Saturday, November 30, 2013

yangon 8 (Inle)
ခင္ဦးေမ တုိ႕သည္ backpacker သမားမ်ားၿဖစ္ႀကသည္. ရန္ကုန္တြင္ တစ္ေန႕လံုးေလ််ာက္လည္ကာ ေန႕လည္မွ လက္မွတ္ဝယ္ၿပီး ည ေတာင္ႀကီးကားစီးက ေရြေညာင္တြင္ မနက္လင္းအားႀကီးဆင္းၿပီး ကားေစ်းညွိက ေညာင္ေရြအင္းေလးသို႕တုိက္ရုိက္လာသည္ မ်က္နာသစ္ခ်ိန္မရ. ကားေပၚက ဆင္းသည္နင္႕ကားသမား ဆုိင္ကယ္သမာဒတိဳ႕ၿဖစ္င႕ေစ်းၿညွိရသည္.


ကားသာမားသည္ ေညာင္ေရြ သို႕တုိက္ရိုက္ေခၚလာက ခင္ဦးေမကုိ ဆုိင္ကယ္ေပၚသုိ႕ ဆုိင္ကယ္သမားထံထိုးထည္႕သည္ ဆုိင္ကယ္ဆရာသည္လည္းခင္ဦးေမကို မ်က္နာသစ္ခ်ိန္ မုန္႕စားခ်ိန္မေပးေသာလည္းခင္ဥးေမသည္သိတ္မမွဴေခ်.ေအာင္ပန္းက ေပါက္စီ တစ္လံုး ေပါင္မုန္႕စတ္ခု ေရတစ္ဗူးဝယ္လာရာေအးေဆးသည္ ေလာဘႀကီးလွ်င္ ေလွ်ာက္စားေသာ္လည္း ေလာဘမ၇ွလွ်င္ ေပါင္နုိန္႕နင္႕ေနတတ္သည္. စိတ္ဒုတ္ခမရွိေပ.ဆုိင္ကယ္ဆရာသည္လည္း ေလွဆရာလက္ထဲသုိ႕ ထုိးထည္႕ရန္သာ အာသီသရွိသည္ ပိုက္ဆံမဟုတ္ေပလား မုန္႕စားေရေသာက္ေနလ််င္ သူမ်ားလက္ထဲသုိ႕ေရာက္သြားဦးမယ္ ကိုယ္႕လက္ထဲက ပစည္း ကုိယ္႕ပစည္းၿဖစ္ရာ ခင္ဦးေမကို ေလွပေးသိဳ႕ တင္ရန္သာ စိတ္ဝင္စား၏ ေလွေပၚေရာက္လွ်င္ ပိုက္ဆံၿဖစ္ၿပီ မဟုတ္လား.။ သနားစရာခင္ဦးေမသည္ ၿဖဴစင္သူေလးေလာက္ စိတ္ေကာငး္မရွိေသာေႀကာင္႕စားေကာငး္ေသာကဖြယ္မ်ားမစားရဘဲ ေလွေပၚသြုိ႕ေရာက္သြားရွာသည္.


ခင္ဦးမ ေရခ်ိဳးခန္းသည္ ခမ္းနားလွသည္ တဲလား တုိင္လားမသိေသာ အိမ္သာနင္႕ဆက္လွ်က္ ေရခ်ိဳးခန္းၿဖစ္သည္ ဘံုဘုိင္ရွိသည္ ေရခပ္ခ်ိုးရန္ ခြက္ရွိသည္ ပံုးရွိသည္.တံခါးဂ်က္ထုိးေရြ႕မရပါ. ခင္ဦးေမ အႀကံရသြားသည္မွာ ဘုိႀကိးတစ္ေယာက္လဲ အ်ကီ်လဲေနသည္ကိုၿမင္ေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္ ခင္ဦးေမသည္လည္းအက်ီလဲခ်င္သည္ အက်ီမ်ားစြာယူလာရာလဲမွ ၿဖစ္မည္. ညက အက်ီကလုိ ယခုလေလာ္ကမလွဟုထင္သည္. ေရကေတာ႕ဝါသာနာါသည္ ခ်ိုးရသည္ကို နစ္သက္သည္. သုိ႕ၿဖစ္ေလရာ ဂ်က္မရွိေသာ ေရခ်ိုးခန္းကို ဖိနပ္ ကိုေရခ်ိုၚခန္းေရွ႕တြႈ ္ခ်ြတ္က လူရွိသည္ ဆုိေသာ သေဘာၿဖင္႕ ဘယ္ဘက္လက္က ၈်က္ကို ထိန္းက ညဘာဘက္လက္ၿဖင္႕ေရခ်ိဳးသည္ အမေလးဟု အပ်ိဳေလးမ်ားလန္႕ေခ်မည္. ခင္ဦးေမ၏ လုပ္ခ်က္ကားရက္စက္လွသည္. ခင္ဦးေမသည္ ကြန္ဖီးဒန္႕ရွိေလသည္ မည္သူမွ် လာမဖြင္႕]ဟု ကြန္ဖီဒန္႕ရွိသည္.

လဲလွယ္ၿ႔ီးေေသာေရစိုအဝတ္ကို ႀကြတ္ႀကြတ္အိတ္တြ္င္ထည္႕ၿပီး ခရီးေဆာင္အိတ္ အေရွ႕အိတ္တြင္ ထည္႕သည္. . ဆပ္ၿပာမသံုးလုိက္ရ. အၿမန္ စိတ္ကူးေပါက္ကာ ေရခ်ိဳးေလရာ ေရသပ္သည္ ဟု ပင္ဆုိနုိင္သည္.။

စကာပူေကာင္ေလးသည္ ေစာင္႕ရသည္ ခငၤဦးေမသည္လညး္ သိတ္မႀကာဘာ ဖတ္ဖတ္ ဆုိကာ ၿပီး\]၏. ဘာမွ်် မလိမ္းရပါ. ေကာင္ေလးသည္ ဆုိင္ေ၇ွ႕ ေရစပ္ ေလွနားတြင္ rest room ခဏ ဆုိက ာ ေပ်ာက္ေြသာြၾးေသာ ခင္ဦးေမကုိ ေမွ်ာ္ေရြ႕ေနသည္ ခင္ဦးေမလာေသာ္ဝမ္းသာ ကာ ေရ႕ွ ဆက္ႀကသည္. ေနအနည္းငယ္ပူလာသည္ ။

ခင္ဦးေမ တုိ႕အနီးသို႕ေလွတစီးကပ္ကာေစ်းေရာငး္သည္ ႀကာပန္းထင္သည္ ေဖာင္ေတာ္ဦးကပ္ရာတာေပါ႕ကြယ္ဆုိကာ ငါးရာလားတစ္ေထာင္လားမသိ. ေလွကေလးၿဖင႕ေရာငး္ရာဝယ္လုိက္သည္။
ထိုေကာင္ေလးသည္လည္း ကြန္ဖီးဒန္႕အၿပည္႕ၿဖစသ္ည သူလ႕ထဲတႈ္င္ ကင္မရာတစ္လံုးသာ ပါသည္. ခင္တုိ႕႕သည္ကားေပၚမွာ ိတိုက္ရိုက္ဆင္းလာရာ ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားသည္ ေလွေပါၚတငင္ၿဖစ္သည္ ဘာအေႀကာင္႕းေႀကာ္င႕မမွတ္မိ နင္႕ပတစ္ပပို႕ေရာဆုိေသာာ္ေလွ ထဲမွာဟု ဆုိသည္ ပိုက္ဆံအိတ္ေကာ ဆုိေသာ ေလွထဲမွာ ဟု ဆုိသည္ အားလံုးကိုအိတ္ထဲတြင္ ထည္႕ထားၿခင္းၿဖစ္သည္. ခင္သည္လြန္စြာစိတ္ပူသြားသည္ ဟယ္ အဲသလုမလုပ္နဲ႕ နင္႕ပတစ္ပပို႕ေပ်ာက္သြားရင္ ဒုတ္ခ ဆုိေသာ္ မေပ်ာက္ပါဘူ ူ ငါဒီလုိဘဲ ထားတာ ဟု ဆုိသည္ သူ႕လက္ထဲတြင္ ဘာမွ် မကိုင္ခ်င္ဟု ဆုိသည္ ေအာ္တယ္လီဖဳးန္ၿဖစ္သည္ ခင္က နင္တယ္လီဖံုးသံုးခ်င္ရင္ ငါံဖဳံးကေန personal hotspot ေပးမယ္ နင္ ငါ႕ဆုီကေန ဝိုင္ဖုိင္နဲ႕ယူေပါ႕ ဆုိည္မွ သဴ႕သည္ဖံုးေရာ ပစပေရာအလားလံုးကို ေလွေပၚရွိအိတ္ထဲ ထည္႕ကာ ေလွ်ာက္သြာေနေႀကားင္သိရရာ လြနန္စြာ ဆူပူရသည္. သုိ႕ဖညစ္ေလရာေကာင္ေလးသ္ ည ခင္ ကုိမလြန္ဆန္နုိင္ နုားညည္ေးသာေႀကာင္႕ပစပုိ႕ပစတ္ဆံအတ္ တယ္လီဖံုးတို႕ကို ေဘာင္းဘီအိတ္ထဲ ထည္႕ရရာ ေဖာငး္ပြသြားသည္.
ေဖာင္ေတာ္ဦးေစာင္းတန္းေဘး ထမင္းဆုိင္မ်ားတြင္ တြင္ ခင္တုိ႕သည္ ထမင္းစားသည္ ဧည္႕သည္သည ္ e ပန္းမွာစိုးေသာေႀကာင္႕ဘာမွ မစားရဲ။ ခင္လဲ မတုိက္တြးန္ကိုယ္႕ကိုစိကိုယ္တာဝန္ဝူရန္ၿဖစ္သည္ ေႀကာက္ေႀကာက္လန္႕လန္႕ၿဖင္႕သူသည္ ကိုကာကုိလာနင္႕ ထမင္းေႀကာ္ကိ စားသ္ညမကုန္။ ခင္လည္း ထမင္းေပါင္းနင္႕ကုတ္ၿဖစ္သည္ စုစုေပါင္းနစ္ေထာင္သာက်သာ သူသည္ လြန္စြာအံႀသညည္။ သက္သာသာလွသည္ ဟု မွတ္ခ်က္ၿပဳသည္။

ခင္၏ ပိုက္ဆံအတိတ္လွလွေလးမ်ားသည္ ေဖာင္ေတာ္ဦး ဘုရားေစာငး္တန္းမွဝယ္လာခ်ငး္ၿဖစ္သည္ ံုထံုးစံအတုိင္းမည္သူ႕ကိုမ်ွ မေပး ကိုယ္႕ဘာသာ ႀကည္နူးေနသည္ အေတာ္တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္သူေပ။

4 comments:

Anonymous said...

ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားၾကီးက သပၸါယ္လိုက္တာ ။ ေက်းဇူးပါခင္။
ခင္ရဲ.ေရခ်ိဳးခန္းဋီကာကို ရင္သပ္ရဴေမာ၍ ဖတ္သြား။ အားပါးပါး အာဂေရခ်ိဳးနည္းပါတကား

Anonymous said...

မအိပ္ေသးဘူးလားခင္။
အအရ

Anonymous said...

ပိုက္ဆံအတိတ္ေတြႀကိဳက္တယ္မမ ။


ပံု။
Xထံု

AMK said...

မမ ေကအိုအမ္ ေရသပ္တဲ ့စတိုင္ ကို သေဘာက်တယ္ မမ..