Friday, October 28, 2011

ေနျပည္ေတာ္ (3)


သြားမွ ၿဖစ္ေတာ႕မည္.။ လက္မွတ္ဝယ္ရန္ ေအာင္ဆနး္ကြင္းဘက္သုိ႕သြားသည္ .။ထုိေနရာ သည္အေဝးေၿပး ကားလက္မွတ္မ်ားေရာငး္ေသာဆုိင္မ်ားရွိသည္. တဆိုင္ဝင္သည္. စံုစမ္းခ်က္အရ အီလိုက္သည္ အေတာ္ေကာငး္သည္ ေၿပာေသာေႀကာင္႕စံုစမး္သည္. ေနရာမရွိ.ေတာ႕ဟူေသာအေၿဖကုိရသည္.။ ေနာက္တစ္ဆုိင္ဝင္သည္။ same အေၿဖကုိရသည္. က်န္ေသာကားမ်ားကိုစံုစမ္းသည ္ကားလုိင္းမ်ားမ်ားစြာရွိသည္. နာမည္မ်ိဳးစံုၿဖစ္သည္။ မနၱလာထြန္း.ေရြမနၱလာ. မနၱလာမင္း.......အစရွိသေရြ႕ၿဖစ္သည္. မမွတ္မိနုိင္ေခ်။ လက္မွတ္ကို အိမ္အထိ လာပို႕ေပးသည္ အခမဲ႕ဟုလည္း name card တစ္ခုတြင္ဖတ္လုိက္ရသည္.


ခရီးတစ္ခါမွ မသြားဘူးေသာသူၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕ၿဖတ္ပိုင္းမွ ကားပံုကုိႀကည္႕ေရြ႕ ကားေရြး သည္. ေရာငး္သူေ ကာင္္ မေလး မွာ အေၿပာခ်ိဳေသာ္ လည္းစိတ္မရွည္နုိ္င္ေတာ႕ေခ်. လုိရင္းမွာ ကားမ်ား အားလံုးသည္ အဲကြန္းဘတ္စ္မ်ားၿဖစ္သည္.စီးေရြ႕႕အဆင္ေၿပပါသည္. ဟုိပံုဒီပံု ထဲကနင္ ႕ေတာ႕တိုက္ရိုက္ မတူနိုင္ေႀကာငး္.ရွင္းၿပသည္. ေရြးခ်င္ေသးေသာခင္ဦးေမသည္ ေနာက္တစ္ဆုိင္ဝင္ၿပန္သည္ ထထံုးစံအတုိငး္ၿဖစ္သည္.. အလယ္ေကာင္မေလးကိုပို အားနာေသာေႀကာင္ ႕ထုိဆုိင္ကိုသာအားေပးရန္ဆံုးၿဖတ္လို္က္သည္။

ကားခမွာေနၿပည္ေတာ္သို႕ငါေထာင္႕ကုိးရာက်ပ္ (ေၿခာက္ေထာင္ပင္ဆုိႀကပါစုိ႕.). အခ်ိန္မ်ားလည္းေရြးရန္ ရွိေသာ္လည္း ေန႕လည္ပိုင္းတြင္မအားေသာေႀကာင္႕ညကားကိုသာေရြးခ်ယ္လိုက္သည္.။ ညဆယ္နာရီၿဖစ္ သည္။


သြားမည္႕ညေနတြင္ ready ၿဖစ္ေနေသာခင္ဦးေမသည္ သနပ္ခါးကိုဘဲႀကားလိမ္းသည္ လံုခ်ည္ဝတ္သည္ ကားေပၚတြင္ေအးသည္ဟုသတင္းႀကားဘူးေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္.အေနြးထည္. ထည္႕သည္။ ဝတ္စံုအသင္႕အတင္႕ထည္႕သည္ .စိတ္ကူးေပါက္လ််င္ဆက္သြားနုိင္ရန္ၿဖစ္သည္။ အၿပန္လက္မွတ္ကို ဝယ္ မထားေခ်. ခပ္ေပါ ႕ေပါ႕ပင္ၿဖစ္ သည္. ေတြ႕တဲ႕ ကားတက္စီးရံုေပါ႕ ဟုသေဘာထားသည္။ ေဆးမ်ားထည္႕သည္. ထည္႕သည္မွာ စံုေန၏. ။ ေပ်ာ္လည္းေပ်ာ္ရြင္ပါသည္။


မုိးခ်ဳပ္မွထြက္လာေသာသူသည္ တကၠစီကုိေမ်ွာ္ေလသည္. ေမွာင္ထဲတြင္ၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕ တကၠစီလား ကုိယ္ပိုင္ကားလားမဆံုးၿဖတ္နိုင္..။ ေမွ်ာ္ေနသည္မွာသိသာပံုရေသာေႀကာင္႕ကူညီတတ္ပံုရေသာကားသမားတစ္ဦးသည္ကားကုိရပ္ကာ ေမး၏.လမ္းေႀကာင္းသင္႕ေသာေႀကာင္႕တကၠစီ ရတကၠစီေတြ႕လွ်င္ခ်ေပးမည္ဟူေသာသေဘာတူညီခ်က္နင္႕ေခၚသြား၏. အညွာလြယ္ေသာ ခင္ဦးေမသည္လည္းကားထည္းသုို႕ေခ်ာငး္ႀကည္႕ရာ ေနာက္ခန္းတြင္ ခေလးငယ္ နစ္ဦးကုိၿမင္ရာ စိတ္ခ်လက္ခ် ပင္ လုိက္၏.။

ခင္ဦးေမ၏ တဘက္ကမ္းခတ္ေသာမိတ္ေဆြဖဲြ႕ၿခငး္တြႈင္ေမ်ာပါသြားေသာကားဆရာသည္. ခ်ငး္ေခ်ာငး္ မိီးပြိဳင္႕နားခ်ေပးမည္ၿဖစ္သြား၏. တဖန္ ထပ္ေမ်ာ သြားေသာ ကားဆရာ သည္ ေၿမာက္ဥကၠလာ လမ္းဆံုအထိလိုက္ပို႕ကာ ေအာင္မဂၤလာကားဂိတ္သုိ႕လုိက္ပို႕ရန္တကၠစီငွားေပးသြား၏. အားနာတတ္ေသာ ခင္ဦးေမသည္ ကားခမေတာင္းယူထားလုိက္ေခ်။ဝီရီယရွိေသာသူသည္ ေစာစြာေရာက္သည္. ကားဆရာေကာင္းမဴ ပင္ၿဖစ္ သည္. .ေၿမာက္ဥကၠလာလမ္းဆံုမွ ေအာင္မဂၤလာအထိ နစ္ေထာင္႕ ငါးရာက်ပ္ၿဖစ္သည္. အငွားကားေမာင္းသူ တကၠစီ ဆရာမွာ သူ၏ကားမွာဓါတ္ေငြ႕႕ ကား မဟုတ္ေႀကာင္း.. ခရီးသည္ တစ္ဦးတည္းသာတင္ေသာေႀကာင္႕ေစ်းမေလွ်ာ႕နုိင္ေႀကာငး္အမ်ားၿဖင္႕စုစီးလွ်င္ေတာ႕သက္သာရာရနုိင္ေႀကာငး္ ဤကားဝယ္ၿပီးနစ္ပါ္တ္တြင္ ယခု ကားအသစ္မ်ား ဝင္ေတာ႕မည္႕ သတငး္ေႀကာင္ ႕သူ႕ကားမွာ ေစ်းက် သြားေႀကာင္း..အစရွိသၿဖင္႕ midnight နားနီးကာ မုိးကလည္းေမွာင္. လူကလည္းရွဴပ္. အနၱရာယ္မ်ားေႀကာငး္ကားေမာငး္ရသည္မွာမလြယ္ေႀကာငး္ so many မ်ားကိုတင္ၿပေလရာ ယခုတစ္ခါ အလွည္႕က်သြားသူမွာခင္ဦးေမၿဖစ္သည္.ေအာင္မဂၤလာထိ ၄၃ ကားစီးလွ်င္ရသည္ဟုဆုိေသာ္လည္း ကားဂိတ္ႀကီးမွာ ႀကီးလွသၿဖင္႕ ရွာရသည္မွာေမာ မွာစိုးေသာေႀကာင္႕စီးရၿခငး္ၿဖစ္သည္. ၿမို႕ထဲေအာင္ဆနး္ကြင္းလက္မွတ္ေရာင္းေသာေနရာမွ ဖယ္ရီသည္လည္း ထြက္သည္ ဖယ္ရီ ထံည ရ နာရီ ၁၅ အေရာက္ၿဖစ္သည္ လမ္းမသင္႕ေသာေႀကာင္႕သြားမစီးၿဖစ္ေခ်. အခ်ိဳ႕ေသာဖယ္ရီသည္ အလကားၿဖစ္ေရြ႕ အခ်ိဳ႕ေသာဖယ္ရီသည္ တစ္ေထာင္က်ပ္ယူသည္ဟု ႀကားဘူးေလသည္။


ထင္ခဲ႕သည္႕အတုိင္း ေအာင္မဂၤလာကားဂိတ္ႀကီးမွာႀကီးမားေပသည္ ပထမဆံုးတစ္ေခါက္ သမား အေနၿဖင္႕လြယ္ကူစြာ မရွာနုိင္ေခ်. တကၠစီဆရာ၏ အကူအညီ ၿဖင္႕ သာေရာက္ ၿခင္းၿဖစ္သည္. ေက်းဇဴးစကားဆုိကာ ကား၈ိတ္သုိ႕သြားပီးကားကိုႀကည္႕သည္ အသင္႕ အတင္႕ေက် နပ္သြားေသာ ခင္ဦးေမသည္အနီးရွိလက္ဘက္ရွည္ဆုိင္ မုန္႕ဆုိင္သုိ႕သြားကာ တစ္ေယာက္ထည္း ႀကည္နူးေနေလသည္.အထုိင္ေကာငး္ေစရန္ရွမ္းေခါက္ဆြဲမွာေလေသာ္အရည္ဟုေၿပာရန္ေမ႕သြားသၿဖင္႕ အသုတ္ေရာက္လာ၏. ဆီမ်ား၏. ။ ဘိုက္မေကာငး္ေသးေသာ္ခင္ဦးေမသည္ ေႀကာက္္ေႀကာက္နင္႕တစ္ဇြန္းခ်ငး္ဆီစစ္စား၏. ကုန္ေအာင္မစားရဲ။ ခြင္႕ေတာင္းကာ ဘက္ထရီခ်ာခ်င္သြင္း၏. စိမ္ေၿပနေၿပဖံုးထုိင္ေၿပာ၏။ ခြင္႕ေတာင္းကာ အိမ္သာသြား၏. လုပ္လုိ႕ရသည္မ်ားအားလံုးလုပ္ၿပီးေသာကားေပၚတက္ကာ အကဲခတ္၏. ခင္ဦးေမ ၏ ေဘးခံုတြင္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးၿဖစ္သည္.ကားေပၚတြင္ ေရတပုလင္း အလ ကားေပး ၏. ေရပုလင္းႀကီး ဝယ္ခဲ႕ မိသူ မွာ အရူးၿဖစ္သြားေလသည္. .။


28 comments:

မင္းညိဳ said...

ကားလက္မွတ္ခ က
တန္သားပဲေနာ္..ရွမ္းေခါက္ဆြဲ
စားေတာ့ အလြမ္းေတြကို
ပန္းေတြနဲ ့ထပ္မေၿဖဘူးလား..
:)

မဒမ္ကိုး said...

လူဆိုး း) ခုေတာ႕တကယ္ စသြားျပီေပါ႔ေလ း)

ျမတ္ၾကည္ said...

ေရးးးးး ကားေပၚေရာက္ျပီ :P

Anonymous said...

ေရးထားတာ သြက္ေနတာပဲ။ ရယ္ရတယ္ဗ်။ (လိုက္ပုိ႕တဲ့သူဆီက ကားခေတာင္းခ်င္ေသးတယ္ေပါ့? :D )
(လီယုိ)

Anonymous said...

ျမတ္ၾကည္လိုပဲ...
ဒါေပမဲ့ ကားေပၚေတာ့ မေရာက္ေသး..
ကားဂိတ္တြင္ ရွိေသးသည္။

ပံု..
X ထံု

Heartmuseum said...

Finally, she arrived on the bus :PPPP
I can't wait Ah Ma, please tell the drive to move. :lol

MGTHANT said...

ဟင္း.. အသည္းယား တာ ရွမ္းေခါက္ဆြဲ... :P

Heartmuseum said...

Finally, she arrived on the bus :PPPP
I can't wait Ah Ma, please tell the driver to move. :lol

san htun said...

ရွမ္းေခါက္ဆြဲ ၿမင္ေတာ့ စားခ်င္လိုက္တာ မမကြန္ေရ..ကားေပၚေရာက္ေနၿပီ..ေနၿပည္ေတာ္ကို ဘယ္ေတာ့ေရာက္မွာလဲဗ်ိဳ ့...ဖတ္ခ်င္လွၿပီ...

Anonymous said...

ေျမာဥကၠလာ လမ္းဆံု ဆိုတာ ဘယ္ေနရာကိုေျပာတာလဲ အ၀ိုင္းႀကီးလား

Anonymous said...

အ၀ိုင္းႀကီး ဆိုရင္ ၄၃ ကားေတြ မီးရိႈ႕လို႕ မကုန္ဘူး ေသေသခ်ာခ်ာမွ မႀကည့္ဘဲ

Anonymous said...

ေကအယ္က တရုတ္ေလး က အဲဒီနားမွာေနတာေလ

Anonymous said...

ေအာင္မဂၤလာ အေ၀းေျပးကား၀င္းက ခ်ိဳင့္ေတြနဲ႕ ကားထြက္ရင္ ပုခက္လႊဲ သလိုျဖစ္မေနဘူးလား

Anonymous said...

သင္းခ်ိဳင္းကုန္းနဲ႕ ကပ္ရပ္ေနာ္ သရဲေျခာက္တယ္တဲ႕

Anonymous said...

အားက်မခံ မန္႕သည္

ၿဖိဳးေမာင္ေမာင္(CTM) said...

ကားေပၚေရာက္ေနၿပီ..

Anonymous said...

မလိုက္ျဖစ္ဘူးတဲ႕ ေနာက္ေန႕မွ ကားေပၚျပန္တက္မွာ

Anonymous said...

ကားထြက္ခါနီး ပန္းျမိဳင္လည္က ဥယ်ာဥ္မူးျဖစ္သြားတာ

Anonymous said...

ေက်ာ္ဟိန္းလိုက္လာလို႕ေလ

ေစာ(အဝါေရာင္ေျမ) said...

အင္း စားထားတာနဲ ့ ရွာထားတဲ့ကိစၥနဲ ့က မသြားလဲမျဖစ္၊ သြားလဲ ဘာျဖစ္မလဲ မသိနဲ ့။
ကားေပၚက ဇာတ္လမ္းတက္လာဦးမွာေပါ့။

armifa<; said...

အင္း.. ‘ခင္ဦးေမ၏ ေဘးခံုတြင္ အမ်ဳိးသားတဦးျဖစ္သည္’ လို႔ စကားခံထားေတာ့၊ ဇာတ္လမ္းတဲြေတြလာေတာ့မလား? ဘယ္ကလဲ? ဘာလုပ္ဖို႔သြားတာလဲ? စသျဖင့္.. စသျဖင့္.. စကားလက္ဆံုက်ရေတာ့မယ္ေပါ့ေနာ္။

Anonymous said...

ခင္ဦးေမ ေဘးမွ ေယာက်ၤားသည္ မိုင္တိုင္ ၆၄ အေရာက္တြင္ သရဲ၀င္ပူးကာ ခင္ဦးေမ အား လည္ပင္းထညစ္ေလေတာ့သည္ ....

kokoseinygn said...

အညွာလြယ္တယ္လို႔မေၿပာပါနဲ႔
မခင္ဦးေမ.....
ရင္ထဲမေကာင္းလို႔ပါ.........။

ေမာင္ဘႀကိဳင္(ခ်ဥ္ေပါင္ၿခံ) said...

အမ္မေလးဗ်ာ အပိုင္းပုိင္းပါလားဟရုိ႕ း)
ဆုိက္ကယ္ကယ္ရီသိပ္မစီးနဲ႔ မယုံနဲ႔

Anonymous said...

အမေရ ကိုရီးယားအပိုင္းဆက္ေတြ ေလာက္ေတာ. သနားတယ္.... အမအပိုင္းေတြက ပိုဆြဲေဆာင္အားေကာင္းတယ္

blackroze said...

ေနျပည္ေတာ္ေ၇ာက္တဲ့အထိ
ခရီးစဥ္ကိုဖတ္ဖို႕ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေၾကာင္းပါ..။

မင္းညိဳ said...

ဇာတ္လမ္းတြဲက ရွည္ေတာ့
မီးမပ်က္ပါေစနဲ ့လို ့ပဲ...

T T Sweet said...

အင္း ဇာတ္လမ္းက အေတာ္ရွည္မဲ႔ပံုပဲ။ ကားေပၚေတာ႔ ေရာက္သြားၿပီ။ ေအာက္ဆံုးက ရွမ္းေခါက္ဆဲြက လူကို သက္သက္ ႏွိပ္စက္တာလား ... ခူး ...ခရား ..ဂါး ...