Monday, July 18, 2011

KL (1)

တစ္ေန႕လံုးဆံုးၿဖတ္မရေသာ. ဆံုးၿဖတ္ရန္ လည္းမစဥ္းစားအားေသာ မဆံုးလည္းမဆံုးၿဖတ္နုိင္ေသာ သူမသည္ ေကအယ္လ္သုိ႕ ေသာႀကာေန႕ညေနတြင္ သြားရမလုိ မသြားရမလို အတြငး္ပစစည္းေတြ ဘဳ စိတ္မခ် သလုိ အၿပင္ထုတ္ခဲ႕ရမလို.။ ဟုိလုိလုိ ဒီလုိလုိ လုပ္ေနရာ ေနာက္ဆံုး အလုပ္မ်ား အားလံုးအၿပီး ငါးမိနစ္ထုိင္စဥ္းစားကာ ေနာက္ဆံုးတြင ္သြားမည္ဟု ဆံုးၿဖတ္လို္က္ေလ၏။

ေမွာင္မွ ကားဂိတ္ေရာက္ေသာသူမသည္ ဟုိလုိလုိဒီလုိလုိ ဟုိကားဘဲစီးမလုိ ဒီကားဘဲ စီးမလုိလုိလုပ္ေနရာ ကားတစ္ခ်ိဳ႕ထြက္သြားေလ၏. ေနာင္တမ်ားစြာၿဖင္႕ တစ္ခါ ဆံုးၿဖတ္ၿပီး စီးမည္ ဆုိမွ လူစတင္ကာစ. ကားေပၚေရာက္သြား၏။ မေလး ၃၅ က်ပ္. ကားႀကီးက ေကာင္းရဲ႕လား non stop သြားမွာလား ဘယ္အခ်ိန္ေရာက္မွာလဲ ဘယ္မွာရပ္မွာလဲ မလုိအပ္ေသာေမးခြန္းမ်ား ေမးၿပီး သကာလ ကားေပၚေရာက္သြားေသာ သူမသည္ ၿပဳတင္းေပါက္ေဘး နစ္ေယာက္ထုိင္ခံု႕ ကိုေရြးေလသည္.ေဘးမွာ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ လာထုိင္ရာ ထံုးစံအတုိင္း သူမပင္ စကားစေၿပာေလ၏. အိတ္ထဲက မုန္႕ကုိ ထုတ္ရင္း နင္စိတ္မရွိရင္ ငါ မုန္႕ကေလးစားမယ္ေနာ္. ငါ႕မုန္႕က အနံမရွိပါဘူး. နင္ေကာ ဘုိက္မဆာဘူးလား ငါ႕မုန္႕ယူစားပါဦး ဟု ဆုိကာ မိတ္ဖြဲ႕ေလည္။ . ေဘးကလူနင္႕ စကားမေၿပာဘဲ ေလးနာရီခန္႕ ခရီး ္ေငါငး္စင္းစင္း တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ယာက ္မ်က္လံုးခ်င္းမဆံု စကားမေၿပာဘဲ တည္တည္ႀကီးေနရန္မွာ သူမအတြက္ ခက္ခဲပါသည္.
ကားႀကီးသည္ ေကာင္းေလ၏။ အိလည္းအိ၏. ထိုင္ခံုလဲက်ယ္ေလ၏. အိပ္ရန္ အေတာ္အဆင္ေၿပ၏. သူမသည္ ခ်က္ၿခငး္ပင္ ေလ်ွာေစာင္ပါး ၿခံဳကာ အိပ္ေတာ႕ေလ၏. တစ္နာရီခန္႕သာ ဇိမ္ၿဖင္႕ အဲကြန္းေလးၿဖင္႕ကားႀကီး လဴပ္လွဳပ္ ၿဖင္႕ အိပ္လုိက္ရၿပီးကားရပ္ကာ စားေသာက္ခုိငး္ေလရာ စိတ္ညစ္ရေလ၏.

ကားေပါငး္မ်ားစြာ လူမ်ားစြာကုိ ေတြ႕ရေသာ္လည္း လူရွင္းေသာအခ်ိန္ကုိသာ ေစာင္႕ေရြ႕ ဓါတ္ပံုရိုက္ရေလသည္. ယခင္က tandas ဝင္လွ်င္ မေလးၿပားးနစ္ဆယ္ေပးရေသာ္လည္းယခု ဖရီးၿဖစ္သြား၏. ေကာငး္ေလ စြ အေႀကြရွာရေသာအလုပ္သက္သာသြား၏.ေၿခေညာငး္လက္ဆန္႕ စားရင္း ၿမန္မာစကားသံႀကားေလရာ ႀကားေလရာ သို႕ မေယာင္ မလည္ခ်ဥ္းကပ္က မိတ္ေဆြ ဖြဲ႕ၿပန္ေလရာ အေၿပာေကာင္းေသာ သူမ၏ ဖံုးနံပါတ္ ပါသြား ေလ၏. ဘုတ္အုတ္ၿဖင္႕မွတ္သြားေလ၏. ဘုရားစူး.ဆဒ္ဒြပ္ တစ္ခု မေလးငါးက်ပ္ၿဖင္႕ဝယ္ကာ သိမ္းထားလိုက္၏ ဘုိက္ဆာလ််င္ ထုတ္စားရန္ၿဖစ္သည္ ဘုိက္ဆာလွ်င္ စားစရာအဆင္သင္႕မရွိမည္ကို သူမသည္ စိုးရိမ္တတ္ပါသည္. အစားအေသာက္မေရြးေသာ္လည္း စားစရာေတာ႕အဆင္သင္႕ရွိရမည္ၿဖစ္သည္။
ကားခ်င္းမတူေသာ သူမတို႕သည္ ထုိဆိုင္မွ အထြက္တြင္ မည္သုိ႕မည္ပံုၿဖစ္သည္မသိ ကားခ်င္းတူသြားေလ၏. ထုိကားသည္ ခံုနဲနဲေသးခါ ဆုိဖာ ကသိတ္မအိေခ်. ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင္႕မရွိေသာ သူမသည္ ဟုိေကာင္မေလးကို တာ႕တာလုပ္ရင္း ဒီဘက္ ကားေပၚေရာက္သြားေလရာ မေက်မခ်မ္းၿဖင္႕ေတာက္ေခါက္ကာ စိတ္နာသြား ေသာေႀကာင္႕ တစ္ေယာက္ထုိင္ခံုေရြးၿပီး အိပ္လုိက္ေတာ႕သည္.မည္သည္႕ ေနရာရပ္ မည္ဆုိ သည္ကုိေတာ႕အႀကမး္ဖ်ငး္သိရၿပီၿဖစ္၏။ Terminal Bersepadu Selatan (TBS)
ဟုဆိုသည္. ဆုိသည္ သာဆုိသည္ မည္သုိ႕မည္ပံုႀကံစည္ရမည္မသိေသး။ ထုိေနရာသည္ ၿမို႕ထဲနင္႕လွမး္ေၿခ၏.LRT . Bus. Taxi မ်ားရွိသည္ ဆုိေသာ္ၿငား တစ္ခါ မွွ် မေရာက္ဘူးေသာ ညနက္သန္းေကာာင္ေရာက္ရွိလာေသာ သူအတြက္ ေတာသားၿမိဳ႕တက္သကဲ႕ သုိ႕မ်က္ေစ႕သူငယ နားသူငယ္ကား ၿဖစ္ရေခ်၏. ၿမန္မာ လူမ်ိဳး မ်ားကား ကူညီတတ္ပါေပ၏. သူရံုိ႕အုပ္စုနင္႕ေပါင္းလုိက္ရာ Puduraya Bus Terminal အနီးသုိ႕ေရာက္သြားေလ၏. ပူဒူးသည္ ၿမိဳ႕လည္ေခါင္တြင္ရွိေလရာ သူ႕အတြက္ ေရာက္ဘူးေပါက္ဘူးေသာ အရပ္မုိ႕ အဆင္ေၿပ ေလသည္။
မေရာက္ခင္ ပူဒူးေရာက္မည္ ေသခ်ာေသာ္ သူမ မႀကာခဏတည္းဘူးေသာ ပူဒူး အနီးရွိေဟာ္တယ္ဆီသုိ႕ဖံုးဆက္ေလသည္.။ အဂၤလိပ္လုိအေၿပာမေကာင္းေသာေႀကာင္႕ နစ္ခါၿပန္ေၿပာရေလရာ. ( ထုိအခ်ိန္တြင္ ေရဒီယုိ ၉၃. ၈ ကို နားေထာင္ရန္ future plan ထားလုိက္၏။ ) အထင္စေမာသြားေႀကာင္႕ေသာလား တစ္ကယ္ပင္ full ေနသလားမသိ အခန္းမရေတာ႕ေခ်. မိမိကိုိယ္မိမိအားငယ္သြားေသာ သူမသည္ ကားေပၚမွ ယုိင္ထိယုိင္ထုိးဆငး္လာရာ ကူညီတတ္ေသာ ကားဆရာ တစ္ဦးနင္႕ေတြ႕သြားေလ၏. မစီးရဆုိေသာကားကုိ စီးမိေလ၏. မေလး အစိတ္ ကုန္၏။

မစီးရဆုိသည္ကုိ စီးမိသည္မွာ အြန္လုိင္းေလာက ကိုစိတ္နာေနေသာ သူမသည္ ေသာႀကာေန႕ က ပိုစ္တင္ၿပီးကတည္းက ကြန္ၿပဴတာ ပိတ္သြားေလရာ လံုးဝမဖြင္႕ေတာ႕ေခ်. စိတ္ထဲ ဆံုးၿဖတ္ထားသည္မွ သူမကုိသိေသာသူမ်ားသည္ သူမ ဖံုးနံပါတ္ကုိ သိေလရာ. ဖံုးဆက္လိမ္႕မည္ဟု ေမ်ွာ္လင္႕ေသာ္ၿငားလည္း အံႀသဘြယ္ မည္သူမ်ွ မဆက္ႀကေခ်. ။ ခ်စ္သည္ ဟုေတာ႕ အြန္လုိင္းတြင္ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ရာ ပီယဝါစာ ေၿပာႀကေလ၏. ထူးဆန္းလွေပစြ.။ အို အသင္ အြန္လုိင္း…
မေလး အစိတ္ကုန္ေသာ္ၿငားလည္း ထုိသူသည္ကူည္ီတတ္ပါသည္. Confidence က်သြားေသာ သူမသည္ ဖံုးထပ္ဆက္ရန ္စိတ္ကုန္သြားေလရာ ထုိသူကုိသာ ညအိပ္စက္ရာေနရ တစ္ခု အကူအညီေတာင္းေလ၏. ထုိသူသည္လည္းကူညီပါေပသည္ ဖံုးလည္းဆက္သည္ မရေခ်. ။ အရမ္းေစ်းသက္သာေသာေနရာမ်းားသုိဳ႕လည္းမဝင္ရဲ။ ညႀကီးမင္းႀကီး ညတစ္နာရီ check in မွ ႀကိဳ မ book ထားလွ်င္ မ်က္နာငယ္ရေခ်သည္. ေစ်းလည္းႀကီးေလ၏။ ေနာက္ဆံုး တြင္ စည္ကားေသာ ေဟာ္တယ္ ရပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ တစ္ေနရာရေလ၏. မေလး ၁၄၀+ ၿဖစ္၏. နံနက္စာမ်ားေက်ြးမလား ေမးမိေသး၏. ေခါငး္ခါၿခငး္ကုိသာရေလ၏. စိတ္မေကာငး္ၿခင္းႀကီးစြာၿဖစ္ရေလ၏. ပံုမွန္ဆုိလွ်င မေလး ၁၄၀ ခန္႕+ ဆုိလွ်င္ ေဟာ္တယ္ ေကာင္းရံုမက နံနက္စာပါရနုိင္ေသး၏. Plan မရွိေသာ အက်ိဳးပါေပ။

လုပ္ငန္းခြင္ မွ မထြက္ခြာခင္ ကန္တင္းမွာပင္ ေရဘူး မုန္႕ မ်ားစြာ ဝင္ဝယ္ေလရာ သူမ ကုိ ခ်စ္သူ တစ္ဦးက ဘာလုပ္မလုိ႕တံုးဟု စပ္စုရာ ေကအယ္သြားမလုိ႕ ဟု ဆုိမိေလရာ ထုိသူစိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ၿဖင္႕ေမးေသာေမးခြန္းမ်ားကို ေၿဖရေလ၏. ထုိသူ သည္ အေတာ္ပင္ စိတ္ပ်က္သြားဟန္ မ်က္နာၿဖင္႕က်န္ခဲ႕ေလသည္ ဘယ္နစ္ေယာက္သြားမွာလဲ ဘယ္အခ်ိန္ေရာက္မွာလဲ။ ေဟာ္တယ္ဘြတ္ခ လုပ္ၿပီးပလား.ဘယ္နစ္ရက္ေနမွာလဲ. ဘာၿဖစ္လု႕သြားမွာလဲ ဘာသြားလုပ္မွာလဲ အခု ဘာနဲ႕သြားမွာလဲ စိိတ္ပူေသာေမးခြနး္မ်ားကို ႀကားရေလရာ ထုိသူ စိတ္ပ်က္သြားေသာ္လည္းသူမသည္ အနည္းငယ္ စိတ္ခ်မး္သာေလသည္။ မိမိကုိ စိတ္ပူသည္မွာ ခ်စ္ခင္ေရြ႕သာၿဖစ္ေလမည္ဟု ေတြးေခၚမိေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္ေလ၏။ ေနာင္တြင္ မႀကာခဏ အိမ္ေပၚမွ ဆင္းရန္ အိုင္ဒိီယာရေလ၏. ၃၆ လမ္းထိပ္တြင္ပင္ သြားမဝယ္လုိက္ရေခ်။

16 comments:

Anonymous said...

း)))))))))))x- ေအာင္ပိုင္ပါ

Anonymous said...

မေလးရွားမွာ အလုပ္လာလုပ္ရင္ မုန္႔လာေၾကြးရမယ္ေနာ္ း))))))))x- ၾကားလားဗ်

မန္းကိုကို said...

မထိတ္သာ မလန္႔သာ ေဒၚကြန္ရယ္ ၊
ဟိုေန႔က “ေလ” နဲ႔ပဲ သြားလိုက္ၿပီဆိုၿပီး ၊ ေတာ္ပါေသးရဲ့လို႔ စဥ္းစားမိေနေသးတာ ။

ခုေတာ့ “မေလး” ကလူေတြလည္း မေကာင္းမေကာင္း ျဖစ္ကုိရၿပီ ။ မစီးနဲ႔ဆိုတဲ့ တကၠစီကို စီးမိတာက အျမဲမေကာင္းတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး ။ အခ်ိဳ႕ စိတ္ထားေကာင္းၿပီး ကူညီတတ္သူေတြလည္း ရွိပါတယ္ ။

အလည္သြားရတာ စိတ္ေျပလက္ေပ်ာက္ အသင့္အတင့္ရွိပံုရလို႔ ဝမ္းေတာ့သာပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ မၾကာခဏ အိမ္ေပၚကဆင္းဖို႔ေတာ့ အားမေပးပါရေစနဲ႔ ။

Su said...

ဆက္ေတာ့ေရာ အရီးကကိုင္လို႕လား :P

Anonymous said...

ေပ်ာ္သလိုေနပါ..။
ၾကိဳက္သလို ေနပါ..။
ဖုန္းမဆက္တာက စိတ္ၾကိဳက္ လည္ေနနိုင္ေအာင္ပါ..။


Xထံု

ညိမ္းႏိုင္ said...

အစ္မကြန္ကေတာ့လုပ္ခ်လိုက္ျပန္ျပီ....ဂယ္ျကီးသြားတာ
လား...အေဖာ္ေလးဘာေလး ရွာေဖြစပ္ဟပ္သြားမွေပါ့ဗ်...။
စကားမစပ္ အိုင္ဒီယာရရင္လည္း ကၽြန္ေတာ့္ကိုခဏငွား..:)

TZA said...

အဲလိုတစ္ေယာက္တည္းဒိုးရတာလည္း အရသာရွိတယ္ဗ်၊ အားက်တယ္။

kokoseinygn said...

မခင္ဦးေမ..ကိုယ္ေ၇ာစိတ္ပါ
က်န္းမာခ်မ္းသာပါေစ............။

Anonymous said...

ေပးတဲ႕ဆုနဲ႕ၿပည္႕ပါေစ။

အမွတ္တရ ေန႕စြဲမ်ား.... said...

စိတ္ခ်ပါ စိတ္ခ်ပါ... သူဘာမွမျဖစ္လို႕ စလံုးျပန္ေရာက္ျပီး စာေတာင္ေရးေနပါျပီ

Anonymous said...

မွန္ထဲက အရိပ္က မမကြမ္ ပုံလား

[MM] said...

ဖုန္းေလးဘာေလးဆက္လိုက္တာမဟုတ္ဘူး
လာၾကိဳမွာေပါ့ သိေတာင္မသိလိုက္ဘူး...
:)

An Asian Tour Operator said...

မေလးရွား က လူေတြ ေတာ္ေတာ္ ဧည့္၀တ္ မေက်တာပဲ။ :)

Anonymous said...

မမေရ.. ဘယ္လုိ ကယ္မရာမ်ူးိ နဲ့ ဓါတ္ပုံေတြ ရုိက္ပါသလဲ. ေမာင္ေလး အဲဒီ ကယ္မရာမ်ဳိး၀ယ္ခ်င္လုိ႔ပါ. အခုေခတ္ ေအာ္တုိ point & shoot ကယ္မရာ ေတြက အရမ္း ၿပတ္သား ၾကည္လင္ေနေတာ့ ေရွးေဟာင္း ဓါတ္ပုံ မ်ဴိးလုိခ်င္ရင္ photoshop မွာ ၿပင္ ေနရတာ ၾကာလုိ႔။ မမ ကယ္မရာ နဲ့ ဆုိ ဘာမွ ၿပင္စရာ မလုိေတာ့ဘူ။

ခ်စ္ျခင္းအလကၤာ said...

ဟဟဟ
မမကြန္တကယ္သြားလိုက္တာကိုး..ဒါမွန္းသိရင္။
ဒီတစ္ပတ္မွသြားခိုင္းပါတယ္..

ဒီတပတ္အိမ္ကလူဆီသြားမွာေလ..
ေနာက္ဆိုေျပာေလ..
ခ်စ္ျခင္းအလကာၤ

Anonymous said...

မမကြန္းက မေလးရွားကုိ ဘတ္ဂ်က္အဲယားလုိင္းနဲ. သြားတာမဟုတ္ဖူး၊ ေလယာဥ္ပ်ံလက္မွတ္ေစ်းက စင္ကာပူက ဆုိကၠားထက္ေတာင္ေစ်းေပါေသးတယ္၊

ခင္တဲ့

ZZZ