Saturday, October 29, 2011

ေနျပည္ေတာ္ (4)


ကားေပၚမွ ၿပန္မဆင္းေတာ႕ပါ. ေရဘူး. အခ်ဥ္ထုတ္. ရွဴေဆးဘူး. အားလံုးပါၿပီၿဖစ္သည္ ကားသည္စထြက္သည္ အခ်ိန္တိက်ပါသည္။ ေပ်ာ္ရြင္ေနေသာခင္ဦးေမသည္ သူငယ္ခ်င္းထံသုို႕ဖ့ုးဆက္သည္. မက္ေဆ႕မ်ားပို႕သည္ အမ်ိဳးမ်ားထံဖံုးဆက္သည္။ မက္ေဆ႕သည္လည္း ပေရာ္ဘလမ္ၿဖစ္သည္. ရန္ကုန္ေရာက္စတြင္ မက္ေဆ႕မ်ားပို႕ရာ မထြက္ေခ်. အဝင္ေတာ႕လက္ခံနုိင္သည္. ေနာက္ဆံုး မက္ေဆ႕ ဆက္တင္တြင္. မက္ေဆ႕ င္တာနံပါတ္ကို ေၿပာငး္လုိက္ေတာ႕မွေလ်ာေလ်ာလဴွလွဴထြက္သည္။ တယ္လိီဖံုးလိုင္းအေတာ္မိေသး သည္ . ေနာက္ပိုင္းတြႈင္လိုင္းေပ်ာက္သြား၏။


ကားေပၚတြင္ေက်ာ္ရဲေအာင္ စိုးၿမတ္သူဇာတို႕ပါေသာ ေက်ာက္သင္႔ပံုးေတြ နဲ႕မုိးထားတဲ႕အိမ္ ဟုထင္ေသာကားၿပသည္။ မႀကည္႕ခ်င္ေသာ္လည္းႀကည္႕ရေလသည္. no choice ၿဖစ္သည္.အသံလည္းအနည္းငယ္ဆူညံသည္. ဘယ္အခ်ိန္ထိၿပမွာလဲဆုိေသာ္ အိပ္ခ်ိန္ေလာက္အ ထိၿပမည္ဆုိရာ တိတ္ဆိတ္ေအးခ်မ္းမွဴကို အလုိရွိေသာခင္ဦးေမသည္ ဘုရားတရေလသည္. ။


မႀကည္႕ခ်င္ေသာ္လည္း ႀကည္႕မိေလရာဇတ္လမး္မဆုိးလွေခ်....ေတာမွ ဆုိင္ကယ္ဝယ္ရန္ တက္လာေသာသူပိုက္ဆံေပ်ာက္. ရြာၿပန္. ၿမိဳ႕မွအမ်ိဳးက အေႀကြးၿဖင္႕ဝယ္ေ၇ြ႕လာပို႕ စိုးၿမတ္သူဇာနင္႕သမီး .တူမ်ားက လက္ခံ. . ရြာထဲရွိစုိးၿမတ္သူဇာ၏ မယူလုိက္ရေသာရည္းစားေဟာင္း ေက်ာ္ရဲေအာင္၏ တူနင္႕ စိုးၿမတ္သူဇာ၏ သမီးတို႕ခ်စ္ႀကိဳ႕္. ေက်ာ္ရဲေအာင္နင္႕စုိးစုိးၿပန္ႀကိဳက္.ရန္ဖန္တည္းခ်က္မ်ား ဟာသမ်ားၿဖင္႕ၿဖည္႕စြက္ထားရာ ကားေပၚမွ ပိရိတ္သတ္မ်ားသေဘာက်ေလသည္. ခင္ဦးေမသည္လည္းသေဘာက်၏။ ႀကည္႕ရင္းနင္႕လည္းအိပ္ရေသးသည္. အိပ္ေရြ႕ေတာ႕မေပ်ာ္ေသးေခ်.။
နစ္နာရီခန္႕ေမာင္းၿပီးေသာ္ ၁၁၅ မုိင္ဆုိေသာ စခန္းသုိ႕ေရာက္၏. အထငႀကီးရ၏. ငယ္စဥ္က က်ိုဳက္ထီးရုိးသြားစဥ္ကာ လမ္းတြင္ဝင္ခဲ႕ရေသာစားေသာက္ဆုိင္မ်ားထက္ အမ်ားႀကီးတုိးတက္လာေလသည္။ သန္႕စင္ခန္း တြင္ မွန္မ်ား မ်က္နာသစ္ ေႀကြခြက္မ်ား. ရွိ၏. သန္႕လည္းသန္႕၏။ နစ္သက္သည္မွာ rest room တြင္ ပိုက္ဆံအိတ္ အေနြးထည္ လုိရာခ်ိတ္ရန္ဂ်ီိတ္ပင္ၿဖစ္သည္။ ထုိဂ်ိတ္သည္ ေနရာမ်ားစြာတြင္မေတြ႕ရေခ်. အေရးပါ၏ မဟုတ္ေသာ္ပိုက္ဆံအိတ္တစ္လံုးနင္႕သူသည္ ပိုိက္ဆံအိတ္ကုိ မည္သည္႕ေနရာတြင္ခ်ရမွနး္မသိေခ်. ႀကမ္းၿပင္ေပၚခ်ရေကာငး္နုိး လက္ကဆဲြထားရေကာင္းနုိး္ လည္ပင္းတြက္ ခ်ိတ္ဆဲြထားရေကာငး္နုိး .....နုိး..နုိးၿဖင္႕အေတာ္ဒုတ္ခေရာက္သည္။


မ်က္နာသစ္သြားတိုက္ ေၿခလက္မ်က္နာေဆးေႀကာရံုမက သနပ္ခါးလိမ္းရန္ဟု ယူဆရဟန္တူေသာ ေက်ာက္ၿပင္လည္းေတြ႕ရသည္.အားရစရာပါေပ။

ဆုိင္တန္းေလးသည္ သာယာႀကည္႕ေမာဘြယ္ၿဖစ္သည္ ေငးေမာေနသည္မွာ အခ်ိန္အေတာ္ႀကာသြား၏. ကားေပၚမွ အဆငး္တြင္ မ်က္နာသုတ္ပုဝါကမ္းေသာ္လည္း မသုတ္ေခ်. သနပ္ခါးမ်ားကို နေမ်ာေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္. နားခ်ိန္ နာရီဝက္ဟုသတ္မွတ္ထားရန္ အခ်ိန္နီး သြား၏.။
ခရီးသြားမ်ားသလုိ. မ်ားၿခင္းမ်ွာလည္း ထုိေနရာတြင္ကားအားလံုးလုိလုိရပ္ေသာေႀကာင္႕ၿဖစ္သည္. မစားခ်င္စား စားခ်င္စား မေပါက္ခ်င္ေပါက္ ေပါက္ခ်င္ေပါက္ မေသာက္ခ်င္ေသာက္ ေသာက္ခ်င္ေသာက္ပင္ၿဖစ္သည္. ရထားနင္႕ကြာ၏. ကုိယ္ပိုင္ကားနင္႕ကြာ၏ အမ်ားနင္႕သြားေသာ္အမ်ားနင္႕ညီရေပမည္။ ဝန္ထမ္း အင္အားလည္းမ်ား၏ ကေလးမ်ားမွာလက္မလည္ေပ။ လက္ဆဲြကာ လက္ေထာင္ကာမွာ မွာရင္းနင္႕ပိုက္ဆံတစ္ခါတည္းရွင္း စားၿပီးမွ ရွင္းရန္ေၿပာေသာလည္း time ကုိ save ရမည္ၿဖစ္သည္။

စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားစံုလင္သည္အားလ့ုးရွိသည္ဟုအႀကမ္းဖ်ငး္ဆုိရမည္ၿဖစ္သည္. လဘက္ရည္အရည္ အေအးမ်ိုးစံု အသုပ္မ်ိုၚစံု အေႀကာ္မ်ိဳးစံု ထမင္းဟင္း စံုလင္လွသည္။

ဘုိက္မေကာင္ေသးေသာေႀကာင္႕နြားနုိ႕နင္႕အီႀကာေကြးမွာသည္ မွာသည္မွာ ေနာက္က်သြားေသာေႀကာင္႕ ကားနားၿပန္သြားခ်ိန္တန္ၿပီၿဖစ္ေသာေႀကာင္႕ထုိင္မေသာက္နုိင္ေတာ႕ေခ်. ၿပန္ထုတ္ခုိငး္ရသည္။ နြားနုိ႕မွာလည္းခြက္ႀကီးၿဖစ္ရာ မေသာက္ရဲေတာ႕ေခ်။ အေသာက္မ်ားက အေပါက္ခက္မည္ မဟုတ္ပါလား ကားဆုိသည္မွာလည္း ကုိယ္က ရပ္ခုိင္းသည္ ဆုိဦး မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ခက္လွသည္ လမ္းခရီးတြင္..........မေသာက္က သက္သာရာရမည္ဆုိကာ မေသာက္ေတာ႕ေခ်။ အခ်ိ်န္မရေတာ႕ေသာေႀကာင္႕ အီႀကာေကြးကို လည္းမစားေတာ႕ေခ်။ နေမ်ာစရာပင္ၿဖစ္သည္ .ကားေပၚယူသြားလ်ႈင္ ေညွာ္ေစာ္ နင္႕တစ္ကြဆီေပနုိင္ေသာေႀကာင္႕ နေမ်ာစြာ နင္႕ ထားခဲ႕ ရေလ သည္.ေနာက္တြင္ေစာေစာစားၿပီးမွ ေလ႕လာေရးလုပ္ရမည္ၿဖစ္သည္. သင္ခနး္စာ တစ္ၿဖစ္သည္။

မီးမ်ားဆင္ထားသည္မွာလွသည္။
လူလည္းစည္သည္ မနည္း လူရွင္းေသာအခ်ိန္ကုိေရြးယူရသည္. တစ္ကြက္တည္းကုိသံုးေလးခ်က္ရမွ လူရွႈင္းေသာ ပံုကုိရသည္။
ကားၿ႔ပန္ထြက္ေတာ႕မည္ၿဖစ္ေရြ႕အေၿပးသြားသည္။ ကားေပၚတြင္ မက္ေဆ႕မ်ားပို႕ၿပန္သည္. ခ်စ္ခင္သူရွိေသာ သူမသည္ ကံေကာငး္ေလစြ..
မွတ္ခ်က္.
သူမနင္႕ကားေပၚကလူ. ဇတ္လမ္းေနာက္တခန္းၿဖစ္သည္။

21 comments:

Anonymous said...

အခုထဲက ကားေပၚက လူနဲ ့ ဇတ္လမ္း တင္ေပးတာ ဟုတ္ဘူး သိခ်င္လွေပ့ါ
ေဆာင္း

MGTHANT said...

ဒီအပိုင္းမွာ အၾကိဳက္ဆံုုးက ပိုက္ဆံအိတ္ကို လည္ပင္းခ်ိတ္ဆိုတဲ့ အိုင္ဒီယာရယ္... သနပ္ခါး ေက်ာက္ျပင္ထားေပးတာက အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းေပစြ...
ေနာက္တစ္ပိုင္း ပိုစိတ္၀င္စားစြာ ေမ ွ်ာ္...

MGTHANT said...
This comment has been removed by the author.
မဒမ္ကိုး said...

ရိုက္ခဲ႕ေသာ္လည္း မတင္ျဖစ္ေခ်.
မွာခဲ႕ေသာ္လည္း မစားခဲ႕ရေခ်.
အေၾကာင္းမႈ ဗိုက္မေကာင္းေသာေၾကာင္ဖစ္သည္ း)
အရသာလဲမရွိေခ်..။။။

mstint said...

ေနျပည္ေတာ္ခရီးစဥ္ကို ကိုယ္တိုင္ထပ္သြားသလို ခံစားရတယ္ မကြန္ေရ။ ခရီးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရဲ႕ ျဖစ္ေၾကာင္းရယ္
ကုန္စင္ေလးေတြဖတ္ၿပီး တီတင့္သြားခဲ့တာကိုလည္း
ျပန္သတိရမိတယ္။
စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစကြယ္။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

Heartmuseum said...

Waiting for သူမနင္႕ကားေပၚကလူ..... :PPP

မင္းညိဳ said...

ဖတ္သြားပါ၏..
ဘယ္ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားလဲ..ဆိုတာ
သိပရေစ ခင္ဗ်ာ။

ေစာ(အဝါေရာင္ေျမ) said...

လည္ပင္းမွာ ခ်ိတ္ဘို ့ အိုင္ဒီယာ မရေပမယ့္ စလြယ္သိုင္းျပီးေတာ့ သြားခဲ့ရတာပါပဲ။
ေက်ာက္ျပင္ကေတာ့ အဲဒီက ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အတြက္ အထူးဝန္ေဆာင္မူေပါ့။
အင္း ကားတညထဲကို ႏွစ္ခန္းခြဲးအုံးမွာ။ ေရာက္တာ၊တည္းတာ သြားတာ၊ ျပန္လာတာေတြက လိုေသးတယ္။:D

Anonymous said...

ေရကန္ေလးထဲတြင္.ငါးမွ်ားေနေသာ
ကေလးေလးပုံအား.သေဘာက်သည္ း)
ခရီးသြားအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအတြက္
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
သူမႏွင့္.ကားေပၚကလူ.အခန္းအား
ေစာင့္ေမွ်ာ္လွ်က္.... :P
ခ်စ္ခင္စြာျဖင့္
မိစံ

Thu said...

ကားေပၚတြင္ေက်ာ္ရဲေအာင္ စိုးၿမတ္သူဇာတို႕ပါေသာ ....ကားၿပသည္။
Those two are favorites in highway commuters or drivers, I went home twice in a year and met with them each trip. They got attractions.

armifa<; said...

အဟမ္း.. အဟမ္း.. သူမႏွင့္ ကားေပၚကလူဇာတ္လမ္း ေနာက္တခန္းလာမယ္တဲ့လား? ဒီဘေလာ့ဂ္ကို Screensaver လုပ္ထားၿပီး ေအာ္တိုငုတ္တုတ္ Feed ျဖစ္ေအာင္ ဟို.. စတိဗ္တေယာက္ တခါတုန္းကလုပ္ထားတဲ့စာမ်က္ႏွာလို ဘယ္လိုလုပ္လို႔ရႏိုင္မလဲ သိရင္ေျပာျပၾကပါလားငွင္..။

Anonymous said...

ကားေပၚကလူနဲ.ကလဲ ခရီးတဝက္က်ိုဳးတာေတာင္ ဘာမွ မစေသးဘူးလား အင္း ဇာတ္လမ္းျကည္.ေနျကလို.ျဖစ္မယ္

Anonymous said...

၀ါးတားတား ေမွာင္မဲေနတဲ႕ ပံုေတြႀကည့္ရင္း ဘာေျပာရမွန္းေတာင္ မသိေတာ့ဘူး မႏွင္းဆီ ...

...အလင္းစက္မ်ား said...

ကားေပၚမွာ ရုပ္ရွင္ဇတ္ကားေတြ ျပရင္သိပ္စိတ္တိုတယ္။

Anonymous said...

ကားေပၚမွာျပတဲ့ ဇာတ္ကားေတြ တခါမွ မၾကည့္ပါ..။
တခါသာ စီးဖူး၏။
ေနာက္ဆံုးတေခါက္ ၂၀၀၉ရြာျပန္တုန္းက ျဖစ္သည္။
ရြာမွ ရန္ကုန္ျပန္ေသာ္ မစီးျဖစ္ေခ်..။

ရထားကုိ ပိုနွစ္သက္၏။
သို႔ေသာ္ ရထားမစီးရတာ အေတာ္ၾကာျပီ..။
မွတ္မွတ္ယယ ၂၀၀၆က ျဖစ္မည္.။
အျပန္တြင္လဲ ရထားပဲစီးျဖစ္သည္..။

ပံု..
Xထံု

ညိမ္းႏိုင္ said...

ေနာက္တစ္ခန္းကမွေကာင္းခန္းဆိုေတာ့ ေမ်ာ့ေနမယ္ေနာ့
၃ႏွင့္၄ ေပါင္းဖတ္သြားအိ..၊၃မွ ရွမ္းေခါက္ဆြဲကိုခိုက္သြား
အိ...၊ကားၾကံဳအလကားလိုက္ပံုကိုလည္းခိုက္အိ..။
၄မွ ပံုေတြၾကိဳက္အိ၊၁၁၅မိုင္စခန္းမွထမင္းဆိုင္ကိုလည္း
ႏွစ္သက္သြားအိ....၊...အိ၊......အိ။

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

မခင္ဦးေမေရးေသာ ခရီးသြားမွတ္တမ္းသည္ စတိုင္တစ္မ်ိဳးေလးျဖင္႔ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေလ၏..
အမ်ားႏွင္႔ မတူေသာ ေရးဟန္က လူတစ္ဖက္သားကို ေကာင္းစြာဆဲြေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိေလ၏..
ခရီးမ်ားမ်ားသြားကာ ဓာတ္ပံုမ်ားမ်ားရိုက္ပါေလ..
စကားမစပ္.. ဒီရက္ပိုင္း ေကာင္းကင္က တိမ္ေတြျမင္တိုင္း တိမ္ေတြကို သေဘာက်သူ တစ္ေယာက္ကို သတိရမိေလ၏..

T T Sweet said...

ကိုယ္တိုင္တကယ္ၾကီး သြားလိုက္ရသလိုပဲ။ အဲလို ဘတ္စ္ကားၾကီးနဲ႔ သြားရတာ သိတ္ၾကိဳက္တာ။ တစ္ေယာက္တည္းဆို ပိုလြတ္လပ္တာေပါ႔ အားက်တယ္။

san htun said...

ကိုယ္တိုင္သြားရသလို ခံစားရတယ္...

နန္းညီ said...

ႏြားႏို႔ခြက္ထဲမွာ တီKOM မ်က္ႏွာရိပ္ျမင္တယ္

David Schilling said...

ကားေပၚမွာျပတဲ့ ဇာတ္ကားေတြ တခါမွ မၾကည့္ပါ..။ တခါသာ စီးဖူး၏။ ေနာက္ဆံုးတေခါက္ ၂၀၀၉ရြာျပန္တုန္းက ျဖစ္သည္။ ရြာမွ ရန္ကုန္ျပန္ေသာ္ မစီးျဖစ္ေခ်..။ ရထားကုိ ပိုနွစ္သက္၏။ သို႔ေသာ္ ရထားမစီးရတာ အေတာ္ၾကာျပီ..။ မွတ္မွတ္ယယ ၂၀၀၆က ျဖစ္မည္.။ အျပန္တြင္လဲ ရထားပဲစီးျဖစ္သည္..။ ပံု.. Xထံု