပါးစပ္ဖ်ားမွ မခ်ေသာ July dream.. ........ရြမ္းမီ... ကုိ republic,,,,, weseheme.. ..samasung ဖံုးကုိ ၿမန္မာလုိဖတတတ္ရန္ ကူညီခဲ႕ေသာ ခမမ. တစ္ေန႕တစ္ခါေရာက္တတ္ပါသသည္ ဟု ညာေၿပာတတ္သာ ATN...... strike . boyz.. နင္႕တစ္ကြေသာ တရုတ္ကေလး.. စကတည္းက နားလည္မွဴေပးခဲ႕ေသာ ေပါက္.......နင္.ခ်စ္လွစြာေသာရြာသားေလး......ကုိေက. မုိးခ်ိဳသင္း..သက္ေဝ. မီယာ. လင္း.. ေရြဂ်မ္း.. ႀကီးေဒၚဟုေခၚတတ္ေလေသာ ခေရတြန္။။။။။။။။။။..nan nyi. ..ေမာင္မ်ိဳး.။။ ေနာ္မန္။ .မာခ္.. ၿမရြက္ေဝ.. လုလု..အားခြား...နားခုိရာ.. နဗဏ... အိုက္ပန္. ပန္ပန္. ေက...ဆြိ... ပန္းနြယ္...sc မသီတာ. ..ဖိုးစိန္. တို႕ေမာင္နစ္မမ်ား...ေလနုေအး. တန္ခူး. ကုိေပါ. နာမည္ခဏခဇဏေၿပာငး္တတ္ေသာ မူလလက္ေဟာငး ္ကုိလူသစ္ေ. ေပ်ာက္သြားေသာ ကိုလူေထြး...ယခင္က ညမအိပ္ေသာ zt...တစ္သက္တစ္ခါကြန္မက္ေပးခြင္႕ရၿပီဟဲ႕ လုိ႕အားရပါးရကြန္မက္ေပးၿပီးကာမွ အရူးၿဖစ္ေအာင္လုပ္သူ ဇီးၿပား...........ပန္းခ်ယ္ရီတို႔ ..ပြင့္ရာေျမ ...sakura-myanmar နုစံ....ဖဘမွတိတ္တခုိးအားေပးအေားေၿမာက္ေသာ ..့့hhm, kmz....
သူလာလ််င္ စီပံုးႀကီး စိတၱဇဆန္သြားေသာ ေမာင္ေရခဲ။ ညီလင္းညိဳ..

အန္မတန္ေလႀကီးက်ယ္ေသာေႀကာင္႕အၿမင္ကပ္ခဲ႕ရေသာ လည္း ယခုခ်စ္ေနရေသာ. ရီတာ... .. အမ်ိုဴးသားေရးဝါဒႀကီးစုိး သူခင္ဦးေမ.
အားေပးၾကသူေတြထဲမွ ..Bloggers Of Bloggers. အၿမဲတမ္း စိတ္နာေနတတ္သူ ကာကာ. သစ္ဆံုေကာငး္မလား သစ္သစ္ေကာင္းမလားလို႕ တစ္ေနရာတြင္ က်ိတ္တုိင္ပင္ခဲ႕သူ သစ္သစ္..ဆယ္ရက္တြင္ နစ္ရက္ေကာင္းတတ္သူ Steve.....ခ်စ္သည္ဟု အြန္လုိင္းတြင္းေၿပာကာ အီးေမလ္တြင္ေမတၷာစာ မ်ားပို႕တတ္သူ... မမဟု ပလီပလာတတ္ေသာ ဘတ.။ ..

ၿမတ္နိုးခင္. .အဖြားဟုေခၚကာအာဘြားေပးတတ္သူလူမုန္း....... ခ်စ္ ဂြတို..အေမရိကားမွ mm ...တစ္ၿခားနိုင္ငံမွပြင္႕.. ..ပြင္႕....လွယဥ္ေက်းမယ္ေလးမ်ိဳး.....ဗစ္. M2Y:..nn. .. TG. ///..wwkm......bbq.. ...လူငယ္ေသာ္လည္း အတြငး္စိ္တ္ရင္႕က်က္သူ ဟက္ပီးဘက္ေဒး သာမီး.ဝက္ဆလူး.။ နင္႕..ဘယ္သူမွန္းမသိသူမ်ား... ...

ဖဘ တြင္လည္း လူတစ္ရာခန္႕သာ ထားေသာ္လည္း။။။။မိမိကုိခ်ြင္းခ်က္ၿဖင္႕ လက္ခံထားသူမ်ား.. ေရးလွ်င္ မကုန္နိုင္.. မိမိသည္ အားလံုးကုိခ်စ္ခင္သူၿဖစ္ပါသည္။ ညီလင္းသစ္ကဲ႕သဳိ႕ေၿပာရလွ်င္ list ထဲကလူအားလံုးပါဘဲဗ်ာဟုိဆုိၿပီးေလးၿဖဴကဲ႕သုိ႕ေၿပာရလ်င္ တစ္ဝက္ကအမ်ိဳးမ်ားၿဖစ္ႀကပါသည္.။

..
ဘေလာ႕အေဟာင္းမ်ားၿပန္ဖတ္လွ်င္ လူအေဟာင္းမ်ား ကလစ္ႀကည္႕လ်င္ဆက္မေရးသူကမေရး... ဘေလာ႕ပိတ္သူကပိတ္......... ခံစားရသည္မွာမသက္သာ.. ခင္ဦးေမသာေရးရလွ်င ္ အခန္းဆက္ ဇတ္လမး္ ရွည္ၿဖစ္ေတာ႕မည္ မ်က္ရည္ေတာက္ေတာက္လညး္ က်နုိင္မည္မုိ႕...............သစ္ မဟုတ္တရုတ္..မ်ားဝင္လာသလုိ .အမည္မသိ.မ်ားလည္းဝင္လာရာ မ်က္ေစ႕လည္ေရြ႕ ထုိင္ႀကည္႕ေနရေသာဘေလာ႕. ဇတ္လမ္းမုိ႕ နာမည္က်န္သူမ်ားကလည္းစိတ္ေကာက္မည္မ်ာ အေသအခ်ာမုိ႕ ထုိကိစၥကို မေရးနုိင္ေခ်.

34 comments:

Anonymous said...

ရွမ္းေခါက္ဆြဲစားခ်င္တယ္ မမKOM။စလုံးတြင္တစ္႐ႉးမ်ား ေစ်းၾကီးလွသည္။ Peninsula ကိုသတိရသြားသည္၊အထုတ္ျမင္ေသာ္လဲ ဘယ္လိုသုံးရမွန္းမသိေသာ စာဖတ္သူသည္ ခရီးထြက္ေနေသာသနပ္ခါးေသြးေပးမည္ဟုေျပာသူကိုလဲသတိရသြာသည္။ ဘာမဆိုင္ ညာမဆိုင္ Blogger အားလုံးကို သတိရသြားသည္။ အမည္မသိ Mon Petit Avatar

Anonymous said...

..ဘယ္သူမွန္းမသိသူမ်ား.

Anonymous said...

http://formmbloggers.blogspot.com/2009/10/blog-post_13.html

ြအားေပးၾကသူေတြထဲမွာ
ဒီ ဆရာေလးေတြလဲ ေမ့မထားသင့္ဘူး

ကိုကိုးအိမ္(မႏၱေလး) said...

ခင္ဦးေမေရးေသာစာမ်ား ဖတ္လို႕ေကာင္းသည္.. ေမာင္၀႑ကို သတိရမွိသွ္... ကိုကိုးအိမ္ဘေလာ့ျပန္ေရးေနသည္... ကိုးရာတန္ထမင္းစားျပီး တစ္ေထာင္တန္ေပးလွ်င္ ငါးဆယ္တန္ တစ္သွ်ဴးထုတ္ကို တစ္ရာဆိုျပီးအမ္းေသာ ဆိုင္ကို တစ္သွ်ဴးထမင္းဆိုင္ဟု ေခၚသည္... စင္ကာပူတြင္ မရီနာေဘးကိုအၾကိဳက္ဆံုးျဖစ္သည္.. ဟိုမေရာက္ ဒီမေရာက္ ျခေသၤ့မၾကီးကိုေတာ့ မႏွစ္သက္လွပါ... ရွမ္းေခါက္ဆြဲ ၾကိဳက္သည္.. အင္းလ်ားကန္ေဘာင္မွ ရွမ္းေခါက္ဆြဲ ေစ်းၾကီးသည္.... အခုတေလာ ခင္ဦးေမ၏ ရာသီစာမ်ားကို အမွတ္တမဲ့ လာလာစားေနမွိသည္...

ကိုကိုးအိမ္(မႏၱေလး)ဟုေခၚသည္...

Rita said...

အမွန္ေတာ့ မရွိၾကတဲ့လူေတြကို ေက်းဇူးတင္ရမယ္။ မဟုတ္ရင္ မမ အရည္မရ အဖတ္မရ အခ်ိန္ကုန္ေနမွာေပါ့။ မရွိျခင္းနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳသြားၾကတယ္လို႔ မွတ္။ သူတို႔မရွိေတာ့လို႔ ကိုယ္ပါ ဘေလာ့ေရးခ်င္စိတ္ကုန္၊ အြန္လိုင္းကို စိတ္ကုန္တယ္ဆုိလည္း ဒါ တိုးတက္ေတာ့မယ့္ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ေတြ အက်ိဳးရွိႏိုင္ေတာ့မယ့္ ကိစၥလို႔မွတ္။ ၿပီးေတာ့ ေက်းဇူးတင္ျဖစ္ေအာင္တင္။ ေက်းဇူးဆုိတာ ကုေပးတဲ့ ဆရာဝန္မွ၊ သင္ေပးတဲ့ ေက်ာင္းဆရာမွ တင္ရတာမဟုတ္ဘူး။ အဲလို ႀကံဖန္တင္တတ္ရတယ္။ အနားမွာရွိတဲ့လူမွ ကိုယ့္ေက်းဇူးျပဳတယ္ မထင္နဲ႔။ ထြက္သြားတဲ့လူကလည္း နတၱိပစၥည္းနဲ႔ ကိုယ့္ ေက်းဇူးျပဳတာပဲလုိ႔မွတ္။
lolz

(စကားမစပ္ တစ္ေယာက္က်န္သြားတယ္ေနာ္။)

သစ္သစ္ said...

မမ ကို အျမဲသတိရေနပါတယ္ ။

Rita said...

အံမယ္ ျပန္ျပင္ထားတယ္။ အဲလိုေၾကးလား။

ဒီေန႔ ႐ံုးမသြားဘူးလား။

Anonymous said...

မသြားဘူး။။

Anonymous said...

မတီဂ်ီ က်န္ခဲ့တယ္..။

ညက က်ေနာ္တို႔ တိုင္ပတ္ ေနလို႔..။
ဟိဟိ...။


ခ်စ္ေသာ....

WWKM @နန္း၀ါ၀ါေမာင္ said...

မမေရ..

ေကာ္နက္ရွင္ေကာင္းတာလည္းမေကာင္း..
ေစာေစာထ ဆြမ္းခ်က္၊ဘုန္းၾကီးဆြမ္းကပ္ျပီး ကြန္ျပဴတာဖြင္႔ ဘေလာ႔ဂ္လည္ဖတ္၊မမ ဘေလာ႔ဂ္ေရာက္ ၊ မီး နာမည္ မပါလို႔ စိတ္မေကာက္. :)
connection ေကာင္းေတာ႔ ၊တျခားအလုပ္လည္းမရိွေလေတာ႔ ဘေလာ႔ဂ္ ေရာဂါျပန္၀င္ေနျပန္တယ္ မေရ...
ေနမေကာင္းလည္း ပို႔စ္တင္ခ်င္ေနမိတာ. :)

ေပ်ာ္ပါေစ မမ.

၀ါ

:P said...

သာမီးနာမည္ပါတယ္ေတာ့္...
ဟိ

san htun said...

မမကြန္ စာေတြ လာဖတ္သြား၏

ခ်စ္ဆူး said...

connectေၾကာင့္ျဖစ္မယ္
တခ်ိဳ့ပံုေတြမျမင္ရဘူး

Anonymous said...

တားနာမည္ ပါ၀ူး ဟင့္....


ပံု ... ေကအယ္မွမဟုတ္တရုတ္

Anonymous said...

ကိုဘ စီေဘာက္မွာ စီေဘာက္ ကပ္ေစးကုတ္ျပီး စာရွည္ရွည္ေရးခိုင္းတာပါ ထည့္ေရးသင့္တယ္..။


ပံု။
ဘီအယ္လ္ဇာတ္ရွုပ္သူတဥ

Anonymous said...

အြန္႕
စိတ္ႀကီးတယ္ အဲ႕ဒါေႀကာင့္ အရပ္ပုတာ...

myo said...

လွယဥ္ေက်းမယ္ လွယဥ္ေက်းမယ္နဲ႔ ခဏခဏ မေျပာပါနဲ႔.. သူမ်ားေတြက တကယ္မွတ္ျပီး အျပင္မွာေတြ႔ဖူးခ်င္တယ္ဆိုမွ မမကြန္တခါေ၇းဖူးတဲ့ မမကိုေတြ႔ဖူးခ်င္တဲ့သူေတြ အျပင္မွာလည္းေတြ႔ လိုက္ေ၇ာ ဟ အဖြားၾကီးဟ ဆိုျပီး တက္ေခါက္သြားၾကမယ္ ဆိုတာလို ဟင္ ဒါၾကီးလားလွယဥ္ေက်းမယ္ ဆိုရင္ ရင္ကဲြပက္လက္ျဖစ္ရဦးမွာ

Anonymous said...

ညာမေၿပာပါဘူး မယံုရင္ ကင္မလြန္ဟုိင္လုိင္းပံုေတြ ထည္႕ပလိုက္မယ္ ဟင္း.

မဒမ္ကိုး said...

ရွမ္းေခါက္ဆြဲကိုသြားေရက်သြားခါ
ကတ္တခုသမသြားသည္.။။
ပံု
မဒိုးကန္

Zephyr said...

Western Digital External HD 1 TB/1.5 TB SG 100 ပတ္၀န္းက်င္အထိ ေစ်းက်သြားတာ ေျခာက္လေက်ာ္ျပီ။ External power supply လိုျပီး သယ္သြားရေလာက္ေအာင္ မေပါ႔ပါးတာကလြဲရင္ အဆင္ေျပပါတယ္။ Funanနဲ႕ Challenger ဆိုင္ခြဲေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေရာင္းေနပါတယ္။

Photo recovery professional software 59 SGD @ Challenger, Funan.

Regards,
Zephyr, Funan ကြ်မ္းက်င္သူ။

နန္းညီ said...

မွားတယ္ ဂ်ီးေဒၚလို႔ေခၚတာက စင္စင္ကိုေခၚတာ.. တီKOM လို႔ပဲ ေခၚတာ.. ေလွ်ာ့ပီ အမွတ္..
အစက မြ မြ လို႔ ေပးမလုိ႔
ခု တစ္မြ ပဲ ေပးေတာ့မယ္
:lm:

မမ မခ်စ္ေသာသူ said...

အားလံုးကို ခ်စ္သည္ဆိုတာ မယံုပါ။

ပံု
မမ မခ်စ္ေသာသူ
( ဘယ္သူမွန္းသိလွ်င္ ပိုခ်စ္ပါမည္... း)

Anonymous said...

ေန႔လည္က တေခါက္ဖတ္ပီး စာရင္းမေပါက္လုိ႕ ဝမ္းနည္းပက္လက္ျပန္သြားတာ.. ခု တခါ စိတ္နာတယ္လုိ႕ ေျပာခ်င္လုိ႕ ျပန္လာေတာ့..
ျပန္ျပင္ထားတယ္..

္ခ်စ္သင့္ေသးလား စဥ္းစားေနတဲ့
ပြင့္

P.s. မ်ားလုိက္တဲ့ card ေတြ..

ေျမာ႔ေနသူ said...

ျမန္မာဘေလာဂ္႔ေလာကရဲ႕ ဆာလာဗရစ္တီ မမပုိစ္႔မွာ မေမ႔မေလ်ာ႔ နာမည္ေလး ပါခြင္႔ရလုိ႔ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ဝမ္းေျမာက္ပါသည္။

မမကုိ ထာဝရ ေမ႔မည္မဟုတ္။

ေရးတဲ႔ ပုိစ္႔တုိင္း ဖတ္၍၊ ဖတ္တုိင္း ယခုထိတုိင္ စာေရးႏုိင္ေသာ မမကုိ အံၾသ၍ အျမဲဆက္လက္ ေရးသားႏုိင္ပါေစလုိ႔ ဆႏၵျပဳပါတယ္။

တုိ႔,ဘယ္သူဆုိတာ မမ သိတယ္.. ဟုတ္?

ေျမာ႔ေနသူ :))

Anonymous said...

ေရးအားေကာင္းလွပါလား...

bbq

Kay said...

အခ်စ္ငတ္သည္ဟု တဖြဖြ ေျပာေနေသာ..မမကြန္ အတြက္..အခ်စ္မ်ား..တနွစ္စာ ပို႕လိုက္ပါသည္။ ( ဖမ္း..မလြတ္ေစနဲ႕ ) း)

ညိမ္းႏိုင္ said...

:)

Anonymous said...

အာဘြား...then....strike

T T Sweet said...

ဟမ္မေလး မ်ားနာမည္မ်ား က်န္ခဲ႔ၿပီလားလို႔ လိုက္ရွာလိုက္ရတာ ... ေမာသြားတာပဲ။ ေအာင္စာရင္းကပ္တာက်ေနတာပဲ ...း)

Anonymous said...

Out of list......:(
GD

Anonymous said...

အိုက္ပန္ကုိ စာရင္းထဲမထည့္သင့္ဘူး.။

ပံု။
အိုက္ပန္နွင္ိ့ကမၻာ့ရန္..
မမကို နားလည္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေသာသူ
ဟိဟိ

ၾကာပီ said...

တိတ္တိတ္ေလးေနတယ္ေလ မမ။ ရယ္စရာရွိရင္လည္း တိတ္တိတ္ေလးရယ္ပါတယ္။ နားမလည္ရင္ေတာ႕ ေပါက္ကို ေမးပါတယ္။

Moe Cho Thinn said...

ခ်စ္ေသးတယ္ သတိရေသးတယ္ဆိုရင္ ဒီက ေျဖသာတာေပါ႔...

ဂြတို said...

ဒီေန႔မွ ဖတ္မိလို႔ ဖတ္ေနရင္းနဲ႔ ငါ႔ကိုသတိမရလို႔ကေတာ႔ ဒီအဖြားၾကီးနဲ႔ငါ ေသခန္းအၿပတ္ပဲလို႔ ေတြးေနတုန္း သတိရလို႔ အဖြားၾကီးေစာ္နံတယ္လို႔ ေၿပာမိခဲ႔တာကို ၿပန္ေတာင္းပန္ခ်င္ပါတယ္ ကြန္ကြန္....တစ္ကယ္က ကရမက္ ေစာ္ပဲ နံတာ ေနမွာပါ ဟီးဟီး