Sunday, December 9, 2012

passportကားသည္ ဝပ္ေလ််ာ႕ဟု ထင္ရဘက္သို႕ခ်ိဳးေကြ႕လုိ္က္သည္ ကားေမာငး္ေသာ ကားဆရာႀကီးသည္ ကားကိုၿပင္ရန္ အစ္မက ေၿပာထားၿပီးေႀကာင္း ကားတစ္ခါးၿပင္ရန္ ေၿပာသည္ .  ရပါတယ္ေလ. အနီးအနားမွာေစာင္႕ေနတာ ေပါ႕ ဟု သူက ၿပန္ေၿပာကာ ကားေပၚမွဆငး္သည္. ဟုိနားဒီနားေလ်ာက္ၿပီး ပိုက္ဆံအိတ္ရွင္းဦးမွ ဟု ဆုိကာ ပို္က္ဆံအိတ္ထုတ္ရွင္းသည္ စာရြက္စုတ္မ်ားကုိ လြတ္ပစ္သည္ ေတြ႕ကရာထည္႕ထားေသာပိုက္ဆံမ်ားကို ေကာက္သည္. . အေႀကြမ်ားကို အေႀကြအိတ္ထဲသုိ ႕စနစ္တစ္က်ၿပန္ထည္႕သည္.။ ပိုက္ဆံအိတ္ကုိ ထုတ္သည္ တယ္လီဖံုးနစ္လံုးကုိေနရာခ်သည္ ပတ္စပို႕ထည္႕ေသာ အိတ္ေပ်ာက္ေနသည္ ။ရင္ပူသြား၏.ဒီန္းကနဲၿဖစ္သြားေသာ ရင္ကို ဖိကာ ေသခ်ာ ၿပန္ထုတ္ၿပန္ထည္႕သည္ ပတ္စပုိ႕ထည္႕ထားေသာပတ္စပို႕ပါေသာအိတ္ရွာမေတြ႕။ ေပ်ာက္ၿပီထင္သည္ ဘယ္နားက်ခဲ႕ပါလိမ္႕. စဥ္းစားသည္ စဥ္းစားေ၇ြ႕မရ. သြားေသာေနရာမ်ား မ်ားလွသည္.ဘယ္လုိမွ စဥ္းစားမရ. ခါတုိင္း သြားေနက် ေနရာမ်ားသာ ၿဖစ္မည္.။ မည္သို႕ၿပန္ရွာရမည္နည္း. ေမွာင္စပ်ဳိးေနဘီ. နီးရာအိမ္မွအသိ တစ္ေယာက္ထြက္လာသည္ ဘာၿဖစ္တာလဲ ေမးသည္. ပတ္စ႔ပို႕ေပ်ာက္ေနလုိ႕ ဟု သူေၿဖသည္. ဘယ္နယ္႕လုပ္ရပါ႕ေတြးသည္ မိတူေတြ ရွိသလား ရွိသည္ သုိ႕ေသာ ္အားလံုးသည္ စကာပူရွိိအိမ္တြင္ၿဖစ္သည္။ မည္သို႕ ၿပန္ယူရမည္နည္း။

ပတ္စပို႕မရွိလ််င္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ ေဘးက လူက ေမးသည္ . ေသခ်ာတာက အခု ည စကာပူၿပန္လုိ႕မရေတာ႕ဘူးေပါ႕. စာအုပ္ရွိမွ လဝက က ၿဖတ္လုိ႕ရတာ. စာအုပ္မပါရင္ ဘယ္လုိၿဖတ္မလဲ။ မေလးရွားတြင ္ေနရန္ အိမ္ရွိသလားစဥ္းစားသည္ ရွိသည္ ခဏေနေ၇ြ႕ရသည္ အက်ီအဝတ္အစားမ၇ွိ. ညအိပ္ေလ႕မရွိေသာေႀကာင္႕အဝတ္အစားမ်ား မထားၿဖစ္. ခဏ လဲဝတ္ေသာ လံုခ်ည္ အက်ီတစ္စံုသာရွိသည္။ အၿပင္ထြက္ရန္ဝတ္ရန္ အက်ီ္ေတာင္မရွိ. ဒါက ကိတ္စမရွိ. ဝယ္ဝတ္လို႕ရည္ မေလးရွားပိုက္ဆံရွိသလား ေလာာက္ေလာက္လားလားမရွိေသာလည္း အေသးသံုးအတြက္ေတာ႕လူံေလာကသည္.။

ဘယ္လုိလုပ္မလဲ ေမွာင္လာၿပီ  သူရင္ပူကာ အားငယ္လာသည္.။ ေကအယ္သြားရမည္ေပါ႕. စာအုပ္ေပ်ာက္သည္ ဘယ္နယ္႕လုပ္လဲ ေကအယ္ က ၿမန္မာသံရံုးကုိ သြားရမည္ စာအုပ္ေပ်ာက္ေႀကာငး္အေႀကာငး္ႀကားရမည္ ရဲေထာက္ခံစာမ်ားလုိဦးမလား ဘာစရြက္စာတမ္းမွလဲ မပါ. စကာပူအိမ္ကလည္းေသာ႕ခတ္ခဲ႕သည္ စာရြက္စာတမ္းဆုိသည္က လည္းသူသိမ္းသည္ ၿဖစ္ရာ ေသာ႕ကလည္းသူနင္႕ပါလာသည္ . စာရြက္မ်ားသိမ္းရာဖုိင္ေတြကလည္းအမ်ားႀကီးသူကိုယ္တုိင္ပင္မနည္းၿပန္ရွာရမည္ ၿဖစ္သည္.

ၿပန္ေတြ႕ေသာသူၿပန္ေပးရန္ လုိလားသည္ ၿပန္စဥၤးစားႀကည္႕ေသာ္ေကာက္ရေသာသူသည္ မည္သုိ႕ၿပန္ေပးမည္နည္း. စာအုပ္တြင္ စာအုပ္နံပတ္နင္႕ထုတ္ေပးရာ အရပ္စကာပူသာ ပါသည္ သူ႕ထံဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ ဖံုးနံပါတ္ မ႔ါပါရွိ. ငါဘာလို႕ဒီေလာက္ေတာင္ေပါ႕ရတာပါလိမ္႕ ၿပန္ေကာက္သူ ၿပန္ေပးရန္ ဖံုးနံပါတ္ေလး ေရးေပးထားလ်င္ ေကာက္ရသူသည္ ိစိတ္ေကာငး္ရွိသူမ်ားရာ သူ႕ထ့့့ံသုိ႕ဆက္သြယ္ေပလိမ္႕မည္ ယခုေသာ္စာအုပ္ကေလး ေကာက္ရသူသည္လည္းစာအုပ္ကေလး ကိုင္က ဘာလုပ္ရမည္ သိမည္မဟုတ္ေခ်။

ေတြးရင္းနင္႕ေမာလာသည္. စာအုပ္ကေလးကို သတိရသည္ ၿမင္ေယာင္လာသည္ ငါ႕စာအုပ္ကေလးရယ္ငါ႕ဆီၿပန္လာပါ. ငါအိမ္ၿပန္ခ်င္တယ္ဟု ေတြးသည္။ အလုပ္လုပ္ရာ ရံုးတြင္ ပတ္စပို႕မိတူေပးထားသည္ ကို သတိရသည္ ဒါဆုိရင္ေတာ႕ အလုပ္မွ သြားယူရင္ မနက္ၿဖန္ မနက္ ပတ္စပို႕မိတ္ူ ရံုးက သြားယူ ရဲစခန္းသြား အေႀကား္ႀကား. ယခုည မေလးရွားမွာအိပ္ ပိုက္ဆံကုိ သူငယ္ခ်င္းဆီမွ ေခတၱေခ်း. စာအုပ္အတြက္ေတာ အသစ္ထုတ္လ်င္ မည္မွ် က်ေရြ႕ မည္မွ် ႀကာမည္နည္း သူမသိ. ။ အဲသာဆုိရင္ တစ္ေခါက္ၿပန္လာ အလုပ္ၿပန္တက္. ၿပန္သြားယူရမည္လား တစ္ခါတည္း ရခဲ႕မည္လား သူမသိ. သူထုတ္ေသာ စာအုပ္မွာ စကာပူမွ  ၿဖစ္ရာမေလးရွား ၿမန္မာသံရံုးသည ္စကာပူ မွ ထုတ္ေပးေသာ ရံုးနင္႕မည္သို႕မည္ပံု ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မည္နည္း တစ္ခုခုေတာ႕ရွိမည္ ထင္သည္ ေနာက္ကုိ စာအုပ္ကို ေသခ်ာသိမ္းရန္. တစ္ခ်ိန္လံုးဂရဳစိုက္ေနရန္ ပုိသတိရသည္ ယခု အပတ္အလုပ္မ်ားလြန္းရာ ကိုယ္႕႕ုကိုယ္ကုိယ္ပင္ေစာင္႕ေရွာက္ခ်ိန္မရ. စာအုပ္ကုိ ေစာင္႕ေရွာက္ရန္ ေမ႕သြားသည္။

ပတ္စပို႕ထည္႕ေသာအိတ္ကေလးကို ခ်ိတ္ကေလးခ်ိတ္ႀကီးနင္႕တြဲ႕ကာခ်ိတ္ထားရန္. အာရံုသိတ္မ်ားေနသည္။ ထည္႕ထားေသာ အိတ္ကေလးတြင္ အမည္လိပ္စာ ဖံုးန့ံပတ္. typping နင္႕ေရးရန္ သူလက္ေရးကိုမည္သူမွ် မဖတ္တတ္ႀက.။ စာအုပ္မိတ္ူ အစံု မေလးရွား အိမ္တြင္ထားရန္ အဝတ္အစားအပိုနည္းနည္း ယူထားရန္. ညအိပ္ညေနအေရးႀကံုဳက အိပ္ရန္ မေလးရွားဘဏ္တြင္ ပိုက္ဆံအနည္းငယ္ပုိထားရန္ ကုိယ္႕႕ုိကိုယ္ကုိယ္သတိေပးသည္ လူမုိက္ေနာက္မွ ေနာင္တရ.

ူသူအားငယ္လာသည္ မငုိခ်င္ေသည္လည္းိစိတ္ရွဴပ္လာသည္ အလုပ္မ်ားသည္ ဆုိပါမွ. စာအုပ္ကေလးတစ္အုပ္သည္ တန္ဘုိးႀကီး အလုပ္မ်ားလွသည္. သူအိပ္ေနသည္ ဟု ရုတ္တစ္ရက္ သတိရသြားသည္ . သူသည္ အိပ္ရာေပၚမွာၿဖစ္သည္ ရုတ္တရက္ ထိတ္ကနဲဝမ္းသာသြားသည္ ငါအိပ္ရာေပၚမွာဆုိရင္ အိပ္ေနတာေပါ႕ ဒါဆုိ စကာပူက အိမ္မွာဘဲ ဒါဆုိရင္ စာအုပ္ပါလို႕သာငါစကာပူေရာက္ခဲ႕တာေပါ႕.။ ဒါဆုိရင္ ပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွာ ရွိမယ္ထင္တယ္။ အိပ္ရာမွ အသာထသည္ အသက္ကို အေအာင႕ကာအိမ္ခန္းေရ႕ွွ႕သုိ႕သူ ထြက္လာသည္. ပိုက္ဆံအိတ္နစ္လံုးၿဖစ္ေနသည္ မေန႕က စေန လမ္းထြက္ေသာအိတ္နင္႕ မေလးရွားသြားလ်င္ သံုးေသာအိတ္. နစ္လံုးရွိရာ မေလးအိတ္ထဲသုိ႕အသာေလးေခ်ာငး္ႀကည္႕သည္ အသက္ေအာင္႕ထားမိသည္ ဒါဆုိ ေသခ်ာပါၿပီ. ငါစကာပူေရာက္ေနမွေေတာ႕စာအုပ္ပါရမွာေပါ႕. မေလးအိတ္ထဲတြင္ စာအုပ္ထည္႕ေသာအိတ္ကေလးကို သူၿမင္ေနရသည္ ရင္ဘတ္ထဲမွ အလံုး သက္သာသြားသည္မွာ ေၿ႔ပာစရာမရွ.ိ.

သူ႔စာအုပ္ၿပန္ရၿပီ။
သက္ၿပငး္ခ်လိုက္သည္။

11 comments:

Anonymous said...

OH--O..

how lucky it's a dream!!!

Anne

ညိမ္းႏိုင္ said...

ဟြင္း....လူဇိုး......ျမန္မာ၊မေလး၊စလံုး သံုးႏိုင္ငံအိမ္မက္ကို
ဖတ္သူေတြရင္ထိတ္ေအာင္ေရးထားတယ္...... :)

Anonymous said...

ေရႊဥေဒါင္းေတာ့

mstint said...

ဟင္းးးးးး
ဖတ္သူေတြကို ပို႔စ္တစ္ပုဒ္လံုးၿပီးတဲ့အထိ စိတ္ေမာေစလိုက္တာ ခဥမ း)
အဆံုးသတ္မွာ တီတင့္လည္း သက္ျပင္းခ်လိုက္တယ္။
စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစကြယ္။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

ေမၿမိဳ႕မိုး said...

ရင္သိမ့္တုန္ ေနာက္တစ္ခုဘဲ..။
ဒါကိုေတာ့ခနခနရင္တုန္ဖူးတယ္.။

Anonymous said...

creative writing

Candy said...

ေတာ္ေသးတာေပါ့ အိမ္မက္မို႔ ဖူး :P

Nay said...

စာေရးေကာင္းတာေတာ့ေသခ်ာတယ္,ကန္ေတာ့ေနာ္ဆုံးေအာင္ဖတ္ျပီးတာနဲ႕႐ိုက္ျခင္လာတယ္၊လူဂ်ီးကိုလာေနာက္ရမလားဆိုျပီး..

Anonymous said...

ပိုက္ဆံအိတ္ေပါေၾကာင္း
ၾကြားထားတာပဲ
ဒီကေတာ့ ရင္ေတြအရမ္းထိတ္လို့
သူအားၾကီးဆိုးတာပဲ.....။

Anonymous said...

ပိုက္ဆံအိတ္ေပါေၾကာင္း
ၾကြားထားတာပဲ
ဒီကေတာ့ ရင္ေတြအရမ္းထိတ္လို့
သူအားၾကီးဆိုးတာပဲ.....။

ဦးစားၾကီး said...

အိတ္၂လံုး။ ဖုန္း ၂လံုး။ ??