Tuesday, November 19, 2013

Yangon 1.............Yangon home to airport  

ခင္ ယခင္ကလုိ မမုိက္ေတာ႕ေခ်. မနက္ေလယဥ္ဆင္းရမည္ကို တစ္ရက္ႀကိဳေရြ႕ အထုတ္ထည္႕သည္ ၿပီးခဲ႕သညၤ႕တစ္ေခါက္က ဆင္းကာနီးမွ ပစည္းမ်ား ပစ္ထည္႕ရာ အေရးႀကီး စာရြက္စာတန္းတစ္ခု အထားမွားေရြ႕ ခုနစ္လခန္႕ေသာကၿဖစ္ရသည္ ေနာက္ေတာ႕ၿပန္ေတြ႕သည္ သို႕ၿဖစ္ရာ တစ္မနက္လံုးစာရြက္မ်ားရွင္းသည္ စာအုပ္မ်ားရွင္းသည္ အက်ီမွ်ားရွငး္သည္ ယူသြားရမည္ လား ထားခဲ႕ရမည္လားကို စဥၤးစားသည္ သိတ္ယူသြားစရာမရွိလွ .ေလေႀကာငး္လိုင္းမွ ကီလုိနစ္ဆယ္။ လက္ဆဲြ ဆယ္ကီလုိ ကို မွန္းထည္႕သည္ ပထမ က သံုးအိတ္ယူရန္ စိတ္ကူးေသာ္လည္း အဆင္မေၿပရာ လက္ဆဲြတစ္အိတ္ လက္ေဂ႔တစ္အိတ္နစ္အိ.တ္ သာယူၿဖစ္သည္ ကီလို နစ္ဆယ္ အေပါင္း လက္ဆဲြတစ္ဆယ္ သံုးဆယ္ မွန္းခ်ိန္သည္။  

ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ေမုိးလင္းလွွ်င္ ကားေလွ်ာက္ေမာငး္ၿပီး ကဗ်ာကရာ ၿပန္လာကာ ေလဆိပ္ဆင္းေသာ အက်င္႕ကို ေမ႕ရသည္ယခု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးသည္ လမ္းမရွင္းေလရာ သုတ္သုတ္သြား သုတ္သုတ္ၿပန္လာသည္ အိမ္မက္ကဲ႕သုိ႕ၿဖစ္မည္။ သြားၿပီးလ််င္ မသုတ္နုိင္ေတာ႕ေခ်။ ေနးမည္မွာေသခ်ာသည္ လမ္းပိတ္မည္မွာေသခ်ာသည္ ေစာေသးလွ်င္သက္သာရာရေသာ္လည္း risk မယူခ်င္ေတာ႕. ေအးရာေအးေႀကာငး္ ေငးေမာစိတ္ကူးယဥ္ေရြ႕သာေနေတာ႕သည္။

ကားကုိ လမ္းထိပ္ထြက္ကာ တကကစ္ေခၚသည္. တစ္ကကစီ ပါလာလွွ်င္ ကားေပၚတင္သည္ ကားဆရာသည္ ဘဲြ႕ရၿဖစ္သည္ စကာပူလာခ်င္ေႀကာငး္ အလုပ္သင္သည္ အလူပ္ရွာနည္း တတ္နိုင္ေသလာ္ေကာက္ေတာ႕သင္ေပး၏.။ ငါးရာေလွွ်ာ႕ေပးသြားသည္ ေၾခကာက္ေထာင္္မွာ ငါးေထာင္႕ငါးရာ ေလွ်ာ႕ယူသည္.

လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ဒါတ္ပံုမရိုက္ၿဖစ္ေတာ႕ စိတ္ေမာသည္ ၿမင္ကြငး္မ်ားလည္း သိတ္မထူးဆန္းော႕ရန္ကုန္သူၿဖစ္လာေလၿပီေလ။ ကမာေအးတြင္ လမ္းရွင္းသည္ ၿပည္လမ္းေရာက္ရာ ကားရွဳပ္လာသည္ အခ်ိန္ေစာထြက္ေသာေႀကာင္႕ေသာကေတာ႕မၿဖစ္ရာ ၿပီးခဲ႕ေသာအေခါက္က ကားလမ္းသည ္ကမအာေအးလမ္းမေပၚတြင္ ကား ခ်င္း ၿငိထားတာ နစ္ခါ နစ္ေနရာၿဖစ္ေလ ရာ လမ္းေႀကာသည အစအဆံုးပိတ္ဆုိ႔ေနသည္ ေလယဥလြတ္ၿပီလားဟု ေသာကၿဖစ္ရရာ ယခူ ေစာစီးစြာ မဟုတ္ေသာ္လည္း လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္ဟု ထင္ၿမင္မိသည္ သုိ႕ေသာ္လည္း ကြက္တိနီးပါးသာေရာက္သည္.

အထုတ္ခ်သည္ နစ္ခု ၿဖစ္သည္ ကုိယ္႕ဘာသာ ကိုယ္သယ္နုိင္သည္ လာလုသည္သည္႕သူမ်ားမရွိ. စိတ္ခ်မ္းသာရသည္ ခ်က္က္က္အင္ တစ္ခါထည္းဝင္သည္။ ကီလုိသံဳးဆယ္ဟု မွန္းရာ ခုနစ္ကီလုိ လုိေနသည္ အိမ္က ေပါ္င္ခ်ိန္စကာ္မွားသည္ ထင္ရသည္. ေလဆိပ္ကေတာ႕မွားမည္ ္မဟုတ ္ေပါင္ခထ်ိန္စက္ ထပ္ဝယ္ရန္ သတိထားရမည္ ကီလုိ ခုနစ္ကီလို ထပ္သယ္ရမည္မွာ မဆိုးလွ သယ္ခ်င္သည္မ်ားသယေရြ႕ရျသည္ေပါ႕ူူလူႀကံဳလည္းသယ္ေပးေရြ႕ရသည္ေပါ႕ ယခုေတာ႕လူႀကံဳေပးခ်င္သည္ကို မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ခဲ႕ရရာ အားနာမဆံုး။ guilty ၿဖစ္ရသည္
 
ိပိုရင္နာရသည္မွာ လက္ေဂ႕ကီလိုနစ္ဆယ္ ဆုိေသာ္လည္း ယခု ကီလုိသံုးဆယ္လည္းရေႀကာငး္ ရွင္ၿပရာ စုစုေပါင္ ဆယ္႕ခုနစ္႕ီကီလုိ နစစ္နာသြၾးသည္ ကီလုိ ပိုေပးေႀကာငး္ ေလဆိပ္ေရာက္မွ သိရသည္မွာေတာ႕မေကာင္းေခ်. ႀကိဳသိရန္ မည္သုိ႕အႀကံၿပဴမည္နည္းေနာက္အေခါက္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္သိခ်င္လွသည္။

ခ်က္ကင္ ၿပီးသည္နင္႕အေပၚတက္ရသည္ ေနာက္က်ေနေလၿပီ။ သူမ်ားေတြ ဓါတ္ပံုရိုက္ရာ သူ႔ကုိ ဓါတ္ပံုရိုက္ေပးမည္႕သူမရွိ ကိုယ္႕ဘာသာကုိယ္ရိုက္ေသာပံုမ်ားသည္ လက္တစ္ကမ္းအကြာမွ ၿဖစ္ရာ ပိုရိုပ္ဆုိးသည ္မရိုက္တတ္ေသာ သူမ်ား ရိုကိေပးလွွ်င္လည္း ပုိရုပ္ဆုိးသည္ ဘယ္သူမ်ား ရိုက္ေပးမလဲ တစ္ေမွ််ာ္ေမွ်ာ ္ႀကည္႕ေသာ္လည္း အားလံုး ကိုယ္႕အာရံုနင္႕ကိုယ္ ၿဖစ္ရာ အဆင္မေၿပ.
 


အခ်ိန္နီးေနၿီပီၿဖစ္ရာ လဝက သို႕ၿဖတသည္ ါဒတ္ပံုရိုက္မယ္ ဆုိေသာ္ ရိုက္ရုိက္ဟ]ု ႀကည္ၿဖဴစြာ ဆိုရသည္ သူသာလွ်င္ ကိုယ္႕ိကို ရိုက္မည္႕သူ ရွိသည္မဟုတ္လား။

လူမ်ားသည္။ ေရြၿမန္မာ အဲလုိင္းသည္ လူတစ္ေယာက္မလာေသးေ၇ြ႕ ေအာ္ေခၚရသည္ ကိုယ္တုိ႕ၿမန္မာ မဟုတ္လား မိန္းကေလးဘဲ ၿဖစ္ရမည္ ဒါတ္ပံုရိုက္ေနေရြ႕ေသာ္လည္ေးကာငး္. နည္းမ်ိဳးစံဳလည္းေကာင္းၿဖစ္နုိင္သည္. အခ်ိန္ကု ိဂရဳစိုက္ႀကပါ။

ေလယဥ္ေပါၚေရာက္သည္.စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားစြာ ေက်ြးသည္ အားလံုးကုန္သည္။

3 comments:

Anonymous said...

ခင္ၿပန္အလာကို ေမွ်ာ္ေနတာ
ရန္ကုန္က အေၾကာင္းေတြ တ၀ၾကီးဖတ္ရေတာ့မယ္။ ေပ်ာ္စရာၾကီး

Aungnyc said...

ခင္ ...ရန္ကုုန္ က ဘာ ေတြ ပါ လာ လဲ။ စား စ ရာ ေတြ မ်ား ရင္ မွ် ပါ အုုန္း

Yangon 2 , 3 ကုုိ ေမွ်ာ္ ေန မယ္.

Anonymous said...

U should buy this , sis KOM http://m.deal.com.sg/deals/singapore/only-1190-portable-digital-luggage-scale-able-weigh-items-50kg