Thursday, December 20, 2012

19th December


ခင္သည္ ေမာင္႕တြင္ အနာကေလးၿဖစ္ရာ လြန္စြာစိတ္ပူသည္. cloxacillin နစ္လံုးေလးႀကိမ္တိုက္သည္ ပါရာစီတေမာ နစ္လံုးသံုးႀကီမ္တုိက္သည္ အေယာင္က်ေဆး တိုက္သည္.။ မနာပါဘူး ဆုိသည္ ကို ရုိက္ေမာငး္ပုတ္ေမာင္းလုပ္ကာ တုိက္သည္။ တစ္ေန႕နစ္ခါ ႀကည္႕သည္။ တစ္ေန႕နစ္ခါ ဒါတ္ပံုရုိက္က မွတ္တမ္းတင္သည္ အတုိးအေလ်ာ႕ကို အကဲခတ္သည္ ငါးရက္ခန္႕ႀကာပီ မေပ်ာက္ေသးဘူးလားဟု ထုိင္မွဳွိင္သည္ အဖ်ားလည္းမတက္ မနာပါဘူ အေယာင္လည္းမတက္္ပါဘူး ရဲေနတာေလးလဲ ညိဳလာပါၿပီဆုိကာ အားတငး္သည္။ ဆီခ်ဳိမ်ားရွိေနသလားမသိဘူး မေပ်ာက္ေသဘးူးဆုိကာ ထုိင္မွဳိင္သည္ ၿပည္နဲနဲေလးထြက္လာေသာ ေမာင္က အသာညွစ္ထုတ္သည္ကို အတင္းလုညွစ္သည္ ။အားရပါးရညွစ္သည္ ညွစ္ၿပီးေသာ လက္ဆိပ္မ်ားတက္မွာလားမသိဆုိကာ ထုိင္မွဳိင္သည္ မ်က္ေစ႕ပ်က္ မ်က္နာပ်က္မွဳိင္သည္ မနက္ၿဖန္ ေဆးခန္းသြားၿပဟယ္ ဟု ဆိုကာ မွဳိင္သည္ . သူငယ္ခ်ငး္ ခြဲစိတ္ဆရာဝန္ကုိ သတိရသည္။  ည ဆယ္နာနစ္ရီတြင္ message ပို႕သည္။ အိပ္ၿပီလား ဆုိကာ ေမးသည္ မအိပ္ေသးဆုိေသာ တစ္ေန႕နွစ္ခါ ရုိက္ထားေသာ ဓါတ္ပံုကို ပို႕သည္ ဘာ တံုး ဆုိေသာအားရဝမ္းသာၿဖင္႕ဖံုးဆက္ကာ တုိင္ပင္ သည္ အဆင္ေၿပပါတယ္ ဘာမွ မၿဖစ္ဘူး cloxacillin ဆက္ေသာက္ ဆုိေသာ ္လြန္စြာ စိတ္ခ်မ္းသာသြားသည္။ . ခဲြစိတ္ဆရာဝန္က ဒါ .ဘာမွ မဟုတ္ဘူးဆုိေသာ္လည္း ခင္႕အတြက္ေတာ႕ဘဝႀကီးၿဖစ္ေလသည္ ေနာက္ ေနာင္ခင္႕ထံ ဆက္ေသာ ခင္ၿဖန္႕ေဝထားေသာ သူမ်ားထံမွ ဖံုးဆက္လ်င္ ကိုင္လုိက္ပါဦးမည္ဟု ေနာင္တရစြာေတြးသည္ အားေပးစကားသည္ ေဆးတစ္ခြက္မဟုတ္ေလာ အခ်ိန္မဟုတ ္အခ်ိန္ဟု တ္ဖံုးဆက္လ်င္ အားႀီကီးစိတ္ဆုိးေသာ ခင္သည ္သူဆက္ေသာ ညဆယ္န႕နာရီကို သတိရေသာ္လည္း အားမနာနိုင္ေတာ႕ေခ်။  ခင္သည္ အားႀကီးစိတ္ပူတတ္သည္. ။ ခင္မ်က္နာႀကည္႕ေသာသူသည္ ေရာ၈ါပိုတုိး၏။ ယခုေသာ္သူငယ္ခ်ငး္  ေကာငး္မဴၿဖစ္အေတာ္ေလး စိတ္ခ်မ္းသာ ရွိသြားသည္
ထိုအခါ ညေနက စိတ္ကူးယဥၤထားေသာ ဒါတ္ပံုမ်ားဆီ စိတ္ၿပန္လည္သြားေလသည္။ ထိုဖိနပ္မ်ားကို ၿမင္ေသာ္ သေဘာက်သည္ စီးစရာေနရာမရွိ. စီးစရာဖိနပ္မ်ားလည္းမ်ားလွသည္ ဝယ္ထားေသာဖိနပ္မ်ားပင္ စီးရန္ အလွည္႕မက်.ႀကာေသာ္ဖိနပ္မ်ားသာပ်က္စီးသြားသည္ မစီးလိုက္ရ. ယခုေသာ္တတ္နုိင္သမွ် စိတ္ထိန္းထားသည္ စီးမည္ ဆုိမွ ဝယ္ရန္ၿဖစ္သည္ ႀကိဳက္ရံုနင္႕မဝယ္နင္႕ေတာ႕အသစ္အသစ္မ်ား ထြက္လာရန္ရွိေသးသည္ တန္တုိင္းလည္းမဝယ္နင္႕ တအိမ္လံုးလည္း  ၿပည္္႕ေနၿပီၿဖစ္သည္ ဆယ္နစ္စာ မကသိမ္းထားသည္မဟုတ္လား။


ယေန႕ညေနက စိတ္ရြင္လန္းသည္။ ရြင္လန္းေသာ္လည္းမဝယ္ၿခမ္းၿဖစ္။ ေရွ႕ေရးေနာက္ေရးေတြးရသည္မဟုတ္လား။မဝယ္ပါဘူးဆုိတာေတာင္ဝယ္လာေသးသည္. တစ္၈်ိတ္ ဆယ္သံုးက်ပ္ၿဖစ္သည္။ ၿမန္မာေငြ သံုးေထာင္က်ပ္ ဆုိႀကပါစုိ႕။ လက္ေကာက္မဝတ္နို္ငေသာ္လည္း လက္ေကာက္မ်ားႀကိဳက္ေလသည္ ဝယ္ထားသည္မွာအမ်ားႀကီးရွိသည္ ထပ္ဝယ္ေတာ႕ဘာၿဖစ္သလဲ သံုးေထာင္ေလာက္ဘဲ ဥစၥာငါတတ္နိုင္ပါတယ္ေလ ဟု ေအးခ်မး္စြာေတြးသည္။ခင္ဘယ္လက္ေကာက္ယူသလဲ ဆုိတာေတြ႕ လွဴိဝွက္ထားသည္။ လက္ေကာက္ေရြးစဥၤက ေတြ႕ခဲ႕ေသာေကာင္မေလးကို ေငြေခ် ေကာင္တာေတြ ေတြ႕သည္။ ေကာင္မေလးသည္ ၿပံဳးၿပသည္ သြက္သြက္ၿဖင္႕ဘာေတြ မွန္းမသိေၿပာသည္ခင္လည္းေခါငး္ညိတ္လုိက္သည္ ခင္သည္ အိတ္ထဲတြင္ ပိုက္ဆံမပါေသာေႀကာင္႕ကပ္ၿပားၿဖင္႕ေပးလိုက္သည္ ဆယ္သံုးက်ပ္ဆုိသည္ကို ဆုိင္က နစ္ဆယ္ယူေလရယခင္နားမလည္ေခ်. ေကာင္မေလးက သြက္သြက္ၿဖင္႕ေၿပာၿပန္သည္ ငါနားမလည္ ငါ႕ကို ရွင္းၿပပါလား ဆုိေသာ္ ကက္ရွာေ၇ြ႕မွာ ကယ္ကူေလတာကုိ ယူကာ သြက္သြက္ရွငး္ၿပသည္ ခင္သည္ အေၿပးအလြားနားလည္ရသည္မွာ တစ္ခုကုိ ဆယ္သံုးက်ပ္ နစ္ခု ယူလွ်င္ ဒုတ္ယ အကြင္းသည္ ၅၀% ရာခုိင္နိုွဳး discount ၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕ ေၿခာက္က်ပ္ခြဲက်သည္ သို႕ၿဖစ္ေလရာ နစ္ခုကို ဆယ္ကိုးက်ပ္ခဲြက်သင္႕သည္ တစ္ေယာက္တစ္ဝက္ဆိုေသာ္ တစ္ေယာကို ကုိးက်ပ္ ခုနစ္ဆယ္႕ငါးၿပားၿဖစ္သည္ သူသည္ ခင္႕ကိုတစ္ဆယ္တန္တရြက္ ေပးကာ ၿပံဳးရြင္စြာထ ြက္သြားေလသည္ ခင္သည္ မၿပံဳးတတ္ေသာ္လည္းေကာင္မေလး၏ သြက္လက္ခ်က္ၿခာ ပံုကိုသေဘာက်သည္ ။ ေ၇ြ႕ကို တိုးတက္ဦးမည္႕ကေလးမေလးပင္ပ။ ခင္႕လိုထံုထံုထုိင္းထုိင္းႀကီးမဟုတ္ေခ်။ထိုအရုပ္ကေလးမ်ားကို ခင္ သည္အေတာ္သေဘာက်သည္ ဆုိင္ေ၇ွ႕သြားသြားႀကည္႕သည္ပ ထမ ဆယ္ငး္က်ပ္မွ ေနကာ ယခု ငါးက်ပ္ ၿမန္မာေငြ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ခန္႕ၿဖစ္လာသည္ ဝယ္သင္႕သည္ အေတာ္ခ်စ္စရာေကာင္းသည္ ခရစ္စမတ္ရာသီကာလၿဖစ္ရာ ရာသီကုန္လွ်င ္ၿပန္သိမ္းသြားေတာ႕မည္ၿဖစ္ရာ ေစ်းခ်ေရာငး္ၿခငး္ၿဖစ္သည္ ဝယ္ခ်င္ေသာ္လည္း အယူသည္းေသာခင္သည္ ေၿခနစ္ေခ်ာင္းမ်ားဝင္လ်င္ ဘာၿဖစ္မာစိုး ညာၿဖစ္မွာစိုးေသာေႀကာင္႕မဝယ္ရဲဘဲ အလွသြားသြားႀကည္႕ေနသည္။
ပထမအရုပ္ကေလးမွာတင္းတင္းေဖာင္းေဖာငး္ေလးၿဖစ္ေရြ႕ ဒုတိယအရုပ္ကေလးမွာ လည္း ေပ်ာ႕ေပ်ာ႕ေပ်ာငး္ပ်ာငး္အေတာ္ခ်စ္စရာေကာငး္သည္ ခင္သည္အရုပ္ကေလး၏ေၿခေထာက္မ်ားကို ေဆာ႕ကာ ေတာင္ေပၚတင္လုိ္က္ေၿမာက္ေပါၚတင္လုိက္ေဆာ႕ကာ ၿပန္လာေလ၏။  ခင္သည္ အရုပ္တစ္ခါမွ မဝယ္ဘူးပါ. အရုပ္မ်ားစြာဝယ္ေသာသူတို႕တြႈင္ကာ ထုိအယူသည္းမွဴရွိမည္မထင္.။ အားက်လွသည္။

 KFC ႀကက္ေႀကာ္မစားမိေအာင္ေနၿပီးၿပန္လာေသာသူသည္ စစ္ပြဲတစ္ရာေအာင္နုိင္သူကဲ႕သဳိ႕ခံစားရေလသည္။7 comments:

Anonymous said...

ခင္၇ယ္ ဟုဆိုကာ

Anonymous said...

cute sis..

love..

Anne

Nay said...

ခင္သည္ဝက္သက္ကာကြယ္ေဆးထပ္ထိုးရန
္လိုပါ့မလားဟုစဥ္းစားလိုက္သည္၊၊

Anonymous said...

Having read thiѕ ӏ thought it was rathеr informative.

I apрreсіate you finԁing the time and effoгt tο put thiѕ artiсle tοgetheг.

I once again find myself perѕonally spending a significant amοunt of
time both readіng аnd leaving comments.
But so ωhаt, it wаѕ ѕtill wοrthwhile!


My pаge reiki christian
Here is my page zen shiatsu

လရိပ္အိမ္ said...

ဟင္ မကလဲ အရုပ္ဝယ္တာဘဲဟာ။ လူဝင္တာမွမဟုတ္တာ။
ဖိနပ္နဲ႕လက္ေကာက္ေတြကို ခရစ္စမတ္နဲ႕နယူးရီးယားအမွီ ျပပြဲလုပ္ျပီး ျပန္ေရာင္းလိုက္ပါလား။ း)

ညိမ္းႏိုင္ said...

စစ္ပြဲတရာေအာင္ႏိုင္သူႀကီးက လည္း ခ်စ္တတ္လိုက္တာ
လြန္ေရာ....၊ကိုမဆလာ ဝက္ၿခံေပါက္တာေလးကို စိတ္
ပူေနလိုက္တာမ်ား..... :)))

Candy said...

ဖိနပ္ေလးေတြ အရမ္းခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတာပဲ :D :D