Friday, December 14, 2012

ခင္ညညး္ခ်င္း.

ကူညီရလြန္းေသာ ္ခဥမသည္ကူညီရန္ တြန္႕တုိေနသည္. စိတ္မပါေတာ႕။

မုိးလင္းလမး္ေလ်ာက္ အလုပ္ေရာက္

အလုပ္ထဲဝင္ ၿပဲၿပဲစင္ (ဟင္) လုပ္လုိက္ရတာ ဖတ္ဖတ္ေမာ ရင္နဲ႕ ေနာက္နဲ႕ေက်ာ (ဘာလဲဟ)

ညေနလည္းေစာငး္တြနး္လည္းေမာင္း ေမာင္းတဲ႕ လူေနရာ အစားဝင္ ဝင္တဲ႕ေနရာေမာငး္

ေမာလြန္လြနး္လုိ႕မစားနုိင္. တစ္ပန္ကန္သာနုိင္.

မုိးေတြ ရြာလဲ သူမသိ. ကုိယ္သာ အမိ ကုိယ္သာခ်ိ

ဝင္လုိက္တယ္ဆုိ ဆြဲႀကကုိ ဟုိကလည္းဆြဲ ဒီကဆဲြ

မ်က္နာမခိ်ဳ မ်က္နာအု.ိ ၿပန္ဘို႕႕ဘတ္စမရွိ ဒုတ္ခ၏။

ငိုေတာ႕မလို ၿပံုးမနိုင္. ၿပံဳးဘုိ႕ဆယ္ဆေဝးေပစြ.

သုတ္ေခ်လည္းတင္ ကားလဲခက္

ခက္တဲ႕ကား ေခၚ ..ေခၚတဲ႕ကားမစီး

ေတြ႕တဲ႕ကားနဲ႕လုိက္ ေလ်ာက္ဲတဲ႕ေၿခေထာက္နဲ႕ေလ််ာက္. အိမ္အေရာက္

မေရာက္ေသးခင္ ေၿပးေသးပင္ ေနာက္က်ေၿခေထာက္သစ္စာေဖာက္

အိမ္ေရာက္ၿပီးေသာ္ ေရခ်ဳိးေသာ္

ခ်ိဳးၿပီး ေရသုတ္ ေခါက္ဆြဲၿပ႔ုဳတ္

1 comment:

ko 9 said...

So..better migrate to somewhere else.